Tårnholmvandringen i marts 2019

Tårnborg Vandreklub

Rigtig mange mødte frem til en naturskøn og historisk interessant vandring på Tårnholm søndag den 24. marts 2019. Vandreklubben siger tak til guiderne og værtsparret, Inge og Knud Hjorth Rasmussen, som var særdeles gæstfrie gennem deres fremvisning af både det ydre og indre af Tårnholm herregård.

Her følger en lille turberetning af Villy Jensen, som var en af deltagerne i vandringen:

Vandreturen ved Tårnholm i marts

 Af Villy Jensen

Den 24. marts – dagens vandretur med Tårnborg Vandreklub er omkring Tårnholm hovedgård. Turen starter klokken 14, men allerede tyve minutter før er der ankommet mere end 60 forventningsfulde deltagere. Da ejerne – Inge og Knud Hjorth Rasmussen – byder velkommen, har vi rundet de 100 fremmødte.

 

Der overvejes kort at bruge megafon. Ideen kasseres, i stedet fordeler Inge og Knud sig over det store felt. De kender begge to deres nærområde særdeles godt efter mere end 21 år på stedet.

Afgang mod parken

Det første stop gøres i parken ved et stort, meget gammelt, nærmest udgået træ. Knud fortæller, at det er en akacie med en alder på 221 år – og det lever endnu. Det gamle træs rodnet kan nå ned i en dybde af 18 meter under jorden. Træet må antages at være plantet relativt kort efter Tårnholm herregård blev oprettet i 1774. Fra det store gamle træ, med de dybe rødder gøres der holdt ved et andet stort – tilsyneladende – lidt specielt træ. Der gættes. Knud kan afsløre, at det er et tulipantræ. Der var dog gået flere år, før blikket var faldet på de bladlignende blomster.

 

Akacien på 221 år!

Det er godt nok højt!

Træerne står åbent og spredt i den smukke park. Træerne kommer virkelig til deres ret i det fri, men må nok også være lidt udsatte mod vejr og vind. Fra parken fortsættes ud i en tilstødende åben bøgeskov, der med en rand af ege når helt til vandkanten i Noret.

Danmarks højeste tulipantræ!

Omkring 115 deltog i vandringen

Undervejs støder deltagerne på en mindeplade over nogle 1800-tals beboere på gården. Inge fortæller, at pladen er hentet frem fra nogle gemmer inde på gården. Pladen synes at være placeret på en gravhøj. Der er ikke nogen sten til højen. Stenene kan være benyttet ved byggeri eller til indhegning – eller, endnu et eller – gravhøjen er fra bronzealderen, hvor brugen af de store sten var gået af mode.

Gravstenen på “Flagbakken”

Med gravhøje samt fund af flinteredskaber kan beboelse i området føres tilbage til bondestenalderen – og endda endnu længere – en tidslinje på mere end 8000 år.

Vikingesøen

 En lille sø tæt ved Noret kaldes for Vikingesøen. Det fortælles, at man her landede tømmer fra Norge til opførelse af Trelleborg. At søen skulle være blevet brugt til imprægnering af stolper, hvorefter, de var blevet slæbt til Trelleborg. En spændende historie leveret en gang af glarmester Hansson fra Korsør. Søen ligger der i hvert fald endnu – og er mærkværdig dyb i den ene ende – over 6 meter.

Fra vandkanten går turen tilbage til hovedbygningen og de omliggende bygninger – flere af dem fredede – alle bevaringsværdige.

En herregård har naturligvis en gartnerbolig

Tårnholms store lade fra 1774 blev beundret

En flot gårdsplads

Turen sluttes af med en invitation til at kigge indenfor i hovedbygningen. Rigtig mange af deltagerne takker ja – og får en kort rundvisning i mange af de store rum i hovedbygningen fra 1798. Jagttrofæer, indretning, fotos og malerier fortæller om en gård, der lever i dag – men, som i malerier, har holdt sig igennem rigtig mange år.

Sko og støvler blev pænt hensat inden fremvisningen af gemakkerne

Tak for en oplevelsesrig vandring

Efter godt halvanden times spændende vandring gennem Tårnholms natur og hovedbygningens værelser takkes der varmt af med værtsparret, der meget gæstfrit gav de mange deltagere i vandringen et fint og oplevelsesrigt indblik i Tårnholms liv og virke i fortid og nutid.

————————————————————————–

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted søndag den 7. april klokken 14.00 med start fra gårdspladsen ved Bonderup.
Vandringen har titlen ”Bonderup-vandring”, og har Kurt Rehder som guide.
Som sædvanligt er alle interesserede velkomne, og deltagelse er ganske gratis.

————————————————————————-