Tårnborgkalenderen

Aktiviteter som skal med i Tårnborg kalenderen skal indsendes til taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Næste Lokalrådsmøde er den ( se under referater)  Forslag kan sendes på taarnborg.formand@gmail.com.

Med venlig hilsen

Karen Holst Carlsen