1980’ernes Tårnborg stod klart i hukommelsen!

1980’ernes Tårnborg stod klart i hukommelsen!

Det er ikke meget, der er glemt fra dagliglivet i 1980’ernes Tårnborg. Det stod klart, da godt 50 seniorer var samlet til en nostalgisammenkomst onsdag den 23. november i Tårnborg Forsamlingshus. Her trængte minderne sig kraftigt på, og talelysten var stor under gennemgangen af kirke-, skole- og foreningslivet i det gamle Tårnborg for en generation siden.

Lyttende og smilende tilhørere

Lyttende og smilende tilhørere

Til arrangementet var arkitekten Jens Thorlaksson inviteret som særlig gæst. Han var i 1980’erne en af de ledende personer i restaureringen af Tårnborg Kirke, hvorunder tre gamle indgange til kirken atter kom til syne efter århundreders glemsel. Dette og meget andet berettede Jens Thorlaksson engageret om for de mange fremmødte nostalgikere.

Jens Thorlaksson fortalte om kirkens restaurering i 80'erne

Jens Thorlaksson fortalte om kirkens restaurering i 80’erne

Mange hyggede sig

Mange hyggede sig

Genkaldelsen af de øvrige mindeværdige begivenheder fra Tårnborg Sogn i 80’erne stod mødedeltagerne selv for – med en smule hjælp fra Tårnborg Lokalråd, som til lejligheden havde fremstillet en PowerPoint, der trods en del tekniske problemer, fik vækket en masse minder hos mødedeltagerne, som i stor stil havde medbragt billeder, dokumenter og genstande fra perioden, hvilke undervejs blev lagt frem til meget ivrig beskuelse og intensiv undersøgelse, for måske var der noget, man havde glemt?

Den meget talende konferencier

Den meget talende konferencier

Der blev budt på kaffe, te og wienerbrød

Der blev budt på kaffe, te og wienerbrød

Blandt de mange minder, der blev fremdraget, kan nævnes: Begravelsen – i en egetræskiste – af Helga Pedersen, Danmarks første kvindelige justitsminister, på Tårnborg Kirkegård; Lærerminder – som nyansat på Tårnborg Skole, hvor man blev modtaget med megen imødekommenhed og stor social inddragelse; Tårnborg IdrætsForening, som skiftede navn fra TGF til TIF, og som havde meget stor tilstrømning til alle idrætsgrene i klubben, hvilket medførte stor succes i mange af sportsgrenene, hvor især fodbold og håndbold gjorde sig bemærket; Forretningslivet, hvor der i 80’erne både var banker, frisører og en stofforhandler (altså en beklædnings- og garnforhandler!) – og naturligvis købmanden på Mælkevejen, som også var kendt som Danmarksmesteren i tipning; Kulturlivet, hvor der blev berettet om specielt de mange Tårnborgrevyer, som løb over scenen i 1980’erne, men også høstfesterne, hyggeklubben og ungdomsklubben blev mindet med stor glæde.

Koncentrerede og lyttende tilhørere

Koncentrerede og lyttende tilhørere

Tage med sin 80'er-fodboldtrøje sponseret af Frikøb på Mælkevejen

Tage med sin 80’er-fodboldtrøje sponseret af Frikøb på Mælkevejen

Chris var meget aktiv i 80'ernes Tårnborg

Chris var meget aktiv i 80’ernes Tårnborg

Under nostalgi-sammenkomsten blev der budt på kaffe, wienerbrød og en dejlig 80’er-frokostbuffet, som forsamlingshusets bestyrere havde anrettet flot og lækkert indbydende.

I baggrunden gøres frokosten klar

I baggrunden gøres frokosten klar

Efter tre timers vandring ad Mindernes Allé sluttede arrangementet med en tak for den store opbakning til sammenkomsten, og en del af deltagerne udtrykte venligt en afsluttende ros til arrangøren, Tårnborg Lokalråd.

Der var meget at tænke over

Der var meget at tænke over

Måske man også drømte sig tilbage?

Måske man også drømte sig tilbage?

Nogle minder kunne overraske

Nogle minder kunne overraske

Lokalrådet har i samarbejde med TIF’s +60-idrætshold besluttet
at følge nostalgisammenkomsten op ved at indbyde seniorerne til et Åben Hold-arrangement
tirsdag den 13. december klokken 10.00-12.00 i Tårnborghallen.
Temaet er ”Aktiv – før og nu!”, og de fremmødte vil forhåbentlig kunne motiveres til efterfølgende at deltage aktivt og socialt i +60’ernes ugentlige spil og hygge, som denne dag vil tilbyde mangfoldige former for aktiviteter, som fx dart, bobspil, bordtennis, floorball, kortspil og brætspil – samt hvad man ellers foreslår på dagen. Arrangementet bliver afsluttet med fællesspisning samt hygge og socialt samvær. Deltagelse i +60-arrangementet er gratis,
hvis blot man husker at tilmelde sig hos
Tårnborg Lokalråd senest den 10. december på telefon 30 20 48 11.

Roserne symboliserede en blomstrende periode i Tårnborg

Roserne symboliserede en blomstrende periode i Tårnborg

Mange minder blev opfrisket

Mange minder blev opfrisket

Kan I huske dengang ......?

Kan I huske dengang ……?

De medbragte minder studeres!

De medbragte minder studeres!

Ja, bare enden er god .....!

Ja, bare enden er god …..!