Borgerne Bestemmer i Tårnborg

Som de fleste forhåbentlig ved, har Tårnborg Lokalråd ønsket at gennemføre “Borgerne Bestemmer” for at sætte yderligere skub i udviklingen af området og styrke fællesskabet.

Slagelse Kommune støtter projektet med i alt 100.000 kr. til de idéforslag, der får flest stemmer til afstemnings-borgermødet.

Derfor: Mød op til Borgerne Bestemmer i Tårnborg!
Du har stemmeret, hvis du bor i Tårnborgområdet, er fyldt 13 år og møder frem til afstemningen den 23. januar!

Du kan se de to indkomne forslag, der skal stemmes om her:

Yderligere et forslag indkom til tiden, men er siden trukket tilbage af Tårnborg eSport, da foreningen synes, at andre har større behov for tilskuddet, end de p.t. har.
Det tilbagetrukne forslag ses her:

Afstemningsmødet finder sted onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00-20.30 i Tårnborg forsamlingshus.

Tårnborg Lokalråd håber, at rigtig mange af sognets beboere møder frem og tager del i valget af et forslag, som kan gavne alle i Tårnborgområdet.