Sæsonstart: “Vinter ved Halsebysøerne”

Tårnborg Vandreklub

 Sæsonstart: “Vinter ved Halsebysøerne”

(Her kan du læse Villy Jensens beretning fra årets første vandretur med Tårnborg Vandreklub – et initiativ under lokalrådet i Tårnborg. – Foto: Jørgen F. Rasmussen)

Forårets vandreture arrangeret af Tårnborg Lokalråd blev
søndag den 25. februar kl. 14 skudt i gang.

Forår og forår er nok så meget sagt; en bidende kulde fra nord-øst har allerede i nogle dage blæst rigtig koldt, og temperaturen er nu meget ofte under frysepunktet.

Dagens guide Villy Jensen havde korrigeret for den oprindelige rute – det kunne synes at blive for koldt derude i det helt åbne landskab. Så en tur B var blevet planlagt – med muligheder for afkortning til en tur C, hvis det skulle blive alt for koldt og blæsende.

Til start var der mødt næsten 20 friske mennesker frem ved Tårnborg kirke. Udstyret med gule veste gik turen via den frosne kirkesti fra Tårnborg kirke til Halseby. Især det gode vejr og op imod 100 grågæs livede op på de frost-stivnede omgivelser. Gæssene var mærkede af det kølige vejr, fuglene flyttede sig ikke så gerne – og om nødvendigt – ikke ret langt.
 

Ad Marsk Stigs Vej og Halsebyvej nåede den gulklædte gruppe frem til stiindgangen ved Teglværkssøerne. Trods kulden var der højt humør, lyst til snak, så flere af deltagerne måtte af med vanterne på grund af varme. Ved de gamle lergrave blev der berettet om dyrelivet i og ved søerne –  om søernes tilblivelse – og endelig om, hvordan råmaterialerne
af ler kunne være havnet netop her. En historie, der bevægede sig fra nutid og i hvert fald i omegnen af 12.000 år tilbage i tiden.

Der er meget at fortælle om på en vandretur!

Alt kunne guiden dog ikke forklare. Det var ikke så meget det historiske eller faunaen,
men det forhold, at der i området var sat flere låger op.
At der tilsyneladende havde været trukket tråd for indhegning af et areal op mod kommunens materielgård- og at denne tråd så var pillet ned igen og lå i sirlige ruller. Ingen af de cirka 20 deltagere kunne komme med et kvalificeret bud på fænomenet.

Lågerne er klar! Nu ventes på om-indhegning og græssende kreaturer!

På Noret blev en enkelt gravand spottet. Denne tidlige forårsbebuder kan komme i vanskeligheder i takt med, at isen får mere og mere fat.

Stor ros til kommunen for nyopsættelserne af bord-bænke-sæt for trætte vandrere!

Den 25. februar er godt nok national ørnetællingsdag –
vi så desværre ikke nogen af de store rovfugle.

Gennem den røde låge, ad trampestien langs noret mod Tårnborg borgbanke

Over græsengene gik det nu op mod Tårnborg-borgen. Et drej til højre førte gruppen ned på stranden. I læ for vinden og i fuldt solskin var det næsten som en dejlig lun forårsdag her oppe under skrænten til borgen. Lavvande gav mulighed for at spotte adskillige murstensrester fra den gamle borg, der engang havde tronet mere end 25 meter over strandlinjen.

Neden for borgbanken. Bemærk røde mustensrester i forgrunden!

Det blev til en snak om Marsken Stig – havde han hærget her – eller ej – flertallet var nok for, at det havde han gjort, men i så fald havde han undgået kirke og borg. Denne fredløse marsk Stig – var ved udeblivelsesdom kendt skyldig for mordet på kong Erik Klipping – men nok så slemt: Han blev også falskmønter – undergravende for selve staten!

Sandstranden ved noret, som bør huskes til sommerens varme dage, når der skal sol- og vandbades!

Lidt længere henne ad stranden – der hvor vinden igen tog fat, fik gruppen en snak om fund på stranden. Villy Jensen viste eksempler på fund fra stenalderen. Råmaterialer i form af flinteblok, der var slået skaller af til brug for redskaber og våben. Skiveøkser som egentligt er forarbejdede flintafslag – og endelig en granitsten, som kan have været brugt til at hamre senstykker af flintblokken.

Her har mennesket vandret siden stenalderen

På det sidste stykke tilbage til udgangspunktet ved Tårnborg Kirke kvitterede en mindre flok bramgæs for vores besøg ved at flyve tæt ned over den gule flok.

Gåsegang langs noret

——————————————————————–

Næste vandring i vandreklubben finder sted
søndag den 18. marts klokken 14.00 med Kurt Rehder som guide.
Vandringen har fået titlen “En tur gennem Det gamle Tjæreby”, og under turen vil Kurt berette om tidligere tiders huse og gårde i Tjæreby.

Mødestedet for vandringen er viadukterne mellem Tjærebyvej og Agervej.
Husk påklædning afpasset vejrliget. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Læs mere om vandringen i Kurt Rehders turfolder, som du finder her!