“Tårnborg spiser sammen” og “Borgerne Bestemmer”

Sidste år arrangerede lokalrådet tre spis sammen-aftener med god succes og flot tilslutning!
Nu forsøger vi os igen. Denne gang i samarbejde med Dortethea Holm, som er ny forpagter i Tårnborg Forsamlingshus. Desuden møder en repræsentant fra kommunen op og fortæller os om mulighederne i “Borgerne Bestemmer”, som er et initiativ under landdistriktsudviklingen i Slagelse Kommune. Kom og få indflydelse på udviklingen i dit lokalområde!
Læs mere om “Borgerne Bestemmer” på kommunens hjemmeside her!

(Tryk på plakaten for større og læsbar version)

Efter spisning og “Borgerne Bestemmer” er der musikunderholdning med gode muligheder for at vise sig frem som et – endnu – overset emne til “Vild med Dans”!

(Man kan naturligvis fravælge spisningen og kun møde frem til “Borgerne Bestemmer”.
I så fald er mødetidspunktet klokken 19.00 – med forbehold for en mindre forsinkelse!)

Vi håber på stort fremmøde!

————————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Næste vandring finder sted søndag den 30. september klokken 14.00
fra P-pladsen ved Tårnborg Forsamlingshus.
Turen har titlen “Frølunde omkring 1950” og bliver guidet af Eigil Hansen.
Som sædvanlig er alle interesserede velkomne, og deltagelse er gratis!

(Tryk på plakaten for større og læsbar version!)

—————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Vandretur til Lejodde

Af turguiden, Villy Jensen
Søndag den 16. september kl.14 gik starten til vel nok efterårets længste vandretur. I omegnen af 20 deltagere var mødt op på p-pladsen ved Musholmvej.
Turen gik fra P-pladsen mod stranden for at dreje ind gennem det nyetablerede overdrev. Vejret var frisk. I starten nogen sol og nogen blæst. Tæt på os demonstrerede to unge tårnfalke deres jagtteknik over de nyanlagte overdrev.

Siden blev der pause og tid til en snak om en af årets sydlige besøgende – duehalen – ikke en fugl, men et flyvende insekt, der kan minde om en kolibri i bevægelse og størrelse. Denne sjældne sydlandske gæst har fundet vej hertil i den varme sommer og har især haft appetit på havernes sommerfugleblomster. En gæst der er værd at holde øje med i det kommende år.
Turen førte os videre ad markveje mod Lejodde og Lejsøen. Vi fik set i hundredvis af grågæs og havde nogle ret enestående kig ud over den skønne natur, der undervejs skiftede fra sol til overskyet, men stadig lunt.

Når ikke lige fuglene er der på pletten, hvor vi er, så må vi klare det ved at snakke om dem. Den store ravn fik nogle bemærkninger med på turen. Denne, vel nok verdens mest intelligente fugl, har atter besluttet sig for at opholde sig i vores nærområde.

Det havde været håbet, at de første trækkende hvepsevåger og musvåger havde vist sig. Det blev kun til et par spots af de mere lokale rovfugle. Det kan virke, som om også den lune eftersommer forhaler starten på de store rovfugleoplevelser.

Fra Lejsøen gik det ad markveje over bakkerne på Halskov Odde tilbage mod udgangspunktet. Snakken gik ivrigt mellem deltagerne. Mange ting blev vendt. Bøger, film, rejser til spændende lande og opskrifter.

Efter mere end 8,5 kilometer og efter næsten tre timer var vi tilbage på p-pladsen. Jørgen kunne konstatere, at det havde været en frisk lang tur – det var sådan set også annonceret – men der var ingen der var trætte eller for alvor havde ømme fødder. Selv deltageren på godt 86 år var stadigvæk frisk og havde mod på mere!

——————————————————————————————-

Stiftende generalforsamling i
“Naturområdet Ørnumbakken”

Fjorten meget engagerede beboere fra lokalområdet var mødt frem til generalforsamlingen, og de blev trakteret med kaffe, småkager, øl og sodavand ad libitum under hele mødet.

Dagsordenen ses her:
(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version!)

 

Referat af generalforsamlingen:

 1. Valg af ordstyrer: Thomas Hansen blev valgt
 2. Valg af referent: Jørgen F. Rasmussen blev valgt
 3. Valg af stemmetællere: Martin Thorlacius og Sune Borup Jacobsen blev valgt
 4. Gennemgang af vedtægter: Vedtægterne var blevet diskuteret grundigt på et møde umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Eventuelle ændringer blev overladt til foreningens første bestyrelse at foreslå på første ordinære generalforsamling i april 2019.
 5. Fastsættelse af evt. kontingent: Mange forslag, fx hustands- eller familiekontingent på
  100 kr./årligt, men det blev besluttet, at den første bestyrelse kommer med forslag til et eventuelt kontingentbeløb på første ordinære generalforsamling.
 6. Afstemning om vedtægter: Enstemmigt vedtaget.
 7. Valg af formand: Udgår af dagsordenen, da bestyrelsen efter vedtægterne selv konstituerer sig på første møde.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Bjørn Pearman, Jan Kirk, Willy Arentoft, Sune Borup Jacobsen, Thomas Hansen (bestyrelsen beslutter, hvem der er på valg om henholdsvis ét og to år!)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Martin Thorlacius, Søren Lambertsen
 10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant:
  Jørgen F. Rasmussen blev valgt til kontrollant og Ejvind Nordal blev suppleant.
 11. Eventuelt: Thomas Hansen orienterede om Borgerne Bestemmer-arrangementet i Tårnborg Forsamlingshus den 25. september. – Jørgen F. Rasmussen orienterede om muligheden for opstilling af borde-bænkesæt på arealet, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. – Afslutningsvis var der stor ros og klapsalver til Thomas for et godt initiativ og et flot forarbejde i dannelsen af den nye forening.

—————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub
Rundvisning på Tårnborg Skole

Tak for en hyggelig og fantastisk Go’daw-fest på Tårnborg Skole tirsdag den 4. september. Det var dejligt at deltage i festlighederne som skolebestyrelsen, personalet og eleverne flot, kreativt og engageret havde stablet på benene.
En speciel tak fra Tårnborg Vandreklub til skoleleder Anne Mikkelsen, som tog sig tid til en spændende rundvisning på skolen. Vi var ikke mange vandrere, men de, der deltog, fik en interessant tur og et godt indblik i Tårnborg Skoles ihærdige arbejde for at udvikle et godt læringsmiljø i sognet. Tak for det!

Her ser du nogle indtryk fra Go’daw-festen:

——————————————————————————————————-

Tårnborgbladet – August 2018

Andet nummer af “Tårnborgbladet”  lander om kort tid i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke eller i Tårnborghallen så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august 2018 web

Tårnborgbladet er det nye lokale informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Længere nede på denne side kan du læse artikler og informationer, som af pladshensyn og deadline-misforståelser ikke kom med i augustnummeret!

Foreløbig er der planlagt yderligere to udgivelser af Tårnborgbladet: november og februar måned. Deadline for indlæg til novembernummeret er den 30. september 2018.

————————————————————————————————-

Årets sommerfest i Kildebakken

Af Kirsten Søndergaard
Vi har gennem et stykke tid arbejdet med emnet ”Vikinger” – især på vores venskabsdage.

Børnene var meget engageret, og de syntes, det var spændende at høre om vikingerne. Fx hvordan de boede og levede. Vi prøvede at lave forskellige ting fra den tid – vi fik lavet perler i ler, punge i skind samt sværd og skjolde, og nogle af børnene fandt hul-sten på stranden, som blev lavet til halskæder.  Der blev tegnet og klippet for at pynte legepladsen til festen. Det blev et flot vikingeland!

Men højdepunktet var, at vi fik besøg af nogle rigtige vikinger – Helle og Gven.

De var rigtig fine i deres vikingetøj, og de havde en masse vikingeting med, som de viste os.

Der var både skjold, bue, pile og en økse. Der var planter, som de brugte til at farve deres tøj med. Vi så både sommer- og vintertøj. Kurve, der var flettet, skåle og skeer, der var skåret ud i træ. Der var meget fine smykker, skind fra en ræv, som blev brugt både som pyntkrave og for at holde varmen. Der var sælskind og en masse skind fra får. Helle og Gven var rigtig gode til at fortælle om, hvordan vikingerne levede dengang.  Men vigtigst – vi fik også lov at røre ved deres fine ting!

             

Helle og Gven kom også til sommerfesten. De havde taget en stor vikingekriger med, Poul -Erik, som også er sanger og historiefortæller. Og tre drenge, som viste, hvordan vikingerne kæmpede, da de drog ud i verden.

Vi var 195 børn og voksne. – Et brag af en fest!

———————————————————————-

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————

”Tude Å – Der, hvor land bliver til vand”,
er titlen på en helt ny film fra Tårnborgområdet

Det er en kortfilm (3 minutter og 44 sekunder) som er blevet til på initiativ af Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen, begge fra Tårnborg. Tårnborg Lokalråd har så lagt sit navn til opgaven.

3 minutter og 44 sekunder synes ikke lang tid, men når der skal skrives manuskript ud fra ideer; der skal findes genstande og lokationer for optagelser; der skal rettes og tilrettes – og så om igen; så er der meget arbejde i hvert sekund af filmen.

Filmen blev optaget fra klokken 5.30 morgen den 7. maj 2018. Strålende solskin og lunt vejr. Produktionshøjskolen mødte frem med fire dygtige billed- og lyd-håndværkere.
Optagelserne stod på i op mod fem timer.

Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/TN4q-yjG4kg

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her ser du nogle indtryk fra filmoptagelsesdagen:

Filmholdet fra XORfilm

En morgen med lange skygger

Den første klargøring til filmoptagelse

Optagelse under skarp majmorgensol

Klar til optagelse på Storevejlen

Klar til optagelse 2

Optagelse 3, 4 … eller 27?

Nødlandet drone

Hvis nu I …….


——————————————————————————————————

Velbesøgt interessemøde om Ørnumbakkegrundens fremtid!

Torsdag aften, den 21. juni, var omkring 30 Tårnborg-beboere mødt frem på p-pladsen på toppen af Ørnumbakken. Her havde Tårnborg Lokalråd indkaldt til interessemøde om den lille naturperle på den lille græsbevoksede grund på skrænten ned mod noret. Slagelse Kommune har overdraget arealet til Tårnborg Lokalråd mod en ubetydelig leje og under forudsætningen, at der laves nogle planer for områdets fremtid.
Formålet med mødet var derfor at fornemme interessen for området udvikling, interessen for at tilslutte sig en forening eller et laug for områdets fremtidige udvikling og bevarelse – samt interessen for at stille op til en eventuel kommende bestyrelse.

Thomas Hansen, som er medlem af Tårnborg Lokalråd, gennemgik en række mulige scenarier for udvikling af området. Det blev understreget, at det ikke er Thomas eller Lokalrådet, der skal videreføre ideen, men hensigten er, at en selvstændig forening eller et laug fortsætter arbejdet med planlægning og søgning af midler til områdets udvikling i årene, der kommer. Ideen er altså, at Ørnumbakkearealet overtages af andre beboere i sognet, som stifter en forening ved en generalforsamling, der indkaldes til sandsynligvis i løbet af september måned.

Under interessemødet blev stillet en del spørgsmål, hvoraf langt de fleste var af positiv karakter, medens meget få udtrykte en bekymring for, at et rekreativt område på Ørnumbakken kunne medføre uro og natursvineri. Flertallet af de fremmødte imødeså en spændende mulighed for, at arealet kan benyttes til fiskeri, sejllads, badning, naturstudier, hygge og beboersamvær. Derfor var der også mange, som skrev deres navn og telefonnummer på en liste, som gik rundt, så man er sikker på at blive informeret, når der sker nyt i udviklingen af Ørnumbakkegrunden, og når der indkaldes til stiftende generalforsamling.

Interesserede kan stadig nå at skrive sig på samme liste ved kontakt til Thomas Hansen eller Tårnborg Lokalråd på taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Læs mere om visionerne via dette link: Tårnborg Lokalråd ønsker at skabe rekreativ perle2

————————————————————————

Tårnborg Vandreklub
“Halseby-turen”

Sæsonens sidste vandring i Tårnborg Vandreklub blev gået i onsdags, den 20. juni, hvor cirka 25 glade og forventningsfulde vandrere fra nært og fjernt mødte frem ved Tårnborghallen klokken 19 en dejlig, solbeskinnet sommeraften. Der var såmænd deltagere, som kom helt fra Roskilde og Slagelse af; nok i særdeleshed fordi de for år tilbage boede i Halseby, og derfor har masser af minder fra landsbyen!
Til brug for vandringen havde guiden, Kurt Rehder, på forhånd udfærdiget en folder,
som kan læses og udskrives her:
Tur nr. 39. Halseby i gamle dage.

Kurt var som altid en god, engageret og alvidende fortæller under vandringen, men turens højdepunkt blev vel alligevel for de fleste deltagere – og guiden selv – et besøg i resterne af den gamle Halseby Mølle på Tjærebyvej, som i vore dage bebos af Christina Hermund og Henrik Fog. Christina var øjeblikkelig meget gæstfri, da hun så vandregruppen passere forbi møllen under megen pegen og forsøg på at øjne møllen bag Christina og Henriks hus. Straks bød Christina indenfor på grunden, hvor først mølleresterne og siden den fantastiske udsigt blev studeret og nydt i fulde drag af vandrerne. Halseby Mølle, hvor vingerne sidste gang drejede i 1933 pga. en brand, har en spændende historie, som blandt andet trækker spor til sognets meget omtalte mord på sognefogeden i Frølunde i 1824.
Der skal lyde en stor tak til Christina fra hele Tårnborg Vandreklub, for hendes venlige gæstfrihed og åbningen af både møllen og hele møllebakkegrunden med dens utallige spændende og interessante kroge, pladser og udsigter.

Efter møllen gik turen mod Gl. Halseby, som jo tidligere var det egentlige Halseby. Undervejs blev gjort stop ved nogle af husene og gårdene, som stadig eksistere i dagens Halseby. Ligeledes blev udflyttergårdes tidligere placeringer forsøgt udpeget, og tidligere tiders vejforløb gennem landsbyen blev diskuteret. Gadekær og frysehus blev besøgt; den flotte, unikke vejsten ved gadekærret beundret; tidligere beboere blev omtalt og en af vandrerne, med en barndom og ungdom i Halseby, havde medbragt billedere fra ”de gode gamle dage” i Halseby. Disse billeder blev ivrigt nærstuderet og kommenteret af mange i gruppen.

Efter godt halvanden time var vandrerne retur ved Tårnborghallen, hvor Kurt Rehder fik overrakt et par flasker vin som en fattig tak for den store indsats han gennem forårssæsonen har ydet Tårnborg Vandreklub. Afslutningsvis blev han ligeledes belønnet med de sædvanlige klapsalver, som traditionen tro er betalingen til turguiderne!

Tak til alle sæsonens guider og deltagere i Tårnborg Vandreklubs forårsprogram. Efterårssæsonen 2018 er under planlægning, og så snart vandrekalenderen er klar, vil den blive offentliggjort her på siden og ved opslag forskellige steder i Tårnborgområdet. På gensyn i løbet af september 2018!

——————————————————————————————

”Sommer i Tårnborg 2018”

Masser af underholdning, aktiviteter og gode tilbud
– men gæsterne udeblev!

Tak til alle de engagerede stadeholdere, aktivitetsbestyrere og hjælpere, som var med til at arrangere den tredje udgave af ”Sommer i Tårnborg” ved Tårnborghallen
i lørdags, den 16. juni 2018.

Vejrguderne skal også modtage en tak for det fantastiske sommerfestvejr, som dagen blev velsignet med – trods vejrmeldingerne om regn i løbet af dagen.

De besøgende blev tilbudt et mangeartet program med aktiviteter for hele familien; fx kunne man overvære en fornem og underholdende opvisning af hundene fra Korsør Politihundeforening; man kun konkurrere med verdensmesteren i speedstacking; man kunne nyde kørslen med modeljernbanetog i Korsør Modeljernbaneforenings udstilling i Tårnborghallens forhal; Lars-Eriks legoudstilling var spændende for alle – uanset alder, hvilket også hans skildpadder var; Ungdomsbrandvæsenets el-biler for de yngste gæster blev velbesøgt; Troels Christensen og Det Grå Guld spillede op til fællessang; Tårnborgs sognepræst berettede sjovt, underfundigt og interessant om ”Præst i felten”; Jethoni viste sin pyramidekunst frem, og sådan kunne der nævnes masser af andre ting, der kunne opleves i og omkring Tårnborghallen i løbet af lørdag eftermiddag. Om aftenen var der fællesspisning samt visning af vm-fodboldkampen Danmark-Peru på stort lærred, hvilket blev en stor succes for Danmark, der efter en del besvær vandt 1-0!

Gæsterne, som fandt frem til sommerfesten, skal have en stor tak for fremmødet. Netop de gjorde, at dagen blev god for underholderne, aktivitetsbestyrerne, stadeholderne og arrangørerne, men desværre fravalgte langt de fleste tårnborgensere ”Sommer i Tårnborg 2018”, hvilket naturligvis får arrangørerne til at overveje, hvor der blev fejlet i planlægningen og programsammensætningen! Vi er sikre på, at lokalbeboerne er interesseret i, at der er aktiviteter i nærområdet, men tilsyneladende er det ikke i form af ”Sommer i Tårnborg”!

Afslutningsvis skal der også lyde en tak til Nærradio Korsør, som hele eftermiddagen sendt live fra festpladsen med masser af god musik og interviewindslag. Udsendelsen kan høres som podcast under den 25. juni 2018 via dette link: https://naerradiokorsoer.podbean.com

Her ses nogle udvalgte indtryk fra en dejlig dag – trods et lavt besøgstal:

——————————————————————————-

Rent lokalt – i Tårnborg

Tårnborg Lokalråd tog skraldet, her netop hjemvendt fra turen. Yderst til venstre formanden, Karen Holst Carlsen

Tekst og billeder af Vagn Ryager
Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsdækkende affaldsindsamling var i år fastsat til søndag den 22. april. Og naturligvis var igen Tårnborg Lokalråd på stikkerne. Godt en snes beboere mødtes kl. 10.00 ved Dagli´Brugsen i Svenstrup, hvor de blev iført trafikveste, affaldsposer og affalds”snappere”, stillet til rådighed af kommunen, og dermed var klar til en to timers indsats for at gøre lokalområdet endnu renere og dermed dejligere at bo i og være en del af.

Der var ruter ad Agervej og til Tjæreby, og også stranden, Violvej og Mælkevej fik besøg af indsamlerne, som var begunstiget af et solrigt og lunt efterårsvejr.

Omkring middagstid vendte indsamlerne tilbage lidt etapevis og havde godt nok fået fyldt meget i de gennemsigtige plastposer, hvis indhold blev fordelt og sorteret i de mange affaldsspande, som kommunen havde leveret.

Der var også lidt anderledes fund undervejs på ruten, bl.a. blev fundet to lottokuponer af nyere dato – en fra Eurojackpot- så nu glæder Lokalrådet sig til at få kørt kuponerne gennem maskineriet. Måske får Tårnborg Lokalråd pludselig forøget egenkapitalen ganske betragteligt?

I den mere kuriøse afdeling blev også fundet nogle fysiske rester fra et lille hjørne på ruten, hvor det var tydeligt, at naturen her langt var gået over optugtelsen. Forhåbentlig har parterne nydt den lille hyrdetime.

Også et par valgplakater blev det til. De pågældende ryger nu ud uden nogensinde at være valgt ind

—————————————————————————————

Tilføjelsestekst og -billeder af webmasteren:
I alt blev indsamlet 93 kg affald bestående af især fastfoodemballage, plastikposer, cigaretpakker og pantløse dåser. Blandt de mest bemærkelsesværdige og naturskadelige fund kan nævnes: et toiletbræt, en computerharddisk, et reklameskilt til en håndværkerbil, en overfyldt henstillet husholdningsaffaldspose, en velfyldt ble, kondomer og cigaretskod i hobetal samt store mængder af græsplæneklipper-ituskårne dåser. Ja, undervejs på indsamlingsruten kunne man godt blive lidt bekymret for naturens og menneskets fremtid, hvis ikke sidstnævnte bliver bedre til at passe på førstnævnte! – Men heldigvis var der er over tyve tårnborgenserne, der gjorde noget for naturen og lokalområdet den 22. april. – Tak, for det!
(Og næste år bliver vi vel endnu flere?)

Klar til indsamling med poser og trafikvest

Affaldssnappere for store og små

Så er det ud på veje og stræder, langs stranden og grøften – ja, alle steder, hvor affaldet er

Hmm, et toiletbræt?

Affaldsindsamling gør frisk og glad

Hvor gør vi af….

En velfortjent tår at drikke

Affaldsindsamlingsholdet 2018

Indsamlingsresultatet, klar til afhentning

————————————————————————————————-

BogBytteBiksen

En god ide fra Thomas Hansen er realiseret af Gulla og James Hansen, som har sat et skab op i Dagli’Brugsen i Frølunde: et BogBytteBiks-skab!
Dejligt med gode initiativer til gavn for alle i Tårnborg Sogn. Tak for det!
Konceptet er enkelt: Besøg skabet med BogBytteBiksen; tag en bog, du vil læse; sæt en bog – eller flere – i skabet, så andre kan få fornøjelse af dem!
Vi håber på stor læse- og byttelyst i Tårnborg.

————————————————————————–

Et velbesøgt beboermøde i forsamlingshuset

Tirsdag den 20. marts afholdt Tårnborg Lokalråd beboermøde (generalforsamling!)
i Tårnborg Forsamlingshus –  med fællesspisning klokken 18.00 og møde klokken 19.00.

I det følgende kan du læse referatet af mødet samt se nogle indtryk
fra spisningen og beboermødet:

Referat af Beboermødet i Tårnborg Lokalråd i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 20. marts 2018

Før selve Beboermødet deltog 37 beboere i fællesspisning af helstegt kylling med agurkesalat, kartofler og skysovs. Før og efter spisningen blev der sunget et par lokale viser, og de fremmødte blev orienteret om nogle af de kommende måneders aktiviteter i Tårnborgområdet.

I det egentlige Beboermøde med start klokken 19.30 deltog 44 beboere samt fire af rådsmedlemmerne (to havde meldt forfald pga. sygdom). Under mødet var Lokalrådet vært for sodavand og øl ad libitum.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

1. Valg af dirigent
Lokalrådet foreslog Bjarne Nielsen som dirigent, hvilket hele forsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. Bjarne Nielsen konstaterede, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter to stemmetællere – Karin Hansen og Henrik Kjærside  – blev valgt for at sikre korrekt optælling af stemmer i tilfælde af tvivl under afstemninger.

2. Formandens beretning
Formanden for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen, fremlagde Lokalrådets årsberetning under stor lydhørhed fra alle mødedeltagere, der efterfølgende bekræftede den med klapsalver. (Årsberetningen er vedhæftet i skriftlig form her).

Efter fremlæggelsen af årsberetningen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål til formandens beretning, hvilket mange mødedeltagere benyttede sig af: Karin foreslog, at vandreklubben i fremtiden indbyder forskellige lokalkendte til at guide klubbens ture; lidt a la menighedsrådets ”Ti vi ka’ li’”.
Anne-Marie foreslog en sankthansfest ved stranden, og at unge i området blev aktiveret i rådets arrangementer. Jens ønskede træerne på Svenstrup Bjerg (Spejderbjerget) fjernet, så den tidligere fantastiske udsigt kan genskabes. Troels foreslog, at lokalrådet involverer sig i de forladte idrætsarealer og klublokaler på Ørnumvej ved at kontakte kommunen, så noget bliver gjort ved skændslen, som møder os ved indkørslen til sognet.
Jesper Jethoni var glad for bænkene langs Norstien, men efterlyste også, at der bliver opstillet borde-bænkesæt ved Svenstrup Strands parkeringsplads, så dårligt gående kan nyde udsigten uden at skulle forcere skrænten til stranden. Jørn forslog at inddrage Jan Milwertz i undersøgelsen af boligmulighederne på Hesselbjerg. Den nedsatte Hesselbjerggruppe kunne meddele, at Bolig Korsør kort og klart havde svaret ”nej”, da de blev forespurgt om en eventuel interesse i området.
Jørgen spurgte til det slukkede gadelys i Frølunde, og Jonna meddelte problemer med belysningen ved forsamlingshusets p-plads, da de store træer hindrer, at der kastes lys på parkeringspladsen. I samme forbindelse fortalte Søren om, at belysningen ved fodgængerovergangen ved Dagli’Brugsen er utilstrækkelig, da gadebelysningen vender væk fra overgangen, der derfor henlægger i mørke om aftenen og natten.
Lokalrådet blev opfordret til at rette henvendelse til teknisk forvaltning og SK-forsyning om problemerne. Afslutningsvist blev Lokalrådets aktiviteter rost af flere af mødedeltagerne,

3. Kassererens beretning
Kassereren i Lokalrådet, Mette Jørgensen, var desværre fraværende pga. sygdom, så regnskabet blev i stedet fremlagt af lokalrådets formand. Regnskabet fremviste et pænt overskud. Efter regnskabsfremlæggelsen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål, hvilket kun få af de fremmødte benyttede sig af. Et par spørgsmål om bidrag fra kommunen samt rådets støtte til ophængning af udendørs hjertestartere blev besvaret af lokalrådet. Afslutningsvis blev regnskabet godkendt med 46 stemmer for, medens to afholdt sig fra at stemme.


4. Indkomne forslag
Lokalrådet havde stillet to forslag, som omhandlede vedtægternes §2 og §3. Forslagene blev kort motiveret af næstformanden, Jørgen F. Rasmussen, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. (Forslagene er vedhæftet).
Forslagene blev begge enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Jesper Thomas Nielsen (Jethoni) havde stillet forslag om et pyramideprojekt i sognet. Efter en kort introduktion fremviste han en kort film – produceret med støtte fra Landudvikling Slagelse og Korsør Produktionshøjskole – om ideen, og efterfølgende blev medlemmer til en arbejdsgruppe efterlyst. Efter nogle spørgsmål fra de fremmødte, opfordrede Jesper alle interesserede til at kontakte ham, så mulighederne for en realisering af projektet kan blive undersøgt i nær fremtid.


5. Valg af Lokalråd og suppleanter

To medlemmer af Lokalrådet var på valg: Thomas Hansen (ville gerne genvælges) og Mette Jørgensen (ønskede ikke genvalg). Resultatet blev, at Lokalrådet blev valgt uden skriftlig afstemning, da Thomas Hansen blev genvalgt, og Gertrud Bendorff indtrådte som nyvalgt – efter at hun kort havde fortalt om sig selv og sine oplevelser som nytilflytter i sognet. Henrik Boalth blev genvalgt som suppleant i Lokalrådet.

Tårnborg Lokalråd 2018 her dermed følgende medlemmer: Karen Holst Carlsen, Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Martin Borup Jørgensen, Henrik Boalth og Jørgen F. Rasmussen.
Rådet fik bemyndigelse af de fremmødte til selv at finde yderligere én til to suppleanter i løbet af året, så Lokalrådet får det antal medlemmer, som vedtægterne giver mulighed for.

6. Valg af revisor (nu benævnt bilagskontrollant)
Erik Lundemann blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant for bilagskontrollanten blev Jørgen Frandsen valgt.


7. Eventuelt
Der blev fra nogle af de fremmødte peget på nogle problemer i sognet samt givet ideer til udvikling i Tårnborg: Kloakrenoveringen sidste år i Frølunde har medført vand på veje, haver og i kældre, hvilket er meget problematisk for beboerne. Trafiksikkerheden på vejen fra forsamlingshuset til Agervej blev foreslået forbedret ved indførsel af et standsning- og parkeringsforbud på strækningen.
Udbyggelse af legepladsen i Violvejsparken var et stort ønske, til hvilket lokalrådets formand kunne fortælle, at der p.t. blev arbejdet med ideen i lokalrådet, men lovgivningen på området har mange restriktioner, så anlæggelse af legepladser er ofte en dyr og langsommelig proces. En bilvaskehal ved Dagli’Brugsen kunne sandsynligvis give større handel i butik og ved tankanlæg. Den sløjfede vareudkørsel fra Dagli’Brugsen blev foreslået genindført, eventuelt via frivilliges udkørsel af varer, hvilket måske endda kunne klares med en cykeltrailer.

———————————————-

Beboermødet sluttede cirka klokken 21.00 med en kort tak fra Lokalrådets formand til de fremmødte for god ro og orden – samt til dirigenten, Bjarne Nielsen, for en kompetent og behagelig ledelse af Beboermødet.

Referent:
Jørgen F. Rasmussen
Sekretær i Lokalrådet

 ——————————————————————————————————

TårnborgBladet-logo Tårnborg Menighedsråd, Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsforening
er blevet enige om at udgive “Tårnborgbladet” i fællesskab, og bladet vil udkomme til samtlige husstande i Tårnborg Sogn.

Vi mener, at der et behov for et lokalt blad, der vil informere beboerne om vores aktiviteter. Endvidere vil vi optage indlæg fra andre foreninger, skolen, børnehaven, og hvem der ellers har noget på hjertet, i den udstrækning vi har plads på siderne.

Som altid spillere økonomien ind, og vi håber at kunne tegne nogle annoncer hos lokale firmaer og interesserede kan henvende sig til Søren Mikkelsen på e-mail: mikkel.feddet@gmail.com.

TårnborgBladet vil i første omgang udkomme 4 gange; første gang den 1. maj 2018.
Har du forslag til indlæg i bladet, eller har du en artikel, du ønsker offentliggjort i bladet, skriver du til taarnborg.aktiviteter@gmail.com. Deadline for første nummer er den 24. marts 2018.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores initiativ.

Med venlig hilsen.
Tårnborg Menighedsråd – Tårnborg Lokalråd – Tårnborg Idrætsforening

——————————————————————-

Mange interesserede deltog i Hesselbjergmødet

Arbejdsgruppen under Tårnborg Lokalråd siger tak
for en god inspiration- og idéaften om boliger på Hesselbjerg.
Det videre arbejde fortsættes, hvor vi blandet andet vil undersøge noget om husstørrelse, antal værelser, størrelse på haver, og om det skal være eje-, leje- eller andelsboliger.
Alle idéer er velkommen. Har du en god idé eller andet i forhold til området, så skriv til os på taarnborg.formand@gmail.com

(Oplægget til det første møde ses herunder!)

Vil du bo på Hesselbjerg?

Gennem længere tid har der i sognet været talt om, at det vil være dejligt,
hvis der kunne blive bygget nogle boliger på Hesselbjerg-grunden,
som nu i en del år har været sat til salg af kommunen.

Det har både været unge og ældre, som har vist interesse for en bolig på stedet. Men indtil nu har ingen taget initiativ til at realisere drømmen om en bopæl på Hesselbjerg!
Det vil sige – ikke før nu, for
tirsdag den 20. februar indbyder lokalrådet til en informations- og ideaften
klokken 19.00 i Tårnborg Forsamlingshus.

På mødet vil man blandt andet kunne blive klogere på fordele og ulemper ved en ejer-, lejer- og andelsbolig, og mulighederne for opførelse af huse på Hesselbjerg vil blive belyst.

Alle interesserede er velkomne – både hvis man går i boligtanker, og også hvis man ikke gør!

———————————————————————————————————————

“Tårnborg Nytårsløb 2018”

……. blev en frisk tur ind i det nye år!
Godt Nytår 2018

Mange løb eller gik 2018 i møde, og ønskede GODT NYTÅR til venner og bekendte, da lokalrådets nytårsløb blev afviklet om formiddagen på årets sidste dag fra skolegården på
Tårnborg Skole den 31. december 2017 klokken 10.00.

Vejret kunne måske have været bedre, men alle tog strabadserne med godt humør, og i løbet af små to timer var programmet afviklet med både en varm velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, en turgennemgang af Bo Bagge (som også i de tidlige morgentimer havde sørget for en tydelig rutemarkering af ruterne),  en  opvarmning under fornem ledelse af Thomas Hansen, de tre eller fem kilometers vandring eller løb samt den afsluttende
afsyngelse af “Vær velkommen Herrens år” og nytårslykønskninger til venner og bekendte i champagne eller vand.
De få fejl, som blev oplevet under løbet – hvoraf en for tidlig nedtagning af rutemarkeringen var den største – blev lovet rettet til næste års løb, hvor arrangørerne håber, at endnu flere deltagere vil være med til at gøre årets sidste dag festlig og fornøjelig!

Her ses nogle indtryk fra arrangementet, hvor en del er lidt uklare pga. vand på kameralinsen:
P1200811  P1200810
P1200803 P1200809
P1200801 P1200804 P1200806
P1200816 P1200823 P1200825

Opvamning

Starten på 5-kilometeren

Starten på 3-kilometeren

Våd fornøjelse, som gav vand på linsen

Højt humør – trods regn og modvind! – Vinderen af kvindernes 5-kilometer ses til venstre i billedet.

En frisk tur var det!

Rutevejviseren havde god gavn af paraplyen!

3-kilometerruten med indlagte opgaver for børn
blev vundet af Frederik, Malte og Naja Rosa og
5-kilometerruten blev vundet af Tommy Mortensen og Astrid F. Kristensen.
Sidstnævnte vinder af kvindernes løb, blev først fundet efter løbet, da der på målstregen skete nogle forvekslingerne mellem løberne på 3- og 5-kilometeren!
Tillykke til alle vinderne!

Vinderne af børnekonkurrencen    P1200902

 —————————————————————————————————————-

Tårnborg spiste sammen for tredje gang!

Så er vi klar til dagens hovedret!

Så er vi klar til dagens hovedret!

Der var stor tilstrømning til Tårnborg Lokalråds tredje arrangement under titlen ”Tårnborg spiser sammen”, som blev afviklet i Tårnborg Forsamlingshus tirsdag aften klokken 18.00. Dette sæsonens sidste spisearrangement var planlagt i samarbejde med ”Husets Venner”, der havde sørget for en times god og underholdende musik som afslutning på aftenens velsmagende menu.

Formanden for lokalrådet, Karen Holst Carlsen, bød de næsten 120 deltagere i arrangementet velkommen og sagde, at hun var glad for arrangementets fine succes, som det store fremmøde var et tydeligt tegn på. ”Man må sige, at Tårnborg virkelig spiser sammen”, sluttede hun sin tale af med.

Kødannelse ved buffeten

Kødannelse ved buffeten

Der ventes på tur i god ro og orden

Der ventes på tur i god ro og orden

Derefter bød forsamlingshusets nye værtspar, Lone og Tomm Knudsen, samt husets øvrige hurtige og hårdtarbejdende personale på en aftenmenu bestående af en dejlig flæskesteg med kogte kartofler, lækker rødkål og masser af velkrydret brun sovs. Til dessert blev der tilbudt delikat, rustik æblekage og naturligvis kaffe eller andre varme og kolde drikke.

Flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler!

Uhm, flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler!

Gæsterne omkransede ivrigt buffeten!

Gæsterne omkransede ivrigt buffeten!

God mad og glade gæster

God mad og glade gæster

Inden desserten informerede lokalrådet om de mange aktiviteter, som afvikles i november måned i Tårnborg Sogn. En overraskelse for en del af deltagerne var, at afstemningen til byråd og regionsråd den 21. november denne gang foregår i Tårnborg Forsamlingshus, efter at den i mange år har fundet sted i Tårnborghallen. Lokalrådet opfordrede til, at man orienterer sig på aktivitetskalenderne, der hver måned ophænges udvalgte steder i sognet, eller læser på Lokalrådets hjemmeside på www.taarnborg.dk.

Heidi og Kenneth - en dejlig musikalsk duo!

Heidi og Kenneth – en dejlig musikalsk duo!

Efter afrydningen af det brugte service kunne spisedeltagerne slå mave til et dejligt musikindslag i form af en velspillende duo, hvor den yderst musikalske og veloplagte frontfigur, Heidi, på sin smukt klingende harmonika fremførte det ene potpourri efter det andet og via musikken ledte forsamlingshuset på en rejse stort set gennem hele verden. I sidste del af underholdningen sluttede Kenneth, Heidis mand, sig til den festlige musikfremførelse med sin bas, som han behandlede formidabelt trods kun ét års øvelse.

Heidi gav god musikunderholdning

Heidi gav god musikunderholdning

Lissi, Frands og Jørgen blev valgt ud blandt publikum – for at give lidt rytmestøtte (med vekslende resultat) til et smukt sambanummer udført af Heidi.

Lissi viste stor rytmesans Frands holdt takten på ske og flaske Jørgens forsøg på dans og musik gav smil

Heidis ihærdige forsøg på at få gang i dansen resulterede kun i ét heldigt og underholdende resultat: Eigil Hansen sprang ud på gulvet og brillerede med en kosakdans til Heidis medrivende russiske musikstykke!

Eigil brillerede med en kosakdans til Heidis russiske musikstykkeKlokken nærmede sig 21, da deltagerne i fællesspisningen begyndte at forlade forsamlingshuset. Og efter bemærkningerne at dømme, så var langt de fleste meget mætte, glade og tilfredse med både mad og underholdning. En del foreslog, at der også i 2018 arrangeres nogle fællesspisninger i forsamlingshuset, hvilket lokalrådet lovede at undersøge mulighederne for.

————————————————————————–

Tillykke til Tårnborg Skole med de 60 år!

Den 1. april fylder Tårnborg Skole 60 år, og torsdag eftermiddag afholdt skolen åbent hus med fødselsdagssang, borgmestertale samt fremvisning og salg af forskellige produkter, som eleverne har arbejdet med i ugen op til fødselsdagen. Det blev en fejring af de første 60 år med masser af folk, flag og farver. Tillykke!

P1160810  P1160821  P1160824  P1160828  P1160837  P1160841

Dejligt, at vi har en god folkeskole i vores lokalområde. Den må vi sørge for at støtte op om!
– Og selv om man kan diskutere værdien af målinger og rangeringer af skoler, så er det da glædeligt, at man i den seneste undersøgelse kan læse, at Tårnborg Skole ligger helt i top blandt folkeskolerne i Slagelse Kommune, når man måler på undervisningseffekten – kun overgået af Eggeslevmagle, Nymarkskolen og Broskolen,

Resultaterne fra undersøgelsen ses her:
(Klik for læsbar version)
Undervisningseffekt 2016Læs eventuelt mere her!

———————————————————————————————————

Gå- eller cykeltur i Tårnborgområdet

Gå- eller cykeltur-billedeI Tårnborg har vi mulighed for at deltage i gåture med Tårnborg Vandreklub, hvor man undervejs bliver underholdt og oplyst af kyndige, lokalkendte guider, så vandringerne bliver en blanding af gåtur, kultur og natur. Det er der mange, som er glade for!

Mange har også jævnligt lyst til ”bare” at gå – eller cykle – en tur uden mål og plan, men helst ikke alene!

Når vi er flere, er det hyggeligere og sjovere, og vi går ofte længere, når vi har selskab. Derfor har vi oprettet en facebookgruppe, hvor medlemmerne kan tage initiativ til gå- eller cykelture i lokalområdet på tidspunkter og strækninger, som passer den enkelte. Forhåbentlig er der så andre, som har lyst til at tilslutte sig turen!

Du skriver i gruppen, hvornår du vil gå eller cykle en tur, hvor du vil starte turen fra, og hvor lang turen forventes at blive. Hvis du har lyst til at fortælle mere om turen, er du selvfølgelig velkommen til det.

I Dagli’Brugsen i Frølunde hænger et opslag, hvor man også kan informere om tur-initiativer, så ikke-facebookbrugere har mulighed for at deltage i gå- og cykelturene.

Første tur har Ulla Olsen taget initiativet til og bliver den 23. marts klokken 18.30 fra Dagli’Brugsen i Frølunde. Vi håber, at mange vil tilslutte sig turen!

———————————————————————————————————————-

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Indtil juleaften står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri. Derfor vil du sandsynligvis  møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet forskellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

boernehjaelpsdagsjulelotteri-2016

——————————

Nostalgisammenkomst for 60+’ere

Hvis du er fyldt 60 år eller er førtidspensionist, så er nedenstående tilbud måske noget for dig! (Tryk på opslaget for større og læsbar version!)

img_0178

——————————

En præcisering af Lokalrådets holdning

I øjeblikket diskuteres en mulig flytning af Børnegården Kildebakken til Tårnborg Skole, hvilket en borgergruppe har startet en underskriftsindsamling imod.
På grund af nogle kommunale referater med citater, der kan misforstås, har man kunnet få den opfattelse, at Tårnborg Lokalråd har anbefalet en flytning, hvilket ikke er korrekt!
Tårnborg Lokalråd har ingen holdning til en eventuel flytning, men ønsker naturligvis at bevare både skolen og børnehaven i vores område!
I tilfælde af, at der fremkommer forslag om en lukning af Kildebakken eller skolen, vil Tårnborg Lokalråd selvfølgelig kæmpe kraftigt imod dette!

Tårnborg Lokalråd, den 17. oktober 2016

—————————————

De Fire Sten –
en ny opstilling ved Frølunde Gadekær

 

I forbindelse med et omfattende renovering af kloakledningsnettet, som foregik i Frølunde by i perioden maj 2015 og helt indtil vinteren 2016, dukkede adskillige meget store stenblokke op fra undergrunden dybt nede under vejene i Frølunde. Villy Jensen fra Frølunde har nu fået arrangeret fire af disse sten ved busstoppestedet ved gadekæret.

Villy jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

Villy Jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

 

 


Du kan læse meget mere om 

De Fire Sten her!

 

 

 


 Tårnborg skole – en god skole i Slagelse Kommune!

Det kan diskuteres, om ranglistning af folkeskoler er til gavn for de enkelte folkeskoler, eller om det er med til at understøtte flugten fra små til store folkeskoler eller til privatskoler.
Men ranglistning finder altså sted, og derfor er det glædeligt at se, at Tårnborg Skole tilhører den bedste gruppe af folkeskoler i Danmark, og at skolen er den fjerdebedste folkeskole blandt de elleve, som er beliggende i Slagelse Kommune.
Undersøgelsen af de enkelte skoler i landets kommuner kan nærlæses her!

Tårnborg Skole