Velkommen til hjemmesiden “Taarnborg.dk”

Nedenfor kan du læse nogle af de seneste informationer om arrangementer, tiltag og ideer, som Tårnborg Lokalråd er – eller har været –  involveret i.

Hjemmesiden er under en længerevarende ombygning, så udvis venligst overbærenhed med det lidt rodede indhold og besværet med at finde rundt.

Hvis du skulle have lyst til et interessant – men ulønnet – job som webmaster, kontakter du blot en fra lokalrådet for nærmere informationer.


Julebazar i forsamlingshuset

Tårnborg Lokalråd kan også træffes til Julebazar 2022.
Så hvis du har gode forslag, spørgsmål eller lyst til at engagere dig i lokalområdet,
så kontakter du blot folkene på lokalrådets stand på søndag mellem 10 og 15.
Og så er der jo også mange andre gode oplevelser på julebazaren,
som du selvfølgelig bør besøge!

(Tryk på plakaten for større og læsbare version!)

————————————————————————–

Tårnborg spiser atter sammen

i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 6. december klokken 18.00

(Tryk på plakaten for større og læsbare version!)

Så er det atter tid til et par hyggelige timer med god mad og musik
i selskab med andre fra Tårnborgområdet.
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. december på taarnborg.aktiviteter@gmail.com
eller telefon 30204811 (helst via sms!).

Prisen for deltagelsen i bespisningen er
60 kr. for pensionister og børn under 12 år
75 kr. for alle andre
Betaling via MobilePay på 30204811

——————————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

“En vandring i sporet af H. C. Andersen”

Godt humør og stor vandreglæde samt interesse for vores eventyrlige by ved Storebælt var tydelig hos de omkring 40 deltagere i Tårnborg Vandreklubs tur i sporet af H. C. Andersen søndag den 13. november 2022.


Vandringen blev guidet af en veloplagt Kurt Rehder, der undervejs berigede alle med kendte – samt før i dag helt ukendte – sider af det gamle Korsørs bygninger og beboere og af H. C. Andersens oplevelser under hans mangfoldige ophold i Korsør.
Atter en vandring, der var spændende, sjov og sund for krop og sjæl. Tak til alle deltagere og selvfølgelig allermest til guiden, der gjorde turen mulig!

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, produceret en folder,
som du er velkommen til at udskrive – så kan du jo selv gå turen:
(Tryk på folderen for større og læsbare version!)

Tårnborg Vandreklub inviterer til sæsonens sidste vandring den 11. december klokken 10.00 under titlen “En vintervandring i Lystskoven”. Turen guides af Villy Jensen og starten går fra P-pladsen ved Sommerlyst, hvor der også sluttes af efter et par timers vandring. Måske vi ses?

——————————————————————————————–

Tårnborgs Initiativpris 2023

Har du en god idé til noget, som måske kan engagere, aktivere, motivere og glæde mange i vores sogn, så kan du søge økonomisk hjælp til realiseringen af din idé.

Læs nærmere på nedenstående opslag, som du kan gøre større og læsbar ved at trykke på det!

Husk, der skal søges senest den 1. januar 2023!

—————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

På alle tiders varmeste 30. oktober vandrede godt 30 friske deltagere en dejlig efterårstur med Tårnborg Vandreklub i den skønne natur rundt om Tårnborg Kirke. Villy Jensen var dagens meget kompetente guide, og han ledte alle vandrerne sikkert gennem et par timers afvekslende naturoplevelser ved nor, mose og søer. Tak til Villy for turen – og til deltagerne for fremmødet og lydhørheden!

  

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted søndag den 13. november klokken 14.00 fra Fæstningen i Korsør, hvor Kurt Rehder vil guide os på en tur “I en berømtheds fodspor”. Alle interesserede er velkomne og deltagelse er gratis!

————————————————————————————————–

Tårnborgbladet november 2022

Novembernummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet i løbet af den første uge af november.

Hvis du ikke har modtaget bladet den 7. november
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet november 2022 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2023.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2023.

———————————————————————————————-

Tårnborg spiste sammen

i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 18. oktober klokken 18.00

Det var dejligt at se så mange humørfyldte og sangglade deltagere til
“Tårnborg spiser sammen”  den 18. oktober 2022.
Men der var også meget at glædes over: Flot bordopdækning, venlig betjening af personalet i forsamlingshuset, velsmagende og rigelig mad, dejlig musik af Troels Christensen, rare og hyggelige borddamer og -herrer samt – til glæde for udsatte og anbragte børn i Danmark og Tårnborg Lokalråd – gavmilde spisegæster, der købte mange skrabelodder, og der var vindere iblandt køberne! Tak til jer alle, der skabte en varm og hyggelig aften!

Måske vi ses til næste “Tårnborg spiser sammen” tirsdag den 6. december 2022?

———————————————————————————————————

 

Ren Natur-tur søndag den 9. oktober

Holdet før indsamlingen – uden fotografen!

Søndag gik Tårnborg Vandreklub en Ren Natur-tur i Byparken og på Revsporet i Korsør i et skønt vejr med høj sol og skyfri himmel.

Femten friske og energiske indsamlere deltog i de to timers forskønnelse af naturen, og alle var enige om, at mange korsoranere havde snydt sig selv for en dejlig, hyggelig og samfundsgavnlig naturoplevelse denne søndag eftermiddag, hvor flere af deltagerne kom steder, de ikke tidligere havde besøgt.

 

Affald blev der fundet, både lavt ….

…. og højt, hvor glasskår ikke bør være i et bål!

Nogen vil mene, at færgen også skal i sækken!

Retur fra Revsporet

Indsamlingsresultatet

Lidt til mave og gane efter indsamlingen

Nu håber vi, at brugerne af park og spor bemærker forskønnelsen, og at det overvejes at anvende affaldskurve i stedet for naturen, når der skal bortskaffes fx emballage, slikpapir og cigaretskodder.

Velfortjent afslapning efter indsamlingen

——————————————————————————————————————————

Tårnborg fra vugge til grav

….. er titlen på høringssvaret fra bestyrelsen for Dagli’Brugsen i Frølunde til Slagelse Kommune i anledning af budget ’23. Du kan læse svaret her nedenfor.
Måske bør du også afgive et høringssvar? På kommunens hjemmeside kan du læse de allerede afgivne svar. Der er ikke mange fra Tårnborgområdet! Er det, fordi de fleste af os her i sognet synes, at alt er tilfredsstillende? Jamen, det vil politikerne også gerne høre om.
(Høringssvar skal være afgivet senest på onsdag den 21. september klokken 12.00).

Tårnborg fra vugge til grav

Kære Slagelse Byråd:

Kom ud og se Tårnborg, vores lokalsamfund. I vores lokalsamfund er vejen sikret, fra du bliver født. Du kan blive passet i vores børneinstitution, Kildebakken, som har de bedste ydre og indre rammer. Du kan som barn færdes sikkert på cykelstier op til Tårnborg skole. Vi har Tårnborg Skole med de fineste rammer omkring skolen: Idrætsmæssige med gymnastiksal, hal og baner lige ved skolen. Vi har naturomgivelser, som eleverne kan opleve tæt på, de kan færdes i moseområdet og ved Korsør Nor med et fantastisk og sjældent fugleliv. Vi har historiske omgivelser fra den sjældne jættestue til Marsk Stigshøj. En del af skolen er i et plan, så undervisning af bevægelseshæmmede elever kan også foregå her.
Elever, der har brug for en lilleskole med gode udendørs pladsmuligheder, kunne virkelig komme ud til Tårnborg Skole, så alle elever kan få samme skolegård og omgivelser med en undervisning tilpasset børn, der har særlige behov i rolige og overskuelige omgivelser. Eleverne kan gå til præst direkte fra skolen, gå op til den årlige julegudstjeneste i kirken, blive konfirmeret i Tårnborg Kirke, opleve den smukke beliggenhed og høre vores præst, kirkesanger og organist gøre kirken levende.

Eleverne kan gå fra Tårnborg Skole direkte i klubben uden at skulle uden for området, og lærere og pædagoger har mulighed for det nære samarbejde. Efter elevernes færdiggjorte skolegang får flere af eleverne et job i vores lokale Frølunde Dagli’Brugs, hvilket gør, at de unge og brugsens kunder ofte får et særligt personligt forhold både til den lokale brugs og hinanden i nærmiljøet. Tårnborg skole/hal byder på gode muligheder for de unge, for den lokale idrætsforening og senere i resten af livet for seniorer. I vores lokalområde har vi igen fået forsamlingshuset til at køre – Dagli’Brugsen – vores lokale brugs skal vi bevare – vi har et kompetent lokalråd, der arrangerer alt fra gåture til lokale sammenkomster med dygtige kompetente guider. Lige nu er vi ved at bygge et boligområde, som sammen med børneinstitution, skole, kirke, lokal brugs, forsamlingshus er et ”must” for et lokalområde. Blot mangler vi et plejehjem, som lå i de bedste omgivelser mellem skole og kirke, men som af kommunen aldrig blev udbygget til tidssvarende krav.
Så borgmester og byråd, kom nu ud og se, hvad der er sket med vores plejehjem, som fungerede i 70-80’erne! Plejehjemmet sygnede hen i de ellers så smukke omgivelser. Det må ikke ske for Tårnborg Skole! Vi har de bedste rammer til alle børn i skolen – Tårnborg skole skal bevares for hele samfundet Tårnborgs skyld!

På vegne af bestyrelsen i Frølunde Dagli’Brugs og uddeleren, Thomas Aaskov,

Elna Steffen Nielsen
formand

————————————————————————————————————-

Nye tårnborgensere

Tak til Liselotte, Mette, Daniel, Mille, Frederik, Sigrid, Gert og Kasper for jeres lydhørhed til Tårnborg Lokalråds tilflytterarrangement den 20. september 2022 i Tårnborghallen. Det var dejligt, at I tog jer tid til at høre lidt om vores sogn

Også tak til Tanja, Line og Søren fra skolen og TIF samt til Trine fra Korsør Bykontor for jeres gode informationer til alle fremmødte.

Tårnborg Lokalråd håber at gentage arrangementet om et års tid igen, hvis nogle nye tilflyttere skulle vise interesse

—————————————————————————————–

Sørg for en positiv udvikling i landsbyerne

(Åbent brev fra Tårnborg Lokalråd til byrådet ifm. budgetforliget 2023)

Hvis vi ønsker at afvikle – og ikke udvikle – landområderne i Slagelse Kommune, så er der god grund til at rose kommunens budgetforslag for 2023, hvor der ses en stor overvægt af besparelsesforslag, der især får konsekvenser for livet på landet, herunder livet i Tårnborg-området.  Tårnborg Lokalråd ønsker naturligvis at udvikle Tårnborgområdet, hvilket Slagelse Kommune også tidligere har brystet sig af gennem udmeldinger om, at den ønsker at understøtte en positiv udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyerne.

I budgetforslaget for 2023 er det svært at se støtten til de af kommunens borgere, der bor på landet, hvilket dog en tredjedel af alle borgere gør. I fremtiden vil det kræve store resurser at bo på landet, både når det gælder økonomi og tid, da meget bliver dyrt for den enkelte, og meget vil ligge langt fra bopælen, så uden bil og god fysik får man rigtig svært ved at klare sig på landet.


Lokalt er vi naturligvis meget bekymret for fremtiden, nu hvor Tårnborg Skole foreslås nedlagt, da det højst sandsynligt har nogle øjeblikkelige konsekvenser. Bare udmeldingen af forslaget kan resultere i en elevflugt til andre folkeskoler eller måske til nogle privat- og friskoletilbud, for hvem vil komme for sent med indmeldelsen til ”ønskeskolen”? Siden kan byrådet så komme og fortælle, at skolens forældre selv nedlagde Tårnborg Skole, da de jo ikke ønsker børn på den lokale skole!

Tårnborg Lokalråd håber, at forslaget om skolelukningen trækkes tilbage hurtigst muligt, da lukningen under alle omstændigheder vil være til stor skade for lokalsamfundet og have en lang række afledte konsekvenser for et godt, trygt og meningsfyldt liv for alle borgere i området.

Uanset hvad fremtiden bringer, så vil en skolelukning komme til at presse idrætslivet i Tårnborgområdet, da fx hallens økonomi hænger meget sammen med skolens brug af den, og hvor mon børn samt forældre vil vælge at dyrke idræt, når kammerater, venner og skole har bopæl uden for sognet? Den kollektive trafik vil ligeledes blive minimeret og sandsynligvis helt forsvinde fra yderdistrikterne, som fx fra Halseby, hvor Tårnborg Skole ligger. Uden skole og gode transportmuligheder bliver det vanskeligt at tiltrække nye tilflyttere, hvilket vil resultere i lavere huspriser og færre børnefamilier i området, hvilket vil medføre et pres på børnehavens eksistensmuligheder og mindre handel i Dagli’Brugsen og hos øvrige lokale næringsdrivende.

Denne dystopiske udvikling kan kun imødegås ved at bevare landsbyskolerne. Så kan man eventuelt lukke en eller flere købstadsskoler, såfremt byrådet anser skolelukninger som eneste vej ud af den nuværende økonomiske situation for kommunen. I købstæderne vil det ikke give nær de samme problemer for borgerne, og det er her, der er rigtig mange millioner at hente. Det er der ikke på landet, og hvis vi ønsker borgere på landet, så må vi også acceptere, at det koster noget at bevare sammenhængskraften og det gode liv i både land og by i kommunen.

Såfremt byrådet ulykkeligt nok i sidste ende beslutter sig for at lukke Tårnborg Skole, opfordrer vi til, at der øjeblikkeligt lægges en plan for den efterfølgende brug af skolens bygninger, så forfald og hærværk undgås. Bygningerne er p.t. meget velholdte og brugbare for mange andre gøremål, og en udflytning af fx nogle af kommunens forvaltninger til Tjærebyvej 1 kunne være en god løsning til gavn for både sognet og kommunens økonomi, da de kommunale bygninger, der nu bruges i købstæderne, kunne sælges for en god pris, og nye bygninger – en tidligere skole – kunne tages i brug, stort set uden udgifter.

I håbet om at byrådet nytænker besparelsesmulighederne, så ikke landområderne kommer til at bære den største byrde, med venlig hilsen

Tårnborg Lokalråd
v / formand Jørgen F. Rasmussen

————————————————————————————————————————-

Bevar Tårnborg Skole-underskriftsindsamling

Ønsker du at støtte bevarelsen af Tårnborg Skole, kan du støtte med din underskrift her!

———————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

Guiderne, Eigil og Søren, leder an

Det var en dejlig tur, dagens guider, Eigil og Søren, havde planlagt til eftermiddagens vandring søndag den 18. september 2022. Med interessante beretninger undervejs førte de to guider omkring 30 friske vandrere og en hund gennem Frølunde Feds natur og historie fra arilds tid til vore dage.
Tak til alle, der deltog samt naturligvis især til guiderne – og en speciel stor tak til Alex, som bidrog med masser af ny viden om områdets udvikling og afvikling under vandringen ad nu forsvundne veje. Det var rigtig spændende! – Og så var vejret selvfølgelig flot og vindstille med solstrejf og smukke skyer i alle grå-hvide nuancer.

Vandring langs højvandsmuren på Broholmvej

Alex viser, hvor en nu nedbrændt gård tidligere lå

Vandring langs den gamle vej på fedet mod Tjæreby og Vemmelev

———————————————————————————————————————————–

Fællesskabsstafetten gennem Tårnborg

En Fællesskabsstafet er en idé udviklet i Slagelse Kommune og siden taget op af en række andre kommuner i Danmark. Stafetten er en aktivitet, som forsøger at skabe møder på tværs af fællesskaber og bringe både frivillige foreninger, kommunale institutioner og andre organisationer sammen i ét stort fællesskab.
       

Tårnborg Lokalråd havde i år forsøgt at gøre stafettens rute gennem Tårnborg så enkel som mulig, og vi opfordrede til, at interesserede sluttede sig til som deltagere, enten som depechebærer eller som følge – og efter eget valg til fods, i løb, på cykel eller på andet køretøj uden motor! Desværre var fremmødet ikke overvældende – bortset fra i Børnegården Kildebakken! Man kan blive en smule bekymret for fællesskabsfølelsen i sognet, når man ser på deltagerantallet de to dage, men der skal lyde en stor tak til alle, der valgte at tage del i Fællesskabsstafetten gennem sognet lørdag og søndag. Specielt var det rigtig flot, at så mange børn og forældre i Børnegården Kildebakken mødte frem en søndag formiddag og med stor energi deltog i transporten af depechen.

Stafettens rute og tider de to dage kan aflæses på det vedhæftede program!

——————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Efterårssæsonen 2022

(Tryk på plakaten for større og læsbar version!)

——————————————————————————————————

Tårnborgbladet august 2022

Augustnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet i løbet af den første uge af august.

Hvis du ikke har modtaget bladet den 7. august
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:  Tårnborgbladet august 2022 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2022.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 1. oktober 2022.

——————————————————————————————————————

Sankthans på Ørnumbakken 2022

Sankthans 2022 på Ørnumbakken vil blive husket for et fantastisk vejr med blå himmel, brændende sol – selv sent på aftenen, og rigtig mange sommerglade gæster til Tårnborg Lokalråds bålarrangement på Naturområdet Ørnumbakken.

Alle deltagere lod til at hygge sig, og efter at mange havde indtaget mad og drikke, blev det flot anlagte bål antændt klokken 20.30, og folketingsmand Stén Knuth holdt årets båltale, som kom vidt omkring fra heksejagt til krig i Europa. Meget fortjent blev talen afsluttet med kraftige klapsalver fra det intenst lyttende publikum på bålpladsen. Til sidst blev midsommervisen og “Danmark, nu blunder den lyse nat” smukt afsunget af det store kor, som de fremmødte tilsammen udgjorde denne uforglemmelige aften.

Som så ofte før var det Thomas, der havde sørget for en veltilrettelagt bålplads. I år var der god hjælp fra Ulla og Kim, som sørgede for børnebålet med stor hjælp fra barnebarnet, Oskar, så der kunne bages snobrød til både voksne og børn. Brian og Anne Marie tog også god del i forberedelserne til det vellykkede arrangement. Næste år er der måske endnu flere, der vil melde sig til en aktiv indsats i årets sankthansarrangement?

Alle skal have en stor tak for indsatsen. Stén Knuth, Thomas, Ulla, Kim, Oskar, Brian og Anne Marie samt alle fremmødte på Ørnumbakken var i forening grunden til, at vi atter i fællesskab fik en dejlig aften i Tårnborg Sogn. Det sætter lokaltrådet stor pris på. Tak!

—————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

En vandring for Ukraine

Vandringsstart ved svømmehallen

Tak til alle deltagere i Tårnborg Vandreklubs ”Vandring for Ukraine”, og især tak til Svitlana Victorova, som guidede de fremmødte på en dejlig tur, som var tilsmilet af vejret, naturen og guidens tur-ledelse samt beretninger. Desværre var fremmødet ikke helt så stort som turens formål måske fortjente, men den samtidige folkeafstemning samt truende skyer i horisonten holdt sandsynligvis en del potentielle deltagere hjemme.

– Det er dog stadig muligt at støtte Vandreklubbens indsamling gennem Dansk Røde Kors til fordel for Ukraines krigsramte. Læs nærmere nederst i denne artikel!

På vej mod noret

Vandringen fandt sted fra p-pladsen ved Korsør Svømmehal  onsdag den 1. juni klokken 19.00.

Opmærksomme lyttere til Svitlanas beretninger

Vandringen blev guidet af Svitlana Victorova, som er opvokset i Ukraine, og som blandt andre steder også har været bosiddende på Krim-halvøen i mange år. Svitlana kom til Danmark i 1999 og er nu lokalt bosiddende, men hun har stadig mange familiemedlemmer og bekendte i det krigshærgede Ukraine. Sine brødre, der nægter at flygte fra Ukraine, taler hun med hver dag i telefonen, og gennem dem har hun et stort kendskab til situationen for den almindelige, civile befolkning i Ukraine, og de lider meget – særligt de ældre, som hverken kan eller vil flygte, fortæller Svitlana.

Sol, sommer og en skov så smuk

Svitlana arbejder som tolk i integrationsafdelingen i Roskilde Kommune, hvor hun hjælper med modtagelse af flygtninge fra Ukraine, hvilket øger hendes indsigt i ukrainernes fortvivlende og mangeartede nødsituation som følge af bombninger, beskydninger, overgreb, indespærring, sult og tørst samt død og lemlæstelse af nær familie, bekendte og venner. Det er nok svært at sætte sig ind i for de fleste danskere.

Vandrerne fik god, sund motion

Svitlana er et engageret udelivsmenneske, og længe før Ukraine-krigen startede, havde Tårnborg Vandreklub og Svitlana aftalt, at hun skulle guide en tur i Lystskoven og langs noret i forårssæsonen. Vandringen fik i forårsprogrammet navnet ”Panoramaturen”, men har altså nu ændret navn pga. den aktuelle aggression mod Ukraine.

Næsten retur til udgangspunktet i rette tid – klokken 21

Der var mulighed for at støtte de nødlidende ukrainere gennem en Tårnborg Vandreklub-indsamling under Dansk Røde Kors enten i forbindelse med vandringen eller eventuelt før og efter. Indsamlingen har følgende netadresse:https://indsamling.rodekors.dk/team/tarnborg-vandreklub-2022

————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

 Vandreturen den 22. maj i Korsør Lystskov

Klokken er lidt i 8.00. Efterhånden er de 28 tilmeldte deltagere mødt frem. Vejret er lidt ustadigt for vores usædvanlige forår. Det er overskyet – lidt mørke skyer og så lidt vind.

Vi starter helt nede ved stranden ved ”den bagerste skovstrand”. I den varme luft kan man stadig fornemme, at ramsløgene dominerer både i antal og i duft.

Snakken falder på forfattere, der med udgangspunkt fra Legatboligen ved Comwell har udøvet deres digtekunst på stedet.

Stier fører os videre igennem dele af skoven som flere af deltagerne ikke havde bevæget sig i før. Stadig går snakken i flokken. I større eller mindre grupper bliver mangt og meget vendt. Snakken samtidigt med, at man søger at suge indtryk til sig.

Videre krydser vi asfaltvejen gennem Korsør Lystskov. Vejen var stadig fuldt farbar, så det ventede dronningebesøg vil nok ikke foranledige mere asfalt i skoven.

Ad en sti næsten på toppen af den stejle skråning ned mod Søskær Mose går turen nu i retning af stranden. Til trods for tidens løv er det muligt at ane tunneldalen,
som er blevet til Søskær Mose.

Snakken falder på skovens absolutte farligste dyr – skovflåten – som så mange andre steder er den meget lille mide også nærværende her.

Der er god tid til at snakke og tænke. En af sidegevinsterne ved at gå disse vandreture er, at man får set nye steder – eller får lyst til at besøge gammelkendte steder en anden gang, måske alene – eller blot med en enkelt ledsager.

Som guide gennem nogle år er det spændende at opleve tilflyttere til vore lokalområde – se dem begejstres over vores natur. Også på denne tur var nye borgere med, som uden tøven giver lystskoven topkarakter – endda forud for de flotte skove omkring Århus.

Den asfalterende vej bliver igen krydset. Nu går turen tilbage – ikke mod udgangspunktet, men mod Sommerlyst, hvor en storslået brunch venter klokken 9.45. Vi når frem – nærmest på minuttet går hele holdet til bords i hyggelige omgivelser i den gamle jagtkro.

To timer i frisk luft og mange indtryk – i godt selskab giver appetit.

Tekst: Villy Jensen
Fotos: Else Kristensen / Jørgen F. Rasmussen

————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Anført af Henning Christensen (til højre på billedet) fik vandrerne en smuk tur langs kysten

En lille snes glade vandrere tog del i søndagens tur fra Ceresengen til Lystskoven og retur, og anført af dagens kompetente guide, Henning Christensen, fik de alle nogle dejlige oplevelser langs den smukke korsoranske kyst, der denne dag var solbeskinnet fra en skyfri himmel.

Tak til alle, der deltog – og især til guiden,
som fandt frem til alle de mest spændende steder langs Korsørs sydkyst.

Et tiltrængt hvil på stranden ved Søskær Mose

Vandring med Storebæltsbroen i ryggen

————————————————————————————————————–

 Tårnborgbladet maj 2022

Majnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle i Tårnborgområdet inden 1. maj.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af maj
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet maj 2022-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2022.
Deadline for indlæg til majnummeret er den 1. juli 2022.

—————————————————————————————-

Touren gennem Tårnborg 2. juli 2022

 Sidste års Tour de France-løb blev en stor succes for Danmark, da Jonas Vingegaard sluttede som nr. 2, hvilket er det bedste danske resultat, siden Bjarne Riis vandt løbet i 1996.
I år – den 2. juli 2022 – kører Tour de France-feltet gennem Tårnborg under årets 2. etape fra Roskilde til Nyborg. I Slagelse Kommune kaldes etapen “Touren over Broen”, og Tårnborg-gennemkørslen kalder vi  “Tour de Tårnborg”.

Tårnborg Lokalråd synes, at hele sognet bør samles til en gul fest på tour-dagen, hvor vi sammen byder det store cykelfelt, den kilometerlange reklamekaravane, hele verdens tv-seende cykelsportsinteresserede samt de rigtig mange tilskuere velkommen til sognet.
Derfor planlægger lokalrådet forskellige aktiviteter på dagen og i månederne op til eventen, men vi vil gerne have dig med! Så hvis du har idéer eller blot vil hjælpe til, så kontakt venligst Tårnborg Lokalråd inden alt for længe, så dagen kan blive festlig og oplevelsesrig for os alle i sognet!

Planer er foreløbigt disse:

(Klik på plakaten for større og læsbar version)

——————————————————————————–

Etablering af ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget

Meget overraskende for de fleste beboere i Halsebyområdet – og sandsynligvis også for resten af tårnborgenserne – er der meget fremskredne planer om at
etablere en ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget!

Læs nærmere om planerne og reaktionerne her!

———————————————————————

Tårnborg eSport i fuld fremgang: Søger flere frivillige


Tårnborg eSport har atter fået gang i foreningen, men søger frivillige til arbejdet for de unge eSports-interesserede. Både de unge brugere og forældrene til dem
er glade for det nye initiativ.

Læs mere her!

———————————————————————-

Så tog de skraldet!

Søndag den 3. april tog godt 25 tårnborgensere handskerne på, fattede nogle affaldssække og greb fat i en affaldssnapper, hvorefter de vandrede en frisk tur på et par timer på de solbeskinnede gader, stræder, marker og vejkanter i sognet.
Alle var de mødt frem til Tårnborg Lokalråds årlige indsamling af skrald, som havde sin start og afslutning ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Arrangementet var som sædvanlig kommet i stand gennem et samarbejde mellem lokalrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Slagelse Kommune.

Blandt indsamlerne sås både børn, unge, lidt ældre og meget ældre kvinder og mænd, så alle generationer støttede dagens gode formål til glæde for både natur og beboere i sognet.
Og der var rigeligt at samle ind! Det blev til omkring 150 kg affald, hvor især engangsemballage som slikpapir og takeaway-poser og -beholdere var dominerende, men også rigtig mange fyldte hundelorteposer kunne indsamlerne fornøje sig med! Desuden blev der indsamlet godt 100 hele, iturevne eller flade dåser, hvoraf langt de fleste
– desværre for indsamlerne – var uden pant!

Affaldssamlerne valgte selv deres indsamlingsrute, og det siger sig selv, at 25 personer – selv gennem to timers ihærdigt arbejde – ikke kan dække hele Tårnborg Sogns behov for affaldsopsamling, så hvis du synes, der stadig ligger en del affald og flyder i dit sognekvarter, er det sandsynligvis, fordi ingen fra dit område deltog i søndagens affaldsindsamling. Men det kan du let være med til at råde bod på – både i dag og til næste års affaldsindsamling!

Efter den rosværdige indsats havde lokalrådet sørget for noget koldt at drikke, og
Dagli’Brugsen i Frølunde bød meget venligt på kage og kaffe.
Tak for kaffe – og tak for et samfundsgavnligt arbejde til alle indsamlerne!

——————————————————————————————————————

 Tårnborg Vandreklub

Vandringsstart fra 3F’s kursuscenter

Det blev en dejlig vandring, som de godt 30 deltagere i turen ”Tårnborgspor på Halsskov” gennemførte søndag eftermiddag klokken 14 – 16.
Strålende sol og lunt forårsvejr, ingen blæst, god vejvisning og spændende fortællinger fra den meget kompetente lokalhistoriker Kurt Rehder gjorde eftermiddagen hyggelig og berigende, samtidig med vandrerne fik god motion for sjæl og krop.

På vej til gravstedet for hesten Ino ved den gamle “Tårnborgbroen”

Turguiden, Kurt Rehder, havde udarbejdet en folder i forbindelse med vandringen.
Her kan du se og eventuelt udskrive folderen: Tårnborgspor på Halsskov-folder 27.03.2022.

Den gamle Tårnborg Skole (1913-1923)

Her på Halsskovvej lå tidligere Brugsen i mange år

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted som en affaldsindsamling i lokalområdet søndag den 3. april klokken 10.00 fra Dagli’Brugsen i Frølunde. Alle interesserede er velkomne. Der vil blive budt på lidt at drikke efter anstrengelserne.

———————————————————————————–

Tårnborg Lokalråds beboermøde 2022
og fremlæggelse af LUP-gruppens arbejde

Årets Beboermøde i Tårnborg Lokalråd, der blev afholdt i forsamlingshuset i tirsdags, den 22. marts, blev en interessant mosaik om Tårnborgområdets fortid, nutid og fremtid, der tilsammen gav et billede af et område med masser af muligheder. Især fremlæggelsen af den siddende LUP-gruppes arbejde gav håb om, at sognet kan forvente en positiv udvikling i de næste årtier.

Beboermødet var pænt besøgt, men der var plads nok!

Omkring 30 interesserede tårnborgensere mødte frem til en spændende gennemgang af de Lokale UdviklingsPlaner (LUP’en), som en gruppe af egnens ildsjæle har arbejdet med de seneste godt to år. Hele LUP-gruppen fortjener stor ros for indsatsen, som endnu ikke er endeligt afsluttet, men en del planer er allerede effektueret, medens andre planer i årene fremover vil kræve nye, friske kræfter i sognet, såfremt planerne ønskes realiseret.

Efter lidt indtagelse af kaffe, boller og kage fulgte et ganske udramatisk beboermøde, hvor dirigenten, Søren Mikkelsen, sørgede for en effektiv og hurtig mødeafvikling.

Årsberetningen for lokalrådets arbejde i 2021 var forholdsvis kort, hvilket naturligvis skyldes, at det stort set var umuligt at arrangere noget som helst i første halvdel af året pga. coronarestriktionerne. I anden halvdel af året kom der dog heldigvis gang i en hel del arrangementer, som fik flot tilslutning fra sognets beboere. (Læs hele beretningen her!).

Efter at formandens årsberetning fortsatte lokalrådets kasserer med sin beretning og regnskabsfremlæggelse. Regnskabet udviste et pænt overskud, hvilket især skyldes, at lokalrådet atter har modtaget tilskud til arrangementer, som ikke har været gennemførlige i 2021, men forhåbentlig kan afvikles i 2022.

Ingen beboere havde ønsket at komme med forslag til vedtægterne eller lokalrådets arbejde, så der blev derfor gået direkte til valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 2022.

Meget glædeligt blev denne valghandling både hurtig og let. Ingen blandt de fremmødte skulle unødigt presses til at indgå i næste periodes Tårnborg Lokalråd. Der skulle vælges fire medlemmer til det nye lokalråd, da to medlemmer var på valg efter to år i rådet, og da de to suppleanter kun sidder for ét år ad gangen. Gertrud Bendorff og Tanja Gotfredsen Rud Petersen havde på forhånd meddelt, at de ønskede genvalg. Begge skal have stor tak for deres indsats til Tårnborgområdets bedste gennem deres tid i lokalrådet!

Valghandlingerne resulterede i, at de syv i det nye råd er: Sonja Johansen, Charlotte Horn,
Anne-Marie Larsen, Christian Alexander Skaarup-Kjellerup, Thomas Hansen, Henrik Kjærside og Jørgen F. Rasmussen.
Som bilagskontrollant blev Jørgen Frandsen genvalgt, og Ib Larsen tog atter mod posten som bilagskontrollantsuppleant.

Næste tirsdag, den 29. marts, vil de syv medlemmer af Tårnborg Lokalråd mødes til et konstituerende møde, så de enkelte poster kan blive fordelt blandt dem, og årets arbejde til gavn for Tårnborg Sogn kan fortsætte.

——————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

Søndag den 13. marts 2022 gik 25 vandrere forårssæsonens første vandring i Tårnborg Vandreklub. Turen gik over stok og sten ved nor, kirke og mose og var ledsaget af sol, gæs og traner på himlen samt glade, eventyrlystne og utrættelige vandringsfolk på stier og marker.
Søndag den 27. marts kan også du deltage i en vandring i Tårnborg Vandreklub. Titlen på vandringen er “Tårnborgspor på Halsskov”, og den starter fra P-pladsen ved 3F’s Kursuscenter (det tidligere Comwell-hotel) klokken 14.00.

Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er ganske gratis!

————————————————————————————————————

Tårnborgbladet – februar 2022

Februarnummeret 2022 af “Tårnborgbladet” er udkommet og skulle gerne være omdelt
til alle 
i Tårnborgområdet.

Tidligere læsere af Tårnborgbladet vil sikkert bemærke, at bladets tryk- og papirkvalitet er ændret i forhold til tidligere. Dette er sket af økonomiske årsager, da priserne på meget stiger i denne tid, hvilket også gælder for trykning af blade. Du er meget velkommen til at give os et praj om din mening i forhold til den nye bladkvalitet (og selvfølgelig også om indholdet!).

Forhåbentlig kan du alligevel finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet februar 2022 – web-version

——————————————————————————————————

DIAlogen

Her kan du læse det seneste “DIAlogen”, som er et nyhedsbrev om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og lokalrådene i området,
herunder også Tårnborg Lokalråd.
Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt. I den seneste udgave står ikke meget om vores sogn, men alligevel er der ganske interessant læsning i nyhedsbrevet.

 Læs nyhedsbrevet her!

———————————————————————————————

  Tårnborgbladet – november 2021

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet november 2021 – webudgave

Desværre var der ikke plads til alt i novemberudgaven af Tårnborgbladet, så hvis du gerne vil læse de fuldstændige (næsten) uredigerede kommunalvalgsindlæg fra de politiske partier, så kan du gøre det her!

Og her kan du læse hele den uforkortede og uredigerede
årsberetning for Tårnborg Skole 2020-2021.

——————————————————————————————-

 Tårnborg Vandreklub

Tak til de godt 25 friske vandrere, der deltog i vandringen med Tårnborg Vandreklub
den 10. oktober ad gamle stræder og veje i Svenstrup og Frølunde. Interesserede og engagerede deltagere er altid en fornøjelse at være sammen med, og når guiden så er så kompetent og velforberedt, som Kurt Rehder var – og altid er – ja, så kan kun vejret ødelægge søndagsturen, hvilket absolut ikke var tilfældet i dag!
Måske vi ses til næste vandring?

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: Vandring ad gamle veje i Frølunde og Svenstrup-folder

——————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

 “Skælskør – en købstad i Slagelse Kommune”, den 8. september med bus fra Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00, blev en dejlig vandring med lunt sensommerligt vejr, hyggelige deltagere og – som altid – en veloplagt guide, Kurt Rehder.

I løbet af hele turens godt fire timer, blev deltagerne meget klogere på begivenheder og steder langs ruten fra Frølunde til Skælskør samt på Skælskørs bygninger, mindesmærker, indbyggere, skæpper og alen – og naturligvis på drabsmændene fra Frølundes skæbne efter mordet på sognefogden i 1824, da turen blev afsluttet med et besøg på Kanehøj.

Skælskør er en interessant by

Frokost på havnen

Ved foden af Kanehøj, hvor sognefogedens drabsmænd blev henrettet

Vikingbus og Kurt Rehder hjalp vandreklubben på vej

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: 2021.09.08 Skælskør og Kanehøj Bakke.

——————————————————————————————————————

  Tårnborgbladet – august 2021

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet august 2021-webudgave

————————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Korsør – en købstad i Slagelse Kommune

Efterårssæsonens første vandring –  en byvandring i Korsør torsdag den 12. august klokken 10.00 – i Tårnborg vandreklub blev en stor succes med 26 interesserede deltagere. Vandringen var støttet af midler fra en af Slagelse Kommunens puljer, der skal understøtte ældres lyst til aktivitet og var derfor især rettet mod seniorerne på 60+ i sognet og tilstødende områder.

Vandringen var samtidig en markering af vandreklubbens 5-års-jubilæum, og den blev
– som så mange gange før – guidet af den engagerede
og lokalhistorisk meget vidende Kurt Rehder.

Efter to en halv times vandring blev turen afsluttet med en frokost
på en af byens dejlige restauranter.

Tak til alle der deltog, og naturligvis især til guiden, Kurt Rehder.

——————————————————————————————————–

Sankthansaften på Ørnumbakken 2021

“Naturområdet Ørnumbakken” og Tårnborg Lokalråds invitation  til en hyggelig aften ved Noret
med børnebål, snobrød, båltale, sankthansbål og -sange blev en stor succes.

Lokalrådet vil gerne udtrykke sin tak til alle fremmødte for overholdelse af alle restriktioner, hyggeligt samvær og gode sangstemmer! En speciel tak til Thomas for et flot bål og områdeklargørelsen, og til Nina for en dejlig opbyggelig hekse-båltale – og selvfølgelig til vejrguderne for et skønt sankthans-vejr!

Vi håber at se jer alle igen til næste år (hvor vi måske kan lokke enkelte til at give en hånd med til arrangementet?).

Årets bål og heks 2021

Midsommervisen afsynges med klare stemmer

Båltale ved Nina, sognets præst

De sidste gløder af årets sankthansbål

———————————————————————————————————

Tårnborgbladet maj 2021

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2021 – webudgave

————————————————————————————————–

Nyopsat hjertestarter ved Dagli’Brugsen

Fredag eftermiddag blev en ny hjertestarter ved Dagli’Brugsen indviet i overværelse af nogle af sponsorerne. Brugsuddeler Thomas Helkiær holdt en lille takketale for de fremmødte på vegne af firmaet, Hjertestartnu, som står bag opsættelsen af hjertestarteren,
og Dagli’Brugsen bød på lidt at drikke og spise.

Stående fra venstre: Tim Jensen fra Pebcak IT;  Henrik Olsen fra Fazade Aps; Per Krogsgaard Larsen fra pkldesign & foto; Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde.
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS; Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult

Stående fra venstre: Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde; Nicolai Hvid og datteren Lahnee fra Tømrerfirmaet Hvid; Benya Just fra Just Massage
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS;
Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult.

Forhåbentlig kommer hjertestarteren aldrig i brug, men nu hænger den altså på væggen ved Dagli’Brugsen og skaber en del mere tryghed i sognet. Tak til alle sponsorerne, som har muliggjort dette gode aktiv for sognet.

Sponsorerne er: Pebcak IT; Fazade Aps; PKLdesign & foto; Maria Mildam – Psykoterapi & Coaching; Guard Your Soul v/Bettina Müller; Bakkegaard Svineproduktion ApS;  Skr-Consult;
Tømrerfirmaet Hvid;  Just Massage; Henrik Jensen VVS A/S; Clasen Dæk Service;
Salon Saxo v/Marianne Dalsgaard Christensen;
RB Tømrer;  Semitech A/S; TM Jessen ApS;
Vemmelev EL; Tømrermester Tommy Mortensen ApS; V.B.A. Incasso; TC Event v. Troels Christensen.

—————————————————————————————————-

Forslag til vandreture med We Walk
og Tårnborg Vandreklub

I februar og marts lægges i alt seks forslag til vandringer i Tårnborgområdet op her på siden.
Hvis du savner yderligere inspiration, kan du under menupunktet “Foreninger” finde “Tårnborg Vandreklub”, hvor du – ved at rulle ned på rullegardinet – kan finde omtale af nogle af de tidligere vandringer i klubben, hvilket måske kan give dig lyst til at afprøve en tur.
Vandreklubben kan desværre ikke arrangere vandringer p.t. pga. pandemien, men du kan jo heldigvis selv gå en tur – alene eller i selskab med få andre fra din sociale boble!

Vandring 6: Vandring i Rødhøjlund

Ruten for denne sjette We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub går gennem Rødhøjlund – eller Svenstrup Park, som den også benævnes nogle steder.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra et af stederne, som på kortet er markeret med et X.
I dette vandringseksempel starter turen fra den lille p-plads for enden af Reskavej, som de sidste hundrede meter ændrer sig fra asfalt- til grusvej.
Ruten er nogle steder – alt efter årstiden – temmelig fugtig og måske endda ganske fyldt med fårelort, så vælg dit fodtøj med omhu, når du skal ud på ruten.
Længden afhænger atter af din kondition og vandrelyst, da du let finder mange afstikkere i det spændende, kuperede område, hvor du mest færdes på tidligere havbund, som nu er inddæmmet. Vandringen går gennem et varieret landskab fx over højdedrag med udsigt til Korsør Gokartbane, langs vandløb med mulighed for passage via trædesten, langs marker og gennem skovbevoksning samt forbi en tidligere – nu rekonstrueret – stensætning fra en fortidig bygning, som måske var en helligdom til dyrkelse af frugtbarhedsgudinden Freja.
Den viste rute er på cirka 2,5 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende – lidt ældre oplysninger – om området:
Rødhøjlund Skov er en kommunal skov mellem Svenstrup og Korsør. Rødhøjvej, Fyldpladsen og Ørnumvej afgrænser Rødhøjlund. Korsør Fyldplads er i øjeblikket ved at blive bygget om til rekreativt område, og de to områder kommer til at støde helt op til hinanden. Det bliver et stort kuperet område med fantastisk udsigt til Korsør Nor”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————-

Vandring 5: Vandring på Frølunde Fed

Ruten for denne femte We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er lagt på Frølunde Fed – langs stranden, strandengen og gennem det store sommerhusområde.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den relativt store p-plads på Broholmvej (nær nr. 87).
Ruten er let at vandre og veksler mellem sand, græs og grusstier.
Længden afhænger af din kondition og vandrelyst, da du sikkert finder mange afstikkere i sommerhusområdet. Den viste rute er på cirka 3 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende om området:
”Naturen er i højsædet på denne fredelige strand. – Selve stranden er en blanding af sand og sten, ofte med en del opskyllet tang. Frølunde Fed Strand støder op til et større område af sommerhuse. På stranden er der et kommunalt strandhus med diverse inventar beregnet til ture på stranden for børneinstitutioner og skoler. Bygningen administreres af Tårnborg Skole.
Området har en rig flora. Især grønsværen er interessant med mange smukke planter.

Der findes ca. 70 forskellige arter blomster som fx nikkende kobjælde, blodrød storkenæb, blåklokke, blåmunke, gul evighedsblomst, almindelig pimpinelle, bakke nellike og sankthansurt”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————————————–

Vandring 4: Vandring ad Højbjerg Skovstier

Ruten for denne fjerde We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub kan, som vandring 3, ses i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start din vandring fra en af de markerede p-pladser på kortet,
og vælg selv din vej via de markerede ruter.
Ruten er kuperet og kan være våd og pløret, afhængigt af vejrliget,
men den er altid flot og oplevelsesrig!

Turens længde afhænger af ruten, du vælger,
men et sted mellem to og seks kilometer bliver den let,
især hvis du vælger at gå ad det spændende MTB-spor i skoven,
hvor du skal være meget opmærksom på de hurtige cyklister!
(Medbring eventuelt selv din cykel. Det vil du ikke fortryde.)

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

—————————————————————————-

Vandring 3: Vandring ad Musholm Kyststi

Ruten for denne tredje We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er hentet i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den lille p-plads ved indkørslen til Musholmvej fra Stibjergvej.
Ruten er handicapvenlig og kan som regel gennemføres i kørestol eller med rollator.
I nogle perioder, når vejret har været meget fugtigt, kan du dog desværre støde på stier, som er helt eller delvist oversvømmet af regnvand.

Pjecen, som er støttet af kommunen, kan i sin helhed ses her: Stier ved Højbjerg Skov
Måske kan andre ruter fra pjecen også have din interesse. Bemærk dog, at ikke alle oplysninger i pjecen stadig er gældende i dag.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 2: Halseby retur ad Kongevejen

We Walk-vandring nr. 2 med Tårnborg Vandreklub er en dejlig historie- og naturtur på godt fem kilometer. Vandringen kan eventuelt sammenkobles med Vandring 1,
hvilket forlænger vandringen en smule.

Dagens vandring foregår en del på alfarvej, så vær opmærksom på trafikken, og anvend allerhelst trafikvest, så turen bliver uden ubehagelige overraskelser.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Tjæreby, som nås efter et par kilometers vandring.

Midt i Tjæreby drejes til højre ad Kongevejen mod syd. Tidligere var denne vej åben for almindelig trafik, men nu er den forbeholdt cyklister og det løbende eller vandrende folk. Efter en vandring på cirka 500 meter på Kongevejen, ser du til højre for dig et par høje i en lille skovbevoksning ude på marken. Disse høje bør du besøge på din tur. Den første høj er en bronzealderhøj, som ikke er undersøgt og udgravet endnu, så den gemmer sikkert på mange hemmeligheder, som vi må vente på i mange år endnu, men høj nummer to er en jættestue, som er velundersøgt og delvist rekonstrueret, da højens byggematerialer har været fristende for omegnens beboere til diverse anvendelse, i tiderne hvor højens historie var glemt.

Efter jættestuebesøget fortsættes vandringen ad Kongevejen, som munder ud i Marsk Stigs Vej, hvor vandringen fortsætter til højre ad asfalteret vej. Inden den videre færd kan du kaste et blik til venstre, hvor du ikke langt væk kan se godset Tårnholm, som du naturligvis kan lave en afstikker forbi, for godset er helt sikkert værd at tage i øjesyn. Desværre er der lukket for besøg på selve Tårnholm, men man har da lov til at beskue de flotte bygninger
og omgivelser fra landevejen.

Turen går nu mod Tårnborg Kirke ad Marsk Stigs Vej, og lige før Tårnborg Kirke drejes til højre ad Kirkestien ved Tårnborggården. Du kan selvfølgelig atter vælge en afstikker ved kirken og besøge kirkegården og kirken inden den videre vandring, som går gennem Halseby Sø og Mose, hvor et rigt fugle- og planteliv kan iagttages.

En lille kilometer senere støder du atter på Tjærebyvej, hvor du fortsætter til venstre mod Korsør, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur. Alene – eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 1: Rundt om Halseby Sø og Tårnborg Borgbanke

Vi starter vores We Walk-vandringer med Tårnborg Vandreklub
med en lille tur på godt tre kilometer.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Slagelse.

Lige før Halseby-byskiltet drejes til højre ad Kirkestien mod Tårnborg Kirke. Du befinder dig nu på en sti, der gennem generationer er brugt af især Halsebybeboerne, når de skulle på besøg i kirken. Stien går gennem Halseby Mose og Sø, hvor du kan opleve et rigt dyre- og planteliv.

Kirkestien løber ud i Marsk Stigs Vej lige før Tårnborg Kirke, som du selvfølgelig kan vælge at besøge inden den videre vandring. Hvis du vælger et kirkegårdsbesøg, kan du fortsætte vandringen ved at bestige borgbanken vest for kirken
og dermed springe en kort del af ruten over.

I modsat fald fortsætter ruten ad stien, du finder ved at gå over Marsk Stigs Vej, hvor Kirkestien sluttede. Denne sti leder ned til en gammel middelalderhavn, som havde sin storhedstid, da den forsvundne middelalderby, Tårnborg,
havde sin beliggenhed på markområderne til venstre for dig.

Efter du har nydt den friske vind fra noret ved den lille havn, fortsætter du vandringen langs norets bred mod nord-vest. Her passerer du både sand-, siv- og tangbredder, og området kan til tider være lidt ufremkommeligt – især ved højvande.

Når du har gået nogle hundrede meter og har passeret skrænten op mod Tårnborg Slotsbanke, fortsætter du gennem en mindre træbevoksning, som slutter ved en rød låge ind mod et markområde med en trampesti, som skal anvendes til den videre færd. Men først bør du vælge en lille afstikker op på borgbanken, hvor Tårnborg Slot tidligere lå. Du finder toppen ved at følge stien mod højre, hvor det går temmelig stejlt op, men efter en kort tur finder du endnu en rød marklåge, som du passerer, og derpå vandrer du videre et kort stykke mod toppen til Tårnborg Slot. Nu er der kun ganske få, næsten usynlige ruiner tilbage, men udsigten er fantastisk her fra toppen af borgbanken.

Når din udsigtstrang er stillet, vandrer du retur til marklågen, hvor trampestien begynder. Her vandrer du langs noret, hvor et rigt fugleliv kan iagttages, inden du ender ved endnu en rød marklåge ud til en sti, der blandt andet kaldes ”Junglestien”, ”Naturstien” eller ”Teglværksstien” af de lokale beboere. Denne sti følger du mod højre.

Kort efter når du til den asfalterede Marsk Stigs Vej, som du følger til venstre til Tjærebyvej, hvor du drejer til højre igen, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur.
Alene – eller i selskab med få andre fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————–

Tårnborgbladet februar 2021

Februarnummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2021-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2021.
Deadline for indlæg til majnummeret er den 1. april 2021.

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet november 2020

Novembernummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet-november-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2021.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2021.

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet august 2020

Augustnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.
En nu opdaget fejl er en forkert angivelse af ugedagen for afholdelsen af lokalrådets Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus, onsdag den 26. august klokken 18.00.
(Men du vil sandsynligvis kunne finde andre unøjagtigheder i bladet,
hvilket du naturligvis er velkommen til at fornøje dig med).

Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2020.
Deadline for indlæg til novembernummeret er den 30. september 2020.

————————————————————————————————————–

”Tude Å – Hvor land bliver til vand”
En ny film fra Tårnborgområdet

Første del: Som landet ligger

I samarbejde med Tårnborg Lokalråd har Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen i 2019 arbejdet på at fremstille en film fra området ved Frølunde Fed samt Ydre og Indre Vejler.

Filmen er blevet til i rigtig god forståelse med ejere, lejere og forpagtere ude i området samt med økonomisk bistand fra Slagelse Kommune.

Endelig er optagelser af lyd og billeder foretaget af studerende under ledelse af
Martin F. Buchwald fra FGU i Korsør. En gruppe meget energiske  støtter – både ved optagelser, redigering og færdiggørelse af filmen.

Arbejdet med filmen begyndte allerede i januar 2019 med skrivning af manuskript og udsøgning af lokationer til optagelser. Herudover skulle der skaffes tilladelser til optagelser med drone.

Optagelserne er lavet i juni måned 2019. I perioden juni til oktober er der redigeret og indspillet musik og tale til filmen.

Slagelse Kommune har som nævnt ydet økonomisk bistand til produktionen – men har ellers ikke haft indflydelse på filmens manuskript, indhold og slutresultat. Vi er naturligvis meget taknemmelige for kommunens bistand – hvilket også gælder den parathed og velvillighed, vi har mødt hos FGU-filmholdet.

Vi håber, at mange vil nyde filmen, der sandsynligvis om få år vil kunne præsenteres med ordene: ”Engang så der sådan ud”.  I skal blot ”klikke” på titelbilledet øverst!
Eller her!

(Der skrives allerede på anden del af trilogien. Så I kan godt begynde at glæde jer).

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her får du nogle indtryk fra filmoptagelserne langs Tude Å:

Hvis du vil se mere film fra området, så finder du vores første filmforsøg her!

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet maj 2020

Majnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af maj eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2020.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2020.

———————————————————————————–

Tårnborgbladet – februar 2020

Februarnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2020 (e-udgave)

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. marts 2020.

—————————————————————————————————————

Tårnborg Nytårsløb og -vandring 2020For sjette gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev en pæn succes med omkring 100 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2020 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!

Arrangementet, der var støttet af Slagelse Kommune, startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning ved Else Kristensen, som var ”tilfældigt udvalgt” til opgaven blandt de fremmødte, da ingen andre i sognet havde meldt sig til tjansen.

Vejret viste sig fra sin meget venlige side, da solen skinnede fra en næsten skyfri himmel under hele løbet. Vinden blæste måske nok lidt rigeligt – især på toppen af kirkebakken – men den var næsten helt fraværende langs noret, hvor luften føltes ganske varm, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur, der gav masser af energi til de senere festligheder om aftenen.

Vinderen af 5-kilometeren for mænd, Jimmi, i fuld firspring langs noret med solen i ryggen!

Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Vinderne af 5-kilometer-løbet (som helt korrekt var på 4,7 km) blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra 3-kilometer-ruten (som var på 2,5 km).

Vinderen af 5-kilometeren for damer, Ellen Sofie, nærmer sig målet tæt forfulgt af sin lillebror, Martin.

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vinderne af 5-kilometeren, Jimmi og Ellen Sofie

Vinderne af børnequizzen, Frederik, Storm og Matilde

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Vær velkommen 2020

Godt nytår!

——————————————————————————————————

Politi- og nabohjælp via mobiltelefonen!


Tårnborgområdets kontaktbetjent, politiassistent Niels Jørgensen, har tilsendt Tårnborg Lokalråd informationer om to forholdsvise nye mobiltelefonapper – som måske kan være nyttige i vores område, hvilket lokalrådet synes, de kan – men læs selv om dem i nedenstående link, download eventuelt apperne og døm så selv!
Politi-appen
og
Nabohjælp-appen

——————————————————————————————————–

Phillip Devantier besøg i Tårnborg
var en stor succes!

Et konstant underholdt publikum fik et godt grin sammen med to meget veloplagte og velforberedte stand-uppere, da Phillip Devantier og Benjamin Jeppesen gæstede et udsolgt Tårnborg Forsamlingshus fredag aften.
Phillip var som ventet fuld af gode historier fra sit dagligliv, men havde også sjove minder fra sin barndom i sognet; fx fra skolegangen og i familielivet.
Et arrangement som vist ingen gik utilfredse fra.
Tårnborg Lokalråd siger tak til alle gæster, fordi de kom og støttede op. Måske der er basis for en gentagelse en anden gang.

Hvis du gik af en aften helt til grin, så kan du se nogle prøver på Phillips komik her og  her

——————————————————————————

Tårnborgbladet – november 2019

Novembernummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-november-2019-web

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. december 2019.

———————————————————————————————————————

Tårnborgbladet – august 2019


Augustnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2019webudgave
Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2019.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. september 2019.

————————————————————————————-

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————