Billeder fra “Oldtidsturen”

1. Klar til "oldtidsturen"

1. Klar til “oldtidsturen”

Sognepræsten, Nina Dyrhoff  Nyegaard, bød på vandringsord fra Biblen

2. Sognepræsten, Nina Dyrhoff Nyegaard, bød på vandringsord fra Biblen

Dagens rute gennemgås

3. Dagens rute gennemgås

På Kirkestien fortalte Villy om efterårets fugle

4. På Kirkestien fortalte Villy om efterårets fugle

5. Nogle gode kilometer senere nås Kongevejen

5. Nogle gode kilometer senere nås Kongevejen

6. Jættestuen var mørklagt og tom!

6. Jættestuen var mørklagt og tom!

7. Videre gennem krat og mark

7. Videre gennem krat og mark

8. Fremme ved den urørte bronzealderhøj nær jættestuen

8. Fremme ved den urørte bronzealderhøj nær jættestuen