”Foråret nærmer sig på Lejodde”-artikel

Tårnborg Vandreklub

Forårssæson 2019 indledtes den 24. februar klokken 14.00
med en tur under titlen ”Foråret nærmer sig på Lejodde”
Vi mødtes på den lille P-plads ved indkørslen til Musholmvej fra Storebæltsvej, hvorfra Villy Jensen guidede os på en vandretur til Lejodde.

Villy har efterfølgende skrevet en vandringsbeskrivelse, som kan læses her:

Det er søndag eftermiddag og det er årets første vandretur i lokalrådets vandrerklub. Det burde være vinter, men året har haft en rigtig mild start og dagen i dag er ikke nogen undtagelse. Meteorologerne  har lovet sol i formiddagstimerne med tåge og dis fra eftermiddag.

Klokken er ved at være 14. Der er ikke noget at se eller mærke til dis eller tåge, men mere end 50 forårsklare, vandreparate mennesker plus tre hunde er mødt op.
Turen går over den nyanlagte eng i bakkerne ved Musholm. Vandet står højt i søerne, så selv den nyanlagte sti (anlagt fordi den anden til stadighed er oversvømmet) er oversvømmet. Snakken går lystigt i den, sommetider, op til 50 meter lange slange af fortrinsvis gulvestede deltagere. Der spottes enkelte gæs. Et par sanglærker er allerede i gang med sangøvelser. Foråret banker så sandelig på.

Turen følger nu jernbanen mod Storebæltsbroen og samtalen falder naturligt på det kommende Tour de France. Der spottes gode tilskuerpladser langs cykelløbets rute over broen, men der er tid endnu til at vælge det netop rigtige sted – man er jo lokal.

Vi drejer fra tilkørslen til broen og går mod Lejsøen og Lejodden – en hel gruppe musvåger er i aktivitet ved den 6000 år gamle langdysse inde på marken – også en rød glente lader sig se et kort øjeblik. Denne aktivitet af fugle, der gerne spiser ådsler kunne tyde på dødsfald for en af områdets lidt større beboere – måske et rådyr. Vi passerer marker hvor også sanglærken er i gang.

Endelig når vi Lejsøen. Både Storebælt og Lejsøen ligger spejlblank. Vi kan se gråænder og grågæs  fra stien. Ligeledes en enkelt fiskehejre, viber, strandskader og store præstekraver. Præstekraverne er allerede nået langt i de indledende øvelser til pardannelse og territoriedannelser. Der flyves på stive vinger med halvt antal vingeslag – så ser man som præstekrave ekstra kraftfuld ud.
En stor flok rådyr – måske i omegnen af 12 styk tager flugten over marken i rolige spring. Det hvide bagparti – eller spejlet – er slået ud – Dette for at efterfølgere lettere kan se i hvilken retning flugten går.

Det bliver også til en snak om ravnen. En nærmest udryddet fugl, der nu er på vej tilbage -og som også lader sig se – og især høre over vores sogn. Der bliver givet råd om at finde denne bemærkelsesværdige og flotte fugl på google – og lytte til dens kald. Den høres langt oftere end den ses.
Vi nærmer os atter startstedet. Mere end 8 kilometer er nået. Mere end 10.500 skridt er gået – joh der er elektronik med, så mangt og meget registreres.

Efter godt tre timer kan Jørgen F. Rasmussen takke af til turens deltagere. Man er klar til at komme hjem og få benene lidt op. Vejret er også ved at slå om. Den lovede dis kryber ind ude fra vandet – det varer ikke så længe før det bliver mørkt.

——————————————————-

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub har fået titlen “Tårnholm-vandring” og finder sted søndag den 24. marts klokken 14.00 fra Tårnholms gårdsplads!