Bilag til Beboermødet 2017

Nedenfor finder du årsberetningen, regnskabet og vedtægtsændringsforslagene:

Årsberetning i Tårnborg Lokalråd 15. marts 2017

Det er nu 2 år siden, at Tårnborg Lokalråd blev stiftet. Jeg syntes godt, at man kan sige, at der er sket en del i Tårnborgområdet siden. Når jeg ser tilbage på, hvad der er sket i Tårnborg lokalområde siden sidste beboermøde, så syntes jeg, at det er meget imponerende, hvordan tingene blomstrer op.  Jeg vil gerne sige tusinde tak til alle de frivillige, der gang på gang tropper op og hjælper til med at få tingene til at ske. Jeg ville ønske, at der var mange flere af jeres slags, og det håber og tror jeg faktisk, at der er. De ved det måske bare ikke endnu!

Jeg tror, at det er lykkes os at få gjort opmærksom på, at Tårnborg ikke bare er en forstad til Korsør, men at der rent faktisk er et område, som gerne vil noget. Jørgen og jeg har i forbindelse med et dialogmøde med LTE-udvalget i Slagelse Kommune fortalt om Tårnborg og om Tårnborg Lokalråd.

Lokalrådet var sammen med en masse andre foreninger i Slagelse Kommune til ”Civilsamfundets topmøde I”. Slagelse Kommune har lige som mange andre kommuner fokus på ildsjælene og på landdistrikterne i kommunen. På ”Civil-samfundets topmøde” var der blandt andet indlæg fra daværende kulturminister Bertel Harder, som talte om foreningslivet i Danmark og Bjørn Hansen fra DeltagerDanmark, som er en organisation, der kan hjælpe foreninger som Tårnborg Lokalråd med, hvordan man støtter op om fællesskabet i lokalområdet, og hvordan man får frivillige til at støtte op. Slagelse kommune har besluttet at få hjælp fra DeltagerDanmark til at støtte op om ildsjælene og fællesskabet.

I eftersommeren 2016 blev jeg kontaktet af Maria Bjerring Petersen fra Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune. Maria sagde, at de havde hørt fra Borgerkonsulenten i kommune, at Tårnborg Lokalråd var kommunens nyeste lokalråd, og at vi i Tårnborg gjorde et kæmpe arbejde for at booste fællesskabet i Tårnborgområdet. Det ville Maria rigtig gerne høre mere om. Vi havde en længere snak om, hvorfor vi har stiftet Tårnborg Lokalråd, og hvorfor jeg som frivillig gik ind i arbejdet omkring det at drive et lokalråd. Jeg fortalte noget om, at jeg kunne se, at vi i Tårnborgområdet var nødt til at stå sammen, fordi vores samfund herude i Tårnborg har brug for det. Vi har brug for at tale sammen og være sammen, og det forsøger vi i Lokalrådet sammen med de øvrige foreninger, skole, børnehave, Brugsen og Forsamlingshuset at gøre noget ved. Slagelse Kommune samarbejder vi naturligvis også med, alt det vi kan. Og i april og maj måneder vil der være nogle workshops, der hedder ”få flere frivillige med”. Hvis der er nogle, som skulle have lyst til at deltage, så er de velkomne til at tage fat i mig senere i aften eller en af de nærmeste dage. Så skal jeg formidler, at I kan komme på disse workshops.

Vi har fået sat gang i flere ting. Noget er kommet for at blive, noget kommer måske ikke igen og noget kommer i en lidt anden udgave.

I april måned afholdt vi affaldsindsamling. Der var mødt 24 op for at deltage, hvilket jeg synes, var et meget flot fremmøde. Vi fik samlet 87 kg affald og 46 genbrugsdåser sammen. Det lyder ikke umiddelbart af så meget, men det er jo heldigvis tegn på, at der ikke er meget beskidt her. Vi vil lige som sidste år også i år afholde affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og kommunen. Det foregår søndag den 2. april 2017 kl. 10.00 fra Dagli’Brugsens i Frølundes parkeringsplads.

2016 var også året, hvor TårnborgMagasinet så dagens lys. Lokalrådet startede bladet op i samarbejde med Idrætsforeningen, og senere kom Menighedsrådet også med. Lokalrådet har besluttet ikke længere at være med i TårnborgMagasinet. Vi syntes, at det blev alt for dyrt. Vi fik ikke den indflydelse på magasinets indhold, som vi ønskede, når vi nu skulle betale for at få det lavet. For eksempel udvidede man lige pludselig udgivelsesområdet, således at det også dækkede Vemmelev, uden at fortælle det til os, hvilket ikke var noget, vi ønskede. Vi i Lokalrådet synes, at TårnborgMagasinet skal handle om, hvad der sker i Tårnborg og ikke om, hvad der sker i Vemmelev. I øjeblikket overvejer vi, hvordan vi får lavet et informationsblad, uden det koster en hel bondegård. Dette arbejder vi videre med i den nærmeste fremtid.

Det har vist sig at der er mange, der gerne vil ud og vandre i vores skønne natur. I maj måned var den første vandring i naturen, hvor vi var så heldige, at få Villy Jensen og Ib Larsen til at fortælle om fugle og planter. Stor tak til Villy og Ib for dette.

Efterfølgende lykkes det Lokalrådet at få tilskud fra Slagelse kommune til at starte Tårnborg Vandreklub op. Igen var vi heldige, da Villy Jensen, Kurt Rehder og Henning Nielsen gerne ville guide på turene, og det blev til 6 ture fra august til november. Så var det pause i december, men allerede i januar var de trofaste guider klar igen. Der er allerede gået tre ture og der er planlagt endnu 6 ture mere. Vandreklubben var ved sidste års landdistriktskonference indstillet til modtagelse af året landdistriktspris, som Landliv Slagelse uddeler, men desværre var Vandreklubben ikke så heldig at modtage prisen, men jeg synes, at det var flot at være blandt de 10, som var blevet indstillet til modtagelse af prisen. De fem personer, der tog initiativet til vandreklubben – og nu står bag den store succes med masser af interesserede vandrere til turene – fortjener mange roser for deres flotte arbejde!  Så derfor skal der lyde en stor tak til Anne-Marie Larsen, Mia Stenbjerg, Nina Larsen, Villy Jensen og Kurt Rehder.  Næste vandring er den 22. marts kl. 16.30 fra Korsør Station, hvor Villy vil tage deltagerne med tilbage til tiderne i det ældste Tårnborg samt sørge for, at der bliver hilst på forårets fugle.

I samarbejde med Villy Jensen var lokalrådet også så heldig at kunne afholde et Strandstenskursus, hvor den landskendte geolog Per Smed kom til sognet for at fortælle om strandens sten ved Frølunde Fed. Det viste sig, at interessen for strandens sten – eller måske Per Smed – rakte langt ud over vores område. Der kom folk helt fra Næstved og Nordvestsjælland for at tage del i kurset, og mange af dem udtalte beundring for vores natur i sognet, så måske fik vi her fat i nogle nye tilflyttere?

Kulturgruppen, som består af Irma Dohlmann, Bjarne Nielsen, James Hansen og Leif Gundersen, arrangerede sidste år et meget velbesøgt foredrag i forsamlingshuset med Henning Nielsen og Kurt Rehder, hvor de to lokalhistorikere fortalte om ”Frølundes ukendte fortid”. Dette blev senere fulgt op af en vandring i Rødhøjlund, hvor Henning og Kurt fortalte om, at der var noget der tyder på, at dette område i tidligere tider måske var ”Frejas Sal”.
Igen i år er Kulturgruppen trukket i arbejdstøjet og har allerede afholdt deres første arrangement, hvor Else Fejer Nielsen var her i Tårnborg Forsamlingshus for at fortælle om dengang, hun cyklede til Nordkap, meget kort tid efter hun var blevet hjerteopereret. Det blev et meget spændende foredrag med en masse flotte billeder fra Elses lange cykeltur!
Den 29. marts løber endnu et af Kulturgruppens arrangementer af stablen. Denne gang er det også Kurt Rehder og Henning Nielsen som foredragsholdere. De vil denne gang fortælle om ”Krig og kærlighed i Tårnborg”. Det er kl. 19.00 her i Forsamlingshuset. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Kulturgruppen for deres fine arrangementer og deres enorme arbejde.

Nytårsaftensdag afholdt vi traditionen tro nytårsløb i Tårnborg. Det var første år, hvor Tårnborg Lokalråd stod for arrangementet alene. Der var 30-40 stykker, der tog turen rundt enten i gang eller i løb. Da alle var kommet retur fra turen, var der bobler, sodavand og kransekage til alle. Der blev også delt præmier ud til de bedst udklædte for både børn og voksne.

I det forgangne år har lokalrådet – sammen med en meget imødekommende Slagelse Kommune samt sognets øvrige foreninger og institutioner – været involveret i udviklingen af et nyt rekreativt område ved Gammel Halseby. Som følge af kommunens kloakeringsrenovering i Gammel Halseby, som blandt andet medførte lokal afledning af regnvandet til brakmarken vest for gadekæret, opstod der mulighed for anlæggelse af et rekreativt område med stier, bakker til kælkning og mountainbikekørsel, borde og bænke, træer og buske samt et vådområde til afledningen af regnvandet. Forhåbentlig vil arealerne i fremtiden kunne udvikles til en oase med en spændende og varieret flora og fauna, hvor man kan opleve diversitet i beplantningen samt et rigt insekt- og fugleliv, hvilket vil være til glæde og gavn for alle i området, men ikke mindst for Slagelse Naturskole, Tårnborg Skole og beboerne i Specialcenter Vest på Halsebyvænget. – Lige nu er der ikke meget at se på arealerne, men ved fælles hjælp får vi sikkert gang i noget beplantning, så det bliver et grønt og smukt sted, hvor vi får lyst til at opholde os.
Der satses på en officiel åbning og indvielse af området den 17. juni 2017 samtidig med den planlagte fest ”Sommer i Tårnborg”.

Lokalrådet fik sidst på året bevilliget et beløb fra den såkaldte ”ældremilliard” af kommunen, hvilket gjorde det muligt at inviterer 60+seniorer og førtidspensionister til en nostalgisammenkomst i Tårnborg Forsamlingshus onsdag den 23. november. Bevillingen gav desuden mulighed for et ekstra arrangement i samarbejde med 60+idrætten i TIF. Begge sammenkomster blev store succeser, og vi håber meget på, at vi i løbet af 2017 for mulighed for at lave lignende arrangementer, for det lader til, at interessen for deltagelse i sociale arrangementer er til stede i sognet.

Den helt store satsning i 2016 var ”Sommer i Tårnborg”, som foregik den 10. juni oppe ved Tårnborghallen, og hvor vi havde alliereret os med Nina (sognets præst) der havde sørget for, at vi havde et pragtfuldt vejr. Jeg synes, at ”Sommer i Tårnborg” blev et rigtig godt arrangement med et pænt antal besøgende og aktiviteter for alle aldre. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusinde tak til alle, der var med til at gøre arrangementet vellykket. Jeg synes, at arrangementet viste, at når bare vi står sammen, kan det lade sig gøre at stable noget stort på benene.  Jeg er godt klar over, at der kunne have været mange flere deltagere, og at der var ting, som ikke var så hensigtsmæssigt, men alt skal have sin begyndelse. Vi er gået i gang med at planlægge dette års ”Sommer i Tårnborg”, og vi håber på, at alle I, der var med til at få det stablet festen på benene sidst år, gerne vil være med igen. Vi satser på mange flere deltagere i år og holder ved det, der fungerede godt, og tager det af programmet, der virkede mindre godt – samt satser på nogle nye tiltag.

Dette års sommerfest kommer til at foregå den 17. juni 2017. Hvis der er nogen som skulle have en god ide eller bare lyst til at være med til at arrangere dette års ”Sommer i Tårnborg”, så er I velkommen til at tage kontakt til en af os i Lokalrådet.

Hvis der er nogen, der sidder med nogle gode ideer til udvikling af vores lokalsamfund, og som gerne vil være med til at få dem ført ud i livet, så er det bare med at byde ind. Vi vil rigtig gerne bakke op om spændende initiativer til gavn for os alle i Tårnborgområdet.


Regnskab 2016 (klik for læsbar version)

Regnskab for 2016

——————————————————————————–

Forslag til vedtægtsændringer

Ændringsforslag 1

Lokalrådet foreslår at vedtægternes § 2  stk. 1 tilføjes et punkt, så den faste dagsorden får følgende udseende:

Stk. 1. Lokalrådet vælges på et beboermøde, der afholdes minimum hvert år senest ultimo marts.

Dette møde indvarsles ved skriftligt opslag og annoncering med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt senest 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af Lokalråd og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

———————————————————————————-

Ændringsforslag 2

På opfordring fra sidste års Beboermøde forslår Lokalrådet, at vedtægternes § 6  stk. 2 ændres til følgende ordlyd:

Stk. 2 – Lokalrådets reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned af kassereren

og godkendes af de fremmødte på beboermødet.

Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

———————————————————————————-