Sankthansarrangement på “Naturområdet Ørnumbakken”

Hele sognet inviteres den 23. juni til sankthans-fejring på “Naturområdet Ørnumbakken”, som ligger på toppen af Ørnumbakken, eller nærmere betegnet på adressen Halsebyvej 12.

Arrangementet starter klokken 18.00, hvor børn kan bage snobrød over børnebålet.
Rundt omkring på arealet kan man sætte sig og spise sin medbragte mad, men vær opmærksom på, at siddeplads i form af tæpper eller havestole skal man selv medbringe.
Der vil være mulighed for ganske gratis at grille medbragt mad samt at købe af øl og vand
til meget rimelige priser.

Klokken 21.00 tændes sankthansbålet, og sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
afholder årets båltale, hvorefter Midsommervisen afsynges.

Arrangørerne, “Naturområdet Ørnumbakken” og Tårnborg Lokalråd,
håber på nogle hyggelige timer for alle sognets beboere.

NB: Parkeringsforholdene er ikke gode på Ørnumbakken, så lad eventuelt bilen stå hjemme, eller parker på græsarealerne på Ørnumvej eller på den gamle vej langs noret.

————————————————————————————————-

Borgermøde om boligerne på Hesselbjerggrunden

Der var stor interesse for borgermødet om seniorbofællesskabet
på Hesselbjerggrunden tirsdag den 11. juni.

Omkring 100 borgere fyldte Tårnborg Skoles gymnastiksal, hvor OK-Fonden på sin 50-års jubilæumsdag gav en klar og grundig information om muligheder og krav for dannelsen af et bofællesskab i Tårnborgområdet. Væsentligst var det, at det er beboerne selv, som skaber det velfungerende bofællesskab – både rammerne og det sociale!

Næste borgermøde, hvor den indledende planlægning og en mere bindende tilslutning til projektet finder sted, afholdes den 20. august 2019 i Tårnborg Forsamlingshus klokken 18.00.


Hvad er OK-Fonden? Det kan du læse meget mere om her!

———————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

(Klik på plakaten for større og læsbar version)

Tag med Tårnborg Vandreklub på en hyggelig heksetur guidet af Gertrud Bendorff
søndag den 16. juni klokken 14.00 fra P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
Turen er for alle interesserede i lægeurter og plantefarver
– eller bare i en vandretur i lokalområdet,
så selv om man ikke er heks, er man meget velkommen alligevel!

Turen slutter efter et par timers vandring i Gertruds have, hvor hun vil fortælle mere om kunsten at farve med planter samt fremvise rekvisitter til arbejdet
og eksempler på farvearbejdet.

—————————————————————————————-

Pinsevandring

Tårnborg Kirkes og Tårnborg Vandreklubs pinsevandring 2. pinsedag klokken 10. 30 fra Tårnborg Kirke blev en hyggelig tur under ledelse af Kurt Rehder.

Turen startede med en lille andagt i kirken, hvor sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
talte om pinsens betydning, og om at ondskaben og mørket først forsvinder,
når du kan se dig selv i en andens ansigt!

Efter afsyngelse af et par salmer gik turen til noret langs de tidligere delvise udgravninger af den forsvundne middelalderby i 1980’erne og fortsatte neden for borgbanken til højdedraget nord for borgbanken – kaldet ladegårdsmarken, men hvad her tidligere lå, vides vist ikke.
Der blev fortalt om området, hvor borgen i sine velmagtsdage helt var omgivet af vand på tre af siderne, da noret i middelalderen stod i forbindelse med Halseby Sø. Den flotte udsigt blev nydt og den sandsynlige placering af borgens ladegård på en ø – højdedraget lige syd for norstien, hvor kreaturerne i dag græsser fredeligt – blev diskuteret med en vis undren. Den tidligere journalist Henning Nielsen, som var blandt dagens godt 30 turdeltagere, kunne berette om dengang han var med til at grave i højdedraget, hvorunder der blev fundet rester af ladegårdens gulve og mure. Henning kunne samtidig aflive myten i sognet om “lergravene” nord for norstien. Vandhullerne er en del af noret og har aldrig været anvendt til lergravning! Ler til teglværkerne i Svenstrup blev hentet i og nær Hulby og kørt til teglværkerne
på tipvogne på anlagte jernbanespor.

Fra norstien fortsatte turen til præstegården på Marsk Stigs Vej, hvor menighedsrådet bød på en dejlig, moderne frokost i form af øl, vand og wraps. Efter frokosten gik deltagerne hjem til pinsefreden; endnu engang fyldt op med mange dejlige indtryk fra en hyggelig og spændende pinsevandring. Tak til alle implicerede i arrangementet!

(Billeder fra vandringen kommer inden længe!)

————————————————————————————————————

Børnenes rekorddag ved Svenstrup Strand

Som nogle desværre nok registrerede, så blev vi nødt til at aflyse lørdagens strandarrangement, da tovholderne blev ramt af sygdom, samtidig med at det ikke lykkedes for os at finde nogen, der havde overskud til at hjælpe under rekordforsøgene ???? Vi beklager meget aflysningen, men forhåbentlig kan vi gøre et nyt forsøg på et senere tidspunkt! ????

—————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Hvad blev der af Stibjerghuse?

Første stop på Stibjergvej

Vandringen til Stibjerghuse den 19. maj blev en skøn tur i dejligt sommervejr, der vekslede mellem strålende sol og kølende skydække.

Her sluttede Svenstrup tidligere. I baggrunden huset “Endeskiven”.

Turens guide, Eigil Hansen, ledte alle 22 deltagere trygt og sikkert gennem et par timers vandring, samtidig med han fortalte om området, som det ser ud i dag,
og som det så ud i tidligere tider.

Sol, sommer og syrener fulgte os på vej

Dagens store clou var vel, at Eigil – til deltagernes store overraskelse – havde fået en besøgsaftale med Stibjergs “vinbonde”, Finn Vedel, som yderst gæstfrit bød på både rosé- og rødvin ad libitum til alle vandrerne samt en rundvisning på vinmarkerne
og ejendommens øvrige arealer.

Finn Vedel fortalte om vinavl …

…. og “landskabspleje”

 

 

 

 

 

 

 

Efter godt et par timers vandring var alle atter retur på P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Nu både godt motioneret, veltilpasse efter dejlig vinsmagning og mætte på oplysninger om Stibjerghuse i fortid og nutid.

Turen gik til …..

…. og langs stranden!

Tak til Eigil Hansen for en dejlig vandring!

Man kan vandre ad mange stier i Tårnborg!

——————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklubs Agersø-vandring lørdag den 27. april blev en dejlig oplevelse med cirka 20 deltagere, som blev guidet på en spændende og interessant tur på øen af Karen Holst Carlsen. Turen startede med en smule væde, men det er jo kun til glæde for bønder og havefolk, og turen var ikke lang, før paraply og overtøj blev pakket væk!

Karen er vokset op på øen, og kunne derfor fortælle mangt og meget om øens befolkning både nu og i fortiden samt om Agersøs geografi, biologi og historie. Vandrerne blev blandt andet ført forbi Agersø Mølle, Agersø Kirke og en tur til Agersø Skanse på sydsiden af øen.
Turen blev afsluttet ved Madpakkehuset ved Agersø Naturcenter, hvor Karen bød på kaffe og ølkage, som blev indtaget med vellyst af vandrerne efter en god, afvekslende oplevelsesvandring. Enkelte valgte at tage færgen tilbage til Sjælland klokken 12.30, medens de fleste fortsatte nogle ekstra timer i det dejlige forårsvejr på Agersø .

Vandreklubben siger tak til både guiden og deltagerne for nogle gode timer på sognets naboø!

Næste vandring finder sted søndag den 19. maj klokken 14.00
fra p-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
Vandringen har fået titlen “Hvad blev der af Stibjerghuse?”, og guide for turen er Eigil Hansen.
Alle interesserede er velkomne, og turen er naturligvis gratis at deltage i.

————————————————————————————————–

Tårnborgbladet – maj 2019

Majnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og er sandsynligvis allerede nu
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af maj eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet maj-2019-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2019.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2019.

—————————————————————————————————–

Invitation til deltagelse i lokalrådsmødet
 tirsdag den 7. maj klokken 18.30

På Beboermødet i marts blev vedtægterne for Tårnborg Lokalråd ændret, hvilket betyder, at de ordinære lokalrådsmøder for fremtiden er åbne for alle interesserede i sognet, og sognets foreninger og institutioner inviteres til at deltage med en repræsentant til møderne – dog skal man melde sin ankomst til lokalrådets formand senest fem dage før mødet med angivelse af et eventuelt punkt til dagsordenen, såfremt man ønsker noget bestemt behandlet på mødet.

Interesseret? – Så tilmeld dig mødet senest den 2. maj på taarnborg.formand@gmail.com.
Mødet foregår i Tårnborghallens mødelokale.

————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklub havde atter en oplevelsesrig vandring ved Bonderup søndag eftermiddag den 7. april 2019 med start fra gårdspladsen ved Bonderup: Fantastisk vejr, dejlig natur, spændende fortællinger af guiden – Kurt Rehder, og 53 glade, aktive vandringsdeltagere! Tak til både deltagere og guide for en god eftermiddag!

Til lejligheden havde Kurt Rehder udformet en folder, som du finder her:
(Klik på folderbilledet!)

Her følger nogle indtryk fra vandringen:

————————————————————————————————————————

Så blev der gjort udendørs forårsrent

Et udsnit af indsamlerholdet

Gamle dåser, krøllede plastikposer og andet affald pynter ikke, når det ligger og flyder i vejkanten, busken eller på fortovet.
Derfor havde Tårnborg Lokalråd meldt sig til den landsdækkende ”Affaldsindsamling 2019”
den 31. marts, så vi sammen kunne få indsamlet affaldet – og affald var der masser af.

“Hundelorte i plastikposer” har vi nok af!

Det var noget af en “skodtur”!

En del af Tårnborgbeboerne støttede heldigvis op om opgaven. Antallet af deltagere var desværre ikke nok til, at vi kom rundt i hele lokalområdet, men måske har nogen lyst til at følge op på opgaven?

– og det var så den sidst sæk. I denne omgang!

Vi vil gerne sige tak til alle, som tog del i affaldsindsamling . Indsamlingsresultatet blev (desværre) pænt, da der alt i alt blev samlet omkring 100 kg diverse naturfjendske artikler af papir, pap, plastik, glas, metal samt mange udefinerbare blandingsprodukter.
Dagli’Brugsen i Frølunde skal også have en tak for kaffe, basser og juice, der så venligt blev budt på efter dagens dont!

Dejligt med lidt at styrke sig på efter dagens indsamling!

————————————————————————————-

————————————————————————-

Beboermødet i Tårnborg Lokalråd

Tirsdag den 19. marts afholdt Tårnborg Lokalråd Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus. Beboermødet er lokalrådets generalforsamling, og altså stedet hvor rådets medlemmer vælges, og hvor de fremmødte kan få indflydelse på sognets udvikling.

Før selve Beboermødet deltog 35 beboere i fællesspisning af stegt kylling med agurkesalat, kartofler og skysovs. Efter spisningen blev de fremmødte orienteret om nogle af den kommende måneds aktiviteter i Tårnborgområdet.

I det egentlige Beboermøde med start klokken 19.30 deltog 39 beboere samt fire af rådsmedlemmerne (to havde meldt forfald af private årsager). Under mødet var Lokalrådet vært for en sodavand og øl.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2. Vedtægterne for lokalrådet kan læses her!.

Aftenens dagsorden ses her:

(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version)

Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg: Karen Holst Carlsen (ville gerne genvælges), Jørgen F. Rasmussen (ville gerne genvælges) og Henrik Boalth (ønskede ikke genvalg). Resultatet blev, at Lokalrådet blev valgt uden skriftlig afstemning, da Karen og Jørgen blev genvalgt, og Bjørn Pearman indtrådte som nyvalgt. Lars Winther blev genvalgt som suppleant i lokalrådet, og Leon H. Elstrøm lod sig overtale til også at indtræde i lokalrådet som suppleant.
Tårnborg Lokalråd 2019 her dermed følgende medlemmer: Karen Holst Carlsen, Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Bjørn Pearman, Lars Winther, Leon H. Elstrøm og Jørgen F. Rasmussen.

Referatet af Beboermødet kan du læse her!
Årsberetningen kan du læse her!

————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Forårssæson 2019 indledtes den 24. februar klokken 14.00
med en tur under titlen ”Foråret nærmer sig på Lejodde”
Vi mødtes på den lille P-plads ved indkørslen til Musholmvej fra Storebæltsvej, hvorfra Villy Jensen guidede os på en vandretur til Lejodde.

Villy har efterfølgende skrevet en vandringsbeskrivelse, som kan læses her:

Det er søndag eftermiddag og det er årets første vandretur i lokalrådets vandrerklub. Det burde være vinter, men året har haft en rigtig mild start og dagen i dag er ikke nogen undtagelse. Meteorologerne  har lovet sol i formiddagstimerne med tåge og dis fra eftermiddag.

Klokken er ved at være 14. Der er ikke noget at se eller mærke til dis eller tåge, men mere end 50 forårsklare, vandreparate mennesker plus tre hunde er mødt op.
Turen går over den nyanlagte eng i bakkerne ved Musholm. Vandet står højt i søerne, så selv den nyanlagte sti (anlagt fordi den anden til stadighed er oversvømmet) er oversvømmet. Snakken går lystigt i den, sommetider, op til 50 meter lange slange af fortrinsvis gulvestede deltagere. Der spottes enkelte gæs. Et par sanglærker er allerede i gang med sangøvelser. Foråret banker så sandelig på.

Turen følger nu jernbanen mod Storebæltsbroen og samtalen falder naturligt på det kommende Tour de France. Der spottes gode tilskuerpladser langs cykelløbets rute over broen, men der er tid endnu til at vælge det netop rigtige sted – man er jo lokal.

Vi drejer fra tilkørslen til broen og går mod Lejsøen og Lejodden – en hel gruppe musvåger er i aktivitet ved den 6000 år gamle langdysse inde på marken – også en rød glente lader sig se et kort øjeblik. Denne aktivitet af fugle, der gerne spiser ådsler kunne tyde på dødsfald for en af områdets lidt større beboere – måske et rådyr. Vi passerer marker hvor også sanglærken er i gang.

Endelig når vi Lejsøen. Både Storebælt og Lejsøen ligger spejlblank. Vi kan se gråænder og grågæs  fra stien. Ligeledes en enkelt fiskehejre, viber, strandskader og store præstekraver. Præstekraverne er allerede nået langt i de indledende øvelser til pardannelse og territoriedannelser. Der flyves på stive vinger med halvt antal vingeslag – så ser man som præstekrave ekstra kraftfuld ud.
En stor flok rådyr – måske i omegnen af 12 styk tager flugten over marken i rolige spring. Det hvide bagparti – eller spejlet – er slået ud – Dette for at efterfølgere lettere kan se i hvilken retning flugten går.

Det bliver også til en snak om ravnen. En nærmest udryddet fugl, der nu er på vej tilbage -og som også lader sig se – og især høre over vores sogn. Der bliver givet råd om at finde denne bemærkelsesværdige og flotte fugl på google – og lytte til dens kald. Den høres langt oftere end den ses.
Vi nærmer os atter startstedet. Mere end 8 kilometer er nået. Mere end 10.500 skridt er gået – joh der er elektronik med, så mangt og meget registreres.

Efter godt tre timer kan Jørgen F. Rasmussen takke af til turens deltagere. Man er klar til at komme hjem og få benene lidt op. Vejret er også ved at slå om. Den lovede dis kryber ind ude fra vandet – det varer ikke så længe før det bliver mørkt.

————————————————————————————–

Tårnborgbladet – februar 2019

Februarnummeret af “Tårnborgbladet” lander i løbet af få dage
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet februar 2019-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2019. Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. marts 2019.

——————————————————————————————————————-

Som de fleste forhåbentlig ved, har Tårnborg Lokalråd  gennemført “Borgerne Bestemmer” for at sætte yderligere skub i udviklingen af området og styrke fællesskabet.

Slagelse Kommune støttede projektet med i alt 100.000 kr. til det idéforslag, der fik flest stemmer til afstemnings-borgermødet i Frølunde Forsamlingshus den 23. januar klokken 19.30.

Lokalrådet formand, Karen Holst Carlsen, bød velkommen sammen med kommunens borgerkonsulent Anne Justiniano

To forslag var til afstemning blandt de cirka 50 fremmødte fra sognet.

Forslagene ser du her:

Forslagene blev motiveret af initiativtagerne:

Jethoni, alias Jesper Thomas Nielsen

Willy Arentoft, formand for Naturområdet Ørnumbakken

Der blev stemt og fundet en vinder!

Tillykke til “Naturområdet Ørnumbakken”, som løb med de 100000 kr.
Meget glædeligt indgik de to konkurrerende parter et samarbejde efter afstemningen, hvorfor de også alle kan ses på det sidste billede.
—————————————————————————————————-

”Tårnborg Nytårsløb og Nytårsvandring 2019”

For femte gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev – trods lidt dårlige vejrudsigter – en stor succes med omkring 120 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2019 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!
Arrangementet startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning for de fremmødte ved Claudia Krogh og datteren, Laura.

Opvarmerne Claudia og datter

Opvarmning

Der ventes på startraketten

En dejlig nytårsvandring …

… for alle aldre

Hunde, børn, vandrere og løbere

— og et tjek af at alle kom gennem ruten

Vejret viste sig heldigvis væsentlig bedre end vejrudsigterne havde spået, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur stort set uden væde i luften.
Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Alle gennemførende børn modtog en medalje, og vinderne af løbet blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra
3-kilometer-ruten.

Vinderne Jimmi, Christina, Andreas, Laurits, Julie og Camilla

Afslapning efter turen

Turen evalueres

De sidste løsninger på børnekonkurrencen skrives

Endelig snart i mål

Lidt at friske sig op på

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vær velkommen, Herrens år 2019

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Godt nytår!

————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Årets sidste vandring fandt sted søndag den 9. december. Turguiden, Villy Jensen, har nedenfor skrevet en beretning fra vandringen, der desværre ikke har billeder tilføjet, men beretningen giver læseren masser af billedforstillinger alligevel!
God fornøjelse med læsningen!

Vandreklubben siger tak til alle årets turguider og til alle, der deltog i vandringerne!
Godt nytår til jer alle! Vi ses til forårssæsonen, der forventes indledt sidst i februar måned!

Årets sidste vandretur

Af Villy Jensen
Det er søndag den 9. december 2018. Klokken er næsten 14 og det er årets sidste vandretur. Vi starter ud fra p-pladsen ved Tårnborg kirke.

Vejret har de seneste dage været gråt i gråt med blæst og regn, men i dag – netop i dag – er det grå lettet, ja solen har i løbet af formiddagen kigget frem og givet lidt blå himmel. Blæsten er der stadig, men er nærmest lidt lun i pustene.

22 vandrere er mødt frem. Alle bliver klædt i gule veste. De lyse timer her cirka 12 dage før årets korteste dag er ikke mange, så man må være velset, når man færdes i skumringen på de offentlige veje. Der bliver spøgt en del med de der gule veste – situationen i Frankrig kommer ind over. Der spørges efter, om der er sørget for tåregas – joh stemningen er som sædvanlig i top.

Jørgen byder velkommen til nye og gamle deltagere. Jørgen fortæller, at der faktisk er endnu en gå-tur. Det er den 31. december med start fra Tårnborg skole. Den selvbestaltede formand for vandre-turene bruger også dagen til at efterlyse forslag fra deltagerne til nye mål for vandreture i 2019 – man kan bare maile til lokalrådet. Problemer med formandens knæ hindrer ham i at deltage i dagens tur.

Situationen derude i naturen er lidt stillestående. Mange fugle har forladt os for at tage sydpå. De vintergæster som vi kan forvente, er endnu ikke dukket op. Vejret er ganske enkelt for godt. Der går ikke længe førend flokke af bramgæs flyver forbi. Det er trækgæster, der i over en måned har levet på markerne omkring Tårnborg, Vemmelev og Frølunde. Samlet set er der rigtig mange i vores område  – op mod 10.000 af slagsen. Så mange ser vi ikke i dag – en seks syv flokke med 30-80 fugle i hver flok. De flyver højt. Lokale agerbrugere er nok trætte af de evigt sultne gæster og nogle har fået dispensation til at skyde mod de ellers totalfredede gæs.

Ad kirkestien ned til moserne, hvor snakken kommer til at handle om det at tro på nisser og den slags. Det er jo lige årstiden, hvor vi sætter risengrød frem til den meget lokale nisse. Grøden bliver i bedste fald spist af mus – i værste fald rotter – men tanke om det at ofre ligger der – ligger der fra langt tilbage i tiden. Tradition med at købe fugleneg praktiseres også. Dette til gavn for havens fugle.

Snakken går på andre fænomener, der hører fortiden til – ja måske stammer tilbage til før-kristen tid. Historier om ryttere, der ridder i natten sammen med flokke af hunde og med et ledsagende følge af jægere. Ikke ryttere, der altid var af det bedste at møde i natten – men de måtte være derude. Det var overbevisningen. Derfor blev der sat neg med havre ud på stager ved gårdene – dengang – det er såmænd det vi i dag kalder for fugleneg. Også dengang var det nok fuglene der spiste de fleste korn, men som det er med risengrøden i dag, så var det tanken der talte.

Også historier om trolde og elverkvinder og -piger blev berørt. Også de hører måske overtroen til, men ikke mere end en elverkvinde bærer prædikestolen i Vejlø kirke og en trold har samme opgave i Gavnø kirke. De er der et sted derude gemt i fortiden.

På vej rundt om moserne ved det gamle teglværk dukker enkelte knopsvaner op ude på Noret – snakken falder atter på vore vintergæster, som lader vente lidt på sig. Sangsvanen der kommer med kulden har vist sig, men kun i et ringe antal. Antallet af disse nogle af verdens tungeste (ca. 16 kg.) fugle, der kan flyve er med årene steget. Således kan vi forvente på en ”normal” vinter at få besøg af op imod 60.000 knopsvaner – fordelt over hele landet. For de flestes vedkommende ved vestkysten, hvor man i perioder taler om begrebet Hvid Sol.

Klokken er blevet mere end 15.30, da vi atter er samlet på p-pladsen ved Tårnborg kirke. Mørket og kulden er så småt ved at snige sig ind på os – snart efter begynder det at støv-regne. Vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul – og et godt og lykkebringende nytår.

Der er adventsgudtjeneste i kirken klokken 16. Nogle tager hjem til den varme stue og eftermiddagskaffen. Andre går i kirke – traditioner og tro lever ganske godt – nu som før.

———————————————————————————————–

Tårnborgbladet – november 2018

Novembernummeret af “Tårnborgbladet” er forhåbentlig landet i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke eller i Tårnborghallen så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet november 2018

Tårnborgbladet er det nye lokale informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Længere nede på denne side kan du læse en uddybende og korrigerende artikel, som pga. en tidlig deadline ikke blev helt retvisende!

Foreløbig er der planlagt yderligere én udgivelse af Tårnborgbladet i februar måned 2019. Deadline for indlæg til februarnummeret er den 30. december 2018.

————————————————————-

Tårnborg spiste sammen for sidste gang i 2018

Ja, vi blev flere end 100 deltagere i årets sidste ”Tårnborg spiser Sammen”. Helt præcist mødte 129 forventningsfulde og sultne gæster frem til arrangementet onsdag aften i Tårnborg Forsamlingshus, hvor hovedmenuen stod på veltillavet flæskesteg, rødkål og masser af sovs samt både hvide og brunede kartofler. Der blev gået ihærdigt til fadene, som efter kort tid var tomme, hvilket nok indikerer, at maden smagte godt!

Desserten bestod af æbleskiver med flormelis og jordbærsyltetøj, hvortil man kunne tilkøbe glögg, kaffe eller te – alt efter lyst og behov.

Under spisningen underholdt Troels Christensen med god musik, hvor blandt andet årets første julemelodier blev fremført, så julehumøret uvilkårligt begyndte at spire blandt de spisende.

Mellem hovedret og dessert havde lokalrådet som sædvanligt nogle forstyrrelser om de kommende måneders arrangementer i lokalområdet. Desuden blev der med stor imødekommenhed og købevillighed fra de fremmødte solgt lodder fra Børnehjælpsdagens julelotteri, hvilket sikrer gode og nødvendige midler til det fremtidige arbejde for både Børnehjælpsdagen og Tårnborg Lokalråd.

Da maden var fortæret, kunne den sidste vin, øl, glögg eller anden drikkelse nydes til den afsluttende ønskekoncert, hvor publikum kunne give bud på sange til fællesafsyngelse fra Troels Christensens meget omfangsrige sangbog. Det ene bud afløste det andet, og da klokken blev 21.00 havde tonerne fra et plus 100-kor gennemsyret forsamlingshuset med skønsang så få øjne var tørre.

Tak for musikken til Troels, tak for mad til forsamlingshuset, tak til kommunen for støtten til arrangementet og tak for sangen, humøret, lydhørheden, støttevilligheden samt deltagelsen i arrangementet til alle de fremmødte – uden jer var der ingen fest!

Forhåbentlig kan Tårnborg atter spise sammen til næste år.

————————————————————————————————–

Fakkeloptog og juletræstænding på Tårnborg Skole
tirsdag den 27. november
klokken 17.00 fra Dagli’Brugsen i Frølunde

Kom og få en hyggelig aften med fakkeloptog, juletræstænding, sang, musik og masser af gode, lækre spisetilbud på Tårnborg Skole. Alle er velkomne – både børn og voksne, unge som ældre!
En aften for os alle i Tårnborgområdet!

————————————————————————————————

Skal vi sammen udvikle Tårnborgs lokalområde?

Kan du lide at bo i Tårnborgområdet? Er du tilfreds med tilbuddene i sognet?
Vil du være med til at styrke og udvikle fællesskabet, idræts- og kulturlivet, ældre- og unge-børnelivet samt erhvervs- og fritidslivet i lokalområdet,
så læs mere på nedenstående opslag:(Tryk på opslaget for større og læsbar version)

Mødet var pænt besøgt med repræsentanter fra Kildebakken, TIF, forsamlingshuset, Naturområdet Ørnumbakken og Lokalrådet. Desuden var én privatperson uden
tilknytning til foreningerne mødt frem.
Mange gode ideer blev fremført på mødet, og forhåbentlig vil en hel del af dem
bliver realiseret i nær fremtid!

——————————————————————————————————————————-

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Indtil juleaften står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri. Derfor vil du sandsynligvis  møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet forskellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

boernehjaelpsdagsjulelotteri-2016—————————————————————————–

Tårnborg spiste atter sammen

En blæsende og regnfuld aften, i et hyggeligt, stemningsfuldt forsamlingshus med levende lys og smukt, efterårspyntede borde deltog 100 beboere fra Tårnborg-området tirsdag aften i Tårnborg Lokalråds Spis Sammen-arrangement i Tårnborg Forsamlingshus.

Arrangementet indeholdt en menu bestående af lækre skinkeschnitzler, grønærter, tre slags kartofler og bearnaisesauce som hovedret og drømmekage eller gulerodskage til dessert. Under spisningen underholdt Troels Christensen på keyboard med god musik, og mellem hovedretten og desserten blev forsamlingen forstyrret af lokalrådet med diverse annonceringer af begivenheder og tilbud i lokalområdet i november måned.

Uhm, lækker skinkeschnitzel med tilbehør

Et hyggeligt, velbesøgt spisearrangement

Fællesspisningsarrangementerne, som ikke kunne afvikles uden støtte fra kommunen, er et socialt samværs-initiativ af Tårnborg Lokalråd. Initiativet er sat i værk for at få sognets beboere bragt sammen i forbindelse med ”De tre M’er” – Motion, Mad og Musik – så der kan gives information om mulighederne i sognet, hvor deltagelse forhåbentlig styrker fællesskabsfølelsen i lokalområdet og svækker ensomhedsfølelsen.

De unges bord

Musik: Troels Christensen

Den sidste time af arrangementet var fyldt med tonerne af smuk fællessang og musik under ledelse af en veloplagt Troels Christensen, der havde medbragt egen sangbog til spisegæsterne, hvorfra der frit kunne foreslås sange til afsyngelse, hvilket aktivt blev udnyttet uden pauser indtil klokken 21.00, hvor aftenen meget beskrivende – efter mange grin, højrøstet, hyggelig snak og socialt samvær – blev afsluttet med Kim Larsens ”Om lidt bli’r her stille”.
Og det blev der så, men langt de fleste af aftenens spisegæster så ud til at være glade, tilfredse og mætte både på sjæl og krop, da de forlod forsamlingshuset og iført efterårsfrakken gik ud i den mørke, regnfulde og forblæste oktoberaften.

Mad, musik og fællessang

Arrangementet var årets anden fællesspisning i Tårnborg, og den tredje og sidste afvikles onsdag den 21. november klokken 18.00, hvor menuen er ret julerelateret:
flæskesteg med det hele samt æbleskiver til dessert.
Tårnborg Lokalråd ser frem til, at mange vil gæste også dette fællesspisningsarrangement.

——————————————————————————————–

Alle veje fører til Rom – lidt færre til Tårnborg,

Snoren klippes til de østvendte ramper ved Tjæreby

….. men nu er der kommet en ekstra adgangsvej til Tårnborg!

De østvendte ramper ved afkørsel 41 på Bilsøvej ved Tjæreby er nu, efter mange års intensiv kamp af lokalpolitikere, lokalråd og det lokale erhvervsliv, endelig blevet en realitet.
I dag klokken 13.20 i blæst og regn blev den røde snor klippet af borgmester John Dyrby Paulsen, og mange i lokalområdet kan nu glæde sig over en lidt lettere, hurtigere og måske kortere vej mod og fra det østlige Danmark.

I “Tårnborgbladet november 2018” er en lille artikel om historien bag ramperne og om åbningsceremonien. Artiklen indeholder en lille fejl, da byrådsmedlem Flemming Erichsen ikke som annonceret holdt tale, da han var forhindret i fremmøde. Ellers forløb åbningen som beskrevet i artiklen, og på de følgende billeder kan du få nogle indtryk fra højtideligheden:

Kødannelse til den nye tilkørselsrampe – eller åbningsceremonideltagere?

Velkomst ved projektleder Neal McMullan, Vejdirektoratet

Borgmester John Dyrby Paulsen var glad for de østvendte ramper

Villum Christensen, Folketingets Transportudvalg og medlem af byrådet, udtalte også glæde over de østvendte ramper

Men mest glad af alle: Jytte Knuth, formand for Vemmelev Lokalråd

Den sydvendte rampeskråning er gjort markfirben-venlig

Fri bane på motorvejstilkørsel 41 Tjæreby øst

Så kom Østdanmark lidt tættere på os!

————————————————————–

Græskarhygge
for børn og deres familier

Snart er det allehelgensaften – eller halloween, som samme aften kaldes på amerikansk! Og den aften er kendt for både hygge og uhygge – eller måske hyggelig uhygge?

Lokalrådet havde lørdag den 27. oktober indbudt til opvarmning til den traditionsrige aften, hvilket ca. 25 børn og voksne benyttede sig af til et par timers græskar-hygge med kage og varme drikke.

Nedenfor ses nogle indtryk fra eftermiddagens græskarskæring:

———————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub
“Strandgården og stranden ved Knivkær”

Tag med Tårnborg Vandreklub og Kurt Rehder på en vandretur ved Strandgården og på stranden ved Knivkær
søndag den 28. oktober klokken 14.
Turen starter ved Knivkærvej 72, (Hvis vejret er dårligt, henlægges arrangementet til “Laden”)
Deltagelse i vandringen er for alle interesserede og er ganske gratis!

Til brug for vandringen har Kurt Rehder udfærdiget to foldere, som kan læses og udskrives her:

Tur nr. 26. Havet sletter alle spor. Knivkær  Tur nr. 18. Fra universitetsjord til sommerhusgrunde

——————————————————————————————————————————–

Nekrolog over Bjarne “Brugs” Nielsen

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at en af de mest engagerede ildsjæle i Tårnborg Sogn, der samtidig var en af de helt STORE kræfter i Tårnborg Idrætsforening gennem mange år, ikke er mere.

Bjarne “Brugs” Nielsen er død efter en blodprop, onsdag den 10. oktober 2018. Bjarne blev 73 år.

Bjarne kom som ganske ung kommis til Brugsen i Frølunde, hvor han virkede i mange år, inden han drog videre til OBS i Slagelse, hvor han arbejdede, til han gik på pension.

For Bjarne var det ved ankomsten til Tårnborg helt naturligt at melde sig ind i den lokale idrætsklub TGF, som den hed dengang, for at spille fodbold. Bjarne faldt hurtigt til i klubben, og han fik straks en stor omgangskreds her. Inden længe var han kendt af de fleste i sognet, både fra sin sport og fra sit arbejde i den lokale superbrugs.

Idrætsforeningen havde en stor plads i Bjarnes hjerte gennem hele livet, og det er blevet til en lang række tillidshverv og gøremål i det, der i dag hedder TIF. Siden har han utrættelig virket som træner, holdleder, formand og bestyrelsesmedlem i flere af klubbens idrætsafdelinger, hvor han de første mange år især involverede sig i fodbold og badminton, men han har generelt altid gjort en stor indsats for at styrke og udvikle fællesskabet, det sociale samvær og klubånden i Tårnborg Idrætsforening.

I 1985 modtog Bjarne TIF’s solidaritetsvandrepokal for sit vedholdende arbejde med at styrke sammenholdet og solidariteten i TIF. Bjarne er ligeledes udnævnt som det 3. æresmedlem i klubben siden stiftelsen i 1928, hvilket tydeligt fortæller, at klubben tidligt var opmærksom på den utrolige indsats, Bjarne gjorde gennem årene.

Engagementet i det lokale idrætsliv havde han stadig ved sin alt for tidlige bortgang. Senest som udvalgsformand i 60+idræt, som han med stor succes har gjort til en TIF-afdeling med mange medlemmer. Bjarne var ligeledes en af de centrale initiativtagere, da floorball blev en sportsgren i TIF. Aktiv i sportsgrenen blev han dog kun nogle få gange på 60+holdet, da benene ikke altid ville det samme, som Bjarne ønskede.

I en årrække var Bjarne næstformand i bestyrelsen for Tårnborg Forsamlingshus, hvor han også lagde mange arbejdstimer til gavn for hele Tårnborg Sogn. Bjarne tog for nogle år siden initiativ til en koordinering af lokalsamfundets aktiviteter og arrangementer gennem en fælles aktivitetskalender i sognet. Initiativet udviklede sig siden til det, der blev kaldt ”Tårnborggruppen”, som bestod af repræsentanter fra foreninger og institutioner i lokalområdet: Skole, børnehave, idrætsforening, kirke, forsamlingshus og mange andre. Tårnborggruppen blev efterfølgende afløst af Tårnborg Lokalråd, hvori Bjarne dog ikke ønskede at indgå som aktivt bestyrelsesmedlem, men hvor han altid tog del og mødte frem, når der blev efterlyst hjælp og støtte til arrangementer i sognet, fx til Sommer i Tårnborg og Tårnborg Nytårsløb.

Når tiden tillod det, var det hans frimærkesamling, der havde hans store interesse, ligesom slægtsforskningen var noget, der optog ham meget. Men at beskrive alt, hvad Bjarne involverede sig i privat, i fritiden og på arbejdspladsen, vil fylde tykke bøger, så afslutningsvis nævnes blot Bjarnes allerstørste passion, nemlig kærligheden til hustruen, Birthe, som han – naturligvis – første gang mødte i TIF samt i lokalområdet, hvor hun var en aktiv deltager i foreningslivet.

Vores dybeste følelser og tanker går til Bjarnes efterladte familie, hustruen Birthe, de to voksne døtre, svigersønnerne og de tre børnebørn, som har mistet deres mand, far, svigerfar og morfar.

Vi vil savne dig, Bjarne.

Æret være Bjarne Nielsens minde.

Tårnborg Idrætsforening og Tårnborg Lokalråd

———————————————————————————————

Oktoberudgaven af Tårnborgkalenderen som podcast

Nu kan du både orientere dig i Tårnborgkalenderen her på siden samt høre om arrangementerne i Tårnborg på podcast fra Nærradio Korsør via dette link: https://naerradiokorsoer.podbean.com/…/h%c3%b8r…/ ?

———————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Sundhedsvandring i Tårnborg

Sundhedsugevandring 2018

Det var ikke et overvældende antal deltagere, som afså sig tid til en vandring i Tårnborg natur fredag den 12. oktober fra P-pladsen ved Tårnborghallen. Men det gjorde nu tilsyneladende ikke turen mindre sund, fornøjelig og oplevelsesrig.
I hvert fald var deltagerne meget talende, smilende og humørfyldte under hele turen, som gik ad nye stier gennem mose, krat og historiske områder.

Turen var en sundhedsvandring i anledning af Slagelse Kommunes traditionelle sundhedsuger i uge 41, og temaet for dette års sundhedsuge var “Mental sundhed”, hvilket vandreklubbens sundhedstur forsøgte at understøtte gennem det gamle motto: “En sund sjæl i en sund krop” samt med tanker på forskningens seneste resultater, der viser,
at nye oplevelser, nye udfordringer og socialt samvær forebygger og udsætter mentale sygdomme hos os alle, både unge og ældre!

Og udfordringer, oplevelser og samvær fik deltagerne, hvilket måske kan aflæses af de følgende fotografiske indtryk fra turen:

Turen gik gennem Gl. Halseby

Ad Kirkestien mod Tårnborg Kirke

Nye stier blev udforsket

Gennem mosen,

og via usynlige sivstier;

belønnet med flotte farver og kæmpepilen i mosen

En frisk vandring i flot natur giver godt humør!

Turen sluttede på borgbanken ved Tårnborg Kirke med udsigt til Den forsvundne Middelalderby

—————————————————————

 

“Tårnborg spiser sammen” og “Borgerne Bestemmer”

 

To arrangementer var slået sammen i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 25. september 2018.
Årets første fællesspisning i Tårnborg blev afviklet med stor tilslutning fra sognet, da over 100 tårnborgensere havde valgt at deltage i bespisningen, forstyrrelsen og musik- og sangunderholdningen ved Troels Christensen.

Formanden for lokalrådet, Karen Holst Carlsen, bød velkommen – og Troels Christensen stod for musikken

Menuen bestod af stegt flæsk med persillesauce og kartofler samt æblekage til dessert. Forstyrrelsen bestod denne gang specielt af informationer om et kommuneinitiativ kaldt ”Borgerne Bestemmer” som kommunens udviklingskonsulent Finn Vedel Pedersen stod for.

100.000 kr. er sat i spil til realisering af ideer og forslag fra lokale borgere. I den kommende tid skal ideerne gerne blomstre, og siden skal en ansøgning udfærdiges, og til slut skal der stemmes om forslagene i januar 2019. (Læs mere om Borgerne Bestemmer i Tårnborg på
VD-online her! )

Læs om “Borgerne Bestemmer” i Tårnborg her!
Flere oplysninger, ansøgningsskemaer m.v. om Borgerne Bestemmer finder du her!
Læs eventuelt endnu mere om “Borgerne Bestemmer” på kommunens hjemmeside her!

Efter aftenens interessante kommunale forstyrrelse, der blev skyllet ned sammen med en kommunal øl eller vand, overtog Troels Christensen atter scenen med sang og musik,
hvilket de mange fremmødte aktivt tog del i med mængder af ønsker til sange,
der skulle fællessynges som afslutning på aftenens fællesspisning.
Så der blev sunget både smukt, inderligt og af karskens bælg af hele forsamlingen i godt en times tid, inden alle gik hjem mætte af gode indtryk i både mave, sjæl og hjerte – hvis ikke, var man sandsynligvis selv skyld i det!

Forhåbentlig vil mange atter møde frem, når næste spis sammen-arrangement afvikles
klokken 18.00 i Tårnborg Forsamlingshus tirsdag den 30. oktober 2018.

————————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

“Frølunde omkring 1950”

P-pladsen ved forsamlingshuset

Godt tyve interesserede var mødt frem til vandringen “Frølunde omkring 1950”, som blev guidet af Eigil Hansen søndag den 30. september. De fik en spændende og minderig tur gennem det gamle Frølunde, hvor historierne stod i kø både fra den meget engagerede guide og fra deltagerne, hvoraf langt de fleste havde haft deres barndom i Frølunde.

Til lejligheden havde Eigil fremstillet en pjece om det gamle Frølunde. Den kan du finde her: Folder til Frølunde-vandreturen den 30-09-18

Efter små to timer var vandrerne retur på P-pladsen, og Eigil lovede, at der i foråret vil blive tilbudt en ny vandring i resten af Frølunde – og med en afstikker ind i Svenstrup.
Det glæder vi os til!

Her kan du se nogle indtryk fra vandringen:

Den gamle skole i Frølunde

Den gamle brugs i Frølunde

Ved gadekæret i Frølunde

Her til venstre boede Tårnborg Kirkes første faste præst, pastor Søndergaard

Der blev passet på vandrerne

Det gamle frysehus i Frølunde (ved vandværket)

Privat vej mellem Frølundevej og Knivkærvej ved Stentegården (vi havde fået lov til passage!)

Hist, hvor vejen slår en bugt…. – på Knivkærvej (ejeren ses som nr. tre fra venstre)

Huset her bliver i folkemunde kaldt Tyskerhuset, trods beboet af en jødisk familie under krigen

Til venstre bag den gule mur og bygning boede engang Danmarks sidste bøddel, skarpretter Theodor Seistrup, i nogle år først i 1900-tallet

———————————————————————————————————

Stiftende generalforsamling i
“Naturområdet Ørnumbakken”

Fjorten meget engagerede beboere fra lokalområdet var mødt frem til generalforsamlingen, og de blev trakteret med kaffe, småkager, øl og sodavand ad libitum under hele mødet.

Dagsordenen ses her:
(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version!)

 

Referat af generalforsamlingen:

 1. Valg af ordstyrer: Thomas Hansen blev valgt
 2. Valg af referent: Jørgen F. Rasmussen blev valgt
 3. Valg af stemmetællere: Martin Thorlacius og Sune Borup Jacobsen blev valgt
 4. Gennemgang af vedtægter: Vedtægterne var blevet diskuteret grundigt på et møde umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Eventuelle ændringer blev overladt til foreningens første bestyrelse at foreslå på første ordinære generalforsamling i april 2019.
 5. Fastsættelse af evt. kontingent: Mange forslag, fx hustands- eller familiekontingent på
  100 kr./årligt, men det blev besluttet, at den første bestyrelse kommer med forslag til et eventuelt kontingentbeløb på første ordinære generalforsamling.
 6. Afstemning om vedtægter: Enstemmigt vedtaget.
 7. Valg af formand: Udgår af dagsordenen, da bestyrelsen efter vedtægterne selv konstituerer sig på første møde.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Bjørn Pearman, Jan Kirk, Willy Arentoft, Sune Borup Jacobsen, Thomas Hansen (bestyrelsen beslutter, hvem der er på valg om henholdsvis ét og to år!)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Martin Thorlacius, Søren Lambertsen
 10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant:
  Jørgen F. Rasmussen blev valgt til kontrollant og Ejvind Nordal blev suppleant.
 11. Eventuelt: Thomas Hansen orienterede om Borgerne Bestemmer-arrangementet i Tårnborg Forsamlingshus den 25. september. – Jørgen F. Rasmussen orienterede om muligheden for opstilling af borde-bænkesæt på arealet, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. – Afslutningsvis var der stor ros og klapsalver til Thomas for et godt initiativ og et flot forarbejde i dannelsen af den nye forening.

——————————————————————————————————-

Årets sommerfest i Kildebakken

Af Kirsten Søndergaard
Vi har gennem et stykke tid arbejdet med emnet ”Vikinger” – især på vores venskabsdage.

Børnene var meget engageret, og de syntes, det var spændende at høre om vikingerne. Fx hvordan de boede og levede. Vi prøvede at lave forskellige ting fra den tid – vi fik lavet perler i ler, punge i skind samt sværd og skjolde, og nogle af børnene fandt hul-sten på stranden, som blev lavet til halskæder.  Der blev tegnet og klippet for at pynte legepladsen til festen. Det blev et flot vikingeland!

Men højdepunktet var, at vi fik besøg af nogle rigtige vikinger – Helle og Gven.

De var rigtig fine i deres vikingetøj, og de havde en masse vikingeting med, som de viste os.

Der var både skjold, bue, pile og en økse. Der var planter, som de brugte til at farve deres tøj med. Vi så både sommer- og vintertøj. Kurve, der var flettet, skåle og skeer, der var skåret ud i træ. Der var meget fine smykker, skind fra en ræv, som blev brugt både som pyntkrave og for at holde varmen. Der var sælskind og en masse skind fra får. Helle og Gven var rigtig gode til at fortælle om, hvordan vikingerne levede dengang.  Men vigtigst – vi fik også lov at røre ved deres fine ting!

             

Helle og Gven kom også til sommerfesten. De havde taget en stor vikingekriger med, Poul -Erik, som også er sanger og historiefortæller. Og tre drenge, som viste, hvordan vikingerne kæmpede, da de drog ud i verden.

Vi var 195 børn og voksne. – Et brag af en fest!

———————————————————————-

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————

”Tude Å – Der, hvor land bliver til vand”,
er titlen på en helt ny film fra Tårnborgområdet

Det er en kortfilm (3 minutter og 44 sekunder) som er blevet til på initiativ af Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen, begge fra Tårnborg. Tårnborg Lokalråd har så lagt sit navn til opgaven.

3 minutter og 44 sekunder synes ikke lang tid, men når der skal skrives manuskript ud fra ideer; der skal findes genstande og lokationer for optagelser; der skal rettes og tilrettes – og så om igen; så er der meget arbejde i hvert sekund af filmen.

Filmen blev optaget fra klokken 5.30 morgen den 7. maj 2018. Strålende solskin og lunt vejr. Produktionshøjskolen mødte frem med fire dygtige billed- og lyd-håndværkere.
Optagelserne stod på i op mod fem timer.

Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/TN4q-yjG4kg

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her ser du nogle indtryk fra filmoptagelsesdagen:

Filmholdet fra XORfilm

En morgen med lange skygger

Den første klargøring til filmoptagelse

Optagelse under skarp majmorgensol

Klar til optagelse på Storevejlen

Klar til optagelse 2

Optagelse 3, 4 … eller 27?

Nødlandet drone

Hvis nu I …….


——————————————————————————————————

Velbesøgt interessemøde om Ørnumbakkegrundens fremtid!

Torsdag aften, den 21. juni, var omkring 30 Tårnborg-beboere mødt frem på p-pladsen på toppen af Ørnumbakken. Her havde Tårnborg Lokalråd indkaldt til interessemøde om den lille naturperle på den lille græsbevoksede grund på skrænten ned mod noret. Slagelse Kommune har overdraget arealet til Tårnborg Lokalråd mod en ubetydelig leje og under forudsætningen, at der laves nogle planer for områdets fremtid.
Formålet med mødet var derfor at fornemme interessen for området udvikling, interessen for at tilslutte sig en forening eller et laug for områdets fremtidige udvikling og bevarelse – samt interessen for at stille op til en eventuel kommende bestyrelse.

Thomas Hansen, som er medlem af Tårnborg Lokalråd, gennemgik en række mulige scenarier for udvikling af området. Det blev understreget, at det ikke er Thomas eller Lokalrådet, der skal videreføre ideen, men hensigten er, at en selvstændig forening eller et laug fortsætter arbejdet med planlægning og søgning af midler til områdets udvikling i årene, der kommer. Ideen er altså, at Ørnumbakkearealet overtages af andre beboere i sognet, som stifter en forening ved en generalforsamling, der indkaldes til sandsynligvis i løbet af september måned.

Under interessemødet blev stillet en del spørgsmål, hvoraf langt de fleste var af positiv karakter, medens meget få udtrykte en bekymring for, at et rekreativt område på Ørnumbakken kunne medføre uro og natursvineri. Flertallet af de fremmødte imødeså en spændende mulighed for, at arealet kan benyttes til fiskeri, sejllads, badning, naturstudier, hygge og beboersamvær. Derfor var der også mange, som skrev deres navn og telefonnummer på en liste, som gik rundt, så man er sikker på at blive informeret, når der sker nyt i udviklingen af Ørnumbakkegrunden, og når der indkaldes til stiftende generalforsamling.

Interesserede kan stadig nå at skrive sig på samme liste ved kontakt til Thomas Hansen eller Tårnborg Lokalråd på taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Læs mere om visionerne via dette link: Tårnborg Lokalråd ønsker at skabe rekreativ perle2

——————————————————————————————

”Sommer i Tårnborg 2018”

Masser af underholdning, aktiviteter og gode tilbud
– men gæsterne udeblev!

Tak til alle de engagerede stadeholdere, aktivitetsbestyrere og hjælpere, som var med til at arrangere den tredje udgave af ”Sommer i Tårnborg” ved Tårnborghallen
i lørdags, den 16. juni 2018.

Vejrguderne skal også modtage en tak for det fantastiske sommerfestvejr, som dagen blev velsignet med – trods vejrmeldingerne om regn i løbet af dagen.

De besøgende blev tilbudt et mangeartet program med aktiviteter for hele familien; fx kunne man overvære en fornem og underholdende opvisning af hundene fra Korsør Politihundeforening; man kun konkurrere med verdensmesteren i speedstacking; man kunne nyde kørslen med modeljernbanetog i Korsør Modeljernbaneforenings udstilling i Tårnborghallens forhal; Lars-Eriks legoudstilling var spændende for alle – uanset alder, hvilket også hans skildpadder var; Ungdomsbrandvæsenets el-biler for de yngste gæster blev velbesøgt; Troels Christensen og Det Grå Guld spillede op til fællessang; Tårnborgs sognepræst berettede sjovt, underfundigt og interessant om ”Præst i felten”; Jethoni viste sin pyramidekunst frem, og sådan kunne der nævnes masser af andre ting, der kunne opleves i og omkring Tårnborghallen i løbet af lørdag eftermiddag. Om aftenen var der fællesspisning samt visning af vm-fodboldkampen Danmark-Peru på stort lærred, hvilket blev en stor succes for Danmark, der efter en del besvær vandt 1-0!

Gæsterne, som fandt frem til sommerfesten, skal have en stor tak for fremmødet. Netop de gjorde, at dagen blev god for underholderne, aktivitetsbestyrerne, stadeholderne og arrangørerne, men desværre fravalgte langt de fleste tårnborgensere ”Sommer i Tårnborg 2018”, hvilket naturligvis får arrangørerne til at overveje, hvor der blev fejlet i planlægningen og programsammensætningen! Vi er sikre på, at lokalbeboerne er interesseret i, at der er aktiviteter i nærområdet, men tilsyneladende er det ikke i form af ”Sommer i Tårnborg”!

Afslutningsvis skal der også lyde en tak til Nærradio Korsør, som hele eftermiddagen sendt live fra festpladsen med masser af god musik og interviewindslag. Udsendelsen kan høres som podcast under den 25. juni 2018 via dette link: https://naerradiokorsoer.podbean.com

Her ses nogle udvalgte indtryk fra en dejlig dag – trods et lavt besøgstal:

————————————————————————————————-

BogBytteBiksen

En god ide fra Thomas Hansen er realiseret af Gulla og James Hansen, som har sat et skab op i Dagli’Brugsen i Frølunde: et BogBytteBiks-skab!
Dejligt med gode initiativer til gavn for alle i Tårnborg Sogn. Tak for det!
Konceptet er enkelt: Besøg skabet med BogBytteBiksen; tag en bog, du vil læse; sæt en bog – eller flere – i skabet, så andre kan få fornøjelse af dem!
Vi håber på stor læse- og byttelyst i Tårnborg.

————————————————————————–

 ——————————————————————————————————

TårnborgBladet-logo Tårnborg Menighedsråd, Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsforening
er blevet enige om at udgive “Tårnborgbladet” i fællesskab, og bladet vil udkomme til samtlige husstande i Tårnborg Sogn.

Vi mener, at der et behov for et lokalt blad, der vil informere beboerne om vores aktiviteter. Endvidere vil vi optage indlæg fra andre foreninger, skolen, børnehaven, og hvem der ellers har noget på hjertet, i den udstrækning vi har plads på siderne.

Som altid spillere økonomien ind, og vi håber at kunne tegne nogle annoncer hos lokale firmaer og interesserede kan henvende sig til Søren Mikkelsen på e-mail: mikkel.feddet@gmail.com.

TårnborgBladet vil i første omgang udkomme 4 gange; første gang den 1. maj 2018.
Har du forslag til indlæg i bladet, eller har du en artikel, du ønsker offentliggjort i bladet, skriver du til taarnborg.aktiviteter@gmail.com. Deadline for første nummer er den 24. marts 2018.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores initiativ.

Med venlig hilsen.
Tårnborg Menighedsråd – Tårnborg Lokalråd – Tårnborg Idrætsforening

——————————————————————-

Mange interesserede deltog i Hesselbjergmødet

Arbejdsgruppen under Tårnborg Lokalråd siger tak
for en god inspiration- og idéaften om boliger på Hesselbjerg.
Det videre arbejde fortsættes, hvor vi blandet andet vil undersøge noget om husstørrelse, antal værelser, størrelse på haver, og om det skal være eje-, leje- eller andelsboliger.
Alle idéer er velkommen. Har du en god idé eller andet i forhold til området, så skriv til os på taarnborg.formand@gmail.com

(Oplægget til det første møde ses herunder!)

Vil du bo på Hesselbjerg?

Gennem længere tid har der i sognet været talt om, at det vil være dejligt,
hvis der kunne blive bygget nogle boliger på Hesselbjerg-grunden,
som nu i en del år har været sat til salg af kommunen.

Det har både været unge og ældre, som har vist interesse for en bolig på stedet. Men indtil nu har ingen taget initiativ til at realisere drømmen om en bopæl på Hesselbjerg!
Det vil sige – ikke før nu, for
tirsdag den 20. februar indbyder lokalrådet til en informations- og ideaften
klokken 19.00 i Tårnborg Forsamlingshus.

På mødet vil man blandt andet kunne blive klogere på fordele og ulemper ved en ejer-, lejer- og andelsbolig, og mulighederne for opførelse af huse på Hesselbjerg vil blive belyst.

Alle interesserede er velkomne – både hvis man går i boligtanker, og også hvis man ikke gør!

———————————————————————————————————————