Beboermøde i lokalrådet

Beboermøde i Tårnborg Lokalråd

Den 19. marts afholdes der Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus, og her møder der forhåbentlig mange op, da det er mødet, hvor sognets beboere
kan få indflydelse på udviklingen i lokalområdet.

Beboermødet er lokalrådets generalforsamling, og dagsordenen kan ses på opslaget ovenfor.
Et punkt på dagsordenen er valg til lokalrådet, og her vil det være dejligt, hvis mange viser sig interesseret i at blive valgt. I øjeblikket sidder seks personer i rådet, men det vil være glædeligt, hvis der atter kan vælges syv personer. Vedtægterne for lokalrådet kan læses her!.

Aftenens dagsorden kan læses her:

(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version)

Beboermødet starter klokken 18.00 med spisning for interesserede. Menuen koster kun 50 kr. pr. deltager. Hvis man ingen menu ønsker, møder man blot frem til selve generalforsamlingsdelen klokken 19.30.