Beboermødet den 2. marts 2016

Beboermødet den 2. marts 2016

Der mødte omkring 25 beboere frem til Lokalrådets Beboermøde, hvilket var en del under det antal, som Lokalrådet havde håbet på. Men vejret var denne aften også rigtigt dårligt med regn, slud og kulde, så nogle potentielle mødedeltagere valgte måske den lune stue – frem for en tur ud i det kolde vejrlig til mødet i forsamlingshuset.Logo - Tårnborg Lokalråd - rektangulært

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

De sidste forberedelser gøres inden Beboermødet

De sidste forberedelser gøres inden Beboermødet

Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg:
Karina Ralsted (ønskede ikke genvalg), Kristian Thanning (ønskede ikke genvalg) og Thomas Hansen (ville gerne genvælges).


Fire personer blev opstillet til valget, og efter en kort redegørelse af de opstilledes synspunkter for arbejdet i Lokalrådet resulterede den skriftlige afstemning i, at følgende blev valgt: 
Thomas Hansen, Mette Jørgensen og Anne-Marie Larsen.

Som suppleanter i Lokalrådet blev følgende valgt: Keld Mikkelsen og Mia Larsen.

Lokalrådets årsberetning, som Lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, aflagde, kan læses her.

Beboermødet sluttede nogle minutter før klokken 21 med en kort tak for god ro og orden fra Lokalrådets formand til de fremmødte, samt til dirigenten, Bjarne Nielsen, for en kompetent og behaglig ledelse af Beboermødet.

Læs hele referatet fra beboermødet her