En vandring gennem Hulby med Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklub

En vandring gennem Hulby med Tårnborg Vandreklub

Hulby i efterårets farver

”Den bedste vandretur jeg har deltaget i!”, var den afsluttende bemærkning fra en af de godt 30 deltagere i søndagens vandring gennem Hulby med Tårnborg Vandreklub og guiden Kurt Rehder. Vandringen havde titlen ”Hulby -før og nu”, og efter kommentarerne undervejs at dømme, så var der stor enighed om, at turen var dejlig!

Klar til vandring i trafiksikre veste

… og hurtigt blev det Hulby

Vandringen havde sit udgangspunkt fra P-pladsen over for Ydun Forsamlingshus og gik over sportspladsen gennem hele Hulby by, hvilket godt nok ikke er en lang strækning, men det er en interessant og – for mange af deltagerne – en minderig strækning!

Der lyttes opmærksomt

Sportspladsen i Hulby

Kurt Rehder berettede veloplagt om Ydun Forsamlingshus, om sognegrænserne mellem Vemmelev, Tårnborg og Boeslunde, som jo gør Hulby til en rigtig ”grænseby”, og om beboere, landbrug og virksomhedsdrift gennem tiderne i Hulby.  Beretningerne blev suppleret flittigt af deltagerne, som både kunne huske mange af de skæve eksistenser, som tidligere var en del af landsbyen, og desuden havde egne oplevelser fra den gamle skole i Hulby, fra vandringerne på kirkestien til Tårnborg og kælkebakken, som endte i gadekæret.

Grænsen mellem Tårnborg og Boeslunde sogne

Ringe fra hestenes tid

Smedens slibesten

Historier og minder fra sportspladsen, fra smedjen – hvor man stadig kan opleve og se ringene til fastholdelse af hestene og den store slibesten fra måske 1815, fra Brugsforeningen, fra skolen og fra de mange gårde og huse, hvor en del af vandredeltagerne havde haft deres barndom eller stadig bebor, afløste hinanden i en nærmest uendelig rækkefølge
under megen morskab for deltagerne.

Gadekæret med nyopsat ajlepumpe (malplaceret, men dekorativ?)

Postgården

Var her tidligere et brødudsalg?

Brugsen i Hulby

Hulby skole indtil 1957

Udsigt mod noret og Tårnborg Kirke

….. og meget mere kunne berettes!

Efter godt halvanden times vandring og fortælling vendte vandrerne retur til udgangspunktet, hvor Kurt Rehder blev takket med klapsalver for en frisk og livsbekræftende oplevelse i det sædvanlige gode vandrevejr med beretninger og anekdoter om ildspåsættelse, norbadning og nøgenhed, jernalderhuse og forsvundne, nedgravede svenskere samt sognestrid og -fællesskab.
Vandrerne fornemmede klart, at Hulby var – og er – en dejlig landsby at bebo, hvilket også meget tydeligt illustreres af, at ingen Til Salg-skilte blev observeret under søndagens vandring gennem Hulby.

Hulby havde tæt trafik af vandrere den søndag!

Til brug for vandringen havde Kurt Rehder udfærdiget en folder,
som kan læses og udskrives her:
Tur nr. 40 Hulby – før og nu.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted søndag den 9. december klokken 14.00 med start fra P-pladsen ved Tårnborg Kirke.
Vandringen har titlen ”Vinter i Tårnborgs natur”, og har Villy Jensen som guide. Som sædvanligt er alle interesserede velkomne, og deltagelse er ganske gratis.