Årsberetning for Tårnborg Skole 2020-2021

Årsberetning, Tårnborg Skole – Skolebestyrelse – August 2021. 
Af Tanja Gotfredsen, formand for skolebestyrelsen

I Skoleårets gang i 2020/2021 er et af de skoleår vi husker.

Sommerferien er forbi, efteråret kommer med smukke farver i naturen, vinteren er dog stadig et stykke væk, og det er ved at været tid til at kigge tilbage på skoleåret.

Go-Daw festen i september 2020 blev desværre ikke afholdt, pga. Covid-19. Næste Go-Daw fest der afholdes 7. september 2021, bliver heldigvis til noget, dog med nogle restriktioner. Det ser vi meget frem til.

Skole/hjem samtaler blev afholdt inden skoleåret 20/21 sluttede.

Skoleåret 20/21 stod i renoveringens tegn. Indskoling fik nye møbler, legeplads er blevet opgraderet, der er kommet bålhus på Naturen, og generelt på skolen er der blevet renoveret og malet. Vi håber renoveringen kan fortsætte de næste par år.

Der er købt PCer, Bøger og Licenser til mellemtrin/udskoling.

Motionsugen op til efterårsferien 2020 blev også klaret, og alle elever havde en dejlig dag.

Masser af aktiviteter blev det også til i SFOen  bl.a. den altid populære Halloweenfest. I SFO’en er der kommet glade nye ansigter, som har iværksat nogle gode idéer, og hyggelige initiativer, det glæder vi os til at følge.

Fakkeloptoget blev aflyst dette skoleår, af samme årsag som Go-Dawfesten, Vi håber et lignende arrangement kan lade sig gøre, til næste skoleår 21/22.

Lærernes dag blev også fejret, med blomster og kagemand til personalet.

Tårnborg Kirke inviterede 2. klasse på besøg, for at høre om hvorfor vi fejrer påske. Eleverne fik lov til at komme op i Kirketårnet og høre klokkerne ringe.

Skolen inviterede alle klasser til Juleklip, hvor der blev pyntet op i hver klasse, i bedste julestil. Der var en konkurrence på spil, om hvilken klasse der var mest ”julet”. 3. klasse hev sejren hjem, og fik en fortjent præmie for udsmykningen.

SFOen indbød også til deres egen julearrangment, hvor der var underholdning i gymnastiksalen, luciaoptog samt aftensmad og juleklip.

Ledelsesteamet er blevet løftet og der er et ledelsesteam på 3, hhv. Skoleleder Majse Larsen, SFO-leder Thomas Schmidt, og Viceskoleleder Kenneth Bukhave. Et stærkt team, der allerede nu er godt i gang med at løfte skolen hen i den retning vi gerne vil, og vigtigst, til gavn for eleverne både på de faglige parametre og trivslen på skolen.

I år havde skolen ingen 9. klasse, som kunne blive fejret afslutnignsvis, derfor blev Sidste Skoledag blev i år fejret med pølsevogn og hjem-is kom forbi og delte glædeligt ud til alle eleverne.

Skolebestyrelsen har brugt tid på sammen med ledelsesteamet og lærerne, at tilføje nye principper til skolen, som bestyrelsen har udarbejdet. Det er vigtigt disse ting er up-to-date, og vi følger med tiden og dens udvikling.

På bestyrelsesmøderne er der bl.a. blevet fastsat mobil-fri skole, Covid-19 har ligeledes fyldt meget på møderne, samt introduktion af nye ansigter. Vi nåede at holde et par stykker af fysiske møder i skoleåret. Vi ser frem til mange flere fremadrettet.

Det er altid muligt at tilgå seneste referater fra skolebestyrelsesmøderne på Tårnborg Skoles hjemmeside: Referater – Tårnborg Skole – Slagelse Kommune

Vi vil dernæst også takke for det gode samarbejde på tværs mellem lærer, pædagoger, elever og lokale interessenter, som er med til at få samarbejde og fællesskab til at blive en cirkel, som er positiv for alle i Tårnborg Sogn. Tak til forældre og andre mennesker for opbakning til Skolens arrangementer. Det er dejligt at se forældre til vores børn kan se vigtigheden i at støtte op arrangementerne, børnene er en del af. Det gavner lokalområdet men vigtigst – børnene. De vokser ved disse arrangementer, og at nogen de kender, kommer og ser hvad de har udarbejdet.

På skolebestyrelsens vegne og ønske om et gode skoleår 2021/2022.

Tanja Gotfredsen, Formand.