Bakkely Skov i Vemmelev

Tårnborg Vandreklub
“Bakkely Skov i Vemmelev”

Tag med på en vandring i et af vores nabosogne!
Tag med Tårnborg Vandreklub og Kurt Rehder på en aftenvandretur
i Bakkely Skov i Vemmelev onsdag den 16. maj klokken 19.00.
Turen starter ved vejen til Bakkelygård over for Vemmelev Kirke.
Deltagelse i vandringen er for alle interesserede og er ganske gratis!

Til brug for vandringen har Kurt Rehder udfærdiget en folder, som kan læses og udskrives her:
Tur nr. 38. Bakkely Skov ved Vemmelev