Husk foredraget i Tårnborg Forsamlingshus
på onsdag klokken 19.00 (se plakaten i margenen her til højre!)
Læs mere om turen til Nordkap i TårnborgMagasinet nr. 3, side 10
– fx ved at trykke her

———————————————

Tårnborg Vandreklub

Så starter forårssæsonen 2017! Tag de lune støvler, det varme tøj og vanter på og gå en dejlig søndagstur sammen med guiden Kurt Rehder langs stranden ved Svenstrup.
Alle er velkomne, og der er gratis deltagelse.

taarnborg-vandreklub-150117-stranden-ved-vintertide-plakatLæs flere informationer om turen i folderen her

—————————————————————————————–

Mange løb og gik friske og glade 2017 i møde

Starten går til Nytårsløbet 2017

Starten går til Nytårsløbet 2017

Nytårsløbet 2017 i Tårnborg blev en succes med cirka 75 deltagere i alle aldre.
Løbet blev afviklet for tredje år i træk, og var denne gang arrangeret af Tårnborg Lokalråd med uundværlig hjælp og støtte fra en stor gruppe frivillige fra lokalområdet.

Vinderen af børnekonkurrencen, Ellen som nytårsraket, sammen med Mia Stenbjerg

Vinderen af børnekonkurrencen, Ellen som nytårsraket, sammen med Mia Stenbjerg

Vinderen af voksenkonkurrencen, Karina Ralsted som juletræ, sammen med Karen Holst Carlsen

Vinderen af voksenkonkurrencen, Karina Ralsted som juletræ, sammen med Karen Holst Carlsen

Lokalrådet siger tak til alle deltagere og hjælpere –
og ønsker et GODT NYTÅR til alle i hele Tårnborg Sogn.

godt-nytaar-2017(Flere billeder vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid!)

——————————–

”Tårnborg Nytårsløb 2017” – for alle aldre

Løb eller gå 2017 i møde, og ønsk GODT NYTÅR til venner og bekendte!
Brug et par timer om formiddagen på årets sidste dag, og bliv frisk til aftenens fest, hvor 2017 skal bydes velkommen. Arrangementet starter i skolegården på
Tårnborg Skole den 31. december 2016 klokken 10.00.

Nytårsløbet er et socialt arrangement, så du bestemmer selv tempoet under spadsereturen eller løbet! Der tages ikke tid, men du må meget gerne klæde dig festligt ud – og der er flotte præmier til de mest fantasifulde udklædninger blandt børn og voksne!

Programmet ses her (klik på billedet for større og læsbar version):
nytaarsloebet-2017-flyer2

—————————————————

”Aktiv – før og nu!”

Tirsdag den 13. december var Tårnborgområdets 60+’ere og førtidspensionister inviteret til ”Åbent Hold” på TIF’s 60+idrætshold i Tårnborghallen.

Stor aktivitet i Tårnborghallens kælder

Stor aktivitet i Tårnborghallens kælder

Arrangementet var planlagt i et samarbejde mellem TIF og Tårnborg Lokalråd, og var en udløber af et tidligere arrangement i Tårnborg Forsamlingshus, hvor samme målgruppe med stor succes havde genopfrisket gamle minder fra Tårnborg i 1980’erne.
Blandt minderne var det især det tidligere meget aktive idrætsliv i sognet,
der fik tankerne til at vandre mod aktivitetsniveauet nu om dage.
Kunne vi måske alle styrke vores aktive og sociale liv i hverdagen?

Bob kræver koncentration og en sikker hånd!

Bob kræver koncentration og en sikker hånd!

Heldigvis ville mange gerne prøve kræfter med aktiviteterne på 60+idrætsholdet, så 22 seniorer mødte frem og deltog i diverse sportsgrene som fx floorball, bordtennis og bobspil, hvilket resulterede i megen morskab med smil og latter – samt sved og enkelte blå mærker som synlige tegn på den aktive tilgang til idrætsudfoldelserne.

Floorball giver høj puls!

Floorball giver høj puls!

Efter de fysiske aktiviteter blev arrangementet afsluttet med en let julefrokost,
som alle tilsyneladende tog del i med vellyst og godt humør.

Julefrokosten nydes!

Julefrokosten nydes!

Nu er det så spændende, hvor mange der atter vil møde op på 60+holdet
tirsdag den 3. januar 2017, hvor TIF’s nye sæson for de aktive seniorer i sognet
starter i Tårnborghallen klokken 10.00. Forhåbentlig bliver det mange!

————————————————

1980’ernes Tårnborg stod klart i hukommelsen!

Det er ikke meget, der er glemt fra dagliglivet i 1980’ernes Tårnborg. Det stod klart, da godt 50 seniorer var samlet til en nostalgisammenkomst onsdag den 23. november i Tårnborg Forsamlingshus. Her trængte minderne sig kraftigt på, og talelysten var stor under gennemgangen af kirke-, skole- og foreningslivet i det gamle Tårnborg for en generation siden.

Lyttende og smilende tilhørere

Lyttende og smilende tilhørere

Til arrangementet var arkitekten Jens Thorlaksson inviteret som særlig gæst. Han var i 1980’erne en af de ledende personer i restaureringen af Tårnborg Kirke, hvorunder tre gamle indgange til kirken atter kom til syne efter århundreders glemsel. Dette og meget andet berettede Jens Thorlaksson engageret om for de mange fremmødte nostalgikere.

Jens Thorlaksson fortalte om kirkens restaurering i 80'erne

Jens Thorlaksson fortalte om kirkens restaurering i 80’erne

Mange hyggede sig

Mange hyggede sig

Genkaldelsen af de øvrige mindeværdige begivenheder fra Tårnborg Sogn i 80’erne stod mødedeltagerne selv for – med en smule hjælp fra Tårnborg Lokalråd, som til lejligheden havde fremstillet en PowerPoint, der trods en del tekniske problemer, fik vækket en masse minder hos mødedeltagerne, som i stor stil havde medbragt billeder, dokumenter og genstande fra perioden, hvilke undervejs blev lagt frem til meget ivrig beskuelse og intensiv undersøgelse, for måske var der noget, man havde glemt?

Den meget talende konferencier

Den meget talende konferencier

Der blev budt på kaffe, te og wienerbrød

Der blev budt på kaffe, te og wienerbrød

Blandt de mange minder, der blev fremdraget, kan nævnes: Begravelsen – i en egetræskiste – af Helga Pedersen, Danmarks første kvindelige justitsminister, på Tårnborg Kirkegård; Lærerminder – som nyansat på Tårnborg Skole, hvor man blev modtaget med megen imødekommenhed og stor social inddragelse; Tårnborg IdrætsForening, som skiftede navn fra TGF til TIF, og som havde meget stor tilstrømning til alle idrætsgrene i klubben, hvilket medførte stor succes i mange af sportsgrenene, hvor især fodbold og håndbold gjorde sig bemærket; Forretningslivet, hvor der i 80’erne både var banker, frisører og en stofforhandler (altså en beklædnings- og garnforhandler!) – og naturligvis købmanden på Mælkevejen, som også var kendt som Danmarksmesteren i tipning; Kulturlivet, hvor der blev berettet om specielt de mange Tårnborgrevyer, som løb over scenen i 1980’erne, men også høstfesterne, hyggeklubben og ungdomsklubben blev mindet med stor glæde.

Koncentrerede og lyttende tilhørere

Koncentrerede og lyttende tilhørere

Tage med sin 80'er-fodboldtrøje sponseret af Frikøb på Mælkevejen

Tage med sin 80’er-fodboldtrøje sponseret af Frikøb på Mælkevejen

Chris var meget aktiv i 80'ernes Tårnborg

Chris var meget aktiv i 80’ernes Tårnborg

Under nostalgi-sammenkomsten blev der budt på kaffe, wienerbrød og en dejlig 80’er-frokostbuffet, som forsamlingshusets bestyrere havde anrettet flot og lækkert indbydende.

I baggrunden gøres frokosten klar

I baggrunden gøres frokosten klar

Efter tre timers vandring ad Mindernes Allé sluttede arrangementet med en tak for den store opbakning til sammenkomsten, og en del af deltagerne udtrykte venligt en afsluttende ros til arrangøren, Tårnborg Lokalråd.

Der var meget at tænke over

Der var meget at tænke over

Måske man også drømte sig tilbage?

Måske man også drømte sig tilbage?

Nogle minder kunne overraske

Nogle minder kunne overraske

Lokalrådet har i samarbejde med TIF’s +60-idrætshold besluttet
at følge nostalgisammenkomsten op ved at indbyde seniorerne til et Åben Hold-arrangement
tirsdag den 13. december klokken 10.00-12.00 i Tårnborghallen.
Temaet er ”Aktiv – før og nu!”, og de fremmødte vil forhåbentlig kunne motiveres til efterfølgende at deltage aktivt og socialt i +60’ernes ugentlige spil og hygge, som denne dag vil tilbyde mangfoldige former for aktiviteter, som fx dart, bobspil, bordtennis, floorball, kortspil og brætspil – samt hvad man ellers foreslår på dagen. Arrangementet bliver afsluttet med fællesspisning samt hygge og socialt samvær. Deltagelse i +60-arrangementet er gratis,
hvis blot man husker at tilmelde sig hos
Tårnborg Lokalråd senest den 10. december på telefon 30 20 48 11.

Roserne symboliserede en blomstrende periode i Tårnborg

Roserne symboliserede en blomstrende periode i Tårnborg

Mange minder blev opfrisket

Mange minder blev opfrisket

Kan I huske dengang ......?

Kan I huske dengang ……?

De medbragte minder studeres!

De medbragte minder studeres!

Ja, bare enden er god .....!

Ja, bare enden er god …..!

———————————————————————

Tårnborg Vandreklub – Forårssæsonen 2017

Vandreklubbens første sæson er færdigvandret med stor succes!
Men sæsonen er først helt afsluttet den 7. december, hvor der afholdes hyggeaften med hjemmelavet æblekage og kaffe/te i Tårnborg Forsamlingshus klokken 19.00 – 21.00.
kurt-rehder-fortaeller-om-det-gamle-froelundeAlle interesserede er velkomne – også hvis man ikke har deltaget i sæsonens vandringer!
Dette er en aften, hvor også dårligt gående vil kunne få fornøjelse af de store fortælleevner, som vandreklubbens guider har, for i aftenens løb vil der blive budt på gode historier af
Kurt Rehder og Henning Nielsen, der samtidig vil orientere om mål og temaer
for foråret 2017’s vandreture.

Det koster kun 75 kroner at deltage i arrangementet. Prisen dækker traktementet samt et tilskud til vandreklubbens fortsatte virke og eksistens.

Billetter til arrangementet købes i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. december 2017!

Læs mere på nedenstående plakat!

(Tryk på plakaten for større og læsbar version!)

taarnborg-vandreklub-evaluerings-og-ny-saeson-plakat

————————————

“I mordernes fodspor” med Tårnborg Vandreklub

vandringen-i-mordernes-fodspor

Sæsonens sidste vandring søndag den 13. november havde samlet godt 20 deltagere,
der under spændende og kompetent guidning af Kurt Rehder og Eigil Hansen fik en vandringstur, som gik ad veje og stier, hvor både hyggelige og grufulde episoder
i det tidligere Frølunde har fundet sted.

Her lå sognefogedens gård i 1824

Her lå den myrdede sognefogeds gård i 1824

I fokus under vandringen var mordet i 1824 på sognefoged Kristian Frederik Knudsen  (Læs mere om vandringen her). Sognefoged-mordet kan man høre meget mere om på fortælleaftenen i Tårnborg Forsamlingshus onsdag den 29. marts 2017!

Vandring ad Agervej

Vandring ad Agervej

Der, ved skellet til Tjæreby, blev sognefogeden myrdet

Der, ved skellet til Tjæreby, blev sognefogeden myrdet

Ad Vandkærsvej over Rolandsvej til Broholmvej på Feddet

Ad Vandkærsvej over Rolandsvej til Broholmvej på Feddet

Retur til Frølunde

Retur til Frølunde

————————————————-

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Indtil juleaften står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri. Derfor vil du sandsynligvis  møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet forskellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

boernehjaelpsdagsjulelotteri-2016

——————————

TårnborgMagasinet nr. 3 er udkommet!

taarnborgmagasinet-nr-3s-forside
Find det i din postkasse – eller læs det her ved at trykke på bladets forside!

————————————-

Nostalgisammenkomst for 60+’ere

Hvis du er fyldt 60 år eller er førtidspensionist, så er nedenstående tilbud måske noget for dig! (Tryk på opslaget for større og læsbar version!)

img_0178

——————————

En præcisering af Lokalrådets holdning

I øjeblikket diskuteres en mulig flytning af Børnegården Kildebakken til Tårnborg Skole, hvilket en borgergruppe har startet en underskriftsindsamling imod.
På grund af nogle kommunale referater med citater, der kan misforstås, har man kunnet få den opfattelse, at Tårnborg Lokalråd har anbefalet en flytning, hvilket ikke er korrekt!
Tårnborg Lokalråd har ingen holdning til en eventuel flytning, men ønsker naturligvis at bevare både skolen og børnehaven i vores område!
I tilfælde af, at der fremkommer forslag om en lukning af Kildebakken eller skolen, vil Tårnborg Lokalråd selvfølgelig kæmpe kraftigt imod dette!

Tårnborg Lokalråd, den 17. oktober 2016

—————————————

OBS! TårnborgMagasinet nr. 3
udkommer i starten af november måned 2016!

Bladet bliver altså et slags julenummer,
men kommer til at dække månederne november, december, januar og februar.
Arrangementsomtale, datoer, indlæg eller artikler, som du gerne vil have med i bladet, sendes til enten Lokalrådet eller TIF, der så sørger for den videre formidling.
Sidste frist for aflevering af artikler og øvrige indlæg er søndag den 16. oktober.

taarnborgmagasinet-nr-3-hoved

————————————————–

Kender du strandens sten?

Tekst: Villy Jensen
Foto: Jørgen F. Rasmussen

Lørdag den 1. oktober hen ad klokken 13 var der forsamlet en flok på ikke mindre en 43 mennesker i alle aldre på p-pladsen ved Broholmvej. Nu skulle vi lære noget om sten – at kende strandsten!

Til dagen havde Tårnborg Lokalråd fået inviteret geologen Per Smed, en af landets ypperste stenkendere, til at stå for introduktionen – og det blev så sandelig en fin dag med mange oplevelser!

Per Smed introducerer kursisterne for geologiens verden

Per Smed introducerer kursisterne for geologiens verden

Inden turen gik ned på stranden forklarede Per Smed, hvordan man kan gå til den opgave, der hedder at kende sten. Sten kan opdeles i grupper. Herefter kan grupperne opdeles i undergrupper – og så er man måske klar til at finde ud af, hvilken sten man står med i hånden.

Efterårssolen skinnede – En mild vind fra land gav læ ved standen – og ved stranden ventede en strækning på cirka 20 meter ganske almindelig og tilsyneladende ”kedelig” stenstrand.

Gruppearbejde på stranden

Gruppearbejde på stranden

Den store flok var blevet delt op i fem hold. Hvert hold fik tildelt cirka én m2 stenstrand – og så var opgaven indledningsvist at opdele stenene i 3 grupper – nemlig:

1. Sedimenter (sten, som typisk er lagdelte og opstået ved påvirkninger udefra – vejr, vand m.m. – Det er også i disse stenarter man finder forsteninger).
2. Magmabjergarter (sten, der engang har været flydende dybt inde i jorden).
3. Metamorfe bjergarter (sten, der oprindeligt har tilhørt en af de to andre grupper, men som er omdannet grundet påvirkninger som fx bjergkædefoldninger).

Herudover var der en gruppe sten af flintsten – som vi ikke skulle kigge på i dag; og endelig en ikke ubetydelig bunke af sten i en femte gruppe, som deltagerne ikke lige kunne placere i nogen af de fire nævnte grupper.

Gruppe 4 arbejder

Gruppe 4 arbejder

Hvad mon det er for en sten?

Hvad mon det er for en sten?

Per Smed svævede rundt mellem grupperne og fortalte og forklarede om de mange fund.

Hvad fandt vi så?

Hvad fandt vi så?

Sten-eftermiddagen sluttede af med, at Per udvalgte enkelte sten fra hver gruppe – og så samledes vi for alle at høre om de mest spændende af de mange spændende sten.

Gennemgang af gode steneksempler

Gennemgang af gode steneksempler

Stenene på den almindelige stenstrand – og som indledningsvist var lidt almindelige og måske ”lidt kedelige” – nærmest voksede i hænderne på deltagerne. Gennem Per begyndte stenene at fortælle deres egne historier. Der var mange historier. Historier om vandringer fra det sydlige Sverige, fra Gotland og Øland, og fra det der i dag er bunden af Østersøen og Bornholm.

Nedenfor er valgt et par af de mere eksotiske beskrivelser frem:

Her har vi så en speciel porfyr!

Her har vi så en speciel porfyr!

Porfyren er en stenart – en lavaart, der hører til i stenbunken af Magmabjergarter. Hertil kommer, at den kan opdeles vulkanit – grundet sine finkornethed – altså den øvre del af gruppe 2 magmaarterne.

Stenen, der er fundet ved vandet vejer omkring 2 kg. Og har det bemærkelsesværdige over sig, at den i størknende tilstand har klistret sig sammen med stenart, der kan bestemmes til at have sit udspring i området ved Siljan-søen i Sverige. Den fundne blok er altså fra et vulkanudbrud i Sverige, som har taget lidt af grundfjeldet med sig på sin rejse med isen og vandet – her til netop vores strand.

En porfyr fra området ved Siljan-søen i Sverige

En porfyr fra området ved Siljan-søen i Sverige

En anden porfyr – en ignimbrit (Ignis = ild, nimbus = sky) dukkede også frem. En lille cirka 200 g brunlig sten. I Pers fortælling en virkelig dræber. Stenen er det forstenede efterladenskab fra et vulkanudbrud – men ikke et almindeligt udbrud, hvor røggasser og sten slynges højt op i luften.

Dræberporfyren - ignimbritten

Dræberporfyren – ignimbritten

Der er tale om et regulært dræberudbrud. Netop dette udbrud sker ved, at det flydende materiale i vulkanen er så tungt og sejt og danner en prop i vulkankeglen, så den ikke kan udspy på sædvanlig vis. I stedet revner eller eksploderer toppen og siderne af vulkanen. Nu slipper gas, lavadråber, skumflager, støv og gamle stumper af lava ud. Fordi skyen er meget mættet og tung, så stiger den ikke op, men den 800-1000 grader giftige sky vælter ned ad vulkanens sider med en hastighed på op mod 150 km/t.

Her hos os skete det for millioner af år siden, men i 1902 på Martinique i Vestindien dræbtes på én dag op mod 30.000 mennesker af et sådan vulkanudbrud.

Porfyren – ignimbritten er et forstenet efterladenskab af den dræbende sky.

Sådan kunne Per medrivende, sten for sten berette om opståen, transporter og forsteninger. Om isens vandring over Danmark og mange andre ting.

Den lidt almindelige stenstrand ved Broholmvej var med et blevet til en guldgrube af spændende historier. Der var sten til alle – også turguiden, Per Smed, fik sig en sten med hjem. På trods af sine mere end 80 år fandt han for første gang i Danmark en kuglesandsten (tilhører gruppe 1 – Sedimenter). Den var fra Devon-tiden – ca. 400 mio. år gammel – skrabet op fra bunden af Østersøen i istiden og transporteret af vand og is til kysten ved Broholmvej.

Den sjældne kuglesandsten

Den sjældne kuglesandsten

Per fik også vist sin nye bog frem – ”Sten i det danske landskab”. De medbragte eksemplarer blev revet væk, men bogen kan naturligvis købes hos vores lokale boghandler inde i Korsør. Per kunne fortælle, at bogen der blev udgivet i juni i år, allerede er solgt i mere end 300 eksemplarer og at en oversættelse til tysk er under overvejelse.

Klokken var næsten halv seks, da de sidste deltagere og Per forlod stranden. Nogle læssede med sten, men alle læssede med nye indtryk fra en god tur på stranden, hvor også vejret havde bidraget til det vellykkede arrangement.

Strandsten grupperet efter type

Strandsten grupperet efter type

 ————————————————

De Fire Sten –
en ny opstilling ved Frølunde Gadekær

 

I forbindelse med et omfattende renovering af kloakledningsnettet, som foregik i Frølunde by i perioden maj 2015 og helt indtil vinteren 2016, dukkede adskillige meget store stenblokke op fra undergrunden dybt nede under vejene i Frølunde. Villy Jensen fra Frølunde har nu fået arrangeret fire af disse sten ved busstoppestedet ved gadekæret.

Villy jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

Villy Jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

 

 


Du kan læse meget mere om 

De Fire Sten her!

 

 

 


 

Tårnborg skole – en god skole i Slagelse Kommune!

Det kan diskuteres, om ranglistning af folkeskoler er til gavn for de enkelte folkeskoler, eller om det er med til at understøtte flugten fra små til store folkeskoler eller til privatskoler.
Men ranglistning finder altså sted, og derfor er det glædeligt at se, at Tårnborg Skole tilhører den bedste gruppe af folkeskoler i Danmark, og at skolen er den fjerdebedste folkeskole blandt de elleve, som er beliggende i Slagelse Kommune.
Undersøgelsen af de enkelte skoler i landets kommuner kan nærlæses her!

Tårnborg Skole


        Nogle glimt af Tårnborgs natur netop nu – og tidligere på året!

2. marts 2016: Lavvande ved Noret

2. marts 2016: Lavvande ved Noret

9. marts 2016: Frølunde gadekær

9. marts 2016: Frølunde gadekær

9. april 2016. Så er LAR-projektet i Gl. Halseby startet, og her skulle resultatet gerne blive et rekreativt område for os alle!

9. april 2016. Så er LAR-projektet i Gl. Halseby startet, og her skulle resultatet gerne blive et rekreativt område for os alle!

26. april 2016: Der fyldes jord på det rekreative område på Halsebyvej

26. april 2016: Der fyldes jord på det rekreative område på Halsebyvej

31. maj 2016: Halseby Sø

31. maj 2016: Halseby Sø

Hækkeklipning på Mælkevejen, 27. juni 2016

27. juni 2016: Hækkeklipning på Mælkevejen

30. juli 2016: Ja, smukt er her jo!

30. juli 2016: Ja, smukt er her jo!

p1140487

10. august 2016: “LAR-kløften” ved det kommende rekreative område ved i Gl. Halseby

20. august 2016: Naturstyrelsen naturplejer ved Halseby Sø

20. august 2016: Naturstyrelsen naturplejer ved Halseby Sø

10. september 2016: Naturplejen har skabt "ny" natur i mosen og ved søen

10. september 2016: Naturplejen har skabt “ny” natur i mosen og ved søen

25. oktober 2016: Juniorklubben på Tårnborg Skole

25. oktober 2016: Juniorklubben på Tårnborg Skole

25. november 2016: Udsigt over Noret

25. november 2016: Udsigt over Noret

2. december 2016: Det renoverede gadekær i Gl. Halseby

2. december 2016: Det renoverede gadekær i Gl. Halseby