Forårstur i Tårnborgparken

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklubs tur med Villy Jensen som guide  gennem Tårnborgparkens natur og historie søndag den 8. april blev en dejlig, forårsvarm vandring i skønne omgivelser.
Turguiden har skrevet en lille beretning om vandringen,
som denne sides webmaster har udvalgt nogle indtryk fra.

Vandretur i Tårnborgparken

 

 

 

 

 

Af Villy Jensen
Det er søndag. Det er den 8. april, og klokken er 14. Det må være dagen, hvor foråret er kommet til byen. Med det temperaturskifte til stort plus kan det tyde på, at det bliver et kort og hektisk forår.

Der er travlhed derude i naturen. Der er travlhed i de mange haver. Der er så meget, der skal nås på det nu korte forår.

Godt en halv snes deltagere til dagens travetur er mødt op. Kendte ansigter, men også et par helt nye.

Fra start går ruten forbi Tårnborggårdens hovedbygning. Vi får snakket om tidligere ejere. Gamle tiders jordbeskatningssystemer bliver fortalt. Hartkorn – et beregningssystem både til jordskatter og til beregning af bønder til militærtjeneste. Vi når helt op til dagens Korsør – det hævdes blandt deltagerne, at det spøger i den gamle hovedbygning.

Videre gennem den forårsklare golfbane. En del af banerne ”har forårsfri” for spil. Det er vist for blødt til spil endnu.

Tårnborgparkens allé er imponerende – også uden blade på træerne!

Vandrere forfulgt af en muldvarpehan!

Vi får set på redekasser, hvoraf flere allerede er beboede. Vi snakker om størrelser og placeringer af redekasser.

Fugleliv på Noret med udsigt til Tårnborg Kirke

Turen går videre gennem Lilleøanlægget – eller ”Mosen” som den også kaldes. Ænder, gæs og lappedykkere kan skimtes derude på vandet. Herfra fortsætter vi forbi klubhuse og vandrerhjem. Her, hvor der for tusinder af år siden var fangst- og boplader for stenalderfolket. En af turdeltagerene kan huske, at han var med til at si jorden ved opførelsen af vandrerhjemmet – opgaven var at finde selv de mindste sten-spor efter vore forfædre. Lidt længere fremme kunne vi i det skjulte skimte en gravhøj – også fra stenalderen.

En af søerne i mosen

På vores vej fandt deltagere resterne af en skovsneppe. Det gav anledning til betragtninger over jagttraditioner omkring nedskydning af skovsneppen. I vores tilfælde stod vi her kun med hoved og hals af fuglen, så traditionerne med fuglen blev ved snakken.

Efter næsten to timers vandring sluttede vi ved udgangspunktet. Beriget af dagens oplevelser og indtryk – nogle ekstra beriget med de første skud af ramsløg. Det skulle være rigtig godt som grønt tilbehør til maden til aften.

Efter turen fik Villy en fuglekasse – som tak for gode vandringsguidninger. Fuglekassen var lavet og skænket af en trofast vandrer, Erling Nielsen, som desværre var forhindret netop denne dag.