Kom og vær med til affaldsindsamlingen 2020

Tårnborg Lokalråd har i samarbejde med Slagelse Kommune atter i år tilsluttet sig
Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald lørdag den 19. september 2020.
Vi mødes ved Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00.

De tidligere år har der været god opbakning til indsamlingen, der jo også er til gavn for alle i sognet, da der desværre vedvarende kan findes masser af affald, som skæmmer og forurener vores væresteder og natur.

Så kom og giv en hånd med et par timer. Det er hyggeligt, gavnligt og sundt, for du får god motion, medens du gør dig selv, dit sogn og naturen en tjeneste!

——————————————————————————————

Nyt menighedsråd i Tårnborg Kirke

(Tryk på billedet for at få informationerne fra kirken i læselig størrelse)

———————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Sæsonstart efterår 2020

Den første vandretur i efteråret 2020
Af turguiden, Villy Jensen

Efter en længere pause i udbuddet af vandreture, er vandreklubben atter tilbage på vejene i lokalområdet.

Den 6. september klokken 14 gik turen med start fra Tårnborghallen.

Nu kan det være en lidt risikabel affære med ture om efteråret. Vejret kan drille. Der var blevet fulgt intenst med i vejroversigterne. Det skulle blive lidt køligt – og der skulle være 40% risiko for lokale byger. Omvendt betød det så også, at chancen for godt vejr skulle ligge på 60%.

Klokken 13.55 var vi samlet 25 mennesker klar til tur. En byge satte ind 14.03 – lige inden vi var kommet af sted. Vi måtte, ligesom samme tid sidste år, søge ly i forhallen til Tårnborghallen.

Jørgen fik strakt velkomsten ud på godt 10 minutter – eller indtil regnen var stoppet. Vi begav os af sted ad Tjærebyvej i retning af Tjæreby.

Vejret var lidt blæsende, men egentlig let lunt.

Vi havde ikke gået ret langt, før en af deltagerne faldt om med et ildebefindende. Mange gode kræfter hjalp til. Der blev ringet 112, som den uheldige deltager dog selv afbestilte igen. Den gode mand blev af et par hjælpsomme deltagere hjulpet tilbage til start igen.

Resten af gruppen fortsatte til Tjæreby, hvor kursen blev sat ud ad Kongevejen. Undervejs fik vi oplevet vejrets omskiften fra sol og blæst til overskyet med blæst – og endelig også en smule regn med blæst.

Villy fortalte om de to gravhøje ved Brandbjerg, og om den mystik og uforklarlighed, der er forbundet med de imponerende anlæg, der var opført i en periode, hvor man huskede, men ikke skrev ned.

Vi nåede Marsk Stigsvej, og undervejs faldt snakken på de hændelser, der var sket i tidens løb i området. Nogle af deltagerne kendte ikke området og fik noget nyt at vide. Andre havde hørt om begivenheder og steder før – nu måske med lidt andre ord.

Vejret syntes at arte sig til de vandrendes fordel. Let vind med sol og varme.

Ved Tårnborg Kirke drejede vi ned ad kirkestien i retning af Halseby. Her fik  vi en snak om kristendommens komme – og om den forsinkelse, som et mægtigt slag ved Osnabrück mellem romere og germanere i år 9 e. kr. kunne have medført for kristendommens udbredelse i nord.

Ligesom for helt at skifte emne nåede vi ned til de første søer af Halsebysøerne. Stien var spærret. En behjælpelig landmand hjalp os videre. Grunden til afspærringen var et forsøg på at redde en syg kalv blandt de græssende kreaturer.

Vi nåede Halsebyvej igen. Vi nåede tilbage til hallen igen. Vi kunne sige farvel og tak til hinanden for en, trods alt, lidt anderledes efterårs-vandretur.

——————————————————————————–

Tårnborgbladet august 2020

Augustnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.
En nu opdaget fejl er en forkert angivelse af ugedagen for afholdelsen af lokalrådets Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus, onsdag den 26. august klokken 18.00.
(Men du vil sandsynligvis kunne finde andre unøjagtigheder i bladet,
hvilket du naturligvis er velkommen til at fornøje dig med).

Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2020.
Deadline for indlæg til novembernummeret er den 30. september 2020.

———————————————————————————————————-

Tårnborg Lokalråds beboermøde 2020

Den 26. august afholdes årets coronaudsatte Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus,
og her møder der forhåbentlig mange op, da det er mødet, hvor sognets beboere kan få indflydelse på udviklingen i lokalområdet.
Beboermødet er lokalrådets generalforsamling, og dagsordenen kan ses her på siden.
Et punkt på dagsordenen er valg til lokalrådet, og det vil være dejligt, hvis mange viser sig interesseret i at blive valgt. I øjeblikket sidder fem personer i rådet, men det vil være glædeligt, hvis der atter kan vælges syv personer.
Beboermødet starter klokken 18.00, og cirka en time senere indtages en jubilæumsmenu, da lokalrådet i år fylder fem år!
Hvis man ønsker at deltage i bespisningen, er det nødvendigt at tilmelde sig på forsamlingshusets telefon 58380008 eller på mail taarnborg.aktiviteter@gmail.com
senest den 23. august.


———————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklubs efterårssæson 2020

Tårnborg Vandreklub, som har sit udspring i Tårnborg Lokalråd, starter sin efterårssæson den 6. september med en vandring ad Kongevejen og Kirkestien guidet af Villy Jensen.
Desværre blev kun én vandring gennemført i forårssæsonen, da en pandemi satte en stopper for fællesvandring i naturen, men nu bør det atter være muligt at få nogle gode fællesoplevelser, hvis blot vi husker at holde rimelig afstand mellem os
samt medbringer håndsprit til eget forbrug.


Formålet med vandringerne er – udover glæden ved fællesskabet og motionen – at markedsføre Tårnborgområdet for udefrakommende, samtidig med at vandringerne skal udvikle kendskabet til sognet for nye og gamle tårnborgensere. Så, hvis du ikke tidligere har deltaget i vandringerne, så er det måske nu, du skal overveje at deltage?
Alle interesserede er velkomne i vandringerne, og det er helt gratis at deltage!

—————————————————————————————————

og
Touren gennem Tårnborg

Til næste år, lørdag den 3. juli 2021, kommer en af verdens største medie- og sportsbegivenheder gennem Slagelse Kommune via en del af Tårnborg-området – måske, da meget i øjeblikket tyder på en ændring i planerne om tour-starten i 2021!
Men hvis alt går som tidligere planlagt, gælder følgende stadig: Anden etape af årets Tour de France starter i Roskilde og slutter i Nyborg efter en spektakulær kørsel over Storebæltsbroen. Lige inden indkørslen til broen køres 7,5 kilometer gennem Tårnborg fra Broholmvej ved Bildsøvej – via Frølundevej og Stibjergvej ved Dagli’Brugsen i Frølunde mod Højbjerg-Musholmområdet – hvorefter Tårnborg forlades ved indkørslen til Tårnborgvej ved Musholmvej. En tur på 10-15 minutter for cykelrytterne, afhængigt af vejr, vind og cykelhumør, men feltet vil sandsynligvis være spredt her ved etapens afslutning, så der vil være masser at se og underholde sig med denne lørdag eftermiddag i Tårnborg.

Spørgsmålet er: Hvad skal opleves og ske i Tårnborg denne dag – og i månederne før?
Hvad vil du tage del i, og hvad vil du stå for og arrangere sammen med andre?

Skal der fx laves en kæmpecykel som blikfang; skal der være diverse salgstelte i Violvejsparken og andre steder; skal der laves en udstilling af cykeltyper; skal der sås gule blomster fra Bildsøvej til Musholmvej; skal der fremstilles et velkomstskilt til Touren – også på fransk – ved indkørsel til Broholmvej; skal der laves landskabs-udsmykning (land art) langs ruten i Tårnborg; skal der være gul fest og farver fx ved Dagli’Brugsen, ved forsamlingshuset og i Violvejsparken – og måske med opstilling af storskærm, så løbets udvikling kan følges; skal der være prøvekørsler af ruten
– evt. helt fra Stillinge – på cykel nogle gange i årets løb eller måske til fods
med vandreklubben på Tårnborgdelen –
eller, eller, eller ……..For gul fest skal der da være den 3. juli 2021 i hele sognet!

 Har du store eller små ideer til dagens program i Tårnborgområdet, eller ønsker du at være arrangør eller eventuelt hjælpe til i forbindelse med løbsbegivenheden, så er du meget velkommen til at sende en mail til taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

———————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Som følge af coronapandemien blev forårssæsonen 2020 i Tårnborg Vandreklub ganske kort.
Kun én vandring blev det til, og den kan du læse om længere nede på denne side.

Vi håber, at vi atter kan komme på vandring i løbet af efteråret, hvilket du i så fald kan læse nærmere om her på hjemmesiden. Guiderne har meldt sig klar, så nu er det helt op til coronapandemiens udvikling, men i værste fald opfordres du til at gå nogle ture på egen hånd eller sammen med et par udvalgte vandringsfæller.

——————————————————————————————————-

Busproblemer i Tårnborg?

Tårnborg Lokalråd har i august/september 2019 indgivet høringssvar i forhold til budgetforhandlinger omkring busruterne i vores område. Her gjorde vi opmærksom på, at en besparelse på denne buslinje ville være en forringelse af vores borgeres mulighed for anvendelse af offentlig transport.
Jeg ved fra flere, at der er sket den frygtede forringelse af busrute 902, hvilket vi selvfølgelig arbejder på at få ændret, men da vi ikke selv benytter bussen, vil vi gerne vide,
hvilke oplevelser borgerne har?
Hvor tit er det, at busserne ikke venter på hinanden i Vemmelev?
Er det især på morgen- eller eftermiddagsafgangene?
Vi håber, at I kan hjælpe os med at blive endnu mere oplyst om problemet.

På Tårnborg Lokalråds vegne
Karen Holst Carlsen

Skriv om dine oplevelser til taarnborg.formand@gmail.com

————————————————————————————————————–

”Tude Å – Hvor land bliver til vand”
En ny film fra Tårnborgområdet

Første del: Som landet ligger

I samarbejde med Tårnborg Lokalråd har Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen i 2019 arbejdet på at fremstille en film fra området ved Frølunde Fed samt Ydre og Indre Vejler.

Filmen er blevet til i rigtig god forståelse med ejere, lejere og forpagtere ude i området samt med økonomisk bistand fra Slagelse Kommune.

Endelig er optagelser af lyd og billeder foretaget af studerende under ledelse af
Martin F. Buchwald fra FGU i Korsør. En gruppe meget energiske  støtter – både ved optagelser, redigering og færdiggørelse af filmen.

Arbejdet med filmen begyndte allerede i januar 2019 med skrivning af manuskript og udsøgning af lokationer til optagelser. Herudover skulle der skaffes tilladelser til optagelser med drone.

Optagelserne er lavet i juni måned 2019. I perioden juni til oktober er der redigeret og indspillet musik og tale til filmen.

Slagelse Kommune har som nævnt ydet økonomisk bistand til produktionen – men har ellers ikke haft indflydelse på filmens manuskript, indhold og slutresultat. Vi er naturligvis meget taknemmelige for kommunens bistand – hvilket også gælder den parathed og velvillighed, vi har mødt hos FGU-filmholdet.

Vi håber, at mange vil nyde filmen, der sandsynligvis om få år vil kunne præsenteres med ordene: ”Engang så der sådan ud”.  I skal blot ”klikke” på titelbilledet øverst!
Eller her!

(Der skrives allerede på anden del af trilogien. Så I kan godt begynde at glæde jer).

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her får du nogle indtryk fra filmoptagelserne langs Tude Å:

Hvis du vil se mere film fra området, så finder du vores første filmforsøg her!

————————————————————————————

Udsættelse af den fælles affaldsindsamling

Desværre atter en udsættelse af en fællesaktivitet:

Affaldsindsamlingen, der var annonceret til afvikling den 26. april, er – sikkert ikke overraskende – udsat til et senere tidspunkt.

Men vi er selvfølgelig alle velkomne til individuelt at deltage i “Affaldsindsamlingen til fælles gavn – men hver for sig!”

Tid, sted og varighed bestemmer man selv, og man får motion, frisk luft
og et skønnere sted at bo!

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet maj 2020

Majnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af maj eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2020.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2020.

——————————————————————————————————-

Udsættelse af beboermøde i Tårnborg Lokalråd

På grund af den alvorlige situation som Danmark er i, er beboermødet aflyst på ubestemt tid.
Hold øje med Facebook eller hjemmesiden for en ny dato.
Pas på jer selv og hinanden.

På Tårnborg Lokalråds vegne
Karen Holst Carlsen
Formand

————————————————————————–

Sæsonens første vandring i Tårnborg Vandreklub
– og aflysninger pga. covid-19

Søndag den 8. marts startede forårssæsonen 2020 i Tårnborg Vandreklub.
Sæsonprogrammet kan ses her til højre, men desværre har covid-19 medført en række aflysninger, hvilket foreløbig gælder vandringerne den 22. marts og 5. april, men muligvis/sandsynligvis vil flere aflysninger følge.

Sæsonens første vandring lagde ud med en turbovandring i Højbjergområdet under guidning af vandreklubbens selvbestaltede formand,  Jørgen F. Rasmussen.
Trods titlen var det en vandring, alle omkring 25 fremmødte kunne være med til, da de var rimeligt gående og havde iført sig sko og beklædning egnet til en vandring
i vådt, lettere mudret og vindblæst terræn.
Starten gik  – uvant den seneste tids vejrlig – i pænt, stille vejr  klokken 14.00 fra den lille p-plads ved Højbjergskoven på Stibjergvej ved Korsør-skiltet, hvor gruppen efter en hyggelig og oplevelsesrig tur gennem skov, over bakker og ad snørklede stier atter var retur
små to timer og syv kilometer senere.

Her følger nogle indtryk fra vandringen, hvor vi blandt andet var temmelig ugleset, da en skovhornugle fulgte os meget opmærksomt med øjnene:

Nu holder vandreklubben altså en ufrivillig pause pga. coronavirussen, men det forhindrer dig jo ikke i at gå en sund, frisk tur i naturen – blot du gør det alene og holder afstand til alle andre!
God fornøjelse – og pas på dig selv og alle omkring dig!

———————————————————————————–

Kyndelmisse i Tårnborg Kirke

(Tryk på billedet for større og læsbar version!)

Tak til alle, der tog del i kyndelmissearrangementet i Tårnborg Kirke i lørdags.
Det blev en god oplevelse for de fleste, både for planlæggerne, arrangørerne, arrangementsafviklerne, hjælperne og for de mange besøgende under aftenens arrangement.
– Måske kyndelmissen kan fejres på lignende måde næste år?

——————————————————————————–

Tårnborgbladet – februar 2020

Februarnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2020 (e-udgave)

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. marts 2020.

—————————————————————————————————————

 Seniorbofællesskab

Er du +50 år samt uden hjemmeboende børn, og vil du bo i et seniorbofællesskab i Tårnborg?

Så er det nu, du skal beslutte dig!

(Tryk på billedet for større og læsbar version!)

———————————————————————————————

Tårnborg Nytårsløb og -vandring 2020For sjette gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev en pæn succes med omkring 100 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2020 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!

Arrangementet, der var støttet af Slagelse Kommune, startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning ved Else Kristensen, som var ”tilfældigt udvalgt” til opgaven blandt de fremmødte, da ingen andre i sognet havde meldt sig til tjansen.

Vejret viste sig fra sin meget venlige side, da solen skinnede fra en næsten skyfri himmel under hele løbet. Vinden blæste måske nok lidt rigeligt – især på toppen af kirkebakken – men den var næsten helt fraværende langs noret, hvor luften føltes ganske varm, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur, der gav masser af energi til de senere festligheder om aftenen.

Vinderen af 5-kilometeren for mænd, Jimmi, i fuld firspring langs noret med solen i ryggen!

Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Vinderne af 5-kilometer-løbet (som helt korrekt var på 4,7 km) blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra 3-kilometer-ruten (som var på 2,5 km).

Vinderen af 5-kilometeren for damer, Ellen Sofie, nærmer sig målet tæt forfulgt af sin lillebror, Martin.

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vinderne af 5-kilometeren, Jimmi og Ellen Sofie

Vinderne af børnequizzen, Frederik, Storm og Matilde

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Vær velkommen 2020

Lidt flere indtryk fra nytårsløbet og -vandringen:

 

Godt nytår!

——————————————————————————————————

Politi- og nabohjælp via mobiltelefonen!


Tårnborgområdets kontaktbetjent, politiassistent Niels Jørgensen, har tilsendt Tårnborg Lokalråd informationer om to forholdsvise nye mobiltelefonapper – som måske kan være nyttige i vores område, hvilket lokalrådet synes, de kan – men læs selv om dem i nedenstående link, download eventuelt apperne og døm så selv!
Politi-appen
og
Nabohjælp-appen

——————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Årets sidste vandring blev en dejlig naturoplevelse i Korsør Lystskov med Villy Jensen som guide for en spændende tur med natur- og historiefortællinger.
Vejrudsigten havde meldt regn og storm, men vandringen blev tilsmilet af læ og mildt vejr, og undervejs hilste ravnen på os under besigtigelsen af langdyssen og indtagelsen af ”En Enkelt”, som en af vandringsdeltagerne meget venligt havde medbragt – så måske er en ny tradition indført for næste sæsons vandringer? For naturligvis bliver der også vandringer i foråret 2020. Hvis du har ideer til mål eller måske er interesseret i at guide en vandring – så henvender du dig bare til Tårnborg Lokalråd. Du vil være meget velkommen!

Tårnborg Vandreklub ønsker glædelig jul og godt nytår til alle årets vandringsdeltagere. (Husk den sidste vandring (og eventuelt løb) nytårsaftensformiddag klokken 10.00 fra Tårnborg Skole!).

Turguiden, Villy Jensen, har skrevet en lille beretning om årets sidste vandring, hvilken du kan læse her:

Vandretur i Lystskoven den 8. december 2019
Af turguiden, Villy Jensen

Klokken er næsten 14. På trods af DMI-prognoser om et forrygende dårligt vejr – og en vigtig VM-kamp i kvindehåndbold, er vi mødt 12 vandrere frem til dagens tur.

Vejret er faktisk godt. Det er klart vejr – næsten lidt sol og en mild vind går gennem den vinterklare skov.
Turen starter med at kigge på træer – både de nøgne løvtræer og træer med nåle. Ad smalle stier, hvor vindfældede træer af og til kommer på tværs går turen ned omkring Søskær mose – over den ”bagerste overgang”.

Vi får snakket lige fra den store jordvold langs skoven – over oprensning af mosen – til børneopdragelse i lidt ældre tid. Mange byder til med spørgsmål og kommentarer. En rigtig hyggelig tur.
På kysten mellem Storebælt og Søskær-mosen kommer fortællingen om dannelsen af mosen. Vi er helt tilbage i istiden. Samtidig med, at vi bevæger os omkring mosen, går fortællingerne også fremad i tiden – jægerstenalderen.
Da vi når en lidt bred sti op mod Sommerlyst bliver skovens natugler fortalt og forklaret. Også den overtro, der har knyttet sig til den mystiske nataktive fugl bliver behandlet. Tidligere knyttede der sig varsler til adskillige fuglearter. For natuglens vedkommende var det et ubehageligt varsel om død, når uglen syngende havde slået sig ned nær beboelser.

En turdeltager fra Krim kunne fortælle, at på Krim knyttede samme forestilling sig til uglen.
Vi rundede langdyssen og var nu i historien nået til bondestenalder og ganske kort bronzealderen. Vi snakkede begravelsesritualer m.m., da en turdeltager mente, at en pause ville være på sin plads – og i ærbødig respekt for stedet bød han på ”En Enkelt”. Joh, der var hygge.
Da vi gik videre, ville historien ligesom også bevæge sig videre. En af de eneste fugle vi fik at se – og især høre, viste sig her et stykke tid. En ravn kredsede over os, da vi forlod langdyssen.

Ad den smattede sti, som nogle mente at vide kaldes Kærlighedsstien, gik turen tilbage til Sommerlyst.

På p-pladsen, hvor vi startede, sluttede vi af med at ønske hinanden god jul. Det begyndte nu at regne og det blæste op. DMI syntes alligevel at få ret i forudsigelserne. Vejret blev hurtigt dårligere – og Danmark havde tabt håndboldkampen!

Vi tolv havde fået gået en to-timers hyggelig tur i godt vejr.

———————————————————————————————-

“Spis, syng og vær sammen”

Det sidste Spis, Syng og Vær Sammen-arrangement i 2019 blev med succes afviklet onsdag den 20. november i Tårnborg Forsamlingshus.

Tak til alle, der stod for maden, musikken og serviceringen samt afrydning og opvask – og naturligvis til alle jer, der spiste og sang med!

Forhåbentlig bliver der mulighed for en gentagelse næste år!

——————————————————————————————————–

Phillip Devantier besøg i Tårnborg
var en stor succes!

Et konstant underholdt publikum fik et godt grin sammen med to meget veloplagte og velforberedte stand-uppere, da Phillip Devantier og Benjamin Jeppesen gæstede et udsolgt Tårnborg Forsamlingshus fredag aften.
Phillip var som ventet fuld af gode historier fra sit dagligliv, men havde også sjove minder fra sin barndom i sognet; fx fra skolegangen og i familielivet.
Et arrangement som vist ingen gik utilfredse fra.
Tårnborg Lokalråd siger tak til alle gæster, fordi de kom og støttede op. Måske der er basis for en gentagelse en anden gang.

Hvis du gik af en aften helt til grin, så kan du se nogle prøver på Phillips komik her og  her

———————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Søndagens vandring langs nor og gennem parker var tilsmilet af flot vejr med sol og ingen vind samt glade vandrere, der efter små 6,5 kilometers vandring kunne se tilbage på masser af dejlige naturindtryk og hyggesamtaler med de øvrige deltagere.


Du er meget velkommen til at deltage i næste vandring den 8. december klokken 14.00 med Villy Jensen som turguide under titlen “Vinter i Korsør Lystskov”.

——————————————————————————

Tårnborgbladet – november 2019

Novembernummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-november-2019-web

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. december 2019.

—————————————————————————————————————

Mandag den 7. oktober blev depechen i den kommunale fællesskabsstafet ført gennem Tårnborg med succes! Mange var mødt frem ved noret for at modtage de friske roere fra Korsør, som sikkert og hurtigt bragte depechen over vandet. Siden gik turen til fods og på cykel gennem sognet, hvor mange var mødt frem for at hjælpe depechen på vej. Især var det en stor oplevelse, da Tårnborg Skole og Børnehaven Kildebakken blev passeret, for her blev stafetten hjulpet godt på vej med flag og søde tilråb!

Depechen ankommer til Tårnborg

Overdragelse af depechen fra Tårnborgbladet til TIF 60+Motion under klapsalver fra eleverne på Tårnborg Skole

Børnehaven Kildebakken tager imod depechen

En varm velkomst ved Børnehaven Kildebakken

Efter en transport på godt to timer kunne Tårnborg overdrage depechen til Vemmelev med ønsket om succes i fremtiden for også deres fællesskaber!

Tak til alle som deltog i og under fællesskabsstafetten i Tårnborg. Dejligt, at så mange interesserer sig for hinanden her i sognet!

Tak til alle der deltog i fællesskabsstafettens succesfulde færd gennem Tårnborg

Nedenfor ses Tårnborgprogrammet, depechens rute gennem sognet samt et lille galleri fra turen gennem Tårnborg:Depechen overdrages til Tårnborg Menighedsråds næstformand

Tårnborg Skole tog interesseret mod fællesskabsstafetten

Hvor bliver de mon af?

Så er vi klar til at løbe til Kildebakken

I fuld fart ad Halsebyvej

Det er hårdt at løbe fællesskabsstafet!

Depechen overtages af vandreklubben

Depechen overdrages fra SVK til et tidligere medlem af DagliBrugsens butiksråd

Overdragelse fra Oplysning af Tårnborg til Liggecyklens fremme i Tårnborg

Stop på Fedet, hvor følgebilen sikrer ingen går sukkerkolde

TIF-Badminton sørger for den videre transport

Litteraturkredsen tager turen på Bildsøvej mod Tjæreby

Tårnborg Lokalråd bringer depechen det sidste stykke gennem Tjæreby og videre til Vemmelev!

Ved porten til Vemmelev står udvalgte repræsentanter klar til at sørge for depechens videre færd gennem kommunen!

——————————————————————————————————-

  “Spis, syng og vær sammen”

Tårnborg Forsamlingshus var fyldt med mad- og sangglade gæster til Tårnborg Lokalråds
Spis sammen-arrangement i Tårnborg Forsamlingshus den 25. september.
Efter at have nydt nogle gode portioner høns i asparges med tilbehør samt en dejlig æblekage til dessert, sang alle lystigt med til “ønskekoncerten”, som blev akkompagneret af en veloplagt Troels Christensen, som også stod for musikledsagelse til spisningen.
Tak til alle fremmødte og de flittige arrangementshjælpere.
Måske også du får lyst til at deltage i næste arrangement?
Det foregår i Tårnborg Forsamlingshus tirsdag den 29. oktober klokken 18.00.


Tårnborg Vandreklubs sæsonstart

En ”strålende” start på Tårnborg Vandreklubs efterårssæson

Næsten halvtreds vandreinteresserede fra nær og fjern var mødt op ved Tårnborghallen søndag eftermiddag den 8. september for at deltage i regionens sidste vandring i årets Vandrefestival 2019, som samtidig var vandreklubbens første vandring i efterårssæsonen.
Da vandringen skulle starte under ledelse af turguiden Villy Jensen, silede regnen desværre ned fra meget mørke skyer over Tårnborg, hvilket stort set aldrig før er sket under vandreklubbens ture, der normalt foregår i sol og stille vejr!

Vejrliget gjorde, at vandringen blev udsat en halv times tid, hvor der i tørvejr i hallen blev fortalt om vandreklubbens efterårsprogram, og om hvad man kunne forvente at opleve under dagens vandring – samt på anden måde ”trådt vande” i håb om, at det atter blev rimelige forhold til en vandring i naturen omkring Tårnborg Kirke.

Enkelte valgte meget forståeligt at tage hjem til de lune og tørre stuer igen, da deres påklædning ikke helt var tilpasset så megen regn, men de fleste – godt tredive vandrere – blev tilbage, og blev da også belønnet med en dejlig tur over indvundet land til forsvunden by og borg.

Turen startede i let regn og sluttede i dejligt vejr med små solstrejf mellem skyerne. Lokale vandrere fra Tårnborgområdet blandede sig under vandringen mellem gæster fra fx Korsør, Gørlev, Sorø, Holland, USA og Kina, så mange forskellige verdensborgere fik set, hørt og oplevet nogle af de skønne sider ved Tårnborgområdet.

Tak til alle deltagere for fremmødet, tålmodigheden og interessen – samt til Villy Jensen for en spændende guidning under vandringen. Villy har efter turen udformet en lille beretning om vandringen, hvilken du kan læse her:

Vandring over indvundet land til forsvunden by og borg
(Af turguiden, Villy Jensen)

Vi er klar. Klokken er ved at være 14, og vi skal ud på en cirka 5 kilometer og godt to timers vandretur omkring Tårnborg kirke, Tårnborgborgen og teglværkssøerne.

DMI har lovet nærmest heldagsregn. Meget mørke skyer er trukket sammen over Korsør, men ingen over p-pladsen ved Tårnborghallen – indtil fem minutter i 14.

Vi er mere end 50 deltagere til dagens tur. I begyndende styrtende regn skaffer Jørgen Rasmussen os adgang til hallens lounge.

I mere end 20 minutter styrter regnen ned. Jørgen og Villy, der er dagens guide, underholder med forskellige indslag indtil regnen så nogenlunde er stilnet af. Klokken 14.20 går vi ud. Det småregner stadig, men det er aftagende. Efter 500 meters gang hen mod kirkestien stopper regnen helt – og vi har tørvejr og ganske lunt vejr på resten af turen.

Dagens vandring foregår i samarbejde med Vandrefestivalen, der er i gang over hele landet. En del deltagere er stødt til ad denne kanal. Ved turen er der også international deltagelse idet en kineser, to amerikanere og én hollænder er med.

Engelskkundskaberne bliver lige støvet lidt af, men heldigvis kan også den hollandske deltager dansk, så vore tre fremmedsprogede har udbytte af turen.

Der fortælles om den forsvundne by ved Noret. Om de konger, der levede omkring opførelsen af Tårnborg-borgen, og endelig om de konger, der levede under de dramatiske begivenheder for borgen og byen sidst i 1200-tallet begyndelsen af 1300-tallet. I den korte periode blev det alligevel til næsten ti konger.

Der var enighed om, at der nok ikke var noget forsikringsselskab, der dengang ville have tegnet livsforsikring for en konge. Langt de færreste døde af naturlige årsager – så som alder.

Her efter gik turen på digerne ved de gamle teglværker tilbage mod Tårnborghallen. Undervejs blev der snakket en del om, hvad der kunne høstes af nødder og bær lige nu.

Da klokken faldt i slag klokken 16.30, stod alle igen på p-pladsen ved Tårnborghallen – i tørvejr. For guiden var det den første tur i vandreklubbens flerårige historie, hvor vi havde været ude for regn. Det med regn måtte jo ske en eller anden gang.  Heldigt, at vi alle kunne komme i læ, så længe regnen varede.

—————————————————————————————————

Borgermøde om boligerne på Hesselbjerggrunden

Der var atter stor interesse for borgermøde nummer to om seniorbofællesskabet
på Hesselbjerggrunden tirsdag den 20. august 2019 i Tårnborg Forsamlingshus.

Omkring 50 interesserede borgere fyldte den lille sal i Tårnborg Forsamlingshus, hvor OK-Fonden gav en klar og grundig information om, hvordan udsigterne for dannelsen af et bofællesskab i Tårnborgområdet ser ud p.t.
Mange spørgsmål blev stillet og mange svar blev givet, og nu arbejder OK-Fonden så videre med projektet, som ser ud til at gå en lys fremtid i møde.
Interesserede kan undersøge, hvilket beløb de kan forvente – selvfølgelig absolut kun vejledende – at modtage i boligstøtte her!

Læs nærmere om, hvor projektet er p.t. på udvalgte sider fra OK-Fondens præsentation under mødet: Seniorbofællesskab på Hesselbjerg – udvalgte oplysninger fra præsentationen 200819

Næste borgermøde finder sted den 17. september 2019
i Tårnborg Forsamlingshus klokken 18.00.

Ønsker du at læse om første borgemøde, kan du finde oplysninger her!
Hvad er OK-Fonden? Det kan du læse meget mere om her!

———————————————————————————————————————–

Tårnborgbladet – august 2019


Augustnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2019webudgave
Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2019.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. september 2019.

——————————————————————————–

 Tårnborg Vandreklub – efterårssæsonen 2019

Så nærmer tiden sig for efterårets vandringer i Tårnborg Vandreklub.
Se lidt på sæsonplanen, og notér dig, hvilke vandringer du har lyst til at deltage i.

Husk, alle interesserede er velkomne til at deltage, og det er helt gratis at gå med!

(Klik på plakaten for større og læsbar version!)

———————————————————————————————-

Vellykket sankthans-arrangement
på “Naturområdet Ørnumbakken”


Det var et velbesøgt arrangement, som fandt sted på Ørnumbakken sankthansaften 2019.
Omkring et par hundrede tårnborgensere i alle aldre indfandt sig på det skønne område i løbet af de fire timer arrangementet varede.

Mandagens pligter med arbejde, skole og børnehave fik nogle til at forlade arealet forholdsvis tidligt efter snobrødsbagning og aftensmad tilberedt på grillen, medens andre kom til lige før tændingen af det store sankthansbål, der blev efterfulgt af sognepræstens humoristiske, tankevækkende og lærerige båltale.

Og alle så tilsyneladende ud til at nyde opholdet og oplevelserne på en vejrmæssigt fantastisk sankthansaften i det smukt placerede naturområde, som fremtiden forhåbentlig vil gøre endnu mere attraktivt ved yderligere buskbeskæringer, anlæggelse af shelter, udsigtsplatform og bådebro – men mange tilladelser skal indhentes inden da.

Tak til Willy, Thomas, Søren, Bjørn og de øvrige fra ”Naturområdet Ørnumbakken”, der gennem et flot forarbejde med græsslåning, buskbeskæringer og bålanlæggelse muliggjorde, at der atter kunne afholdes et sankthansbålsarrangement i Tårnborgområdet, hvor kendte og ukendte i fællesskab kunne nyde samvær, mad, bål og midsommersang. Forhåbentlig kan arrangementet gentages til næste sankthansaften med endnu flere deltagere fra sognet.
God sankthansdag!

———————————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Forårssæsonens sidste vandring fandt sted lørdag den 22. juni 2019 klokken 14.00 fra rampen op til den gamle “Tårnborgbroen” på Tårnborgvej i Korsør.


Vandringen blev guidet af Villy Jensen, der vanen tro fortalte levende om seværdighederne, vi mødte under turen gennem parken langs golfbanerne. Efterfølgende har Villy også skrevet en lille artikel om oplevelserne under vandringen:

På fodtur i Tårnborgparken
Af Villy Jensen

Den sidste af vandreklubbens forårssæsonture i 2019 blev gået lørdag den 22. juni.

Mødestedet var indgangslågen til Golfklubben. Til trods for, at det var rigtig godt havevejr, og der rundt om i byen var lokkende tilbud på andre spændende aktiviteter, så dukkede der 12 friske fodgængere op.

Jørgen bød traditionen tro velkommen, hvorefter Villy førte gruppen ind i den gamle park. Første stop var foran Tårnborggårdens gamle hovedbygning, hvor der blev berettet om stedets historie – og om især adelens skatteforhold i rigtig gamle dage.

Herefter gik turen gennem alleen ned mod det militære anlæg – Egø-depotet. Undervejs blev der snakket mad hentet i naturen. Det var de rigtig mange visne ramsløg, der vel nok inspirerede til den snak.

Herefter vandrede vi over dæmningen, der beskytter det lavtliggende land mod vandet fra Noret. Efterhånden er det en offentlig hemmelighed, at der holder et par havørne til i vores område – og at de netop heromkring ofte er til at få et glimt af. Vi så ingen ørne, men flere deltagere havde set fuglene – en enkelt havde endda et foto på mobilen med at en af de meget store fugle.

Så gik turen videre ad smalle stier over til moserne ved Lilleø-anlægget. Her blev snakket istid og udvinding af ler i Korsør-området. En deltager kunne fremvise en rævegrav af lidt ældre dato, som han havde fundet.

Fra moserne gik turen i retning tilbage mod udgangspunktet ved indgangen til Golfbanen. Undervejs fik vi igen snakket lokal oldtid. I den anledning blev købmand Larsen fra Nyvej og hr. Skov fra Zachariassens Boghandel vendt.

På vejen tilbage fik vi nærkontakt med en familie store flagspætter. Der var interesse for, hvad det var for en fugl, og fuglene var så sandelig også interesserede i os. De kom meget tæt på.

Endnu nærmere slutmålet opdagedes en stor fugleunge midt på den befærdede golfvej. Fugleungen blev behændigt hjulpet ud i vejsiden, hvorfra den så kunne klare sig selv. Og i nogenlunde sikkerhed for at blive kørt over af en golfvogn.

Efter mere end to timer og efter at have gået knap fem kilometer var vi tilbage ved udgangspunktet – en rigtig god og rar tur, hvor stort set alle bød ind med historier og fortællinger af forskellig slags.

Jørgen kunne afslutningsvist fortælle, at han allerede var i gang med at planlægge efterårets vandreture – og at han stadig var meget klar til at lytte til forslag til ture.

———————————————-

Vandreklubben har besøgt Tårnborgparken tidligere. Vil du læse nærmere om disse vandringer kan det gøres her og her!

Efterårssæsonen 2019 forventes indledt i september måned. Programmet er under udarbejdelse, men har du lyst til at guide en tur, eller har du forslag til mål og emne for en tur, er du altid velkommen til at henvende dig til Tårnborg Lokalråd, eventuelt på mail taarnborg.aktiviteter@gmail.com

—————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Hvad blev der af Stibjerghuse?

Første stop på Stibjergvej

Vandringen til Stibjerghuse den 19. maj blev en skøn tur i dejligt sommervejr, der vekslede mellem strålende sol og kølende skydække.

Her sluttede Svenstrup tidligere. I baggrunden huset “Endeskiven”.

Turens guide, Eigil Hansen, ledte alle 22 deltagere trygt og sikkert gennem et par timers vandring, samtidig med han fortalte om området, som det ser ud i dag,
og som det så ud i tidligere tider.

Sol, sommer og syrener fulgte os på vej

Dagens store clou var vel, at Eigil – til deltagernes store overraskelse – havde fået en besøgsaftale med Stibjergs “vinbonde”, Finn Vedel, som yderst gæstfrit bød på både rosé- og rødvin ad libitum til alle vandrerne samt en rundvisning på vinmarkerne
og ejendommens øvrige arealer.

Finn Vedel fortalte om vinavl …

…. og “landskabspleje”

 

 

 

 

 

 

 

Efter godt et par timers vandring var alle atter retur på P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Nu både godt motioneret, veltilpasse efter dejlig vinsmagning og mætte på oplysninger om Stibjerghuse i fortid og nutid.

Turen gik til …..

…. og langs stranden!

Tak til Eigil Hansen for en dejlig vandring!

Man kan vandre ad mange stier i Tårnborg!

——————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklubs Agersø-vandring lørdag den 27. april blev en dejlig oplevelse med cirka 20 deltagere, som blev guidet på en spændende og interessant tur på øen af Karen Holst Carlsen. Turen startede med en smule væde, men det er jo kun til glæde for bønder og havefolk, og turen var ikke lang, før paraply og overtøj blev pakket væk!

Karen er vokset op på øen, og kunne derfor fortælle mangt og meget om øens befolkning både nu og i fortiden samt om Agersøs geografi, biologi og historie. Vandrerne blev blandt andet ført forbi Agersø Mølle, Agersø Kirke og en tur til Agersø Skanse på sydsiden af øen.
Turen blev afsluttet ved Madpakkehuset ved Agersø Naturcenter, hvor Karen bød på kaffe og ølkage, som blev indtaget med vellyst af vandrerne efter en god, afvekslende oplevelsesvandring. Enkelte valgte at tage færgen tilbage til Sjælland klokken 12.30, medens de fleste fortsatte nogle ekstra timer i det dejlige forårsvejr på Agersø .

Vandreklubben siger tak til både guiden og deltagerne for nogle gode timer på sognets naboø!

Næste vandring finder sted søndag den 19. maj klokken 14.00
fra p-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
Vandringen har fået titlen “Hvad blev der af Stibjerghuse?”, og guide for turen er Eigil Hansen.
Alle interesserede er velkomne, og turen er naturligvis gratis at deltage i.

—————————————————————————————————–

Invitation til deltagelse i lokalrådsmødet
 tirsdag den 7. maj klokken 18.30

På Beboermødet i marts blev vedtægterne for Tårnborg Lokalråd ændret, hvilket betyder, at de ordinære lokalrådsmøder for fremtiden er åbne for alle interesserede i sognet, og sognets foreninger og institutioner inviteres til at deltage med en repræsentant til møderne – dog skal man melde sin ankomst til lokalrådets formand senest fem dage før mødet med angivelse af et eventuelt punkt til dagsordenen, såfremt man ønsker noget bestemt behandlet på mødet.

Interesseret? – Så tilmeld dig mødet senest den 2. maj på taarnborg.formand@gmail.com.
Mødet foregår i Tårnborghallens mødelokale.

————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklub havde atter en oplevelsesrig vandring ved Bonderup søndag eftermiddag den 7. april 2019 med start fra gårdspladsen ved Bonderup: Fantastisk vejr, dejlig natur, spændende fortællinger af guiden – Kurt Rehder, og 53 glade, aktive vandringsdeltagere! Tak til både deltagere og guide for en god eftermiddag!

Til lejligheden havde Kurt Rehder udformet en folder, som du finder her:
(Klik på folderbilledet!)

Her følger nogle indtryk fra vandringen:

————————————————————————————————————————

Så blev der gjort udendørs forårsrent

Et udsnit af indsamlerholdet

Gamle dåser, krøllede plastikposer og andet affald pynter ikke, når det ligger og flyder i vejkanten, busken eller på fortovet.
Derfor havde Tårnborg Lokalråd meldt sig til den landsdækkende ”Affaldsindsamling 2019”
den 31. marts, så vi sammen kunne få indsamlet affaldet – og affald var der masser af.

“Hundelorte i plastikposer” har vi nok af!

Det var noget af en “skodtur”!

En del af Tårnborgbeboerne støttede heldigvis op om opgaven. Antallet af deltagere var desværre ikke nok til, at vi kom rundt i hele lokalområdet, men måske har nogen lyst til at følge op på opgaven?

– og det var så den sidst sæk. I denne omgang!

Vi vil gerne sige tak til alle, som tog del i affaldsindsamling . Indsamlingsresultatet blev (desværre) pænt, da der alt i alt blev samlet omkring 100 kg diverse naturfjendske artikler af papir, pap, plastik, glas, metal samt mange udefinerbare blandingsprodukter.
Dagli’Brugsen i Frølunde skal også have en tak for kaffe, basser og juice, der så venligt blev budt på efter dagens dont!

Dejligt med lidt at styrke sig på efter dagens indsamling!

————————————————————————————-

Beboermødet i Tårnborg Lokalråd

Tirsdag den 19. marts afholdt Tårnborg Lokalråd Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus. Beboermødet er lokalrådets generalforsamling, og altså stedet hvor rådets medlemmer vælges, og hvor de fremmødte kan få indflydelse på sognets udvikling.

Før selve Beboermødet deltog 35 beboere i fællesspisning af stegt kylling med agurkesalat, kartofler og skysovs. Efter spisningen blev de fremmødte orienteret om nogle af den kommende måneds aktiviteter i Tårnborgområdet.

I det egentlige Beboermøde med start klokken 19.30 deltog 39 beboere samt fire af rådsmedlemmerne (to havde meldt forfald af private årsager). Under mødet var Lokalrådet vært for en sodavand og øl.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2. Vedtægterne for lokalrådet kan læses her!.

Aftenens dagsorden ses her:

(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version)

Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg: Karen Holst Carlsen (ville gerne genvælges), Jørgen F. Rasmussen (ville gerne genvælges) og Henrik Boalth (ønskede ikke genvalg). Resultatet blev, at Lokalrådet blev valgt uden skriftlig afstemning, da Karen og Jørgen blev genvalgt, og Bjørn Pearman indtrådte som nyvalgt. Lars Winther blev genvalgt som suppleant i lokalrådet, og Leon H. Elstrøm lod sig overtale til også at indtræde i lokalrådet som suppleant.
Tårnborg Lokalråd 2019 her dermed følgende medlemmer: Karen Holst Carlsen, Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Bjørn Pearman, Lars Winther, Leon H. Elstrøm og Jørgen F. Rasmussen.

Referatet af Beboermødet kan du læse her!
Årsberetningen kan du læse her!

————————————————————————————

”Tårnborg Nytårsløb og Nytårsvandring 2019”

For femte gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev – trods lidt dårlige vejrudsigter – en stor succes med omkring 120 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2019 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!
Arrangementet startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning for de fremmødte ved Claudia Krogh og datteren, Laura.

Opvarmerne Claudia og datter

Opvarmning

Der ventes på startraketten

En dejlig nytårsvandring …

… for alle aldre

Hunde, børn, vandrere og løbere

— og et tjek af at alle kom gennem ruten

Vejret viste sig heldigvis væsentlig bedre end vejrudsigterne havde spået, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur stort set uden væde i luften.
Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Alle gennemførende børn modtog en medalje, og vinderne af løbet blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra
3-kilometer-ruten.

Vinderne Jimmi, Christina, Andreas, Laurits, Julie og Camilla

Afslapning efter turen

Turen evalueres

De sidste løsninger på børnekonkurrencen skrives

Endelig snart i mål

Lidt at friske sig op på

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vær velkommen, Herrens år 2019

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Godt nytår!

————————————————————————————————————–

Tårnborg spiste sammen for sidste gang i 2018

Ja, vi blev flere end 100 deltagere i årets sidste ”Tårnborg spiser Sammen”. Helt præcist mødte 129 forventningsfulde og sultne gæster frem til arrangementet onsdag aften i Tårnborg Forsamlingshus, hvor hovedmenuen stod på veltillavet flæskesteg, rødkål og masser af sovs samt både hvide og brunede kartofler. Der blev gået ihærdigt til fadene, som efter kort tid var tomme, hvilket nok indikerer, at maden smagte godt!

Desserten bestod af æbleskiver med flormelis og jordbærsyltetøj, hvortil man kunne tilkøbe glögg, kaffe eller te – alt efter lyst og behov.

Under spisningen underholdt Troels Christensen med god musik, hvor blandt andet årets første julemelodier blev fremført, så julehumøret uvilkårligt begyndte at spire blandt de spisende.

Mellem hovedret og dessert havde lokalrådet som sædvanligt nogle forstyrrelser om de kommende måneders arrangementer i lokalområdet. Desuden blev der med stor imødekommenhed og købevillighed fra de fremmødte solgt lodder fra Børnehjælpsdagens julelotteri, hvilket sikrer gode og nødvendige midler til det fremtidige arbejde for både Børnehjælpsdagen og Tårnborg Lokalråd.

Da maden var fortæret, kunne den sidste vin, øl, glögg eller anden drikkelse nydes til den afsluttende ønskekoncert, hvor publikum kunne give bud på sange til fællesafsyngelse fra Troels Christensens meget omfangsrige sangbog. Det ene bud afløste det andet, og da klokken blev 21.00 havde tonerne fra et plus 100-kor gennemsyret forsamlingshuset med skønsang så få øjne var tørre.

Tak for musikken til Troels, tak for mad til forsamlingshuset, tak til kommunen for støtten til arrangementet og tak for sangen, humøret, lydhørheden, støttevilligheden samt deltagelsen i arrangementet til alle de fremmødte – uden jer var der ingen fest!

Forhåbentlig kan Tårnborg atter spise sammen til næste år.

————————————————————————————————–

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Indtil juleaften står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri. Derfor vil du sandsynligvis  møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet forskellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

boernehjaelpsdagsjulelotteri-2016—————————————————————————–

Alle veje fører til Rom – lidt færre til Tårnborg,

Snoren klippes til de østvendte ramper ved Tjæreby

….. men nu er der kommet en ekstra adgangsvej til Tårnborg!

De østvendte ramper ved afkørsel 41 på Bilsøvej ved Tjæreby er nu, efter mange års intensiv kamp af lokalpolitikere, lokalråd og det lokale erhvervsliv, endelig blevet en realitet.
I dag klokken 13.20 i blæst og regn blev den røde snor klippet af borgmester John Dyrby Paulsen, og mange i lokalområdet kan nu glæde sig over en lidt lettere, hurtigere og måske kortere vej mod og fra det østlige Danmark.

I “Tårnborgbladet november 2018” er en lille artikel om historien bag ramperne og om åbningsceremonien. Artiklen indeholder en lille fejl, da byrådsmedlem Flemming Erichsen ikke som annonceret holdt tale, da han var forhindret i fremmøde. Ellers forløb åbningen som beskrevet i artiklen, og på de følgende billeder kan du få nogle indtryk fra højtideligheden:

Kødannelse til den nye tilkørselsrampe – eller åbningsceremonideltagere?

Velkomst ved projektleder Neal McMullan, Vejdirektoratet

Borgmester John Dyrby Paulsen var glad for de østvendte ramper

Villum Christensen, Folketingets Transportudvalg og medlem af byrådet, udtalte også glæde over de østvendte ramper

Men mest glad af alle: Jytte Knuth, formand for Vemmelev Lokalråd

Den sydvendte rampeskråning er gjort markfirben-venlig

Fri bane på motorvejstilkørsel 41 Tjæreby øst

Så kom Østdanmark lidt tættere på os!

————————————————————–

Græskarhygge
for børn og deres familier

Snart er det allehelgensaften – eller halloween, som samme aften kaldes på amerikansk! Og den aften er kendt for både hygge og uhygge – eller måske hyggelig uhygge?

Lokalrådet havde lørdag den 27. oktober indbudt til opvarmning til den traditionsrige aften, hvilket ca. 25 børn og voksne benyttede sig af til et par timers græskar-hygge med kage og varme drikke.

Nedenfor ses nogle indtryk fra eftermiddagens græskarskæring:

———————————————————————————————————

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————