Billeder fra pinsevandringen 5. juni 2017

Så er vi klar til vandringen

Så er vi klar til vandringen

Fyldt op med energi fra den korte andagt i kirken sættes i gang

Fyldt op med energi fra den korte andagt i kirken sættes i gang

Trampestien til den forsvundne middelalderby var lettere ufremkommelig

Trampestien til den forsvundne middelalderby var lettere ufremkommelig

Men hvem er bedre end præsten til at bane vejen for menigheden?

Men hvem er bedre end præsten til at bane vejen for menigheden?

... og sønnen kunne inspicerer resultatet af anstrengelserne!

… og sønnen kunne inspicerer resultatet af anstrengelserne!

Midt i den forsvundne by ligger det gamle gadekær (måske?)

Midt i den forsvundne by ligger det gamle gadekær (måske?)

Kurt Rehder fortæller om de tidligere fund fra middelalderbyen

Kurt Rehder fortæller om de tidligere fund fra middelalderbyen

Måske lidt svært at forestille sig, men her lå i 1200- og 1300-tallet en by med masser af liv og med jævnlige besøg af kongen, der residerede i borgen

Måske lidt svært at forestille sig, men her lå i 1200- og 1300-tallet en by med masser af liv og med jævnlige besøg af kongen, der residerede i borgen, der lå lige vest for kirken

Turen fortsatte op ad bakken mod Møllebakken ......

Turen fortsatte op ad bakken mod Møllebakken ……

....... som ses her til venstre for de vandrende. Møllebakken må antages at have sit navn fra en tidligere mølle, der måske også har betjent beboerne i den forsvundne middelalderby i 1200-tallet?

……. som ses her til venstre for de vandrende. Møllebakken må antages at have sit navn fra en tidligere mølle, der måske også har betjent beboerne i den forsvundne middelalderby i 1200-tallet?

Vandringen forsatte ad Marsk Stigs Vej til Kongevejen, der tidligere kun var forbeholdt kongelig færdsel, men nu er det længe siden vejen har set kongelige personer og motoriserede transportmidler

Vandringen forsatte ad Marsk Stigs Vej til Kongevejen, der tidligere kun var forbeholdt kongelig færdsel, men nu er det længe siden vejen har set kongelige personer og motoriserede transportmidler

Indtil omkring 1900 lå der et husmandssted til højre - eller måske til venstre? - for Kongevejen på dette sted

Indtil omkring 1900 lå der et husmandssted til højre – eller måske til venstre? – for Kongevejen på dette sted

Turens næste mål var den endnu ikke udgravede og undersøgte bronzealderhøj samt ....

Turens næste mål var den endnu ikke udgravede og undersøgte bronzealderhøj samt ….

... den restaurerede jættestue fra bondestenalderen

… den restaurerede jættestue fra bondestenalderen

Begge oldtidsminder ligger på Brandsbjerg midt på Kongevejen og kan kun nås ved at passere en mark, hvor man selvfølgelig ikke tramper rundt mere end nødvendigt!

Begge oldtidsminder ligger på Brandsbjerg midt på Kongevejen og kan kun nås ved at passere en mark, hvor man selvfølgelig ikke tramper rundt mere end nødvendigt!

Det sidste stykke frem mod jættestuen er uden de store forhindringer!

Det sidste stykke frem mod jættestuen er rimelig let fremkommeligt!

Jættestuen har været anvendt til begravelser i en periode på mere en 1000 år for 4-5000 år siden!

Jættestuen har været anvendt til begravelser i en periode på mere en 1000 år for 4-5000 år siden!

Da jættestuen blev udgravet sidst i 1800-tallet fandt man cirka 30 skeletter og 143 enkeltfund i form af gravgods: fx flintknive, smykker og lertøj. Da vi besøgte gravstedet, var det tomt, mørkt - og meget imponerende! Utroligt, der i bondestenalderen kunne anlægges over 40000 jættestuer, uden de hjælpemidler vi kender i dag! Det er ikke underligt, at eftertiden troede, at det var jætter, der stod bag anlæggelsen af højene!

Da jættestuen blev udgravet sidst i 1800-tallet fandt man cirka 30 skeletter og 143 enkeltfund i form af gravgods: fx flintknive, smykker og lertøj. Da vi besøgte gravstedet, var det tomt, mørkt – og meget imponerende! Utroligt, der i bondestenalderen kunne anlægges over 40000 jættestuer, uden de hjælpemidler vi kender i dag! Det er ikke underligt, at eftertiden troede, at det var jætter, der stod bag anlæggelsen af højene!

Ingen blev efterladt i jættestuen, og turen kunne fortsætte mod ....

Ingen blev efterladt i jættestuen, og turen kunne fortsætte mod ….

... Tjæreby, og ad ......

… Tjæreby, og ad ……

.... Tjærebyvej, gennem ......

…. Tjærebyvej, gennem ……

---- Gl. Halseby med den nyasfalterede vej og det nyomlagte gadekær, til ...

—- Gl. Halseby med den nyasfalterede vej og det nyomlagte gadekær, til …

... præstegården, hvor Tårnborg Kirkes menighedsråd bød alle vandrerne på velsmagende sandwich samt drikkelse efter eget valg i konfirmandsturen. Efter en vandretur på små tre timer var det et meget velkomment tilbud, som alle deltagere takkede hjerteligt for.

… præstegården, hvor Tårnborg Kirkes menighedsråd bød alle vandrerne på velsmagende sandwich samt drikkelse efter eget valg i konfirmandsturen. Efter en vandretur på små tre timer var det et meget velkomment tilbud, som alle deltagere takkede hjerteligt for.