Velkommen til Tårnborg lokalråd

Herunder finder du opdaterede oplysninger om de nyeste arrangementer, initiativer og ideer, som Tårnborg Lokalråd har været, eller er, engageret i.

———————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

En snes friske motionister mødte frem til sæsonens sidste vandring i Tårnborg Vandreklub søndag den 16. juni, og de gennemførte den lettere anstrengende tur langs Svenstrup Strand til Højbjerg Skov og over det 29 meter ganske stejle og høje Højbjerg, hvorfra turen gik tilbage til udgangspunktet gennem Svenstrup bymidte og ad Svenstrup Strandvej.

En tur på godt fem kilometer, som blev gået på syv kvarter i sveddryppende sommervejr.
Det blev en fin tur gennem dejlig natur i Tårnborgområdet.


Vandreklubbens efterårsprogram er under udvikling, og alle interesserede er velkomne til at byde ind med turmål og -idéer samt også meget gerne eventuelt tilbyde sig selv som turguide
til en eller flere vandringer.


Tak til alle som deltog i forårets velbesøgte og oplevelsesrige vandringer.
Forhåbentlig ses vi også til efterårets vandringer.

——————————————————————————————–

Sankthans på Ørnumbakken

Lokalrådets sankthans-arrangement på Naturområdet Ørnumbakken blev tilsmilet af flot vejr, masser af hygge, pænt fremmøde, båltale ved sidste øjeblik-vikaren Jacob Stryhn, da Frederik Vad måtte melde afbud pga. pludselig sygdom, og et flot, hurtigtbrændende sankthansbål.
Alt i alt et rigtig fint arrangement.

———————————————————————————————————————————

Tårnborgbladet juni 2024

Juninummeret 2024 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle nu gerne være
omdelt til alle i Tårnborgområdet.

Hvis du ikke har modtaget bladet
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i  Tårnborg Kirke,
i Tårnborghallen, i Tårnborg Forsamlingshus samt på Korsør Bibliotek
så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet juni 2024

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet forventes udgivet i oktober måned 2024.
Deadline for indlæg til juninummeret er den 31. august 2024.

————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub


Godt 40 friske vandrere mødte frem til  “Vandring ved og i VeteranHaven” fredag den 10. maj i Slots Bjergby, og alle gennemførte de fire kilometers vandring langs veje, gennem marker samt bestigning af Vestsjællands højeste – og stejleste – bronzealdergravhøje (Galgehøj og Hashøj) i et lidt gråt, men forholdsvist lunt forårsvejr, hvor en let brise kun føltes svalende ????

Vandringens højdepunkt blev absolut besøget i VeteranHaven, hvor havens leder, René, guidede alle vandrerne rundt, samtidig med at han fortalte spændende og engageret om VeteranHavens formål, baggrund, dagligdag og fremtidsplaner.

Det var svært for vandringens deltagere ikke at blive meget imponeret over Renés energi, medmenneskelighed og vedholdende vilje til at tilbyde hjælp til alle, som skæbnen har påført udfordringer, der sjældent kan løses af den ramte alene.

Det er ikke kun krigsveteraner, der er velkomne i VeteranHaven. Også alle andre, som er mærket af livets hændelser er velkomne, og såmænd også alle øvrige, da haven er åben for besøg alle hverdage mellem 9 og 14. Og et besøg kan varmt anbefales!


Tak til alle, der deltog i VeteranHaveturen og vandrefællesskabet,
og selvfølgelig en ekstra stor tak til haveguiden, René.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub er en pinsevandring i samarbejde med Tårnborg Kirke. Vandringen finder sted 2. pinsedag med start fra præstegården på Marsk Stigs Vej – mandag den 20. maj klokken 10.30.

Nærmere om denne vandring kan ses på www.taarnborg.dk en uges tid før turen. Måske vi ses?

—————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

En lille snes friske vandrere mødte frem søndag den 28. april 2024 til
“Vandring gennem middelalderens Tårnborg” og gennemførte de fem kilometers vandring gennem mose, marker og den stejle borgbanke i et flot solbeskinnet forårsvejr, hvor den lune temperatur let overskyggede det våde terræn.


Undervejs fik deltagerne syn for blandt andet snegæs og havørne samt for stederne, hvor den forsvundne middelalderby Tårnborg med kongeborgen lå i mange hundrede år, inden den forsvandt og blev glemt indtil for ganske få år siden.
Her ses Tårnborgstenen, hvor der med runer står:
“Gud… tage sig af… brets sjæl; han gjorde sten(e).. Edvin(?) bro(?).”
Stenen er fra ca. 1100, fundet i 1874 i norets vandkant og meget slidt,
så mange runer kan ikke tydes.

Tak til alle, der deltog i turen og vandrefællesskabet!

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted fra P-pladsen ved Veteranhaven, Brovejen 13, 4200 Slagelse, den 10. maj klokken 11.00 under titlen “Vandring ved og i Veteranhaven”.
Der er tilmelding til denne vandring senest den 6. maj på 30204811 (helst pr. sms).
Nærmere om denne vandring kan ses på denne side en uges tid før turen. Måske vi ses?

————————————————————————————

Ny informationstavle hos vores SPAR købmand

Efter vores beboermøde kom der flere gode forslag til, hvad Tårnborg lokalråd kunne gøre fremadrettet. Et af disse forslag var at få en ny opslagstavle op, så vi i sognet kunne informere hinanden om hvad der rører sig.

Da Tårnborg lokalråd faktisk allerede gik med tanker om noget lignende, så skred vores næstformand i lokalrådet, John, til hurtig handling.
Et møde med vores rare købmænd blev sat i stand, og de var heldigvis med på ideen. Selvfølgelig skulle ejeren af bygningen også høres, og han havde heller ingen indvendinger.


Vi fik bestilt en ramme og nogen nøgler til denne, og tavlen er nu hængt op på ydersiden af SPAR butikken ved siden af hjertestarteren.

Tankerne er at Tårnborg lokalråd, TIF, vores SPAR købmænd og sognets borgere kan informere hinanden om, hvad der rører sig i sognet.
Hvis man som sognebarn ønsker at få et opslag op at hænge, så har vores rare købmænd lovet at, hvis man indleverer det i butikken, så sætter de det i under “Fra kunde til kunde”. Alternativt kan opslag også afleveres hos vores næstformand John.

———————————————————————————————————

En affaldsindsamling med et – desværre – stort resultat!

Godt et dusin effektive affaldsindsamlere var mødt frem til dagens affaldsindsamling arrangeret af Tårnborg Lokalråd med start fra SPAR-butikken.

Der var såmænd plads til mange flere indsamlere, men alligevel lykkedes det for gruppen at befri Tårnborgområdet for omkring 93 kg affald af diverse karakter – fx en længe henkastes cykel, mængder af plastikaffald, cigaretpakker og -skod, byggeaffald, brugte nikotinposer og ting, som sikkert var på vej til genbrugsstationen, men blev tabt undervejs!

  Desværre kan der sikkert stadig findes gode sager i Tårnborgområdets
grøfter, gader og naturområder.
Og det står jo enhver frit at samle ind en anden dag.

Tak til dem, der gjorde en indsats søndag formiddag til gavn for hele sognet.
Næste gang bliver vi måske flere?

———————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Cirka 30 friske vandrere mødte frem til “Kunst i Korsør-vandring” søndag den 7. april og gennemførte de få kilometers vandring gennem Korsør by i flot, solbeskinnet forårsvejr, hvor regnen for en gangs skyld udeblev ????

Dagens guide, Kurt Rehder, sørgede for gennem spændende fortællinger og informationer, at vandrerne blev gjort bekendt med de overraskende mange kunstværker, som vi alle kan nyde på gader, stræder og pladser i byen – blot vi har øje og interesse for andet end de sædvanlige daglige sysler og cirkler ????

Tak til alle, der deltog i turen og vandrefællesskabet – og naturligvis specielt til guiden for en spændende, godt tilrettelagt vandretur, som man kan finde en af guiden udformet folder om nederst i dette opslag.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted fra Tårnborghallen den 28. april under titlen “Vandring gennem middelalderens Tårnborg”.
Nærmere om denne vandring kan ses på www.taarnborg.dk en uges tid før turen. Måske vi ses?

Søndagens guide, Kurt Rehder, havde udformet en folder ifm. vandringen, så man både kan gøre sig klogere på det, der passeres, og selv gå turen en dag, hvor man får lyst og energi.

Du kan eventuelt udskrive og folde folderen samt medbringe den på turen. Folderen ser du her:

—————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Søndag, den 24. marts klokken 14.00 blev forårssæsonens tredje vandring i Tårnborg Vandreklub afviklet under titlen “En skovtur med start fra Sommerlyst””.

Godt 30 friske vandrere mødte frem  og gennemførte de fem kilometers vandring gennem Korsør Lystskov i pænt forårsvejr med kun en smule regn – i hvert fald hvis der sammenlignes med regnmængderne under sæsonens tidligere vandringer.

Dagens guide, Villy Jensen, sørgede for gennem spændende fortællinger og informationer, at vandrerne kun i mindre grad bemærkede vejrliget, men i stedet sugede til sig af viden om flora, fauna og historie undervejs i Lystskoven.

Villy har i det følgende beskrevet oplevelserne under vandringen set fra en guides synsvinkel:

“Det er søndag og klokken er lige godt 14. Mere end 35 vandre-klub-deltagere og flere hunde er ved at tage fat på dagens tur i Korsør Lystskov.

Vejrudsigten er svingende mellem tørvejr og hagl og derimellem regn.

Vi starter af sted efter Jørgens indledning og Villys lidt unøjagtige præsentation af turens indhold. Guiden har ellers gået ruten igennem få dage forinden, for at afstemme rutens længde med den afsatte tid.

Det går ad lidt glatte stier igennem den forårsvåde skov. Deltagerne rådes til ikke at gå med begge hænder i lommen. Et fald kan give skrammer, hvis ikke man har hænder til at tage for sig med.

Den dominerende plante netop nu er ramsløget som står tæt. Af fugle høres især den store flagspætte, spætmejsen og bogfinken.

Snakken går livligt. Mange gode spørgsmål, og flere ophold en guiden har beregnet, gør, at turen bliver lidt forkortet. Der kigges på døde dyr og på stormfældede træer. Skoven skal til at komme sig ovenpå vinterens og blæstens hærgen.

Turen går forbi skovens eneste langdysse, der netop har fået en ny sti udenom gravanlægget. Tiltaget er for at skåne og give fred inden i anlægget som igennem tiden er blevet krydset af gående, løbere og cyklende.

Videre går turen forbi Fanehuset, der får en snak med på vejen. Op til Legatboligen og det portugisiske hus på Klarskovvej, hvor vi snakker forfatterskaber og billedkunst alt imens regn og hagl kommer og går. Vedvarende er dog de hyggelige samtaler i sådan en grad, at den planlagte tur tager næsten en halv time længere end beregnet.

 

Man blev våde – og lidt kolde, men humøret, der er så vigtigt, var trods vejrgudernes uvilje, helt i top”.

Tak til alle, der deltog i turen og vandrefællesskabet – og naturligvis specielt til guiden for en spændende, godt tilrettelagt vandretur.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted i Korsør den 7. april under titlen “Kunst i Korsør-vandring”.
Nærmere om denne vandring kan ses på www.taarnborg.dk en uges tid før turen. Måske vi ses?

——————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Sjældent har P-pladsen ved Højbjergskoven været fyldt med så mange biler, som søndag den 3. marts 2024, hvor vandreklubben bød på en tur i den spirende natur omkring Højbjerg.

43 friske vandrere mødte frem og gennemførte de små fem kilometers vandring gennem skov og over marker, gravhøje og bakker med stor energi og i godt humør. Selv bestigningen af det stejle Højbjergs “29 meter lige op i himlen” blev klaret af alle uden megen åndenød. Imponerende!

 Foråret var svært at få øje på, men vandreglæden fejlede absolut ikke noget blandt deltagerne. Tak til alle, der deltog i turen og vandrefællesskabet.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted i Lystskoven den 24. marts, og til den tid forventer vi, at forårstegnene vil være tydelige for alle deltagere i turen gennem skoven.

—————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Ganske imponerende deltog elleve friske vandrere i søndag den 18. februars ganske fugtige tur i Tårnborg Vandreklub, som gik gennem Tårnborgparken
og over de forsvundne øer i Korsør Nor.


Følelsen af de svundne tider fik vandrerne i rigelige mængder, da søndagens vedvarende dagsregn gav fornemmelsen af en vandring i noret.

Efter små seks kilometers spændende vandring med masser af informativ fortælling fra turens guide, Kurt Rehder, var vandrerne retur ved udgangspunktet og udtrykte her glæde over, at de ikke var blevet hjemme i de tørre stuer, men havde valgt en frisk regnvejrsvandring. Der blev dog opfordret til, at vandringen bliver gentaget i lidt bedre vejr til efterårssæsonen 2024.


Tak til alle deltagere – og selvfølgelig især til dagens guide, Kurt Rehder.
Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted den 3. marts. Nærmere om denne vandring kan ses i sæsonprogrammet her til højre samt i et senere opslag.

Søndagens guide, Kurt Rehder, har udformet en folder ifm. vandringen, så man både kan gøre sig klogere på det der passeres og selv gå turen en dag hvor man får lyst og energi.

Du kan eventuelt udskrive og folde folderen samt medbringe den på turen. Folderen ser du her:

——————————————————————————————————————-

Tårnborgbladet februar 2024

Februarnummeret 2024 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle nu gerne være
omdelt til alle i Tårnborgområdet.

Hvis du ikke har modtaget bladet
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i  Tårnborg Kirke,
i Tårnborghallen, i Tårnborg Forsamlingshus samt på Korsør Bibliotek
så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet februar 2024

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet forventes udgivet i juni måned 2024.
Deadline for indlæg til juninummeret er den 1. maj 2024.

—————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Forårssæsonen 2024

Tårnborg Vandreklub, som har sit udspring i Tårnborg Lokalråd, starter sin forårssæson den 18. februar med en vandring guidet af Kurt Rehder. Premiereturen går gennem Tårnborgparken og over de forsvundne øer, som i dag domineres ganske meget af Danmarks vel nok smukkest placerede golfklub.

Forårets øvrige vandringer byder på masser af naturoplevelser samt kunst-, kultur-, historie- og havefortællinger. Som sædvanlig har langt de fleste vandringer en distance på omkring fem kilometer og en varighed på cirka to timer. Turene afvikles i et adstadigt tempo med jævnlige pauser, så blot man er rimeligt gående, kan man roligt møde frem til vandringerne.

Formålet med vandringerne er – udover glæden ved fællesskabet og motionen – at markedsføre Tårnborgområdet for udefrakommende, samtidig med at vandringerne skal udvikle kendskabet til sognet for nye og gamle tårnborgensere. Så, hvis du ikke tidligere har deltaget i vandringerne, så er det måske nu, du skal overveje at deltage? Alle interesserede er velkomne i vandringerne, og det er helt gratis at deltage!

Programmet ses her på siden samt på opslag udvalgte steder i sognet. Eventuelle ændringer i forårssæsonens vandringer kan ses her på lokalrådets hjemmeside – www.taarnborg.dk – samt i facebookgruppen Tårnborg.

(Tryk på plakaten for større og læsbar version)

——————————————————————————————————-

Filmen om Tårnborg

Efter mange udfordringer og forsinkelser er filmen om Tårnborgområdet
endelig blevet færdiggjort.


Optagelserne til filmen blev gennemført på en enkelt dag, onsdag den 10. oktober. I ugerne op til optagelserne var vejret præget af regn og blæst, men utroligt heldigt viste optagelsesdagen sig at blive en dag mest domineret af sol og blå himmel, hvilket glædede ”filmholdet”, som bestod af Tobias fra ISO-Film, Charlotte fra lokalrådet og Jørgen,
der havde været med til at igangsætte projektet.


Mange lokaliteter i Tårnborgområdet blev besøgt i løbet af de seks timer, der var afsat til optagelserne. Desværre blev en del steder ikke besøgt pga. tidsnød, men mange timers råfilm om interessante steder i sognet blev det dog til. Og rigtig glædeligt var mange statister mødt frem til optagelserne i fx Violvejsparken, Tårnborghallen og ved Frølunde Fed. De kom alle med på råfilmen, men mange blev desværre fraklippet i den endelige film, som kun varer godt tre minutter. Alle, der medvirkede under optagelserne, skal have en stor tak. De sørgede for, at der blev skabt mulighed for nogle gode billeder til fremhævning af sognets positive sider.


Du kan selv se og bedømme filmen her:

Vi, der har deltaget i processen, synes, at filmen rigtig fint kan anvendes til at promovere Tårnborgområdet på en god måde med sine mange flotte billeder af den skønne natur og de mangfoldige muligheder for aktivitet i området.

Fejlfri er filmen ikke, og som bosiddende i området kan du sikkert finde fejl, hvilket udefrakommende dog heldigvis vil have temmelig svært ved.

Filmen afsluttes med nævnelse af de firmaer og enkeltpersoner, som har muliggjort filmoptagelserne. Men man skal være hurtig for at læse navnene på sponsorerne, som alle skal have en meget stor tak for deres støtte til promoveringen af Tårnborgområdet.

Disse er: Murermester Thomas Lauridsen, Autohuset Vemmelev ApS, Bakkegaard Svineproduktion ApS, Gårdejer Carsten Kjær Johansen, A/S Boligbeton, Phoenix Optimum ApS, Tømrermester Tommy Mortensen ApS, P.T.O. Teknik A/S, Hesselbjerggaard ApS, Voldbjerggård v/Peter Frandsen, TC Event og GreenClean Rengøring v/Jette Hansen.

Lidt længere nede på denne side kan du se nogle stemningsbilleder fra optagelsesdagen.

————————————————————————————————————

”Tårnborg Nytårsløb 2024”

For ottende gang  blev der arrangeret nytårsløb i Tårnborg på årets sidste dag.
Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle inviterede atter alle uanset alder til at løbe eller gå 2024 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!

Og den 31. december klokken 10.00 mødte en stor gruppe friske tårnborgensere op ved Tårnborg Skole for at deltage i  nytårsløbet og -vandringen.

Deltagelse var gratis, og der var præmie til den, der mødte op med den sjoveste eller mest kreative hovedbeklædning. Voksenpræmien bestod af et gavekort til Tårnborg Forsamlingshus på 1000 kr., og børnepræmien var billetter til Legejunglen til en værdi af 500 kr.

Arrangementet startede med opvarmning under ledelse af zumbainstruktør Caroline Hansen i gymnastiksalen på den nu nedlagte skole.

Efter turen trakteres med en forfriskning samt en fællessang, hvor det nye år bydes velkommen under akkompagnement af Tårnborgs lokale festmusiker, Troels Christensen.

Lokalrådet sender en varm tak til alle deltagere i arrangementet og ikke mindst til de mange frivillige, som flot sørgede for årets sidste motionssammenkomst for hele Tårnborgområdet.

Godt nytår!

———————————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
“Julevandring i Korsør Lystskov”

Søndag den 10. december blev sæsonens (næsten) sidste tur vandret i Lystskoven under guidning af Villy Jensen, som fortalte levende og spændende om skovens fugle samt de ældste tider i Lystskoven fra istiden over bronzealderen til nutiden, hvor Villy havde gentaget sidste års succes med kunstudstilling under åben skovhimmel.

De fjorten vandredeltagere nød og roste de flotte akvareller undervejs i skoven og udtrykte ligeledes stor glæde over vandreturen i det pæne decembervejr.

Som afslutning på turen blev der med et glas portvin og et par klejner
ønsket glædelig jul til alle deltagere i vandringen.

Tak for en god sæson og på gensyn til forårssæsonen,
hvor vi håber på mange nye og tidligere deltagere i vandringerne.

Husk, at du altid er velkommen til at foreslå mål og steder for vandringerne og selvfølgelig også meget gerne må tilbyde dig som guide for en vandring eller to.

Sæsonens allersidste vandring – som er en ekstravandring – finder sted fra den kommende Sparbutiks P-plads onsdag den 20. december klokken 15.00.
Mere om denne vandring i et snarligt opslag!

———————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub
“Strejftur gennem Svenstrup og Frølunde”

Søndag den 12. november vandrede Tårnborg Vandreklub
en strejftur gennem noget af Svenstrup og Frølunde.

Strejfturen var tilsmilet af godt vejr, flotte efterårsfarver samt omkring 50 friske vandrere, som udviste stor interesse for landsbyernes nye og gamle seværdigheder.

Mange af dagens vandrere havde stort kendskab til de passerede steders fortid og nutid og supplerede gavmildt guidens oplysninger undervejs.

Tak til alle, som tog del i vandringen, herunder også til Peter Sonne, som meget venligt tog sig tid til at orientere vandrerne om status for den kommende Spar-butik.

Vandringen blev afsluttet med lidt til mave og gane i Tårnborg Forsamlingshus, hvor Marianne diskede op med et velsmagende traktement.

—————————————————————————————————–

Filmen om Tårnborg

blev optaget onsdag den 4. oktober 2023
og vil inden længe blive offentliggjort!

Indtil da, kan du her se nogle stemningsbilleder fra optagelsesdagen:

———————————————————————————————————————————–

Tårnborgbladet oktober 2023

Oktobernummeret 2023 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne inden længe være omdelt til alle i Tårnborgområdet.

Hvis du ikke har modtaget bladet
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i  Tårnborg Kirke,
i Tårnborghallen, i Tårnborg Forsamlingshus, på Korsør Bykontor samt på Korsør Bibliotek
så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet oktober 2023

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2024.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2024.

———————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Guiden og nogle af de glade vandrere

Søndag den 10. september gik Tårnborg Vandreklub efterårssæsonens første vandring. Det blev en spændende tur ved noret og ved Halseby Sø. Vejret var måske ikke helt som forventet,
men velegnet til en god vandring var det.

Turen blev guidet af Villy Jensen, og hans fortællinger gav grobund for nogle interessante udvekslinger af ornitologiske synspunkter mellem vandrerne om især skarven,
men også om havørnen og ravnen.

Tak til alle, der deltog, og selvfølgelig specielt til guiden, der gjorde turoplevelsen mulig.

———————————————————————————————————-

Efteråret 2023 i Tårnborg Vandreklub!

Efterårssæsonen 2023 er godt i gang i Tårnborg Vandreklub!
Første vandring fandt sted den 10. september, hvor sæsonen først blev introduceret,
og hvorefter Villy Jensen guidede de fremmødte på en interessant og spændende
vandring ved Noret.

Vandring nummer to finder sted den 1. oktober klokken 14.00 fra Storebæltsvej ved infotavlerne på Naturrastepladsen. Vandringen guides af Kurt Rehder og byder på en tur til Revet og Udsigtsklinten samt et besøg i Isbåde-museet.

Efteråret og vinterens vandringsprogram indeholder desuden en lokalhistorie-vandring med fokus på gravhøje og langdysser fra Vinkelvej til Korsør Station, samt en strejftur gennem Svenstrup-Frølunde, hvor områdets udvikling og afvikling er i fokus. Sidstnævnte vandring er især rettet mod sognets 60+’ere, men alle interesserede er som sædvanlig velkomne. Som en undtagelse har strejfturen dog tilmeldelseskrav, da den afsluttes med et lille traktement i Tårnborg Forsamlingshus. Tilmeldingen skal ske pr. sms senest den 7. november på 30204811. Sæsonens sidste vandring bliver en julevandring i Korsør Lystskov, hvor Villy Jensen vil guide os til oplevelser lige før julen rigtig bryder ud.

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i Tårnborg Vandreklub ture, og der afkræves hverken medlemskab eller betaling for deltagelse i vandringerne.

En del trofaste vandrere har givet gode idéer til vandringssteder og -mål til dette efterårs vandreprogram. Tusinde tak for det. Desværre blev der kun plads til få af idéerne, men forhåbentlig kan de programsættes til foråret.

Foråret 2024’s vandreprogram forventes at blive offentliggjort i Tårnborgbladets februarudgave, og første forårsvandring bliver sandsynligvis afviklet midt i marts måned. Hvis du har idéer til forårsprogrammet eller måske gerne selv vil guide én eller flere vandringer, er du meget velkommen til at kontakte vandreklubben på  taarnborg.aktiviteter@gmail

Læs nærmere om de enkelte vandringer på opslag diverse steder i sognet en uges tid før vandringen – samt på Facebook og her på www.taarnborg.dk.

(Klik på opslaget for større og læsbar version)

————————————————————————————————————-

Tårnborgbladet oktober 2023

Inden længe udkommer Tårnborgbladets efterårsnummer!


Som mange har registreret, er der sket nogle ændringer i forbindelse med udgivelserne af bladet.
Første – og måske mest tydelige ændring er, at bladet i fremtiden udkommer tre gange årligt, nemlig i månederne februar, juni og oktober.

Hvis du har forslag og ønsker til indlæg eller annoncer i Tårnborgbladet, kontakter du senest den 1. september følgende:

– Begivenheder, artikler og arrangementer sendes til hovedredaktøren, Charlotte Kaas, på mailadressen charlotte.kaas@email.dk

– Kirkerelateret stof sendes til Nina Dyrhoff Nyegaard på mailadressen ndn@km.dk

– Annonceforespørgsler sendes til Søren Mikkelsen på mailadressen formand@taarnborgif.dk

Tårnborgbladets udgivere håber meget på aktiv støtte og interesse
fra både annoncører og lokalbefolkning.

Så husk, du er meget velkommen til at skrive til Tårnborgbladet, hvis du har noget på hjertet!

Hold dig ikke tilbage, for dit bidrag vil ganske givet gøre bladet endnu mere interessant for beboerne i sognet!

————————————————————————

Høring vedrørende kollektive trafik


Slagelse Kommunes Teknik, Plan og Landdistriktsudvalg har på møde d. 7. august 2023 besluttet at sende forslag til ændringer i den kollektive bustrafik i offentlig høring i perioden
8. august til 29. august 2023.
Høringssvar skal fremsendes til Slagelse Kommune på mailadressen teknik@slagelse.dk
senest den 29. august 2023.

Høringssvar vil danne grundlag for Teknik, Plan og Landdistriktsudvalgets behandling af kommunens trafikbestilling for 2024, som skal afgives til Movia senest den 31. oktober 2023. Bestillingen vil vedrøre de ændringer til den kollektive bustrafik som sker med køreplanskiftet i juni 2024.

Justeringsforslag 1: Linje 431 Slagelse st. – Dalmose (forventet antal årlige passagerer
i 2024 uden justeringer er 132.000)
Linjen kører i dag med timedrift mellem kl. 6 og kl. 22 på hverdage og 2-timesdrift i weekender.
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset distriktsskolerne Dalmose skole og Antvorskov skole og ingen kørsel i weekender.
Det vil alene være målgruppen folkeskoleelever der tilgodeses, alle andre målgrupper (pendlere, uddannelsessøgende og lejlighedsrejsende) vil stort set ikke have glæde af linjen. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.

Justeringsforslag 2: Linje 432 Slagelse st. – Reersø Havn (linjen er fælles med Kalundborg Kommune og det forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer er
113.000 på hele linjen)
Linjen kører i dag med timedrift mellem kl. 5 og kl. 20, plus en ekstra sen afgang på hverdage og 2-timesdrift i weekender.
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskole og ingen kørsel i weekender. Det vil alene være målgruppen folkeskoleelever der tilgodeses, alle andre målgrupper (pendlere, uddannelsessøgende og lejlighedsrejsende) vil stort set ikke have glæde af linjen. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.

Justeringsforslag 3: Linje 437 Slagelse st. – Nordrup (linjen er fælles med Kalundborg
Kommune og det forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer er 32.000
på hele linjen)
Linjen kører i dag stort set timedrift mellem kl. 6 og kl. 19 mellem Slagelse st. og Ørslev. Om morgenen kører den to ture omkring Nordrup og om eftermiddagen fem ture. Ingen kørsel i weekender. Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskole og ingen kørsel i weekender. Det vil alene være målgruppen folkeskoleelever der tilgodeses, alle andre målgrupper (pendlere, friskoleelever, uddannelsessøgende og lejlighedsrejsende) vil stort set ikke have glæde af linjen. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.

Justeringsforslag 4: Linje 902 Korsør st. – Vemmelev (forventet antal årlige passagerer
i 2024 uden justeringer er 102.000)
Linjen kører i dag med timedrift mellem kl. 6 og kl. 23 på hverdage og 2-timesdrift i weekender mellem kl. 8 og kl. 22. Linjen supplerer linje 901 mellem Vemmelev og Slagelse i myldretidsperioderne morgen (én tur) og eftermiddag (tre ture).
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag og tilpasset distriktsskolen i Vemmelev og ingen kørsel i weekender, skønnes det at udgifterne på denne linje kan reduceres med 1,7 mio. kr.
Det vil alene være målgruppen folkeskoleelever der tilgodeses, alle andre målgrupper (pendlere, uddannelsessøgende og lejlighedsrejsende) vil stort set ikke have glæde af linjen.

Justeringsforslag 5: Linje 907 Korsør st. – Stigsnæs Havn (forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer er 142.000)
Linjen kører i dag mellem Korsør st. og Skælskør busterminal med timedrift mellem kl. 6 og kl. 21, plus en ekstra sen afgang på hverdage. 11 af turene plus en ekstra tur om fredagen er forlænget til Stigsnæs Havn. Derudover har linjen 2-timesdrift i weekender.
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre på hverdage i perioden mellem kl. 6 og kl. 18 samtidig med, at alle afgange føres til Stigsnæs havn.
Dette justeringsforslag medfører at der ikke er direkte forbindelse mellem Korsør og Skælskør efter kl. 18 på hverdage og ingen kørsel i weekender. Vedrørende betjening af Stigsnæs Havn skal justeringsforslaget ses i sammenhæng med et forslag om, at Region Sjællands linje 470R forlænges til Stigsnæs Havn aften og weekend. Et forslag som vil betyde at Slagelse Kommune skal yde et bidrage til denne linje.

Justeringsforslag 6: Linje 615 Bisserup Strand – Sorø (linjen er fælles med Næstved og
Sorø Kommune og det forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer er
60.000 på hele linjen)
Linjen kører i Slagelse Kommune på strækningen mellem Bisserup Strand og kommunegrænsen syd for Skafterup. Linjen skaber forbindelse mellem Bisserup, Fuglebjerg og Sorø. Linjen kører kun hverdage med drift mellem kl. 5 og kl. 19, plus en ekstra sen afgang på hverdage mellem Fuglebjerg og Bisserup. Linjen har maksimalt 13 ture i begge retninger på fredage udenfor skolernes ferier, øvrige hverdage køres der 12 ture i begge retninger. I skolernes ferier kører linjen 10 ture i begge retninger
Justeringsforslaget består i, at linjen nedlægges med den kørsel som er i Slagelse Kommune.
Bisserup vil med dette forslag ikke have direkte forbindelse til rejsemål på strækningen mellem Bisserup og Sorø (via Fuglebjerg).
Der vil være forbindelse mod Skælskør og Næstved med linje 670.

Justeringsforslag 7: Fribusser (ruterne Lilla, Rød og Blå)
Fribuslinjerne kører som åbne skolebuslinjer for alle borgere. Linjerne er gratis og kører som ringbuser, som forbinder kommunens landdistrikter med byerne, som fx Slagelse og Skælskør. Busserne betjener såvel oplandet og byerne, og der sikres korrespondancer til Movia buslinjer. Der tilbydes kørsel i både times- og to-timesintervaller alle hverdage, undtaget skoleferier, fra tidlig morgen til eftermiddag. Da linjerne kører hele dagen, bruges linjerne af mange målgrupper, som skoleelever, uddannelsessøgende og pendlere.
Justeringsforslaget består i, at fribusserne reduceres til alene at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag og tilpasset distriktsskolerne.
Justeringsforslaget betyder, at kontrakten på fribussernes kørsel skal opsiges, hvilket kan medføre, at der ved en ny tilbudsindhentning på disse linjer, kan være en risiko for, at tilskudsbehovet pr. køreplantime skal øges, og dermed også en risiko for at der skal fjernes mere drift for at opnå den ønskede besparelse.

Justeringsforslag 8: Flextur
Flextur kan benyttes af alle borgere helt på linje med bus, tog og metro i og mellem kommuner med flextur, og skal bestille seneste to timer før ønsket afhentningstidspunkt. I Slagelse Kommune er det besluttet, at egenbetalingen til flextur har to forskellige takster. En ”Bytakst” for de ture der kører internt i byerne Slagelse og Korsør (hvor turens start og slut er indenfor samme byzone), og en ”Landtakst” for alle andre ture der kører internt i Slagelse Kommune. Bytaksten er i dag 68 kr. pr. turog landtaksten er 41 kr. pr. tur for de første 10 km, herefter er prisen 7 kr. pr. km. Justeringsforslaget består i at ændre de nuværende takster så alle flexture der kører internt i Slagelse Kommune, starter med 68 kr.
Alle brugere af ordningen der ikke kører internt i byerne Slagelse og Korsør vil opleve en forøgelse af udgiften til transport med Flextur.

Justeringsforslag 9: Sammentænkning af linjerne 901 og 903
901 erstatter 903 på den sydlige del (som samtidig afkortes ved svømmehallen). 903 erstatter 901 mellem Slagelse St. og Skovsø. Herved spares én bus på linje 901 – og den samlede linje bliver mere ”buseffektiv” – og vil omløbsmæssigt bedre kunne reduceres til timesdrift aften og weekend.
Justeringsforslaget består i, at der sker en omfordeling af hvordan ruterne er for 901 og 903 i Slagelse by, samt at 901 ændres til timedrift aften og weekend.
Justeringsforslaget vil medføre, at der ikke længere vil være kollektiv trafik til betjening af boligområder langs Idagårdsvej (kvarterene ved: Amerikavej, Afrikavej, Lillevangsvej, Ærøvej, Agersøvej og Idagårds allé), da strækningen mellem stoppestederne ved Kinavej og svømmehallen på Antvorskov allé ikke længere vil blive betjent. Passagerer til og fra disse områder skal benytte stoppesteder på Korsørvej (linje 901), Skælskørvej (linje 470R) og Sdr. Ringgade (linjerne 431 og 480R)

Justeringsforslag 10: Linje 907 Korsør st. – Stigsnæs Havn (forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer 142.000)
Linjen kører i dag mellem Korsør st. og Skælskør busterminal med timedrift mellem kl. 6 og kl. 21, plus en ekstra sen afgang på hverdage. 11 af turene plus en ekstra tur om fredagen er forlænget til Stigsnæs Havn. Derudover har linjen 2-timesdrift i weekender.
Justeringsforslaget består i, at linjen nedlægges. Med dette justeringsforslag vil der ikke være forbindelse til Stigsnæs havn. Dette justeringsforslag vil medføre øget udgifter til skolekørsel, da der skal oprettes kørsel for de elever der er berettiget til transport til og fra skole.

Justeringsforslag 11: Bybuslinje 903 Blomstergården– Korsørvej (Slagelse by – forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer 235.000)
Linjen kører halvtimesdrift i dagtimerne og timesdrift aften og i weekenderne.
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre timedrift.
Vurderingen er at dette justeringsforslag vil medføre en kraftig reduktion i det antal passagerer som linjen i dag betjener. Forslaget vil få konsekvenser for alle typer af passagermålgrupper.
Justeringsforslag 12: Linje 901 Skovsø – Korsør st. (forventet antal årlige passagerer i
2024 uden justeringer 1.111.000)
Linjen kører halvtimesdrift mellem kl. 5 og 24 på hverdage og mellem kl. 7 og 24 i weekender.
Justeringsforslaget består i, at linjen reduceres til kun at køre timedrift aften og weekend.
Vurderingen er at dette justeringsforslag vil medføre, en årlig reduktion på ca. 200.000 passagerer. Linjen vil få færre korrespondancer med togforbindelser på både Korsør og Slagelse station.

Baggrundsmateriale for denne høring:
Se referat fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde 7. august 2023
Vælg pkt. 2. Trafikbestilling 2024 – Beslutning om justerende tiltag som skal sendes i høring.

———————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Søndag den 18. juni vandrede Tårnborg Vandreklub sæsonens sidste vandring.
Det blev en spændende vandring fra Ørnumbakken til Rødhøjlund, hvor mange “hemmeligheder” og mysterier blev forsøgt fundet og afdækket.

Godt tyve energiske vandrere deltog  i turen, og de blev en del klogere på planerne for Naturområdet Ørnumbakken samt på de mange interessante steder og ting, der kan opleves i Rødhøjlund: Fx de nuttede får og deres efterladenskaber, et flot bålhus (der måske trænger til lidt oprydning), de mange stier (som p.t. er velklippede), en genopført bronzealderhøj – Rødhøj (dog ikke på den oprindelige plads, som lå tæt på Rødhøjgård).

Undervejs blev forskellige meninger om højens historie og nuværende stensætning (31 stk.) drøftet, hvilket også spørgsmålet om, hvad der ligger under muldlaget i Rødhøjlund blev. Er alt rent og ikke-forurenende? Flyveaske blev nævnt og foreslået; bygningsrester, beton, overskudsjord og øvrigt restmateriale ligeså, men hvor finder man dokumentation for det egentlige indhold af Rødhøjlunds undergrund?

Efter et par timers vandring kom vandrerne retur til Ørnumbakken, hvor udviklingen synes at gå stærkt, for i løbet af de to timers vandring havde Anette og Brian Lønberg rejst en panoramakikkert ved den lille P-plads på toppen af bakken. Den blev straks afprøvet, og det kan anbefales, at hele sognet prøver den af og kommer tættere på naturen ved noret.

Til vandringen havde Kurt Rehder, som guidede turen sammen med Jørgen F. Rasmussen, fremstillet en folder, som kan studeres og eventuelt downloades her:

  

Denne vandring var forårssæsonens sidste i Tårnborg Vandreklub,
men vi forventer, at et efterårsprogram vil blive offentliggjort i august måned.

Har du idéer til vandringssteder og -mål i efteråret, eller måske selv vil guide én
eller flere vandringer, er du meget velkommen til at kontakte vandreklubben på taarnborg.aktiviteter@gmail.com

———————————————————————————————–

Tårnborg skole åbner dørene for sidste gang!

Husk, det er på tirsdag, den 13. juni, at du for sidste gang har lejlighed til at besøge
Tårnborg Skole – og måske møde gamle skolekammerater, lærere, kolleger og klasseforældre.

Hvis du vil sikre dig, de rette møder op, kan du jo invitere dem til dette vemodige,
men minderige arrangement!

——————————————————————————————————-

Tårnborgbladet juni 2023

Juninummeret 2023 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet på nuværende tidspunkt.

Hvis du ikke har modtaget bladet
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i  Tårnborg Kirke,
i Tårnborghallen, i Tårnborg Forsamlingshus, på Korsør Bykontor samt på Korsør Bibliotek
så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet juni 2023

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i oktober måned 2023.
Deadline for indlæg til oktobernummeret er den 1. september 2023.

————————————————————————————————–

Hvad så med Tårnborg Skoles bygninger, når skoleåret slutter?

Flaget vajer stadig ved Tårnborg Skole

Af Jørgen F. Rasmussen, TIF-repræsentant på mødet med kommunens taskforce

”Ingenting! I hvert fald er der endnu ingen beslutninger taget”, var svaret på overskriften og essensens af informationerne til repræsentanterne fra Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsforening, som var mødt op i Tårnborghallens mødelokaler den 16. maj til et orienteringsmøde med en gruppe på fire kommunale medarbejdere,
som har fået til opgave at holde kontakt til de områder i kommunen, hvor der nedlægges skoler efter sidste skoledag den 23. juni i år.

Det er snart et halvt år siden, at det blev besluttet i Slagelse Byråd, at Tårnborg Skole nedlægges i år, og Tårnborg Lokalråd afholdt i den forbindelse et møde med borgmester Knud Vincents i januar måned, hvor konsekvenser og bekymringer blev drøftet. Borgmesteren gav på dette møde udtryk for, at han var meget interesseret i, at kommunen og Tårnborgområdet holdt tæt kontakt om fremtidsmulighederne efter skolelukningen, og lokalrådet fik indtryk af, at de blev stillet en taskforce i udsigt med repræsentanter fra kommunen og Tårnborgområdet.
Formålet med arbejdsgruppen skulle være, at alle idéer og muligheder blev vendt og undersøgt, så bygningerne hurtigt kunne tages i brug af nye aktiviteter,
når skoleklokken ringer ud for sidste gang.

Mødets dagsorden skrives op

Siden er der altså tilsyneladende intet sket til gavn for Tårnborgområdets fremtidsudsigter, hvilket både lokalråd og idrætsforening er stærkt utilfredse med. Lokalrådet har tidligt stillet en række spørgsmål til kommunen, som kun er besvaret med, at der ingen beslutning er taget, eller at økonomien ikke rækker til at løse spørgsmålet. De tre mest presserende spørgsmål, som lokalrådet i samarbejde med TIF har stillet, er:

1. Hvad skal skolen bruges til, når den forlades ved sommerferien?
Mange frygter hærværk og en kommende ruin. Der håbes meget på et tæt opsyn, da der ellers er risiko for indbrud og tyverier.

2. Hvordan ser fremtiden ud for Tårnborghallen?
Kan idrætsforeningen fortsat forvente at anvende hallen i samme udstrækning som i dag?

3. Hvilke planer er der for transport til og fra de nye skoler for børn,
som bor i Tårnborgområdet?
Vil der blive gjort tiltag for at forbedre skolevejssikkerheden?
Fx vejafstribning, cykelstier, gode busforbindelser m.v.

Nu blev der så endelig på mødet med kommunens ganske ensidigt sammensatte taskforce – altså omkring én måned før skolens lukning – gjort et forsøg på at besvare spørgsmålene, hvilket lokalråd og idrætsforening ytrede stor utilfredshed med.
Og svarene gjorde absolut ikke utilfredsheden mindre!

1. Der håbes på, at fx en kommunal institution på et tidspunkt kan rykke ind i skolebygningerne, eller at bygningerne kan sælges til en privat interessent. Men intet er besluttet, og der er ingen tidshorisont, men det skal gerne ske hurtigst muligt! Bygningerne er ikke vurderet, men der vil blive passet så godt som muligt på dem, og det eksisterende alarmsystem vil blive søgt bevaret. Arbejdet med bygningernes fremtidige brug hæmmes af resurseudfordringer i de kommunale afdelinger, som står for arbejdet, da Tårnborg Skole jo ikke er det eneste sted, hvor der sker store forandringer i forbindelse med skolenedlæggelser og -ændringer.

2. Idrætsforeningens brug af hallen og de grønne områder kan fortsætte som hidtil – i hvert fald indtil videre! Men alt kan jo forandres, hvis en anden politisk beslutning tages.
Gymnastiksalen kan sandsynligvis stadig anvendes af idrætsforeningen efter skolens lukning – i hvert fald så længe skolen ikke sælges til private. I tilfælde af salg af skolebygningerne til private, vil Tårnborghallen og de grønne arealer sandsynligvis blive udskilt fra den nuværende fælles matrikel med skolen.

3. Der er ingen planer om transporttilbud for skoleeleverne – ud over de efter loven obligatoriske tilbud, som er afhængige af afstand til skolen og alder på barnet. Økonomien gør det ikke muligt at sørge for sikre skoleveje for børnene, og der er ikke planlagt forbedringer overhovedet! Måske kan der foretages enkelte afstribninger de mest udsatte steder, hvilket taskforcen vil forsøge at fremme ved kontakt til rette kommunale instans.

Mødedeltagerne bestod af Thomas Goul fra Kommunale Ejendomme, Thomas Hansen og Charlotte Horn fra lokalrådet; Nikolaj Hyttel fra Fritidsafdelingen i kommunen, borgerkonsulenterne i kommunen Anne Larsen Justiniano og Finn Vedel Pedersen, John Jørgensen fra lokalrådet samt Søren Mikkelsen og Jørgen F. Rasmussen fra TIF

Taskforcen opfordrede lokalrådet og TIF til at videreformidle bekymringerne og ønskerne til kommunens politikere, da det er dem, der sidder med de endelige afgørelser og beslutninger. Den nedsatte taskforce har blot til opgave at arbejde i henhold til politikernes beslutninger, hvilket naturligvis ikke var en overraskelse for mødedeltagerne.

Men en ubehagelig overraskelse var det at blive underrettet om, at kommunen endnu ingen planer har med skolebygningerne, og at man har besluttet at nedlægge skolen uden tilsyneladende på forhånd at tænke og regne på konsekvenserne for eleverne, beboerne og hele lokalsamfundets fremtidsudsigter.
Ganske utroligt er det ligeledes, at der åbenbart ikke findes en tydelig procesbeskrivelse af forløbet fra beslutningen af skolenedlæggelsen til effektueringen af den. Ej heller er det tilsyneladende blevet fundet nødvendigt at undersøge hvilke salgs- eller anvendelsesmuligheder, der findes for bygningerne, eller hvordan området bedst understøttes positivt efter skolenedlæggelsen.

Måske er det Ikke grundløst, at mange i lokalområdet føler, at kommunen overser og stærkt underprioriterer Tårnborgområdet, når det gælder udvikling i kommunen, medens det modsatte gør sig gældende, når det drejer sig om besparelser og afvikling. Der ligger et stort arbejde foran politikerne, hvis de ønsker at få ændret denne opfattelse blandt beboerne i Tårnborgområdet.

————————————————————————————————————–

Efterlysning:

En god vandring med spændende oplevelser kan gøre de fleste opstemte og måske lidt ør af indtryk, så tankerne samles om andet end nuet!
Det skete også efter besøget hos munkene i Skovhuset. – Et par sko blev forbyttet (går vi ud fra!), så sidste mand fik skoene, som ses på billedet, men det var desværre ikke hans lignende par nr. 42, indkøbt for et par uger siden og ikke helt så slidte – som de viste på fotoet! Nu savner han sine nye sko og vil meget gerne lave en ny ombytning!

…. og en fremlysning:

– Et pandebånd fra en vandrer endte i posen med trafikvestene (se foto). Måske der atter bliver brug for det til en senere vandring, når det igen bliver koldere. Skulle nogen savne det, hører vandreklubben gerne om det, hvilket også gælder, hvis nogen finder nyere sko end forventet på sin skohylde!

————————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Store bededagsvandringen med Tårnborg Vandreklub i den nordlige Korsør Lystskov og på den sydlige norsti med afsluttende besøg hos de buddhistiske munke i Skovhuset blev en oplevelsesrig tur i stormfuldt vejr – især langs noret – og med dejlige naturindtryk ad stier og over høje “bjerge” i den forårsgrønne lystskov.

Citat fra en deltager under første del af vandringen: “Det må vist være det værste, du har budt os i umindelige tider!” Det var lige efter, han (næsten) blev blæst i noret!

Turens absolut største oplevelse blev dog besøget hos buddhisterne i det tidligere “Skovhuset”. Her fik vi lært – eller afprøvet – at finde den indre fred gennem meditation af munkene og hjælperne i klostret. Alle på stedet var fantastisk venlige, hjælpsomme og imødekommende, og hele vandreklubben blev budt på kaffe, te og lækker chokoladekage.

Tak til alle der deltog i vandringen, og i særdeleshed en stor tak til buddhisterne i
“Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov”.
——————————————————————

Vandreturen den 23. april -23 over Kruusesmindes jorder
Beretning af guiden, Villy Jensen

Starten gik kl. 14 – cirka. Næsten 30 deltagere var mødt frem til den næsten 8 kilometer og cirka 3 timers lange tur. Turen startede fra p-pladsen ved Musholmvej.

Af guider var der helt usædvanligt to styk. Både Kurt Rehder og Villy Jensen var klar med fortællinger fra det spændende og varierede landskab.

Kurt førte an med fortællinger om det stengærde, der delte Tårnborgs jorder fra Kruusesmindes jorder. Et gærde, der i sin tid havde strakt sig helt fra Storebælt i NV til området omkring den gamle stationsbygning inde i byen.

Herefter nåede vi til en trægruppe på en bakketop tæt ved Kruusesminde gods. Her blandt de nyudsprungne bøge kunne man stadig skimte en meget gammel jagtsti-pæl. Pælen var den første i en lang række pæle i granit, der angav en kongelig jagtrute i landskabet omkring Korsør.

Så nåede vi til selve gårdspladsen på godset Kruusesminde. Her tog ejer Bjarne Hansen imod. Han kunne berette om gårdens senere års drift og de udfordringer, der i dag er ved at drive landbrug. Selve gårdens og arealernes historie kunne deltagerne finde ved at gå på Kruusesminde.dk. Under normale forhold, er der ikke adgang til gårdens ”indre arealer”, men vi havde altså fået lov i dagens anledning.

Herefter gik det mod Lejodde og Lejsøen, hvor Villy fortalte om (gen-)skabelsen af to små øer ude i Lejsøen. Ideelle pletter for ynglende vadefugle så som terner og klyder. Deltagerne blev også begavet med et øjeblik i selskab med vores største rovfugle. To havørne viste sig i luften over Lejodde. Den ene fugl slog endda en tur i retning af vandregruppen, så alle fik lejlighed til at se den flotte fugl.

Herefter gik turen tilbage mod udgangspunktet. Undervejs fik deltagerne lejlighed til at se på begravelsesskik fra bondestenalderens langdysse og til bronzealderens rundhøj. Beskrivelsen sluttede med lidt gammel tro omkring klimaforandringer, som kom til udtryk ved flere næsten samtidige vulkanudbrud tilbage omkring 536 før år 0, og som forårsagede en flerårig nedlukning for solens almindelige lys og energi. Naturkatastrofen anslås at have kostet cirka halvdelen af Nordens indbyggere livet. En oplevelse, der førte til en tro på en udslettende fimbulvinter.

Vel tilbage på p-pladsen, og med en tur, der startede let overskyet, men som sluttede i herligt forårs-solskin, sluttede vandreklubsformand Jørgen som sædvanligt af med at takke for turen til alle, der var mødt frem.

—————————————————————————————–

Beboermøde den 28. marts 2023

(Tryk på plakaten for læsbar version)

Årets beboermøde havde deltagelse af godt 60 tårnborgensere, hvoraf langt de fleste havde valgt også at deltage i fællesspisningen inden selve generalforsamlingen i lokalrådet.

Mødet blev indledt med nogle informationer om to tiltag i sognet:
Den positive udvikling på Naturområdet Ørnumbakken, som Charlotte Horn informerede fint om, og derefter et godt indlæg af Peter Sonne om situationen omkring arbejdet med at få etableret en ny butik i Svenstrup-Frølunde.

Søren Mikkelsen blev valgt som dirigent til beboermødet,
og han klarede ledelsen af mødet med bravour.

Formandens beretning kan læses her!

Den “gamle” bestyrelse: Jørgen, Henrik, Anne Marie, Alex, Charlotte og Sonja (Thomas var forhindret i fremmøde)

Regnskabet udviste et underskud, men der har også været mange “dyre” tiltag i årets løb.

Meget glædeligt lykkedes det forholdsvist nemt at få valgt et nyt og fuldtalligt lokalråd, efter at Sonja Johansen og Jørgen F. Rasmussen havde valgt at træde ud af lokalrådet.

Tårnborg Lokalråd i 2023 har følgende medlemmer: Charlotte Horn, Thomas Hansen, Christian Alexander Skaarup-Kjellerup, John Jørgensen og Max Klintskov
samt suppleanterne Henrik Kjærside, Anne Marie Larsen og Robert Kaas.
Jørgen Frandsen blev genvalgt som lokalrådets bilagskontrollant,
og Ib Larsen blev genvalgt til at varetage bilagskontrollantsuppleantposten.

Efter at mødets dagsorden var overstået, tog forsamlingen et overvældende farvel til lokalrådets formand Jørgen F. Rasmussen, som havde valgt at stoppe.
Charlotte Horn frembragte en flot takketale,
der blev afsluttet med en jagthornshymne af Henrik Kjærside.

Tårnborgs Initiativpris 2023

Under beboermødet blev Tårnborgs Initiativpris 2023 uddelt til Marianne Thor Jensen for hendes forslag om at tilføre Violvejsparken nogle stærkt tiltrængte legerekvisitter.
Initiativprisen er på 5000 kr., som skal anvendes til realisering af prismodtagerens
forslag i løbet af det år, prisen er modtaget i.

Marianne, som var på rejse i udlandet på beboermødedagen, ønskes tillykke med initiativprisen. I hendes sted modtog hendes mand, Thomas Thor Jensen, prisen!

————————————————————————–

Årets affaldsindsamling i Tårnborgområdet

Måske var vi ikke mange, til gengæld var vi effektive! 135 kg affald fra Tårnborgs natur blev fjernet på godt halvanden time af søndagens seks indsamlere i forbindelse med #affaldsindsamlingen 2023.

Tak til Hanne Lone, Else, Jørgen, Erik og John, som deltog i dagens indsamling fra hallen klokken 10 – samt til Gulla, som havde indsamlet en sæk skrald tidligere på dagen.

Også en tak til de mange beboere, som nok ikke deltog i dag, men på mange af årets andre dage bruger energi på at samle – andres – skrald op i Tårnborgområdets natur. Det er vi mange, der sætter pris på!

Seneste nyt!

Søndagens affaldsindsamling gav et meget bedre – eller måske værre – resultat, end først oplyst, hvor affaldets vægt blev vejet til 37,5 kg!
Entreprenørservice har efter affaldsindsamlingen afhentet og vejet affaldsbunken, og sandelig:
I Tårnborg blev indsamlet 135 kg!
I hele Slagelse Kommune blev indsamlet ikke mindre end 2000 kg affald, hvilket medfører, at kommunens natur nu er blevet to tons skønnere, end i forrige uge.
Vi håber, den fortsætter med at være det!

(Måske lokalrådets vægt også bør skrottes inden næste indsamling!)

———————————————————————————————–

Der er jo ganske nydeligt i Tårnborgområdet!

Som nævnt i seneste udgave af Tårnborgbladet, har en række sponsorer i lokalområdet gjort det muligt at optage en film til promovering af Tårnborgområdet, så vi også i fremtiden kan tiltrække nye beboere til ledige huse og lejligheder samt også gerne turister til sommerhuse, vores smukke natur og mange rekreative områder. Tårnborg lokalråd vil gerne sende en stor tak til sponsorerne for støtten til den kommende film.
Filmoptagelserne er dog udsat til sensommeren, da lokalrådet håber, at også en ny butik i lokalområdet kan nævnes blandt de mange attraktive tilbud i Tårnborg. Og selv om Ny butik-projektgruppen arbejdet ihærdigt for etableringen af butikken, vil det i bedste fald vare en del måneder, inden den står klar til handel.
Men udsættelsen giver så Tårnborgs beboere øget mulighed for at komme med gode ideer til, hvor der skal optages til den kommende Tårnborgfilm. Send dit bud til lokalrådet senest den 1. juni til fx taarnborg.aktiviteter@gmail.com

————————————————————————————————————–

Tårnborgbladet i fremtiden

Som nogle måske læste i seneste udgave af Tårnborgbladet, er der sket nogle ændringer i forbindelse med udgivelserne af bladet.
Første – og måske mest tydelige ændring er, at bladet i fremtiden vil udkomme tre gange årligt, nemlig i månederne februar, juni og oktober.
Bladet har fået Charlotte Kaas som ny hovedredaktør. Udgiverne af bladet – TIF, Tårnborg Kirke og Tårnborg Lokalråd – byder Charlotte meget velkommen på posten
og glæder sig til samarbejdet.

Hvis du har forslag og ønsker til indlæg eller annoncer i Tårnborgbladet, kontakter du følgende:
– Begivenheder, artikler og arrangementer sendes til Charlotte på mailadressen charlotte.kaas@email.dk
– Kirkestof sendes til Nina Dyrhoff Nyegaard på mailadressen ndn@km.dk
– Annonceforespørgsler sendes til Søren Mikkelsen på mailadressen formand@taarnborgif.dk

Tårnborgbladets udgivere håber meget på fortsat aktiv støtte og interesse fra både annoncører og lokalbefolkning. Så husk, du er meget velkommen til at skrive til Tårnborgbladet, hvis du har noget på hjertet! Hold dig ikke tilbage, for dit bidrag vil ganske givet gøre bladet mere interessant for beboerne i sognet!

—————————————————————————————————————-

Gik du glip af tirsdagens borgermøde om ny butik?

Fortvivl ej, for du kan se mødets gang på www.tvslagelse.dk
og du kan stadig let være med til at støtte lokalsamfundet ved at købe en – eller flere – andele i sikringen af indkøbsmuligheder i sognet.

Thomas Arvidson fra projektgruppen har udsendt en information efter borgermødet:

Kære medborger.

På vegne af projektgruppen vil jeg gerne takke for endnu et fantastisk fremmøde
til Borgermødet i aften.

En positiv stemning og debat var kendetegnende for aftenen.
Viljen til sammen at gøre en forskel var i den grad til stede i hallen.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i aften, kan du indtil den 21. marts kl. 18, stadig nå at støtte med andel(e) ved (fra i morgen) enten at downloade sedlen via www.andeleisvenstrup.dk og printe…eller hente en seddel i pakkeshoppen i Forsamlingshuset.
I begge tilfælde skal den afleveres i pakkeshoppen.

Vi vil løbende opdatere jer om fremgangen i projektet og give svar på de spørgsmål der måtte komme i den forbindelse.

Endnu en gang…kæmpe tak for opbakning og støtte. Vi SKAL lykkes !

– Projektgruppen.

—————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub – Vandring på Revsporet

Vejret var måske en anelse ringere end forventet, da søndagens “Vandring på Revsporet” blev gennemført under guidning af den altid velforberedte og vidende lokalhistoriker Kurt Rehder, men i så fald var det også det eneste, der kunne betegnes som “en anelse ringe”!

De små 20 deltagere i vandringen blev præsenteret for den ene perle efter den anden:
fx Revsporet i sig selv, Christiansgave, magarinefabrikkens løve, terrænet ved Geddesøen og villaen Nelletidda.
Alle perlerne blev krydret med spændende, sjove og interessante fortællinger af guiden,
så alle deltagere var vist blevet meget klogere på området
omkring det østlige revspor efter vandringen.

Tak til alle deltagere og især til guiden, Kurt Rehder, for en dejlig vandring.
(Dagens guide har udformet en folder omhandlende vandringen. Du kan eventuelt læse og udskrive folderen her!)

Næste vandring finder sted fra Tårnborghallen den 26. marts klokken 10.00. Ruten er valgfri, da vandringen er en affaldsindsamling i et selvvalgt område.
Udstyr – som affaldssække og affaldssnappere – udleveres ved hallen klokken 10, og det indsamlede afleveres senest klokken 12 samme sted.
Arrangementet afsluttes med en tår at drikke. Alle er velkomne, uanset bopæl.

(Tryk på plakaten for større og læsbar version)
—————————————————————————————————-

Tårnborgbladet februar 2023

Februarnummeret 2023 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet i løbet af den første uge af februar.

Hvis du ikke har modtaget bladet den 7. februar
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i  Tårnborg Kirke,
i Tårnborghallen, i Tårnborg Forsamlingshus, på Korsør Bykontor samt på Korsør Bibliotek
så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet februar 2023 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i juni måned 2023.
Deadline for indlæg til juninummeret er den 1. maj 2023.

———————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub – Forår 2023

Efterårsprogrammet er nu færdiggjort, så nu håber vi blot på godt vejr på vandringsdagene, samt naturligvis også på at nogen har lyst til at deltage
i én eller flere af efterårets seks vandringer!
Første vandring finder sted den 4. september – og den sidste den 11. december – men se selv efter i programmet, og notér eventuelt turene i kalenderen.
Vandringerne er gratis at deltage i, og der er som regel ingen tilmelding.
Ændringer kan en sjælden gang forekomme, så følg gerne med her på siden.

(Tryk på plakaten for større og læsbar version)

—————————————————————————————————–

Den Lokale UdviklingsPlan for Tårnborg 2022 er færdiggjort

Du kan læse Tårnborgs Lokale Udviklingsplan 2022 her!

Efter næsten tre års aktivt, ihærdigt og idéfyldt arbejde af en gruppe af Tårnborgområdets ildsjæle med støtte fra kommunens eksperter er Tårnborgs LUP færdiggjort.
LUP’en er sprængfyldt med gode idéer til udviklingen af vores lokalområde og vil i årene fremover kunne give konstruktiv inspiration til fremtidige initiativer fra såvel enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsliv og ikke mindst kommunen.

Ved læsning af Tårnborgs LUP vil man opdage, at fremtidsplaner jævnligt overhales af virkeligheden, da mange gode tanker i planen desværre allerede i løbet af det seneste halve år er blevet noget nær urealistiske, hvilket dog ikke skal forhindre, at der stræbes mod realisering af de gennemførlige tanker – hvilke der heldigvis er en del af i Tårnborgs LUP.

Så det er bare om at komme i gang, hvilket alle med interesse i Tårnborgområdet hermed opfordres til. Hvis alle venter på, at nogen tager et initiativ, sker der nok ingenting!

——————————————————————————–

“Ny butik i Svenstrup”-projektgruppen er kommet godt i gang!

Vi har tilladt os at låne nedenstående fra et facebookopslag af Thomas Sonne Arvidson:

Kære Svenstrup/Frølunde.

Her til aften (tirsdag den 17/1 – red.) har projektgruppen bag “Ny Butik i Svenstrup” været samlet til første møde i kampen for en ny dagligvare-handel i området.

Mødet blev afholdt i Tårnborg Forsamlingshus, hvor Marianne og Thomas meget fornemt har åbnet dørene for os…TAK for det????
Husk at støtte op om dem og forsamlingshuset !

På mødet blev opgavens omfang gennemgået (med de tal og info vi pt har til rådighed). Projektstyrings-værktøjer blev valgt, gruppens medlemmer blev præsenteret og hver enkelt bød ind med de styrker og erfaringer de kan bringe ind i projektet.

Næste step er et grundigt møde med Dagrofa for præcisering af tallene og mulighederne for et succesfuldt og bæredygtigt forløb.

Projektgruppen opfordrer til at den positive, massive opbakning og gejst fra borgermødet fortsætter her på siden.

Vi sørger for at disse opslag også vil være tilgængelige i trykte versioner i Tårnborg Hallen, Brugsen og Forsamlingshuset til dem der ikke er på Facebook. Sørg også gerne for at informere dine naboer.
Vi glæder os til at arbejde målrettet på projektet og forhåbentlig have en snarlig løsning på plads.

Projektgruppen består af (fra venstre):
Per Trebbien
Thomas Sonne Arvidson
Mathias Skaarup
Jens Klestrup
Kasper Rønn Pedersen
Gitte Valsted
Troels Christensen
Peter Sonne
Kent Hansen
Betina Mathiesen (bag kameraet)

Mange hilsen
Projektgruppen

—————————————————————————————————————

Borgmesterbesøg i Tårnborg Lokalråd


Mandag eftermiddag var borgmester Knud Vincents på besøg i Tårnborg Lokalråd for at drøfte Tårnborgområdets mange udfordringer, hvor især lukningerne af Tårnborg Skole og Dagli’Brugsen Frølunde var i fokus, men også andre besparelsesobjekter – som fx truslen om en manglende opsætning af badebroen ved Svenstrup Strand – blev drøftet.

Egentlige resultater kom der ikke ud af besøget, men vi var alle enige om, at kontakten skulle holdes ved lige, og at en hurtig løsning på specielt Tårnborg Skoles fremtidige brug skal findes, så yderligere negative følgevirkninger af lukningen undgås.

Ingen beslutninger er taget endnu, kunne borgmesteren fortælle, men det er jo også først på mandag, at lukningen af skolen – forhåbentlig ikke – bliver vedtaget endeligt i byrådet.

——————————————————————————————

DIAlogen

Her kan du læse det seneste “DIAlogen”, som er et nyhedsbrev om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og lokalrådene i området,
herunder også Tårnborg Lokalråd.
Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt, og i den seneste udgave kan fx læses, at Lokalpolitiet i Slagelse Kommune er kommet på facebook, at antallet er indbrud er faldet, om konfliktmægling og offerrådgivning, samt om hvordan du bliver ”Naboven”.


Læs nyhedsbrevet her!

————————————————————————————————————–

Tårnborg Nytårsløb 2023

Sekunder før starten på Tårnborg Nytårsløb 2023

For syvende gang blev der nytårsaftensformiddag arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg. Det blev en pæn succes i et meget mildt vejr – uden regn! – med omkring 75 aktive løbere, vandrere, hunde og hjælpere.

Frontløberne i nytårsløbet. Vinderen, Søren Larsen, som er journalist for Sjællandske, og som interviewede og tog billeder under løbet, ses til venstre!

Zumbainstruktør Caroline Hansen sørgede for, at alle blev varmet godt op, inden det gik over stok, sten og stier i en halv times tid, hvorefter arrangementet blev afsluttet med lidt at drikke og en kage samt fællessang til “Vær velkommen Herrens år”, der flot blev akkompagneret af vores lokale festmusiker, Troels Christensen.

Afsyngelse af “Vær velkommen Herrens år”

Tårnborg Lokalråd ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen – og godt nytår til dem og alle andre i sogn, land og verden!

Gid meget forandrer sig til det bedre i 2023!

Godt nytår!

——————————————————————————————————–

Alle i Tårnborg indkaldes til borgermøde om
Ny butik i Svenstrup-Frølunde

Kom og støt op om projekt “Ny butik i Svenstrup-Frølunde” i Tårnborg Forsamlingshus
onsdag den 11. januar klokken 19.00.

Vi har brug for en dagligvarebutik i Tårnborg, såfremt vi fortsat ønsker et lokalområde, der kan tiltrække nye beboere til huse, der står til salg, og nye børn til vores heldigvis velfungerende børnehave samt nye medlemmer til vores idrætsforening, TIF.
Skolen lukker til sommer, Dagli’Brugsen lukker seneste den 24. februar
– nu er det på tide, at noget åbner!

Derfor: Kom til borgermødet i forsamlingshuset den 11. januar!

(Tryk på plakaten for større og læsbar version)

————————————————————————————————–

Glædelig jul og godt nytår!

2022 var fyldt med et væld af udfordringer, men heldigvis var der også lyspunkter ind imellem.
Nu ser vi frem mod 2023,
som forhåbentlig vil bringe en overflod af glæder til Tårnborg-området.
Det fortjener beboerne!

Glædelig jul og godt nytår
ønsker
Tårnborg Lokalråd

—————————————————————————————–

Tårnborgbladet februar 2023

Snart udkommer Tårnborgbladets februarudgave 2023, og allerede den 1. januar 2023 er det sidste frist for indsendelse af forslag til indlæg i bladet på mail til taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Så fat pen eller tastatur, hvis du ønsker at sende et bidrag til bladet. Har du et arrangement på bedding, synes du, noget skal roses eller rises, eller har du bare en god idé, der bør fremmes i sognet, så skriv til bladet!

Måske bemærker du det ikke i dagligdagen, men der sker jo masser af interessante ting i sognet – både gode hændelser og desværre også en del negative, som kunne fortjene at blive sagligt formidlet i sognet, så myter, sladder og forkerte oplysninger minimeres iblandt os!

Husk meget gerne også at medsende illustrationer til indlægget (tegning, foto eller lignende).

Alle i sognet med noget på hjertet har mulighed for at få sine tanker, ideer og initiativer i bladet!

Du kan stadig nå at få en annonce i vores lokale husstandsomdelte blad, hvis du ønsker at støtte en fortsat eksistens af Tårnborgbladet, samtidig med du får promoveret dit firma.

(Du behøver ikke bekymre dig om eventuelle formuleringsfejl og dansk grammatik i indlægget, da redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde tilsendt stof til bladet – så mulige fejl tilskrives derfor altid redaktionen!).

GODT NYTÅR!

————————————————————————————————

Tårnborgs Initiativpris 2023

Har du en god idé til noget, som måske kan engagere, aktivere, motivere og glæde mange i vores sogn, så kan du søge økonomisk hjælp til realiseringen af din idé.

Læs nærmere på nedenstående opslag, som du kan gøre større og læsbar ved at trykke på det!

Husk, der skal søges senest den 1. januar 2023!

—————————————————————————————–

Dagli’Brugsen Frølunde lukker

Coop har besluttet, at Dagli’Brugsen Frølunde lukkes i løbet af februar 2023 pga. af et stort underskud på bundlinjen de seneste fire år, hvilket der ikke ses tegn på vil ændre sig i fremtiden, snarere tværtimod.

Bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde beklager naturligvis meget denne beslutning, som det alene er Coop, der står bag. Hverken bestyrelsen eller brugsuddeleren, Thomas K. Aaskov, har været inddraget i beslutningen eller haft mulighed for indsigelser. Coops udmelding er et stort chok for os alle, og især for brugsuddeleren og Dagli’Brugsens øvrige personale.
Bestyrelsen håber, at alle kunder vil støtte op om alle ansatte i Dagli’Brugsen Frølunde i den sidst svære tid inden lukningen af butikken.

Mulighederne for indkøb af dagligvarer i Tårnborgområdet i fremtiden står nu hen i det uvisse, men hvis nogen skulle have mod på nogle initiativer, hører både Dagli’Brugsen Frølundes bestyrelse samt Tårnborg Lokalråd gerne herom og yder meget gerne støtte til konstruktive, gennemførlige initiativer.

Et levedygtigt lokalsamfund har brug for gode indkøbsmuligheder af dagligvarer i nærområdet!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde

—————————————————————————————————————–

Aktiv på Musholm-området

Onsdag formiddag – den 14. december 2022 – mødte godt 30 seniorer op på Musholmcentret, hvor Tårnborg Lokalråd havde arrangeret en aktiv dag med vandring på Halsskov Overdrev, omvisning i centret og el-hockey, bordtennis, gulvcurling mm. i Multihal B og
afsluttende frokost i Evald K.

Alt fint arrangeret af René Søgaard og personalet på Musholmcentret.
Det blev nogle hyggelige timer i godt selskab.
Tak til alle deltagere.

————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Søndag formiddag den 11. december 2022 var 30 friske vandrere mødt op til Tårnborg Vandreklubs “Vintervandring i Lystskoven”, som Villy Jensen var guide for, samtidig med at han fremviste sin ”Udstilling under åben himmel” med ni af hans flotte akvareller med motiver fra skoven og dens små rødhuede beboere, der kun ses her op mod jul.

   Det blev en dejlig tur i flot vejr og med masser af gode fortællinger om alt,
hvad der blev set undervejs.

Tak til alle, der deltog, og naturligvis især til Villy.

Vandringen var efterårssæsonen 2022 sidste vandring, men vi håber at vende tilbage med nye vandringer i foråret 2023. Hvis du har idéer til vandringsmål og måske selv har lyst til at guide en tur, er du meget velkommen til at kontakte Tårnborg Lokalråd.


Som opfølgning på vandringen har guiden, Villy Jensen, skrevet en kort beretning:

Vintervandring i Lystskoven den 11. december 2022
Beretning af guiden Villy Jensen

Vandreturen i december måned gik i år ud fra Sommerlyst midt inde i Korsør Lystskov. Næsten 30 godt påklædte mænd og kvinder var mødt frem til en to timers vandretur i vinterskoven.

Vejret havde i ugen op til arrangementet været noget omskifteligt med frost – en smule sne – lidt regn – og kun en smule vind – nok noget, der kan betegnes som en moderne nutidig dansk vinter.

Skoven er på dette tidspunkt af året relativt tyst og stille. Enkelte duer flyver omkring. Gråkrager og alliker – en enkelt klagende ravn lod sig se og høre i den gennemsigtige skov.

Den store gruppe vandrede i knasende halvfrossent efterårsløv. Nogle gange var flokken helt samlet andre gange opdelt i mindre grupper – alt mens snakken og udvekslingen af erindringer med mild hånd blev fordelt. Opmærksomheden måtte dog jævnligt holdes på de småfrosne stier, som enkelte steder er noget opkørt af mountainbike-kørsel.

Turen gik forbi huset Skovly og huset Fanehuset, hvor snakken faldt omkring tidligere beboere. Kunstnere, skuespillere og forfattere.

Et par steder var der spor efter, at en rovfugl havde haft fangst og måltid. Netop en ringdue var blevet dræbt.

Herfra gik turen langs kanten af skoven mod Søskær-mosen. Undervejs fik en del af deltagerne lejlighed til at høre ”Vinterens Stemme”. En flok på 12-14 sangsvaner passerede, alt mens de sang deres vintersang om en kommende streng tid.

Fra Søskær Mose og Storebæltskysten fulgte vi mosens østlige bred, hvor guiden netop havde en weekend-udstilling af akvareller.

Værkerne var tænkt til inspiration til de forbipasserende for at rette opmærksomheden mod det, man ikke ser eller høre – skubbe til fantasien – sætte tanker i gang, om hvad der mon sådan ellers kan ske i en vinterskov.

Tilbageturen mod Sommerlyst foregik i ”højderne” over mosen, hvorfra man i den bladløse skov kunne få et godt indtryk af den tunneldal, skabt af istiden, som netop Søskær Mose ligger i bunden af.

Vel tilbage ved Sommerlyst takkede vandreklubbens formand, Jørgen, af for i år – og gjorde samtidigt reklame for Tårnborg Nytårsløb og -vandring den 31.12. og lovede samtidigt nye ture i det kommende år.

Guiden, helt personligt
Jeg vil gerne takke deltagerne på dagens tur for de mange rosende ord, som jeg har modtaget for min udstilling i skoven.

Jeg kan fortælle, at alle ni værker har stået helt ubeskyttede fra fredag til søndag aften. Intet er skadet. Vejret har måske været en tand for godt i forhold til hensigten med udstillingen, men alle værker er intakte til levering til boghandleren i Korsør på torsdag den 15. december 2022.

God jul og godt nytår til de vandrende folk.
Villy Jensen

__________________________________________________________________________________________

Tårnborg spiste atter sammen

Tirsdag aften, den 6. december 2022, var omkring 125 sultne og glade gæster mødt frem i Tårnborg Forsamlingshus til lokalrådets arrangement “Tårnborg spiser atter sammen”.

Menuen stod på lækker flæskesteg med alt det traditionelle tilbehør samt risalamande med kirsebærsauce og mandelgaver til de heldige med intakte mandler efter spisningen.

Alt var vel tilberedt af Steen Bojko og Co.,
som afslutter forsamlingshusforpagtningen den 19. december.
Heldigvis har Marianne Thor Jensen meldt sig som ny forpagter fra samme dato, hvilket hun ønskes stor succes med.

Aftenens musik stod guitaristen Tom Frederiksen for med dejlige viser og julesange, og aftenen sluttede med nogle fællessange, bl.a. Tårnborgvisen, som Henrik Kjærside var forsanger til.


Der skal lyde en stor tak til alle, der tog del i arrangementet – både forberedelserne samt afviklingen i form af spisning, sang, skrabelodskøb og glade miner samt humørfyldt stemning.
Tårnborg Lokalråd håber på også at kunne arrangere fællesspisninger i 2023!

Aftenens fællessange:

(Tryk på sangbladet for større og læsbar version!)

——————————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

“En vandring i sporet af H. C. Andersen”

Godt humør og stor vandreglæde samt interesse for vores eventyrlige by ved Storebælt var tydelig hos de omkring 40 deltagere i Tårnborg Vandreklubs tur i sporet af H. C. Andersen søndag den 13. november 2022.


Vandringen blev guidet af en veloplagt Kurt Rehder, der undervejs berigede alle med kendte – samt før i dag helt ukendte – sider af det gamle Korsørs bygninger og beboere og af H. C. Andersens oplevelser under hans mangfoldige ophold i Korsør.
Atter en vandring, der var spændende, sjov og sund for krop og sjæl. Tak til alle deltagere og selvfølgelig allermest til guiden, der gjorde turen mulig!

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, produceret en folder,
som du er velkommen til at udskrive – så kan du jo selv gå turen:
(Tryk på folderen for større og læsbare version!)

Tårnborg Vandreklub inviterer til sæsonens sidste vandring den 11. december klokken 10.00 under titlen “En vintervandring i Lystskoven”. Turen guides af Villy Jensen og starten går fra P-pladsen ved Sommerlyst, hvor der også sluttes af efter et par timers vandring. Måske vi ses?

—————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

På alle tiders varmeste 30. oktober vandrede godt 30 friske deltagere en dejlig efterårstur med Tårnborg Vandreklub i den skønne natur rundt om Tårnborg Kirke. Villy Jensen var dagens meget kompetente guide, og han ledte alle vandrerne sikkert gennem et par timers afvekslende naturoplevelser ved nor, mose og søer. Tak til Villy for turen – og til deltagerne for fremmødet og lydhørheden!

  

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted søndag den 13. november klokken 14.00 fra Fæstningen i Korsør, hvor Kurt Rehder vil guide os på en tur “I en berømtheds fodspor”. Alle interesserede er velkomne og deltagelse er gratis!

————————————————————————————————–

Tårnborgbladet november 2022

Novembernummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet i løbet af den første uge af november.

Hvis du ikke har modtaget bladet den 7. november
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet november 2022 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2023.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2023.

———————————————————————————————-

Tårnborg spiste sammen

i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 18. oktober klokken 18.00

Det var dejligt at se så mange humørfyldte og sangglade deltagere til
“Tårnborg spiser sammen”  den 18. oktober 2022.
Men der var også meget at glædes over: Flot bordopdækning, venlig betjening af personalet i forsamlingshuset, velsmagende og rigelig mad, dejlig musik af Troels Christensen, rare og hyggelige borddamer og -herrer samt – til glæde for udsatte og anbragte børn i Danmark og Tårnborg Lokalråd – gavmilde spisegæster, der købte mange skrabelodder, og der var vindere iblandt køberne! Tak til jer alle, der skabte en varm og hyggelig aften!

Måske vi ses til næste “Tårnborg spiser sammen” tirsdag den 6. december 2022?

———————————————————————————————————

 

Ren Natur-tur søndag den 9. oktober

Holdet før indsamlingen – uden fotografen!

Søndag gik Tårnborg Vandreklub en Ren Natur-tur i Byparken og på Revsporet i Korsør i et skønt vejr med høj sol og skyfri himmel.

Femten friske og energiske indsamlere deltog i de to timers forskønnelse af naturen, og alle var enige om, at mange korsoranere havde snydt sig selv for en dejlig, hyggelig og samfundsgavnlig naturoplevelse denne søndag eftermiddag, hvor flere af deltagerne kom steder, de ikke tidligere havde besøgt.

 

Affald blev der fundet, både lavt ….

…. og højt, hvor glasskår ikke bør være i et bål!

Nogen vil mene, at færgen også skal i sækken!

Retur fra Revsporet

Indsamlingsresultatet

Lidt til mave og gane efter indsamlingen

Nu håber vi, at brugerne af park og spor bemærker forskønnelsen, og at det overvejes at anvende affaldskurve i stedet for naturen, når der skal bortskaffes fx emballage, slikpapir og cigaretskodder.

Velfortjent afslapning efter indsamlingen

——————————————————————————————————————————

Tårnborg fra vugge til grav

….. er titlen på høringssvaret fra bestyrelsen for Dagli’Brugsen i Frølunde til Slagelse Kommune i anledning af budget ’23. Du kan læse svaret her nedenfor.
Måske bør du også afgive et høringssvar? På kommunens hjemmeside kan du læse de allerede afgivne svar. Der er ikke mange fra Tårnborgområdet! Er det, fordi de fleste af os her i sognet synes, at alt er tilfredsstillende? Jamen, det vil politikerne også gerne høre om.
(Høringssvar skal være afgivet senest på onsdag den 21. september klokken 12.00).

Tårnborg fra vugge til grav

Kære Slagelse Byråd:

Kom ud og se Tårnborg, vores lokalsamfund. I vores lokalsamfund er vejen sikret, fra du bliver født. Du kan blive passet i vores børneinstitution, Kildebakken, som har de bedste ydre og indre rammer. Du kan som barn færdes sikkert på cykelstier op til Tårnborg skole. Vi har Tårnborg Skole med de fineste rammer omkring skolen: Idrætsmæssige med gymnastiksal, hal og baner lige ved skolen. Vi har naturomgivelser, som eleverne kan opleve tæt på, de kan færdes i moseområdet og ved Korsør Nor med et fantastisk og sjældent fugleliv. Vi har historiske omgivelser fra den sjældne jættestue til Marsk Stigshøj. En del af skolen er i et plan, så undervisning af bevægelseshæmmede elever kan også foregå her.
Elever, der har brug for en lilleskole med gode udendørs pladsmuligheder, kunne virkelig komme ud til Tårnborg Skole, så alle elever kan få samme skolegård og omgivelser med en undervisning tilpasset børn, der har særlige behov i rolige og overskuelige omgivelser. Eleverne kan gå til præst direkte fra skolen, gå op til den årlige julegudstjeneste i kirken, blive konfirmeret i Tårnborg Kirke, opleve den smukke beliggenhed og høre vores præst, kirkesanger og organist gøre kirken levende.

Eleverne kan gå fra Tårnborg Skole direkte i klubben uden at skulle uden for området, og lærere og pædagoger har mulighed for det nære samarbejde. Efter elevernes færdiggjorte skolegang får flere af eleverne et job i vores lokale Frølunde Dagli’Brugs, hvilket gør, at de unge og brugsens kunder ofte får et særligt personligt forhold både til den lokale brugs og hinanden i nærmiljøet. Tårnborg skole/hal byder på gode muligheder for de unge, for den lokale idrætsforening og senere i resten af livet for seniorer. I vores lokalområde har vi igen fået forsamlingshuset til at køre – Dagli’Brugsen – vores lokale brugs skal vi bevare – vi har et kompetent lokalråd, der arrangerer alt fra gåture til lokale sammenkomster med dygtige kompetente guider. Lige nu er vi ved at bygge et boligområde, som sammen med børneinstitution, skole, kirke, lokal brugs, forsamlingshus er et ”must” for et lokalområde. Blot mangler vi et plejehjem, som lå i de bedste omgivelser mellem skole og kirke, men som af kommunen aldrig blev udbygget til tidssvarende krav.
Så borgmester og byråd, kom nu ud og se, hvad der er sket med vores plejehjem, som fungerede i 70-80’erne! Plejehjemmet sygnede hen i de ellers så smukke omgivelser. Det må ikke ske for Tårnborg Skole! Vi har de bedste rammer til alle børn i skolen – Tårnborg skole skal bevares for hele samfundet Tårnborgs skyld!

På vegne af bestyrelsen i Frølunde Dagli’Brugs og uddeleren, Thomas Aaskov,

Elna Steffen Nielsen
formand

————————————————————————————————————-

Nye tårnborgensere

Tak til Liselotte, Mette, Daniel, Mille, Frederik, Sigrid, Gert og Kasper for jeres lydhørhed til Tårnborg Lokalråds tilflytterarrangement den 20. september 2022 i Tårnborghallen. Det var dejligt, at I tog jer tid til at høre lidt om vores sogn

Også tak til Tanja, Line og Søren fra skolen og TIF samt til Trine fra Korsør Bykontor for jeres gode informationer til alle fremmødte.

Tårnborg Lokalråd håber at gentage arrangementet om et års tid igen, hvis nogle nye tilflyttere skulle vise interesse

—————————————————————————————–

Sørg for en positiv udvikling i landsbyerne

(Åbent brev fra Tårnborg Lokalråd til byrådet ifm. budgetforliget 2023)

Hvis vi ønsker at afvikle – og ikke udvikle – landområderne i Slagelse Kommune, så er der god grund til at rose kommunens budgetforslag for 2023, hvor der ses en stor overvægt af besparelsesforslag, der især får konsekvenser for livet på landet, herunder livet i Tårnborg-området.  Tårnborg Lokalråd ønsker naturligvis at udvikle Tårnborgområdet, hvilket Slagelse Kommune også tidligere har brystet sig af gennem udmeldinger om, at den ønsker at understøtte en positiv udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyerne.

I budgetforslaget for 2023 er det svært at se støtten til de af kommunens borgere, der bor på landet, hvilket dog en tredjedel af alle borgere gør. I fremtiden vil det kræve store resurser at bo på landet, både når det gælder økonomi og tid, da meget bliver dyrt for den enkelte, og meget vil ligge langt fra bopælen, så uden bil og god fysik får man rigtig svært ved at klare sig på landet.


Lokalt er vi naturligvis meget bekymret for fremtiden, nu hvor Tårnborg Skole foreslås nedlagt, da det højst sandsynligt har nogle øjeblikkelige konsekvenser. Bare udmeldingen af forslaget kan resultere i en elevflugt til andre folkeskoler eller måske til nogle privat- og friskoletilbud, for hvem vil komme for sent med indmeldelsen til ”ønskeskolen”? Siden kan byrådet så komme og fortælle, at skolens forældre selv nedlagde Tårnborg Skole, da de jo ikke ønsker børn på den lokale skole!

Tårnborg Lokalråd håber, at forslaget om skolelukningen trækkes tilbage hurtigst muligt, da lukningen under alle omstændigheder vil være til stor skade for lokalsamfundet og have en lang række afledte konsekvenser for et godt, trygt og meningsfyldt liv for alle borgere i området.

Uanset hvad fremtiden bringer, så vil en skolelukning komme til at presse idrætslivet i Tårnborgområdet, da fx hallens økonomi hænger meget sammen med skolens brug af den, og hvor mon børn samt forældre vil vælge at dyrke idræt, når kammerater, venner og skole har bopæl uden for sognet? Den kollektive trafik vil ligeledes blive minimeret og sandsynligvis helt forsvinde fra yderdistrikterne, som fx fra Halseby, hvor Tårnborg Skole ligger. Uden skole og gode transportmuligheder bliver det vanskeligt at tiltrække nye tilflyttere, hvilket vil resultere i lavere huspriser og færre børnefamilier i området, hvilket vil medføre et pres på børnehavens eksistensmuligheder og mindre handel i Dagli’Brugsen og hos øvrige lokale næringsdrivende.

Denne dystopiske udvikling kan kun imødegås ved at bevare landsbyskolerne. Så kan man eventuelt lukke en eller flere købstadsskoler, såfremt byrådet anser skolelukninger som eneste vej ud af den nuværende økonomiske situation for kommunen. I købstæderne vil det ikke give nær de samme problemer for borgerne, og det er her, der er rigtig mange millioner at hente. Det er der ikke på landet, og hvis vi ønsker borgere på landet, så må vi også acceptere, at det koster noget at bevare sammenhængskraften og det gode liv i både land og by i kommunen.

Såfremt byrådet ulykkeligt nok i sidste ende beslutter sig for at lukke Tårnborg Skole, opfordrer vi til, at der øjeblikkeligt lægges en plan for den efterfølgende brug af skolens bygninger, så forfald og hærværk undgås. Bygningerne er p.t. meget velholdte og brugbare for mange andre gøremål, og en udflytning af fx nogle af kommunens forvaltninger til Tjærebyvej 1 kunne være en god løsning til gavn for både sognet og kommunens økonomi, da de kommunale bygninger, der nu bruges i købstæderne, kunne sælges for en god pris, og nye bygninger – en tidligere skole – kunne tages i brug, stort set uden udgifter.

I håbet om at byrådet nytænker besparelsesmulighederne, så ikke landområderne kommer til at bære den største byrde, med venlig hilsen

Tårnborg Lokalråd
v / formand Jørgen F. Rasmussen

————————————————————————————————————————-

Bevar Tårnborg Skole-underskriftsindsamling

Ønsker du at støtte bevarelsen af Tårnborg Skole, kan du støtte med din underskrift her!

———————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Guiderne, Eigil og Søren, leder an

Det var en dejlig tur, dagens guider, Eigil og Søren, havde planlagt til eftermiddagens vandring søndag den 18. september 2022. Med interessante beretninger undervejs førte de to guider omkring 30 friske vandrere og en hund gennem Frølunde Feds natur og historie fra arilds tid til vore dage.
Tak til alle, der deltog samt naturligvis især til guiderne – og en speciel stor tak til Alex, som bidrog med masser af ny viden om områdets udvikling og afvikling under vandringen ad nu forsvundne veje. Det var rigtig spændende! – Og så var vejret selvfølgelig flot og vindstille med solstrejf og smukke skyer i alle grå-hvide nuancer.

Vandring langs højvandsmuren på Broholmvej

Alex viser, hvor en nu nedbrændt gård tidligere lå

Vandring langs den gamle vej på fedet mod Tjæreby og Vemmelev

———————————————————————————————————————————–

Fællesskabsstafetten gennem Tårnborg

En Fællesskabsstafet er en idé udviklet i Slagelse Kommune og siden taget op af en række andre kommuner i Danmark. Stafetten er en aktivitet, som forsøger at skabe møder på tværs af fællesskaber og bringe både frivillige foreninger, kommunale institutioner og andre organisationer sammen i ét stort fællesskab.
       

Tårnborg Lokalråd havde i år forsøgt at gøre stafettens rute gennem Tårnborg så enkel som mulig, og vi opfordrede til, at interesserede sluttede sig til som deltagere, enten som depechebærer eller som følge – og efter eget valg til fods, i løb, på cykel eller på andet køretøj uden motor! Desværre var fremmødet ikke overvældende – bortset fra i Børnegården Kildebakken! Man kan blive en smule bekymret for fællesskabsfølelsen i sognet, når man ser på deltagerantallet de to dage, men der skal lyde en stor tak til alle, der valgte at tage del i Fællesskabsstafetten gennem sognet lørdag og søndag. Specielt var det rigtig flot, at så mange børn og forældre i Børnegården Kildebakken mødte frem en søndag formiddag og med stor energi deltog i transporten af depechen.

Stafettens rute og tider de to dage kan aflæses på det vedhæftede program!

——————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Efterårssæsonen 2022

(Tryk på plakaten for større og læsbar version!)

——————————————————————————————————

Tårnborgbladet august 2022

Augustnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet i løbet af den første uge af august.

Hvis du ikke har modtaget bladet den 7. august
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:  Tårnborgbladet august 2022 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2022.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 1. oktober 2022.

——————————————————————————————————————

Sankthans på Ørnumbakken 2022

Sankthans 2022 på Ørnumbakken vil blive husket for et fantastisk vejr med blå himmel, brændende sol – selv sent på aftenen, og rigtig mange sommerglade gæster til Tårnborg Lokalråds bålarrangement på Naturområdet Ørnumbakken.

Alle deltagere lod til at hygge sig, og efter at mange havde indtaget mad og drikke, blev det flot anlagte bål antændt klokken 20.30, og folketingsmand Stén Knuth holdt årets båltale, som kom vidt omkring fra heksejagt til krig i Europa. Meget fortjent blev talen afsluttet med kraftige klapsalver fra det intenst lyttende publikum på bålpladsen. Til sidst blev midsommervisen og “Danmark, nu blunder den lyse nat” smukt afsunget af det store kor, som de fremmødte tilsammen udgjorde denne uforglemmelige aften.

Som så ofte før var det Thomas, der havde sørget for en veltilrettelagt bålplads. I år var der god hjælp fra Ulla og Kim, som sørgede for børnebålet med stor hjælp fra barnebarnet, Oskar, så der kunne bages snobrød til både voksne og børn. Brian og Anne Marie tog også god del i forberedelserne til det vellykkede arrangement. Næste år er der måske endnu flere, der vil melde sig til en aktiv indsats i årets sankthansarrangement?

Alle skal have en stor tak for indsatsen. Stén Knuth, Thomas, Ulla, Kim, Oskar, Brian og Anne Marie samt alle fremmødte på Ørnumbakken var i forening grunden til, at vi atter i fællesskab fik en dejlig aften i Tårnborg Sogn. Det sætter lokaltrådet stor pris på. Tak!

—————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

En vandring for Ukraine

Vandringsstart ved svømmehallen

Tak til alle deltagere i Tårnborg Vandreklubs ”Vandring for Ukraine”, og især tak til Svitlana Victorova, som guidede de fremmødte på en dejlig tur, som var tilsmilet af vejret, naturen og guidens tur-ledelse samt beretninger. Desværre var fremmødet ikke helt så stort som turens formål måske fortjente, men den samtidige folkeafstemning samt truende skyer i horisonten holdt sandsynligvis en del potentielle deltagere hjemme.

– Det er dog stadig muligt at støtte Vandreklubbens indsamling gennem Dansk Røde Kors til fordel for Ukraines krigsramte. Læs nærmere nederst i denne artikel!

På vej mod noret

Vandringen fandt sted fra p-pladsen ved Korsør Svømmehal  onsdag den 1. juni klokken 19.00.

Opmærksomme lyttere til Svitlanas beretninger

Vandringen blev guidet af Svitlana Victorova, som er opvokset i Ukraine, og som blandt andre steder også har været bosiddende på Krim-halvøen i mange år. Svitlana kom til Danmark i 1999 og er nu lokalt bosiddende, men hun har stadig mange familiemedlemmer og bekendte i det krigshærgede Ukraine. Sine brødre, der nægter at flygte fra Ukraine, taler hun med hver dag i telefonen, og gennem dem har hun et stort kendskab til situationen for den almindelige, civile befolkning i Ukraine, og de lider meget – særligt de ældre, som hverken kan eller vil flygte, fortæller Svitlana.

Sol, sommer og en skov så smuk

Svitlana arbejder som tolk i integrationsafdelingen i Roskilde Kommune, hvor hun hjælper med modtagelse af flygtninge fra Ukraine, hvilket øger hendes indsigt i ukrainernes fortvivlende og mangeartede nødsituation som følge af bombninger, beskydninger, overgreb, indespærring, sult og tørst samt død og lemlæstelse af nær familie, bekendte og venner. Det er nok svært at sætte sig ind i for de fleste danskere.

Vandrerne fik god, sund motion

Svitlana er et engageret udelivsmenneske, og længe før Ukraine-krigen startede, havde Tårnborg Vandreklub og Svitlana aftalt, at hun skulle guide en tur i Lystskoven og langs noret i forårssæsonen. Vandringen fik i forårsprogrammet navnet ”Panoramaturen”, men har altså nu ændret navn pga. den aktuelle aggression mod Ukraine.

Næsten retur til udgangspunktet i rette tid – klokken 21

Der var mulighed for at støtte de nødlidende ukrainere gennem en Tårnborg Vandreklub-indsamling under Dansk Røde Kors enten i forbindelse med vandringen eller eventuelt før og efter. Indsamlingen har følgende netadresse:https://indsamling.rodekors.dk/team/tarnborg-vandreklub-2022

————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

 Vandreturen den 22. maj i Korsør Lystskov

Klokken er lidt i 8.00. Efterhånden er de 28 tilmeldte deltagere mødt frem. Vejret er lidt ustadigt for vores usædvanlige forår. Det er overskyet – lidt mørke skyer og så lidt vind.

Vi starter helt nede ved stranden ved ”den bagerste skovstrand”. I den varme luft kan man stadig fornemme, at ramsløgene dominerer både i antal og i duft.

Snakken falder på forfattere, der med udgangspunkt fra Legatboligen ved Comwell har udøvet deres digtekunst på stedet.

Stier fører os videre igennem dele af skoven som flere af deltagerne ikke havde bevæget sig i før. Stadig går snakken i flokken. I større eller mindre grupper bliver mangt og meget vendt. Snakken samtidigt med, at man søger at suge indtryk til sig.

Videre krydser vi asfaltvejen gennem Korsør Lystskov. Vejen var stadig fuldt farbar, så det ventede dronningebesøg vil nok ikke foranledige mere asfalt i skoven.

Ad en sti næsten på toppen af den stejle skråning ned mod Søskær Mose går turen nu i retning af stranden. Til trods for tidens løv er det muligt at ane tunneldalen,
som er blevet til Søskær Mose.

Snakken falder på skovens absolutte farligste dyr – skovflåten – som så mange andre steder er den meget lille mide også nærværende her.

Der er god tid til at snakke og tænke. En af sidegevinsterne ved at gå disse vandreture er, at man får set nye steder – eller får lyst til at besøge gammelkendte steder en anden gang, måske alene – eller blot med en enkelt ledsager.

Som guide gennem nogle år er det spændende at opleve tilflyttere til vore lokalområde – se dem begejstres over vores natur. Også på denne tur var nye borgere med, som uden tøven giver lystskoven topkarakter – endda forud for de flotte skove omkring Århus.

Den asfalterende vej bliver igen krydset. Nu går turen tilbage – ikke mod udgangspunktet, men mod Sommerlyst, hvor en storslået brunch venter klokken 9.45. Vi når frem – nærmest på minuttet går hele holdet til bords i hyggelige omgivelser i den gamle jagtkro.

To timer i frisk luft og mange indtryk – i godt selskab giver appetit.

Tekst: Villy Jensen
Fotos: Else Kristensen / Jørgen F. Rasmussen

————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Anført af Henning Christensen (til højre på billedet) fik vandrerne en smuk tur langs kysten

En lille snes glade vandrere tog del i søndagens tur fra Ceresengen til Lystskoven og retur, og anført af dagens kompetente guide, Henning Christensen, fik de alle nogle dejlige oplevelser langs den smukke korsoranske kyst, der denne dag var solbeskinnet fra en skyfri himmel.

Tak til alle, der deltog – og især til guiden,
som fandt frem til alle de mest spændende steder langs Korsørs sydkyst.

Et tiltrængt hvil på stranden ved Søskær Mose

Vandring med Storebæltsbroen i ryggen

————————————————————————————————————–

 Tårnborgbladet maj 2022

Majnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet inden 1. maj.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af maj
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet maj 2022-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2022.
Deadline for indlæg til majnummeret er den 1. juli 2022.

—————————————————————————————-

Touren gennem Tårnborg 2. juli 2022

 Sidste års Tour de France-løb blev en stor succes for Danmark, da Jonas Vingegaard sluttede som nr. 2, hvilket er det bedste danske resultat, siden Bjarne Riis vandt løbet i 1996.
I år – den 2. juli 2022 – kører Tour de France-feltet gennem Tårnborg under årets 2. etape fra Roskilde til Nyborg. I Slagelse Kommune kaldes etapen “Touren over Broen”, og Tårnborg-gennemkørslen kalder vi  “Tour de Tårnborg”.

Tårnborg Lokalråd synes, at hele sognet bør samles til en gul fest på tour-dagen, hvor vi sammen byder det store cykelfelt, den kilometerlange reklamekaravane, hele verdens tv-seende cykelsportsinteresserede samt de rigtig mange tilskuere velkommen til sognet.
Derfor planlægger lokalrådet forskellige aktiviteter på dagen og i månederne op til eventen, men vi vil gerne have dig med! Så hvis du har idéer eller blot vil hjælpe til, så kontakt venligst Tårnborg Lokalråd inden alt for længe, så dagen kan blive festlig og oplevelsesrig for os alle i sognet!

Planer er foreløbigt disse:

(Klik på plakaten for større og læsbar version)

——————————————————————————–

Etablering af ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget

Meget overraskende for de fleste beboere i Halsebyområdet – og sandsynligvis også for resten af tårnborgenserne – er der meget fremskredne planer om at
etablere en ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget!

Læs nærmere om planerne og reaktionerne her!

———————————————————————

Tårnborg eSport i fuld fremgang: Søger flere frivillige


Tårnborg eSport har atter fået gang i foreningen, men søger frivillige til arbejdet for de unge eSports-interesserede. Både de unge brugere og forældrene til dem
er glade for det nye initiativ.

Læs mere her!

———————————————————————-

Så tog de skraldet!

Søndag den 3. april tog godt 25 tårnborgensere handskerne på, fattede nogle affaldssække og greb fat i en affaldssnapper, hvorefter de vandrede en frisk tur på et par timer på de solbeskinnede gader, stræder, marker og vejkanter i sognet.
Alle var de mødt frem til Tårnborg Lokalråds årlige indsamling af skrald, som havde sin start og afslutning ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Arrangementet var som sædvanlig kommet i stand gennem et samarbejde mellem lokalrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Slagelse Kommune.

Blandt indsamlerne sås både børn, unge, lidt ældre og meget ældre kvinder og mænd, så alle generationer støttede dagens gode formål til glæde for både natur og beboere i sognet.
Og der var rigeligt at samle ind! Det blev til omkring 150 kg affald, hvor især engangsemballage som slikpapir og takeaway-poser og -beholdere var dominerende, men også rigtig mange fyldte hundelorteposer kunne indsamlerne fornøje sig med! Desuden blev der indsamlet godt 100 hele, iturevne eller flade dåser, hvoraf langt de fleste
– desværre for indsamlerne – var uden pant!

Affaldssamlerne valgte selv deres indsamlingsrute, og det siger sig selv, at 25 personer – selv gennem to timers ihærdigt arbejde – ikke kan dække hele Tårnborg Sogns behov for affaldsopsamling, så hvis du synes, der stadig ligger en del affald og flyder i dit sognekvarter, er det sandsynligvis, fordi ingen fra dit område deltog i søndagens affaldsindsamling. Men det kan du let være med til at råde bod på – både i dag og til næste års affaldsindsamling!

Efter den rosværdige indsats havde lokalrådet sørget for noget koldt at drikke, og
Dagli’Brugsen i Frølunde bød meget venligt på kage og kaffe.
Tak for kaffe – og tak for et samfundsgavnligt arbejde til alle indsamlerne!

——————————————————————————————————————

 Tårnborg Vandreklub

Vandringsstart fra 3F’s kursuscenter

Det blev en dejlig vandring, som de godt 30 deltagere i turen ”Tårnborgspor på Halsskov” gennemførte søndag eftermiddag klokken 14 – 16.
Strålende sol og lunt forårsvejr, ingen blæst, god vejvisning og spændende fortællinger fra den meget kompetente lokalhistoriker Kurt Rehder gjorde eftermiddagen hyggelig og berigende, samtidig med vandrerne fik god motion for sjæl og krop.

På vej til gravstedet for hesten Ino ved den gamle “Tårnborgbroen”

Turguiden, Kurt Rehder, havde udarbejdet en folder i forbindelse med vandringen.
Her kan du se og eventuelt udskrive folderen: Tårnborgspor på Halsskov-folder 27.03.2022.

Den gamle Tårnborg Skole (1913-1923)

Her på Halsskovvej lå tidligere Brugsen i mange år

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted som en affaldsindsamling i lokalområdet søndag den 3. april klokken 10.00 fra Dagli’Brugsen i Frølunde. Alle interesserede er velkomne. Der vil blive budt på lidt at drikke efter anstrengelserne.

———————————————————————————–

Tårnborg Lokalråds beboermøde 2022
og fremlæggelse af LUP-gruppens arbejde

Årets Beboermøde i Tårnborg Lokalråd, der blev afholdt i forsamlingshuset i tirsdags, den 22. marts, blev en interessant mosaik om Tårnborgområdets fortid, nutid og fremtid, der tilsammen gav et billede af et område med masser af muligheder. Især fremlæggelsen af den siddende LUP-gruppes arbejde gav håb om, at sognet kan forvente en positiv udvikling i de næste årtier.

Beboermødet var pænt besøgt, men der var plads nok!

Omkring 30 interesserede tårnborgensere mødte frem til en spændende gennemgang af de Lokale UdviklingsPlaner (LUP’en), som en gruppe af egnens ildsjæle har arbejdet med de seneste godt to år. Hele LUP-gruppen fortjener stor ros for indsatsen, som endnu ikke er endeligt afsluttet, men en del planer er allerede effektueret, medens andre planer i årene fremover vil kræve nye, friske kræfter i sognet, såfremt planerne ønskes realiseret.

Efter lidt indtagelse af kaffe, boller og kage fulgte et ganske udramatisk beboermøde, hvor dirigenten, Søren Mikkelsen, sørgede for en effektiv og hurtig mødeafvikling.

Årsberetningen for lokalrådets arbejde i 2021 var forholdsvis kort, hvilket naturligvis skyldes, at det stort set var umuligt at arrangere noget som helst i første halvdel af året pga. coronarestriktionerne. I anden halvdel af året kom der dog heldigvis gang i en hel del arrangementer, som fik flot tilslutning fra sognets beboere. (Læs hele beretningen her!).

Efter at formandens årsberetning fortsatte lokalrådets kasserer med sin beretning og regnskabsfremlæggelse. Regnskabet udviste et pænt overskud, hvilket især skyldes, at lokalrådet atter har modtaget tilskud til arrangementer, som ikke har været gennemførlige i 2021, men forhåbentlig kan afvikles i 2022.

Ingen beboere havde ønsket at komme med forslag til vedtægterne eller lokalrådets arbejde, så der blev derfor gået direkte til valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 2022.

Meget glædeligt blev denne valghandling både hurtig og let. Ingen blandt de fremmødte skulle unødigt presses til at indgå i næste periodes Tårnborg Lokalråd. Der skulle vælges fire medlemmer til det nye lokalråd, da to medlemmer var på valg efter to år i rådet, og da de to suppleanter kun sidder for ét år ad gangen. Gertrud Bendorff og Tanja Gotfredsen Rud Petersen havde på forhånd meddelt, at de ønskede genvalg. Begge skal have stor tak for deres indsats til Tårnborgområdets bedste gennem deres tid i lokalrådet!

Valghandlingerne resulterede i, at de syv i det nye råd er: Sonja Johansen, Charlotte Horn,
Anne-Marie Larsen, Christian Alexander Skaarup-Kjellerup, Thomas Hansen, Henrik Kjærside og Jørgen F. Rasmussen.
Som bilagskontrollant blev Jørgen Frandsen genvalgt, og Ib Larsen tog atter mod posten som bilagskontrollantsuppleant.

Næste tirsdag, den 29. marts, vil de syv medlemmer af Tårnborg Lokalråd mødes til et konstituerende møde, så de enkelte poster kan blive fordelt blandt dem, og årets arbejde til gavn for Tårnborg Sogn kan fortsætte.

——————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Søndag den 13. marts 2022 gik 25 vandrere forårssæsonens første vandring i Tårnborg Vandreklub. Turen gik over stok og sten ved nor, kirke og mose og var ledsaget af sol, gæs og traner på himlen samt glade, eventyrlystne og utrættelige vandringsfolk på stier og marker.
Søndag den 27. marts kan også du deltage i en vandring i Tårnborg Vandreklub. Titlen på vandringen er “Tårnborgspor på Halsskov”, og den starter fra P-pladsen ved 3F’s Kursuscenter (det tidligere Comwell-hotel) klokken 14.00.

Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er ganske gratis!

————————————————————————————————————

Tårnborgbladet – februar 2022

Februarnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle 
i Tårnborgområdet.

Tidligere læsere af Tårnborgbladet vil sikkert bemærke, at bladets tryk- og papirkvalitet er ændret i forhold til tidligere. Dette er sket af økonomiske årsager, da priserne på meget stiger i denne tid, hvilket også gælder for trykning af blade. Du er meget velkommen til at give os et praj om din mening i forhold til den nye bladkvalitet (og selvfølgelig også om indholdet!).

Forhåbentlig kan du alligevel finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet februar 2022 – web-version

——————————————————————————————————

DIAlogen

Her kan du læse det seneste “DIAlogen”, som er et nyhedsbrev om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og lokalrådene i området,
herunder også Tårnborg Lokalråd.
Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt. I den seneste udgave står ikke meget om vores sogn, men alligevel er der ganske interessant læsning i nyhedsbrevet.

 Læs nyhedsbrevet her!

———————————————————————————————

  Tårnborgbladet – november 2021

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet november 2021 – webudgave

Desværre var der ikke plads til alt i novemberudgaven af Tårnborgbladet, så hvis du gerne vil læse de fuldstændige (næsten) uredigerede kommunalvalgsindlæg fra de politiske partier, så kan du gøre det her!

Og her kan du læse hele den uforkortede og uredigerede
årsberetning for Tårnborg Skole 2020-2021.

——————————————————————————————-

 Tårnborg Vandreklub

Tak til de godt 25 friske vandrere, der deltog i vandringen med Tårnborg Vandreklub
den 10. oktober ad gamle stræder og veje i Svenstrup og Frølunde. Interesserede og engagerede deltagere er altid en fornøjelse at være sammen med, og når guiden så er så kompetent og velforberedt, som Kurt Rehder var – og altid er – ja, så kan kun vejret ødelægge søndagsturen, hvilket absolut ikke var tilfældet i dag!
Måske vi ses til næste vandring?

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: Vandring ad gamle veje i Frølunde og Svenstrup-folder

——————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

 “Skælskør – en købstad i Slagelse Kommune”, den 8. september med bus fra Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00, blev en dejlig vandring med lunt sensommerligt vejr, hyggelige deltagere og – som altid – en veloplagt guide, Kurt Rehder.

I løbet af hele turens godt fire timer, blev deltagerne meget klogere på begivenheder og steder langs ruten fra Frølunde til Skælskør samt på Skælskørs bygninger, mindesmærker, indbyggere, skæpper og alen – og naturligvis på drabsmændene fra Frølundes skæbne efter mordet på sognefogden i 1824, da turen blev afsluttet med et besøg på Kanehøj.

Skælskør er en interessant by

Frokost på havnen

Ved foden af Kanehøj, hvor sognefogedens drabsmænd blev henrettet

Vikingbus og Kurt Rehder hjalp vandreklubben på vej

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: 2021.09.08 Skælskør og Kanehøj Bakke.

——————————————————————————————————————

  Tårnborgbladet – august 2021

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet august 2021-webudgave

————————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Korsør – en købstad i Slagelse Kommune

Efterårssæsonens første vandring –  en byvandring i Korsør torsdag den 12. august klokken 10.00 – i Tårnborg vandreklub blev en stor succes med 26 interesserede deltagere. Vandringen var støttet af midler fra en af Slagelse Kommunens puljer, der skal understøtte ældres lyst til aktivitet og var derfor især rettet mod seniorerne på 60+ i sognet og tilstødende områder.

Vandringen var samtidig en markering af vandreklubbens 5-års-jubilæum, og den blev
– som så mange gange før – guidet af den engagerede
og lokalhistorisk meget vidende Kurt Rehder.

Efter to en halv times vandring blev turen afsluttet med en frokost
på en af byens dejlige restauranter.

Tak til alle der deltog, og naturligvis især til guiden, Kurt Rehder.

——————————————————————————————————–

Sankthansaften på Ørnumbakken 2021

“Naturområdet Ørnumbakken” og Tårnborg Lokalråds invitation  til en hyggelig aften ved Noret
med børnebål, snobrød, båltale, sankthansbål og -sange blev en stor succes.

Lokalrådet vil gerne udtrykke sin tak til alle fremmødte for overholdelse af alle restriktioner, hyggeligt samvær og gode sangstemmer! En speciel tak til Thomas for et flot bål og områdeklargørelsen, og til Nina for en dejlig opbyggelig hekse-båltale – og selvfølgelig til vejrguderne for et skønt sankthans-vejr!

Vi håber at se jer alle igen til næste år (hvor vi måske kan lokke enkelte til at give en hånd med til arrangementet?).

Årets bål og heks 2021

Midsommervisen afsynges med klare stemmer

Båltale ved Nina, sognets præst

De sidste gløder af årets sankthansbål

———————————————————————————————————

Tårnborgbladet maj 2021

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2021 – webudgave

————————————————————————————————–

Nyopsat hjertestarter ved Dagli’Brugsen

Fredag eftermiddag blev en ny hjertestarter ved Dagli’Brugsen indviet i overværelse af nogle af sponsorerne. Brugsuddeler Thomas Helkiær holdt en lille takketale for de fremmødte på vegne af firmaet, Hjertestartnu, som står bag opsættelsen af hjertestarteren,
og Dagli’Brugsen bød på lidt at drikke og spise.

Stående fra venstre: Tim Jensen fra Pebcak IT;  Henrik Olsen fra Fazade Aps; Per Krogsgaard Larsen fra pkldesign & foto; Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde.
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS; Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult

Stående fra venstre: Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde; Nicolai Hvid og datteren Lahnee fra Tømrerfirmaet Hvid; Benya Just fra Just Massage
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS;
Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult.

Forhåbentlig kommer hjertestarteren aldrig i brug, men nu hænger den altså på væggen ved Dagli’Brugsen og skaber en del mere tryghed i sognet. Tak til alle sponsorerne, som har muliggjort dette gode aktiv for sognet.

Sponsorerne er: Pebcak IT; Fazade Aps; PKLdesign & foto; Maria Mildam – Psykoterapi & Coaching; Guard Your Soul v/Bettina Müller; Bakkegaard Svineproduktion ApS;  Skr-Consult;
Tømrerfirmaet Hvid;  Just Massage; Henrik Jensen VVS A/S; Clasen Dæk Service;
Salon Saxo v/Marianne Dalsgaard Christensen;
RB Tømrer;  Semitech A/S; TM Jessen ApS;
Vemmelev EL; Tømrermester Tommy Mortensen ApS; V.B.A. Incasso; TC Event v. Troels Christensen.

—————————————————————————————————-

Forslag til vandreture med We Walk
og Tårnborg Vandreklub

I februar og marts lægges i alt seks forslag til vandringer i Tårnborgområdet op her på siden.
Hvis du savner yderligere inspiration, kan du under menupunktet “Foreninger” finde “Tårnborg Vandreklub”, hvor du – ved at rulle ned på rullegardinet – kan finde omtale af nogle af de tidligere vandringer i klubben, hvilket måske kan give dig lyst til at afprøve en tur.
Vandreklubben kan desværre ikke arrangere vandringer p.t. pga. pandemien, men du kan jo heldigvis selv gå en tur – alene eller i selskab med få andre fra din sociale boble!

Vandring 6: Vandring i Rødhøjlund

Ruten for denne sjette We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub går gennem Rødhøjlund – eller Svenstrup Park, som den også benævnes nogle steder.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra et af stederne, som på kortet er markeret med et X.
I dette vandringseksempel starter turen fra den lille p-plads for enden af Reskavej, som de sidste hundrede meter ændrer sig fra asfalt- til grusvej.
Ruten er nogle steder – alt efter årstiden – temmelig fugtig og måske endda ganske fyldt med fårelort, så vælg dit fodtøj med omhu, når du skal ud på ruten.
Længden afhænger atter af din kondition og vandrelyst, da du let finder mange afstikkere i det spændende, kuperede område, hvor du mest færdes på tidligere havbund, som nu er inddæmmet. Vandringen går gennem et varieret landskab fx over højdedrag med udsigt til Korsør Gokartbane, langs vandløb med mulighed for passage via trædesten, langs marker og gennem skovbevoksning samt forbi en tidligere – nu rekonstrueret – stensætning fra en fortidig bygning, som måske var en helligdom til dyrkelse af frugtbarhedsgudinden Freja.
Den viste rute er på cirka 2,5 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende – lidt ældre oplysninger – om området:
Rødhøjlund Skov er en kommunal skov mellem Svenstrup og Korsør. Rødhøjvej, Fyldpladsen og Ørnumvej afgrænser Rødhøjlund. Korsør Fyldplads er i øjeblikket ved at blive bygget om til rekreativt område, og de to områder kommer til at støde helt op til hinanden. Det bliver et stort kuperet område med fantastisk udsigt til Korsør Nor”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————-

Vandring 5: Vandring på Frølunde Fed

Ruten for denne femte We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er lagt på Frølunde Fed – langs stranden, strandengen og gennem det store sommerhusområde.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den relativt store p-plads på Broholmvej (nær nr. 87).
Ruten er let at vandre og veksler mellem sand, græs og grusstier.
Længden afhænger af din kondition og vandrelyst, da du sikkert finder mange afstikkere i sommerhusområdet. Den viste rute er på cirka 3 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende om området:
”Naturen er i højsædet på denne fredelige strand. – Selve stranden er en blanding af sand og sten, ofte med en del opskyllet tang. Frølunde Fed Strand støder op til et større område af sommerhuse. På stranden er der et kommunalt strandhus med diverse inventar beregnet til ture på stranden for børneinstitutioner og skoler. Bygningen administreres af Tårnborg Skole.
Området har en rig flora. Især grønsværen er interessant med mange smukke planter.

Der findes ca. 70 forskellige arter blomster som fx nikkende kobjælde, blodrød storkenæb, blåklokke, blåmunke, gul evighedsblomst, almindelig pimpinelle, bakke nellike og sankthansurt”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————————————–

Vandring 4: Vandring ad Højbjerg Skovstier

Ruten for denne fjerde We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub kan, som vandring 3, ses i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start din vandring fra en af de markerede p-pladser på kortet,
og vælg selv din vej via de markerede ruter.
Ruten er kuperet og kan være våd og pløret, afhængigt af vejrliget,
men den er altid flot og oplevelsesrig!

Turens længde afhænger af ruten, du vælger,
men et sted mellem to og seks kilometer bliver den let,
især hvis du vælger at gå ad det spændende MTB-spor i skoven,
hvor du skal være meget opmærksom på de hurtige cyklister!
(Medbring eventuelt selv din cykel. Det vil du ikke fortryde.)

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

—————————————————————————-

Vandring 3: Vandring ad Musholm Kyststi

Ruten for denne tredje We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er hentet i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den lille p-plads ved indkørslen til Musholmvej fra Stibjergvej.
Ruten er handicapvenlig og kan som regel gennemføres i kørestol eller med rollator.
I nogle perioder, når vejret har været meget fugtigt, kan du dog desværre støde på stier, som er helt eller delvist oversvømmet af regnvand.

Pjecen, som er støttet af kommunen, kan i sin helhed ses her: Stier ved Højbjerg Skov
Måske kan andre ruter fra pjecen også have din interesse. Bemærk dog, at ikke alle oplysninger i pjecen stadig er gældende i dag.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 2: Halseby retur ad Kongevejen

We Walk-vandring nr. 2 med Tårnborg Vandreklub er en dejlig historie- og naturtur på godt fem kilometer. Vandringen kan eventuelt sammenkobles med Vandring 1,
hvilket forlænger vandringen en smule.

Dagens vandring foregår en del på alfarvej, så vær opmærksom på trafikken, og anvend allerhelst trafikvest, så turen bliver uden ubehagelige overraskelser.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Tjæreby, som nås efter et par kilometers vandring.

Midt i Tjæreby drejes til højre ad Kongevejen mod syd. Tidligere var denne vej åben for almindelig trafik, men nu er den forbeholdt cyklister og det løbende eller vandrende folk. Efter en vandring på cirka 500 meter på Kongevejen, ser du til højre for dig et par høje i en lille skovbevoksning ude på marken. Disse høje bør du besøge på din tur. Den første høj er en bronzealderhøj, som ikke er undersøgt og udgravet endnu, så den gemmer sikkert på mange hemmeligheder, som vi må vente på i mange år endnu, men høj nummer to er en jættestue, som er velundersøgt og delvist rekonstrueret, da højens byggematerialer har været fristende for omegnens beboere til diverse anvendelse, i tiderne hvor højens historie var glemt.

Efter jættestuebesøget fortsættes vandringen ad Kongevejen, som munder ud i Marsk Stigs Vej, hvor vandringen fortsætter til højre ad asfalteret vej. Inden den videre færd kan du kaste et blik til venstre, hvor du ikke langt væk kan se godset Tårnholm, som du naturligvis kan lave en afstikker forbi, for godset er helt sikkert værd at tage i øjesyn. Desværre er der lukket for besøg på selve Tårnholm, men man har da lov til at beskue de flotte bygninger
og omgivelser fra landevejen.

Turen går nu mod Tårnborg Kirke ad Marsk Stigs Vej, og lige før Tårnborg Kirke drejes til højre ad Kirkestien ved Tårnborggården. Du kan selvfølgelig atter vælge en afstikker ved kirken og besøge kirkegården og kirken inden den videre vandring, som går gennem Halseby Sø og Mose, hvor et rigt fugle- og planteliv kan iagttages.

En lille kilometer senere støder du atter på Tjærebyvej, hvor du fortsætter til venstre mod Korsør, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur. Alene – eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 1: Rundt om Halseby Sø og Tårnborg Borgbanke

Vi starter vores We Walk-vandringer med Tårnborg Vandreklub
med en lille tur på godt tre kilometer.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Slagelse.

Lige før Halseby-byskiltet drejes til højre ad Kirkestien mod Tårnborg Kirke. Du befinder dig nu på en sti, der gennem generationer er brugt af især Halsebybeboerne, når de skulle på besøg i kirken. Stien går gennem Halseby Mose og Sø, hvor du kan opleve et rigt dyre- og planteliv.

Kirkestien løber ud i Marsk Stigs Vej lige før Tårnborg Kirke, som du selvfølgelig kan vælge at besøge inden den videre vandring. Hvis du vælger et kirkegårdsbesøg, kan du fortsætte vandringen ved at bestige borgbanken vest for kirken
og dermed springe en kort del af ruten over.

I modsat fald fortsætter ruten ad stien, du finder ved at gå over Marsk Stigs Vej, hvor Kirkestien sluttede. Denne sti leder ned til en gammel middelalderhavn, som havde sin storhedstid, da den forsvundne middelalderby, Tårnborg,
havde sin beliggenhed på markområderne til venstre for dig.

Efter du har nydt den friske vind fra noret ved den lille havn, fortsætter du vandringen langs norets bred mod nord-vest. Her passerer du både sand-, siv- og tangbredder, og området kan til tider være lidt ufremkommeligt – især ved højvande.

Når du har gået nogle hundrede meter og har passeret skrænten op mod Tårnborg Slotsbanke, fortsætter du gennem en mindre træbevoksning, som slutter ved en rød låge ind mod et markområde med en trampesti, som skal anvendes til den videre færd. Men først bør du vælge en lille afstikker op på borgbanken, hvor Tårnborg Slot tidligere lå. Du finder toppen ved at følge stien mod højre, hvor det går temmelig stejlt op, men efter en kort tur finder du endnu en rød marklåge, som du passerer, og derpå vandrer du videre et kort stykke mod toppen til Tårnborg Slot. Nu er der kun ganske få, næsten usynlige ruiner tilbage, men udsigten er fantastisk her fra toppen af borgbanken.

Når din udsigtstrang er stillet, vandrer du retur til marklågen, hvor trampestien begynder. Her vandrer du langs noret, hvor et rigt fugleliv kan iagttages, inden du ender ved endnu en rød marklåge ud til en sti, der blandt andet kaldes ”Junglestien”, ”Naturstien” eller ”Teglværksstien” af de lokale beboere. Denne sti følger du mod højre.

Kort efter når du til den asfalterede Marsk Stigs Vej, som du følger til venstre til Tjærebyvej, hvor du drejer til højre igen, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur.
Alene – eller i selskab med få andre fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————–

Tårnborgbladet februar 2021

Februarnummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2021-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2021.
Deadline for indlæg til majnummeret er den 1. april 2021.

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet november 2020

Novembernummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet-november-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2021.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2021.

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet august 2020

Augustnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.
En nu opdaget fejl er en forkert angivelse af ugedagen for afholdelsen af lokalrådets Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus, onsdag den 26. august klokken 18.00.
(Men du vil sandsynligvis kunne finde andre unøjagtigheder i bladet,
hvilket du naturligvis er velkommen til at fornøje dig med).

Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2020.
Deadline for indlæg til novembernummeret er den 30. september 2020.

————————————————————————————————————–

”Tude Å – Hvor land bliver til vand”
En ny film fra Tårnborgområdet

Første del: Som landet ligger

I samarbejde med Tårnborg Lokalråd har Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen i 2019 arbejdet på at fremstille en film fra området ved Frølunde Fed samt Ydre og Indre Vejler.

Filmen er blevet til i rigtig god forståelse med ejere, lejere og forpagtere ude i området samt med økonomisk bistand fra Slagelse Kommune.

Endelig er optagelser af lyd og billeder foretaget af studerende under ledelse af
Martin F. Buchwald fra FGU i Korsør. En gruppe meget energiske  støtter – både ved optagelser, redigering og færdiggørelse af filmen.

Arbejdet med filmen begyndte allerede i januar 2019 med skrivning af manuskript og udsøgning af lokationer til optagelser. Herudover skulle der skaffes tilladelser til optagelser med drone.

Optagelserne er lavet i juni måned 2019. I perioden juni til oktober er der redigeret og indspillet musik og tale til filmen.

Slagelse Kommune har som nævnt ydet økonomisk bistand til produktionen – men har ellers ikke haft indflydelse på filmens manuskript, indhold og slutresultat. Vi er naturligvis meget taknemmelige for kommunens bistand – hvilket også gælder den parathed og velvillighed, vi har mødt hos FGU-filmholdet.

Vi håber, at mange vil nyde filmen, der sandsynligvis om få år vil kunne præsenteres med ordene: ”Engang så der sådan ud”.  I skal blot ”klikke” på titelbilledet øverst!
Eller her!

(Der skrives allerede på anden del af trilogien. Så I kan godt begynde at glæde jer).

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her får du nogle indtryk fra filmoptagelserne langs Tude Å:

Hvis du vil se mere film fra området, så finder du vores første filmforsøg her!

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet maj 2020

Majnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af maj eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2020.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2020.

———————————————————————————–

Tårnborgbladet – februar 2020

Februarnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2020 (e-udgave)

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. marts 2020.

—————————————————————————————————————

Tårnborg Nytårsløb og -vandring 2020For sjette gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev en pæn succes med omkring 100 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2020 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!

Arrangementet, der var støttet af Slagelse Kommune, startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning ved Else Kristensen, som var ”tilfældigt udvalgt” til opgaven blandt de fremmødte, da ingen andre i sognet havde meldt sig til tjansen.

Vejret viste sig fra sin meget venlige side, da solen skinnede fra en næsten skyfri himmel under hele løbet. Vinden blæste måske nok lidt rigeligt – især på toppen af kirkebakken – men den var næsten helt fraværende langs noret, hvor luften føltes ganske varm, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur, der gav masser af energi til de senere festligheder om aftenen.

Vinderen af 5-kilometeren for mænd, Jimmi, i fuld firspring langs noret med solen i ryggen!

Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Vinderne af 5-kilometer-løbet (som helt korrekt var på 4,7 km) blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra 3-kilometer-ruten (som var på 2,5 km).

Vinderen af 5-kilometeren for damer, Ellen Sofie, nærmer sig målet tæt forfulgt af sin lillebror, Martin.

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vinderne af 5-kilometeren, Jimmi og Ellen Sofie

Vinderne af børnequizzen, Frederik, Storm og Matilde

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Vær velkommen 2020

Godt nytår!

——————————————————————————————————

Politi- og nabohjælp via mobiltelefonen!


Tårnborgområdets kontaktbetjent, politiassistent Niels Jørgensen, har tilsendt Tårnborg Lokalråd informationer om to forholdsvise nye mobiltelefonapper – som måske kan være nyttige i vores område, hvilket lokalrådet synes, de kan – men læs selv om dem i nedenstående link, download eventuelt apperne og døm så selv!
Politi-appen
og
Nabohjælp-appen

——————————————————————————————————–

Phillip Devantier besøg i Tårnborg
var en stor succes!

Et konstant underholdt publikum fik et godt grin sammen med to meget veloplagte og velforberedte stand-uppere, da Phillip Devantier og Benjamin Jeppesen gæstede et udsolgt Tårnborg Forsamlingshus fredag aften.
Phillip var som ventet fuld af gode historier fra sit dagligliv, men havde også sjove minder fra sin barndom i sognet; fx fra skolegangen og i familielivet.
Et arrangement som vist ingen gik utilfredse fra.
Tårnborg Lokalråd siger tak til alle gæster, fordi de kom og støttede op. Måske der er basis for en gentagelse en anden gang.

Hvis du gik af en aften helt til grin, så kan du se nogle prøver på Phillips komik her og  her

——————————————————————————

Tårnborgbladet – november 2019

Novembernummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-november-2019-web

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. december 2019.

———————————————————————————————————————

Tårnborgbladet – august 2019


Augustnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2019webudgave
Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2019.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. september 2019.

————————————————————————————-

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————