Indkaldelse til beboermøde i forsamlingshuset

Tirsdag den 20. marts afholder Tårnborg Lokalråd beboermøde (generalforsamling!)
i Tårnborg Forsamlingshus klokken 18.00.

Alle beboere i Tårnborg Sogn over 18 år er automatisk medlem af Tårnborg Lokalråd, og man har dermed både stemmeret under beboermødet og mulighed for at blive indvalgt i rådet.

Dagordenen følger vedtægterne, men som noget nyt er der mulighed for at starte mødet med indtagelsen af en veltillavet menu bestående af helstegt kylling med agurkesalat, kogte kartofler og skysovs – og det kun for 40 kroner pr. kuvert!

Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal man tilmelde sig hos forsamlingshuset på telefon 58380008 senest onsdag den 14. marts, så det rette antal kyllinger kan blive stegt!
Selve “generalforsamlingen” starter klokken 19.30, og man er naturligvis velkommen til først at møde frem på dette tidspunkt!

(Dagsorden m.m. kan læses ved at klikke på opslaget herunder)

 ——————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Næste vandring i vandreklubben finder sted
søndag den 18. marts klokken 14.00 med Kurt Rehder som guide.
Vandringen har fået titlen “En tur gennem Det gamle Tjæreby”, og under turen vil Kurt berette om tidligere tiders huse og gårde i Tjæreby.

Mødestedet for vandringen er viadukterne mellem Tjærebyvej og Agervej.
Husk påklædning afpasset vejrliget. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Læs mere om vandringen i Kurt Rehders turfolder, som du finder her!

————————————————————————————-TårnborgBladet-logo Tårnborg Menighedsråd, Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsforening
er blevet enige om at udgive “Tårnborgbladet” i fællesskab, og bladet vil udkomme til samtlige husstande i Tårnborg Sogn.

Vi mener, at der et behov for et lokalt blad, der vil informere beboerne om vores aktiviteter. Endvidere vil vi optage indlæg fra andre foreninger, skolen, børnehaven, og hvem der ellers har noget på hjertet, i den udstrækning vi har plads på siderne.

Som altid spillere økonomien ind, og vi håber at kunne tegne nogle annoncer hos lokale firmaer og interesserede kan henvende sig til Søren Mikkelsen på e-mail: mikkel.feddet@gmail.com.

TårnborgBladet vil i første omgang udkomme 4 gange; første gang den 1. maj 2018.
Har du forslag til indlæg i bladet, eller har du en artikel, du ønsker offentliggjort i bladet, skriver du til taarnborg.aktiviteter@gmail.com. Deadline for første nummer er den 24. marts 2018.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores initiativ.

Med venlig hilsen.
Tårnborg Menighedsråd – Tårnborg Lokalråd – Tårnborg Idrætsforening

——————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

 Sæsonstart: “Vinter ved Halsebysøerne”

(Her kan du læse Villy Jensens beretning fra årets første vandretur med Tårnborg Vandreklub – et initiativ under lokalrådet i Tårnborg. – Foto: Jørgen F. Rasmussen)

Forårets vandreture arrangeret af Tårnborg Lokalråd blev
søndag den 25. februar kl. 14 skudt i gang.

Forår og forår er nok så meget sagt; en bidende kulde fra nord-øst har allerede i nogle dage blæst rigtig koldt, og temperaturen er nu meget ofte under frysepunktet.

Dagens guide Villy Jensen havde korrigeret for den oprindelige rute – det kunne synes at blive for koldt derude i det helt åbne landskab. Så en tur B var blevet planlagt – med muligheder for afkortning til en tur C, hvis det skulle blive alt for koldt og blæsende.

Til start var der mødt næsten 20 friske mennesker frem ved Tårnborg kirke. Udstyret med gule veste gik turen via den frosne kirkesti fra Tårnborg kirke til Halseby. Især det gode vejr og op imod 100 grågæs livede op på de frost-stivnede omgivelser. Gæssene var mærkede af det kølige vejr, fuglene flyttede sig ikke så gerne – og om nødvendigt – ikke ret langt.
 

Ad Marsk Stigs Vej og Halsebyvej nåede den gulklædte gruppe frem til stiindgangen ved Teglværkssøerne. Trods kulden var der højt humør, lyst til snak, så flere af deltagerne måtte af med vanterne på grund af varme. Ved de gamle lergrave blev der berettet om dyrelivet i og ved søerne –  om søernes tilblivelse – og endelig om, hvordan råmaterialerne
af ler kunne være havnet netop her. En historie, der bevægede sig fra nutid og i hvert fald i omegnen af 12.000 år tilbage i tiden.

Der er meget at fortælle om på en vandretur!

Alt kunne guiden dog ikke forklare. Det var ikke så meget det historiske eller faunaen,
men det forhold, at der i området var sat flere låger op.
At der tilsyneladende havde været trukket tråd for indhegning af et areal op mod kommunens materielgård- og at denne tråd så var pillet ned igen og lå i sirlige ruller. Ingen af de cirka 20 deltagere kunne komme med et kvalificeret bud på fænomenet.

Lågerne er klar! Nu ventes på om-indhegning og græssende kreaturer!

På Noret blev en enkelt gravand spottet. Denne tidlige forårsbebuder kan komme i vanskeligheder i takt med, at isen får mere og mere fat.

Stor ros til kommunen for nyopsættelserne af bord-bænke-sæt for trætte vandrere!

Den 25. februar er godt nok national ørnetællingsdag –
vi så desværre ikke nogen af de store rovfugle.

Gennem den røde låge, ad trampestien langs noret mod Tårnborg borgbanke

Over græsengene gik det nu op mod Tårnborg-borgen. Et drej til højre førte gruppen ned på stranden. I læ for vinden og i fuldt solskin var det næsten som en dejlig lun forårsdag her oppe under skrænten til borgen. Lavvande gav mulighed for at spotte adskillige murstensrester fra den gamle borg, der engang havde tronet mere end 25 meter over strandlinjen.

Neden for borgbanken. Bemærk røde mustensrester i forgrunden!

Det blev til en snak om Marsken Stig – havde han hærget her – eller ej – flertallet var nok for, at det havde han gjort, men i så fald havde han undgået kirke og borg. Denne fredløse marsk Stig – var ved udeblivelsesdom kendt skyldig for mordet på kong Erik Klipping – men nok så slemt: Han blev også falskmønter – undergravende for selve staten!

Sandstranden ved noret, som bør huskes til sommerens varme dage, når der skal sol- og vandbades!

Lidt længere henne ad stranden – der hvor vinden igen tog fat, fik gruppen en snak om fund på stranden. Villy Jensen viste eksempler på fund fra stenalderen. Råmaterialer i form af flinteblok, der var slået skaller af til brug for redskaber og våben. Skiveøkser som egentligt er forarbejdede flintafslag – og endelig en granitsten, som kan have været brugt til at hamre senstykker af flintblokken.

Her har mennesket vandret siden stenalderen

På det sidste stykke tilbage til udgangspunktet ved Tårnborg Kirke kvitterede en mindre flok bramgæs for vores besøg ved at flyve tæt ned over den gule flok.

Gåsegang langs noret

——————————————————————–

Mange interesserede deltog i Hesselbjergmødet

Arbejdsgruppen under Tårnborg Lokalråd siger tak
for en god inspiration- og idéaften om boliger på Hesselbjerg.
Det videre arbejde fortsættes, hvor vi blandet andet vil undersøge noget om husstørrelse, antal værelser, størrelse på haver, og om det skal være eje-, leje- eller andelsboliger.
Alle idéer er velkommen. Har du en god idé eller andet i forhold til området, så skriv til os på taarnborg.formand@gmail.com

(Oplægget til det første møde ses herunder!)

Vil du bo på Hesselbjerg?

Gennem længere tid har der i sognet været talt om, at det vil være dejligt,
hvis der kunne blive bygget nogle boliger på Hesselbjerg-grunden,
som nu i en del år har været sat til salg af kommunen.

Det har både været unge og ældre, som har vist interesse for en bolig på stedet. Men indtil nu har ingen taget initiativ til at realisere drømmen om en bopæl på Hesselbjerg!
Det vil sige – ikke før nu, for
tirsdag den 20. februar indbyder lokalrådet til en informations- og ideaften
klokken 19.00 i Tårnborg Forsamlingshus.

På mødet vil man blandt andet kunne blive klogere på fordele og ulemper ved en ejer-, lejer- og andelsbolig, og mulighederne for opførelse af huse på Hesselbjerg vil blive belyst.

Alle interesserede er velkomne – både hvis man går i boligtanker, og også hvis man ikke gør!

———————————————————————————————————————

“Tårnborg Nytårsløb 2018”

……. blev en frisk tur ind i det nye år!
Godt Nytår 2018

Mange løb eller gik 2018 i møde, og ønskede GODT NYTÅR til venner og bekendte, da lokalrådets nytårsløb blev afviklet om formiddagen på årets sidste dag fra skolegården på
Tårnborg Skole den 31. december 2017 klokken 10.00.

Vejret kunne måske have været bedre, men alle tog strabadserne med godt humør, og i løbet af små to timer var programmet afviklet med både en varm velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, en turgennemgang af Bo Bagge (som også i de tidlige morgentimer havde sørget for en tydelig rutemarkering af ruterne),  en  opvarmning under fornem ledelse af Thomas Hansen, de tre eller fem kilometers vandring eller løb samt den afsluttende
afsyngelse af “Vær velkommen Herrens år” og nytårslykønskninger til venner og bekendte i champagne eller vand.
De få fejl, som blev oplevet under løbet – hvoraf en for tidlig nedtagning af rutemarkeringen var den største – blev lovet rettet til næste års løb, hvor arrangørerne håber, at endnu flere deltagere vil være med til at gøre årets sidste dag festlig og fornøjelig!

Her ses nogle indtryk fra arrangementet, hvor en del er lidt uklare pga. vand på kameralinsen:
P1200811  P1200810
P1200803 P1200809
P1200801 P1200804 P1200806
P1200816 P1200823 P1200825

Opvamning

Starten på 5-kilometeren

Starten på 3-kilometeren

Våd fornøjelse, som gav vand på linsen

Højt humør – trods regn og modvind! – Vinderen af kvindernes 5-kilometer ses til venstre i billedet.

En frisk tur var det!

Rutevejviseren havde god gavn af paraplyen!

3-kilometerruten med indlagte opgaver for børn
blev vundet af Frederik, Malte og Naja Rosa og
5-kilometerruten blev vundet af Tommy Mortensen og Astrid F. Kristensen.
Sidstnævnte vinder af kvindernes løb, blev først fundet efter løbet, da der på målstregen skete nogle forvekslingerne mellem løberne på 3- og 5-kilometeren!
Tillykke til alle vinderne!

Vinderne af børnekonkurrencen    P1200902

 


Tårnborg Vandreklub
Højbjerg Skov ved vintertide

Efterårssæsonens sidste vandring i Tårnborg Vandreklub blev en hyggelig tur med mange gode oplevelser under kyndig guidning af Kurt Rehder.
På grund af det lidt kølige vejr var der ikke mange deltagere i vandringen, men de fremmødte var enige om, at “de udeblevne gik glip af en rigtig dejlig tur!”

Turen gik ad mountainbike-sporet gennem skoven

Et meget spændende terræn

Et af naturens luner i Højbjergskoven: En seks-stammet birk!

  ….. og nu glæder vi os til sæsonstarten i 2018!

————————————————————————————————

Sådan var det jo i 1968 – eller cirka deromkring

1968-collageDer var god tilstrømning af +60’ere til Tårnborg Lokalråds nostalgiarrangement i Tårnborg Forsamlingshus onsdag den 8. november klokken 10.00, og alle var meget opmærksomt lyttende og mange aktivt deltagende i de tre timers tilbageblik på begivenheder, der fandt sted for snart 50 år siden, både internationalt, nationalt og lokalt.
P1190754I et forsøg på at få gang i hukommelsen og minderne fra 1968, fik alle deltagerne udleveret en ”68’er-tipskupon”, som blev udfyldt under stor tankevirksomhed og derpå afleveret til senere gennemgang, samt med håb om 12 rigtige svar på kuponen.
68-tipskupon
Mange minder var måske nok gemt væk i hukommelsen, men absolut ikke glemt,
hvilket blev tydeligt under lokalrådets repræsentants gennemgang af udvalgte historiske nedslag i året 1968.
P1190752Lokalt huskes især diskussionerne om, hvorvidt Tårnborg Kommune skulle lægges sammen med Korsør Kommune og Vemmelev-Hemmeshøj Kommune, eller ej. I datidens Sjællands Tidende kunne læses, at Tårnborg Kommune var i rivende udvikling, så måske kunne man klare sig selv? Som bekendt blev resultatet jo en sammenlægning af de tre kommuner under
navnet Korsør Kommune, som så siden er blevet en del af Slagelse Kommune. Desuden fortalte flere af de fremmødte om personlige minder fra Tårnborgområdet i 1968, hvorunder der blev berettet om tilflytninger, kærester, bryllupper, sportspladser, ”de gamle tårnborgensere”,
priser og lønninger samt meget andet, hvor sætningsstarten
”Husker du så, at….” blev gentaget gang på gang.
P1190745Blandt de nationale minder var folketingsvalget, som resulterede i en VKR-regering, et af de mest klare hos +60’erne. Desuden husker man stadig tydeligt det amerikanske brintbombeflys styrt nær Thulebasen i Grønland, hvilket også fik et meget lokalt islæt i form af en områdets beboere, Marius Schmidt, der var formand for Thulearbejderne, og som i årene efter kæmpede en brav kamp for at opnå en rimelig erstatning til de mange Thulearbejdere, der i forbindelse med flystyrtet intetanende var blevet bestrålet med radioaktivitet.

Internationalt var det begivenheder som attentaterne på Robert F. Kennedy og Martin Luther King, Vietnamkrigens rædsler, følgerne af ”Foråret i Prag”, studenter- og ungdomsoprør i store dele af verden samt OL i Mexico, som skabte masser af minder og talelyst under nostalgiarrangementet.
P1190753Undervejs blev der budt på kaffe og lagkage samt en ægte 68’er-frokost bestående af blandt andet sild, æg og tomater, tarteletter med høns i asparges, lun leverpostej med champignon samt ostebord og naturligvis snaps og øl; man drak jo godt – og meget – i 1968. Kun de traditionelle smøger fra dengang måtte man nøjes med at forestille sig. Til gengæld var luften i lokalet ren og klar, og uden fortidens tobakståger!
P1190751Sidste punkt under nostalgimødet var en gennemgang af ”68’er-tipskuponen”, som viste, at ingen havde opnået hverken 12, 11 eller 10 rigtige. Der var ni deltagere, som havde 8 eller 9 rigtige, og alle modtog en præmie i form en ”Guldbarre”, der er et produkt, der næsten ikke har skiftet udseende siden 1968.
(Find de 12 rigtige her!)

Er der mon 12 rigtige?

Er der mon 12 rigtige?

Efter godt tre timer på vandring i mindernes afkroge sluttede arrangementet med en tak fra Tårnborg Lokalråd til de mange fremmødte for deres  deltagelse i arrangementet, og et håb om et nyt nostalgiarrangement på et senere tidspunkt blev udtrykt blandt en del af de tilsyneladende tilfredse, nostalgiske +60’ere.

P1190755

—————————————————————————————————————-

Tårnborg spiste sammen for tredje gang!

Så er vi klar til dagens hovedret!

Så er vi klar til dagens hovedret!

Der var stor tilstrømning til Tårnborg Lokalråds tredje arrangement under titlen ”Tårnborg spiser sammen”, som blev afviklet i Tårnborg Forsamlingshus tirsdag aften klokken 18.00. Dette sæsonens sidste spisearrangement var planlagt i samarbejde med ”Husets Venner”, der havde sørget for en times god og underholdende musik som afslutning på aftenens velsmagende menu.

Formanden for lokalrådet, Karen Holst Carlsen, bød de næsten 120 deltagere i arrangementet velkommen og sagde, at hun var glad for arrangementets fine succes, som det store fremmøde var et tydeligt tegn på. ”Man må sige, at Tårnborg virkelig spiser sammen”, sluttede hun sin tale af med.

Kødannelse ved buffeten

Kødannelse ved buffeten

Der ventes på tur i god ro og orden

Der ventes på tur i god ro og orden

Derefter bød forsamlingshusets nye værtspar, Lone og Tomm Knudsen, samt husets øvrige hurtige og hårdtarbejdende personale på en aftenmenu bestående af en dejlig flæskesteg med kogte kartofler, lækker rødkål og masser af velkrydret brun sovs. Til dessert blev der tilbudt delikat, rustik æblekage og naturligvis kaffe eller andre varme og kolde drikke.

Flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler!

Uhm, flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler!

Gæsterne omkransede ivrigt buffeten!

Gæsterne omkransede ivrigt buffeten!

God mad og glade gæster

God mad og glade gæster

Inden desserten informerede lokalrådet om de mange aktiviteter, som afvikles i november måned i Tårnborg Sogn. En overraskelse for en del af deltagerne var, at afstemningen til byråd og regionsråd den 21. november denne gang foregår i Tårnborg Forsamlingshus, efter at den i mange år har fundet sted i Tårnborghallen. Lokalrådet opfordrede til, at man orienterer sig på aktivitetskalenderne, der hver måned ophænges udvalgte steder i sognet, eller læser på Lokalrådets hjemmeside på www.taarnborg.dk.

Heidi og Kenneth - en dejlig musikalsk duo!

Heidi og Kenneth – en dejlig musikalsk duo!

Efter afrydningen af det brugte service kunne spisedeltagerne slå mave til et dejligt musikindslag i form af en velspillende duo, hvor den yderst musikalske og veloplagte frontfigur, Heidi, på sin smukt klingende harmonika fremførte det ene potpourri efter det andet og via musikken ledte forsamlingshuset på en rejse stort set gennem hele verden. I sidste del af underholdningen sluttede Kenneth, Heidis mand, sig til den festlige musikfremførelse med sin bas, som han behandlede formidabelt trods kun ét års øvelse.

Heidi gav god musikunderholdning

Heidi gav god musikunderholdning

Lissi, Frands og Jørgen blev valgt ud blandt publikum – for at give lidt rytmestøtte (med vekslende resultat) til et smukt sambanummer udført af Heidi.

Lissi viste stor rytmesans Frands holdt takten på ske og flaske Jørgens forsøg på dans og musik gav smil

Heidis ihærdige forsøg på at få gang i dansen resulterede kun i ét heldigt og underholdende resultat: Eigil Hansen sprang ud på gulvet og brillerede med en kosakdans til Heidis medrivende russiske musikstykke!

Eigil brillerede med en kosakdans til Heidis russiske musikstykkeKlokken nærmede sig 21, da deltagerne i fællesspisningen begyndte at forlade forsamlingshuset. Og efter bemærkningerne at dømme, så var langt de fleste meget mætte, glade og tilfredse med både mad og underholdning. En del foreslog, at der også i 2018 arrangeres nogle fællesspisninger i forsamlingshuset, hvilket lokalrådet lovede at undersøge mulighederne for.

————————————————————————–

Tillykke til Tårnborg Skole med de 60 år!

Den 1. april fylder Tårnborg Skole 60 år, og torsdag eftermiddag afholdt skolen åbent hus med fødselsdagssang, borgmestertale samt fremvisning og salg af forskellige produkter, som eleverne har arbejdet med i ugen op til fødselsdagen. Det blev en fejring af de første 60 år med masser af folk, flag og farver. Tillykke!

P1160810  P1160821  P1160824  P1160828  P1160837  P1160841

Dejligt, at vi har en god folkeskole i vores lokalområde. Den må vi sørge for at støtte op om!
– Og selv om man kan diskutere værdien af målinger og rangeringer af skoler, så er det da glædeligt, at man i den seneste undersøgelse kan læse, at Tårnborg Skole ligger helt i top blandt folkeskolerne i Slagelse Kommune, når man måler på undervisningseffekten – kun overgået af Eggeslevmagle, Nymarkskolen og Broskolen,

Resultaterne fra undersøgelsen ses her:
(Klik for læsbar version)
Undervisningseffekt 2016Læs eventuelt mere her!

———————————————————————————————————

Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus
onsdag den 15. marts klokken 19.00

P1160688

Referat

Til Beboermødet var 23 beboere samt fire rådsmedlemmer mødt frem.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

 1. Valg af dirigent
  Lokalrådet foreslog Bjarne Nielsen, hvilket hele forsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. Bjarne Nielsen konstaterede, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter to stemmetællere blev valgt til at sikre korrekt optælling af stemmer i tilfælde af tvivl under afstemninger.
 2. Formandens beretning
  Formanden for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen, fremlagde Lokalrådets årsberetning under stor lydhørhed fra alle mødedeltagere, der efterfølgende bekræftede den med klapsalver. (Årsberetningen kan læses her).
  Efter fremlæggelsen af årsberetningen blev der indføjet en lille pause, hvor Lokalrådet var vært for en sodavand eller øl samt chips ad libitum, som forsamlingshusets værtspar havde fremtryllet til lejligheden.
  Pausen blev efterfulgt af en mulighed for kommentarer og spørgsmål til formandens beretning. Lokalrådets aktiviteter blev rost af flere af mødedeltagerne, hvilket også gjaldt indsatsen omkring etableringen af det nye rekreative område ved Gl. Halseby, dog var Karin Hansen fortaler for, at der blev gjort meget mere for området i Violvejsparken, da det er her, de fleste børn i færdes i fritiden. Jørgen F. Rasmussen kommenterede Lokalrådets beslutning om ikke længere at samarbejde om TårnborgMagasinet og udtalte håb om, at der i lokalområdet kunne findes personer med interesse i at starte et andet lokalblad, da han anså et sådant blad nødvendigt i informationsarbejdet. Samtidig beklagede Jørgen, at han som TIF-medlem havde tilsendt TårnborgMagasinet artikelmateriale, som let kunne forveksles med stof fra Lokalrådet, og at han derved måske kunne blive opfattet som illoyal overfor Lokalrådets beslutninger. Ingen af de fremmødte udtrykte dog en sådan opfattelse.P1160689
 3. Kassererens beretning
  Kassereren i Lokalrådet, Mette Jørgensen, fremlagde regnskabet for Lokalrådets andet år. (Regnskabet kan ses her). Regnskabet fremviste et overskud på kr. 6.057. Efter regnskabsfremlæggelsen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål, hvilket ingen af de fremmødte dog havde behov for. Afslutningsvis blev regnskabet godkendt med klapsalver fra alle fremmødte.
 4. Indkomne forslag
  I forbindelse med Beboermødet i 2016 blev der stillet to ændringsforslag til vedtægterne. Disse to forslag, som omhandlede vedtægternes §2 stk.1 og §6 stk.2, blev kort gennemgået af Jørgen F. Rasmussen, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. (Forslagene kan læses  her). Forslagene blev begge enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter
  Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg: Karen Holst Carlsen (ville gerne genvælges), Jørgen F. Rasmussen (ville gerne genvælges)og Anne-Marie Larsen (udtrådte af lokalrådet i januar og ønskede ikke genvalg). Fire personer blev opstillet til valget, og efter en kort drøftelse resulterede valget i, at Karen Holst Carlsen og Jørgen F. Rasmussen samt Martin Borup Jørgensen blev valgt til Lokalrådet uden skriftlig afstemning, og at Henrik Boalth blev valgt som suppleant i Lokalrådet. Det nye lokalråd fik af de fremmødte på Beboermødet bemyndigelse til selv at finde yderligere én til to suppleanter i løbet af året, så Lokalrådet får det antal medlemmer, som er nødvendigt for et kvalitativt arbejde.
 6. Valg af revisor
  Erik Lundemann blev genvalgt uden modkandidater – efter telefonisk kontakt og bekræftelse.
 7. Eventuelt
  Lokalrådets næstformand og sekretær agiterede lidt for Lokalrådets kommende aktiviteter og nævnte, at Ulla Olsen har taget initiativ til en ny facebookgruppe kaldet ”Gå- eller cykeltur i Tårnborgområdet” for alle, der ønsker motion og socialt samvær. Første tur finder sted den 23. marts. Desuden blev reklameret for Tårnborg Vandreklubs tur med Villy Jensen den 22. marts fra Korsør Station, og foredragsaftenen den 29. marts i forsamlingshuset med Kurt Rehder og Henning Nielsen. Afslutningsvist blev der udtalt håb om stor tilslutning til affaldsindsamlingen den 2. april klokken 10 fra P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.

P1160692

Hermed sluttede Beboermødet klokken 20.30 med en kort tak fra Lokalrådets formand til de fremmødte for god ro og orden, samt til dirigenten, Bjarne Nielsen, for en kompetent og behagelig ledelse af Beboermødet.

——————————-

Referent:
Jørgen F. Rasmussen
Sekretær i Lokalrådet

 

—————————————————-

Gå- eller cykeltur i Tårnborgområdet

Gå- eller cykeltur-billedeI Tårnborg har vi mulighed for at deltage i gåture med Tårnborg Vandreklub, hvor man undervejs bliver underholdt og oplyst af kyndige, lokalkendte guider, så vandringerne bliver en blanding af gåtur, kultur og natur. Det er der mange, som er glade for!

Mange har også jævnligt lyst til ”bare” at gå – eller cykle – en tur uden mål og plan, men helst ikke alene!

Når vi er flere, er det hyggeligere og sjovere, og vi går ofte længere, når vi har selskab. Derfor har vi oprettet en facebookgruppe, hvor medlemmerne kan tage initiativ til gå- eller cykelture i lokalområdet på tidspunkter og strækninger, som passer den enkelte. Forhåbentlig er der så andre, som har lyst til at tilslutte sig turen!

Du skriver i gruppen, hvornår du vil gå eller cykle en tur, hvor du vil starte turen fra, og hvor lang turen forventes at blive. Hvis du har lyst til at fortælle mere om turen, er du selvfølgelig velkommen til det.

I Dagli’Brugsen i Frølunde hænger et opslag, hvor man også kan informere om tur-initiativer, så ikke-facebookbrugere har mulighed for at deltage i gå- og cykelturene.

Første tur har Ulla Olsen taget initiativet til og bliver den 23. marts klokken 18.30 fra Dagli’Brugsen i Frølunde. Vi håber, at mange vil tilslutte sig turen!

——————————————————————————————

”Fuglene ved vintertide”

P1160394

Onsdag den 15. februar gik Tårnborg Vandreklub en tur langs noret og gennem Halseby Mose med Villy Jensen som guide. Villy øste undervejs flittigt af sin store viden om fuglene og lokalhistorien i området, som vandringen gik gennem.

Under turen blev der blandt andet berettet om, at ikke alle fugle har været lige populære gennem tiderne: Natravnen, som er en meget selvsikker og nærmest dumdristig fugl, og som man først med meget held kan forvente at se i forårsmånederne, var ikke en velkommen fugl i gamle dage, da den under sin flugt kan minde om et ”flyvende kors”, og altså kunne tages som et tegn på en kommende død. (Læs eventuelt mere om natravnen på  https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07780)

Samme negative syn havde man tidligere på landets mest almindelige ugle, natuglen, som nok fangede mange mus, da dens høre- og synssanser er fantastiske, men som også varslede død, når den sad på gårdenes tagrygninger og udskreg sit ”klæ-hvidt, klæ-hvidt”, hvilket jo netop er, hvad der sker med de døde: De bliver klædt i hvidt! (Læs eventuelt mere om natuglen på https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07610).

P1160412

De to nævnte fuglearter så vandrerne dog intet til under turen, som til gengæld bød på store flokke af bramgæs, som er en fugleart i kraftig vækst, og som er på besøg fra blandt andet Svalbard. Under vandringen blev deltagerne flere gange overfløjet af flot mønstrede gåseflokke, der enten slog sig ned i mosen eller fortsatte flugten længere syd på (Læs eventuelt mere om bramgæs på https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01670).

P1160416
Vandringen gik også gennem den forsvundne by og det tidligere borganlæg Tårnborg, som nu kendes under navnet ”Marsk Stigs Høj”, hvilket nogle turdeltagere syntes var underligt, da Marsk Stig Andersen vel kan opfattes som lidt af en ”bandit”, da han muligvis deltog i sammensværgelsen og drabet på kong Erik Klipping i Finderup Lade den 22. november 1286, og da han sandsynligvis efterfølgende som fredløs brændte byen Tårnborg af og plyndrede i området sidst i 1200-tallet. – En enkelt blandt vandrerne kunne huske fra sin skolegang, at det var rimeligt almindeligt kendt i sognet, at maskandiser Andersen stod bag kongemordet og byafbrændingen! (Jo, nogle ting huskes fra historieundervisningen!)

P1160400

Efter halvanden times vandring vendte gruppen tilbage til Tårnborghallen efter en spændende og energigivende vandring i et flot vintervejr. Mange udtrykte glæde over, at næste vandring allerede finder sted søndag den 26. februar klokken 14.00 fra Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Guiden på denne tur er Kurt Rehder, som vil lede alle interesserede på en vandring under titlen ”Drømmen om et Helsecenter”.

P1160398

———————————————————–

Fastelavnsfest i Tårnborg Forsamlingshus

Så er det tid for at både børn og voksne finder udklædningstøjet frem,
for den 26. februar afholder TIF og Tårnborg Sogns Forsamlingshus
fastelavnsfest i forsamlingshuset!

FastelavnTIF2017

 

———————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Så startede forårssæsonen 2017!
Omkring 25 friske vandrere tog de lune støvler, det varme tøj og vanter på og gik en dejlig søndagstur sammen med guiden Kurt Rehder langs stranden ved Svenstrup.
Efter en spændende og veloverstået tur stod Dagli´Brugsen i Frølunde meget venligt klar med gratis varm kaffe og kage! Tak til alle som bidrog til en god start på 2017’s vandringer i
Tårnborg Vandreklub.
IMG_1750          IMG_1752

Næste vandring finder sted under titlen “Fuglene ved vintertide”
onsdag den 15. februar klokken 16.30.
Dagens guide er Villy Jensen, og mødestedet for vandringen er Tårnborghallen i Halseby.

Alle er velkomne, og som sædvanligt er der gratis deltagelse.

—————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub – Forårssæsonen 2017

Vandreklubbens første sæson er færdigvandret med stor succes!
Men sæsonen er først helt afsluttet den 7. december, hvor der afholdes hyggeaften med hjemmelavet æblekage og kaffe/te i Tårnborg Forsamlingshus klokken 19.00 – 21.00.
kurt-rehder-fortaeller-om-det-gamle-froelundeAlle interesserede er velkomne – også hvis man ikke har deltaget i sæsonens vandringer!
Dette er en aften, hvor også dårligt gående vil kunne få fornøjelse af de store fortælleevner, som vandreklubbens guider har, for i aftenens løb vil der blive budt på gode historier af
Kurt Rehder og Henning Nielsen, der samtidig vil orientere om mål og temaer
for foråret 2017’s vandreture.

Det koster kun 75 kroner at deltage i arrangementet. Prisen dækker traktementet samt et tilskud til vandreklubbens fortsatte virke og eksistens.

Billetter til arrangementet købes i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. december 2017!

Læs mere på nedenstående plakat!

(Tryk på plakaten for større og læsbar version!)

taarnborg-vandreklub-evaluerings-og-ny-saeson-plakat

————————————

“I mordernes fodspor” med Tårnborg Vandreklub

vandringen-i-mordernes-fodspor

Sæsonens sidste vandring søndag den 13. november havde samlet godt 20 deltagere,
der under spændende og kompetent guidning af Kurt Rehder og Eigil Hansen fik en vandringstur, som gik ad veje og stier, hvor både hyggelige og grufulde episoder
i det tidligere Frølunde har fundet sted.

Her lå sognefogedens gård i 1824

Her lå den myrdede sognefogeds gård i 1824

I fokus under vandringen var mordet i 1824 på sognefoged Kristian Frederik Knudsen  (Læs mere om vandringen her). Sognefoged-mordet kan man høre meget mere om på fortælleaftenen i Tårnborg Forsamlingshus onsdag den 29. marts 2017!

Vandring ad Agervej

Vandring ad Agervej

Der, ved skellet til Tjæreby, blev sognefogeden myrdet

Der, ved skellet til Tjæreby, blev sognefogeden myrdet

Ad Vandkærsvej over Rolandsvej til Broholmvej på Feddet

Ad Vandkærsvej over Rolandsvej til Broholmvej på Feddet

Retur til Frølunde

Retur til Frølunde

————————————————-

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Indtil juleaften står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri. Derfor vil du sandsynligvis  møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet forskellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

boernehjaelpsdagsjulelotteri-2016

——————————

TårnborgMagasinet nr. 3 er udkommet!

taarnborgmagasinet-nr-3s-forside
Find det i din postkasse – eller læs det her ved at trykke på bladets forside!

————————————-

Nostalgisammenkomst for 60+’ere

Hvis du er fyldt 60 år eller er førtidspensionist, så er nedenstående tilbud måske noget for dig! (Tryk på opslaget for større og læsbar version!)

img_0178

——————————

En præcisering af Lokalrådets holdning

I øjeblikket diskuteres en mulig flytning af Børnegården Kildebakken til Tårnborg Skole, hvilket en borgergruppe har startet en underskriftsindsamling imod.
På grund af nogle kommunale referater med citater, der kan misforstås, har man kunnet få den opfattelse, at Tårnborg Lokalråd har anbefalet en flytning, hvilket ikke er korrekt!
Tårnborg Lokalråd har ingen holdning til en eventuel flytning, men ønsker naturligvis at bevare både skolen og børnehaven i vores område!
I tilfælde af, at der fremkommer forslag om en lukning af Kildebakken eller skolen, vil Tårnborg Lokalråd selvfølgelig kæmpe kraftigt imod dette!

Tårnborg Lokalråd, den 17. oktober 2016

—————————————

OBS! TårnborgMagasinet nr. 3
udkommer i starten af november måned 2016!

Bladet bliver altså et slags julenummer,
men kommer til at dække månederne november, december, januar og februar.
Arrangementsomtale, datoer, indlæg eller artikler, som du gerne vil have med i bladet, sendes til enten Lokalrådet eller TIF, der så sørger for den videre formidling.
Sidste frist for aflevering af artikler og øvrige indlæg er søndag den 16. oktober.

taarnborgmagasinet-nr-3-hoved

————————————————–

De Fire Sten –
en ny opstilling ved Frølunde Gadekær

 

I forbindelse med et omfattende renovering af kloakledningsnettet, som foregik i Frølunde by i perioden maj 2015 og helt indtil vinteren 2016, dukkede adskillige meget store stenblokke op fra undergrunden dybt nede under vejene i Frølunde. Villy Jensen fra Frølunde har nu fået arrangeret fire af disse sten ved busstoppestedet ved gadekæret.

Villy jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

Villy Jensen ved De Fire Sten ved Frølunde Gadekær

 

 


Du kan læse meget mere om 

De Fire Sten her!

 

 

 


 Tårnborg skole – en god skole i Slagelse Kommune!

Det kan diskuteres, om ranglistning af folkeskoler er til gavn for de enkelte folkeskoler, eller om det er med til at understøtte flugten fra små til store folkeskoler eller til privatskoler.
Men ranglistning finder altså sted, og derfor er det glædeligt at se, at Tårnborg Skole tilhører den bedste gruppe af folkeskoler i Danmark, og at skolen er den fjerdebedste folkeskole blandt de elleve, som er beliggende i Slagelse Kommune.
Undersøgelsen af de enkelte skoler i landets kommuner kan nærlæses her!

Tårnborg Skole


        Nogle glimt af Tårnborgs natur netop nu – og tidligere på året!

2. marts 2016: Lavvande ved Noret

2. marts 2016: Lavvande ved Noret

9. marts 2016: Frølunde gadekær

9. marts 2016: Frølunde gadekær

9. april 2016. Så er LAR-projektet i Gl. Halseby startet, og her skulle resultatet gerne blive et rekreativt område for os alle!

9. april 2016. Så er LAR-projektet i Gl. Halseby startet, og her skulle resultatet gerne blive et rekreativt område for os alle!

26. april 2016: Der fyldes jord på det rekreative område på Halsebyvej

26. april 2016: Der fyldes jord på det rekreative område på Halsebyvej

31. maj 2016: Halseby Sø

31. maj 2016: Halseby Sø

Hækkeklipning på Mælkevejen, 27. juni 2016

27. juni 2016: Hækkeklipning på Mælkevejen

30. juli 2016: Ja, smukt er her jo!

30. juli 2016: Ja, smukt er her jo!

p1140487

10. august 2016: “LAR-kløften” ved det kommende rekreative område ved i Gl. Halseby

20. august 2016: Naturstyrelsen naturplejer ved Halseby Sø

20. august 2016: Naturstyrelsen naturplejer ved Halseby Sø

10. september 2016: Naturplejen har skabt "ny" natur i mosen og ved søen

10. september 2016: Naturplejen har skabt “ny” natur i mosen og ved søen

25. oktober 2016: Juniorklubben på Tårnborg Skole

25. oktober 2016: Juniorklubben på Tårnborg Skole

25. november 2016: Udsigt over Noret

25. november 2016: Udsigt over Noret

2. december 2016: Det renoverede gadekær i Gl. Halseby

2. december 2016: Det renoverede gadekær i Gl. Halseby