Formandens årsberetning 2018

Årsberetning for Tårnborg Lokalråd
Tirsdag den 20. marts 2018

Så er endnu et år gået, og vi skal se tilbage på, hvad Tårnborg Lokalråd har arbejdet med og medvirket til i lokalområdet siden sidste år. – Jeg synes, at der er sket en masse ting som følge af arbejdet i lokalrådet og det meget positive samarbejde med sognets foreninger og institutioner.

Nytårsaftensdag afholdt vi traditionen tro nytårsløb i Tårnborg. Det er så hyggeligt at begynde dagen med at mødes til opvarmning i skolens gymnastiksal, hvorefter de, der har lyst, kan løbe 3 eller 5 kilometer, og de, der ikke har så meget fart på, kan gå de 3 kilometer i naturen omkring skolen. I år var der lavet en lille quiz for børnene, som efter sigende var en udfordrende succes både for børn og voksne. Og så var det atter en rigtig dejligt at se så mange mennesker på årets sidste dag. Vi håber, at løbet kan gentages i år – med endnu flere deltagere!

I marts måned havde lokalrådet kulturgruppe arrangeret et foredrag i forsamlingshuset med Henning Nielsen og Kurt Rehder, som levende berettede om ”Krig og kærlighed i Tårnborg”. Det blev en aften med mange tilhørere, der kunne glædes, grine og gyse over beretninger om at være barn under 2. Verdenskrig i Tårnborg samt om mordet på sognefogeden i Frølunde i 1824.

I april måned afholdt vi for 3. gang affaldsindsamling i lokalområdet. Tilsyneladende var mange af sognets beboere forhindrede i at deltage i indsamlingen, da kun 16 mødte frem til affaldsindsamlings start, der dog – desværre – alligevel blev en slags succes, da der var rigeligt arbejde til alle! Utroligt, så meget affald der kastes i naturen. Indsamlerne var enige om, at det nok ikke var lokalbeboerne, der var synderne, men at lokalområdet er plaget af vejsvin på gennemfart! I alt blev indsamlet 93 kg affald, hvor papir, plastik og pap var en del af de fleste fund, medens cigaretskod og tyggegummi var henkastet alle steder i sognet.
Vi vil igen år afholde affaldsindsamling, men denne gang bliver det i samarbejde med Slagelse kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Det foregår søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 fra Dagli’Brugsens parkeringsplads. Forhåbentlig vil rigtig mange tage del i indsamlingen denne gang!

Tårnborg Vandreklub har i det forgangne år vandret mange kilometer i og udenfor lokalområdet, hvor vores trofaste guider – Kurt og Villy – fortæller engageret om alt hvad vandrerne passerer, så man både får motion og frisk luft – men også bliver klogere på lokalhistorien og fugle- og dyrelivet under vandringerne! – I årets løb har der også været en snapsetur, hvor det var Henning Nielsen, der var guide og formidler af snapsen glæder. Deltagerne fik både forevist steder med gode snapseurter og afsluttende lejlighed til at prøvesmage mange gode flasker med Hennings resultater indenfor snapsekunsten! Det er rigtig dejligt, at vi i sognet har mange, der vil være med til at lave de forskellige vandreture – tusinde tak for det.

I juni måned blev der igen afholdt ”Sommer i Tårnborg”. Det foregik oppe ved Tårnborghallen, og vi havde igen alliereret os med Nina (Præst), som havde sørget for, at vi havde et pragtfuldt vejr. Nina kom nu også og fortalte anekdoter om det at være præst i Tårnborg. Troels spillede i teltet, og der var en livlig aktivitet på boldbanerne. Der var udstilling af både biler og knallerter. Dagen sluttede med fest i hallen om aftenen.
Jeg synes, at det var en rigtig godt dag, men man kan altid overveje, hvordan vi får endnu flere til at deltage både i afviklingen af sommerfesten og som deltager i sommerfestens mange tilbud. – Jeg vil gerne takke alle, der mødte op, men særligt alle jer, der hjalp til med, at få arrangementet sat i søen. Vi ved, at I lægger rigtig meget tid og energi i at få sommerfesten planlagt og afviklet! Så en ekstra stor tak til jer! – Vi er allerede i fuld gang med at arrangere dette års ”Sommer i Tårnborg”. Det bliver lørdag den 16. juni, så sæt kryds i kalenderen på denne dato! Der kommer inden længe nærmere opslag om arrangementet.

Lokalrådet har i årets løb i samarbejde med kommunen og SK-Forsyning forsøgt at få etableret en slags naturpark på det område, som er opstået i forbindelse med kloak-renoveringen og afledning af regnvand til den tidligere brakmark nord for Halsebyvænget i Gl. Halseby. Området er nu pænt planeret, bakke er udformet til kælkning og en regnvandssø fremstår flot i terrænet, hvor der endnu ikke er megen bevoksning. Seas-NVE har doneret nogle penge til lokalrådet til indkøb af planter, træer og borde-bænke-sæt, men desværre har vi endnu ikke kunnet gøre nogen interesseret i at danne en interessegruppe eller fx et naturpark-laug for området, hvilket gør, at projektet muligvis lægges på stand-by til nogen melder sin interesse for området.

Kommunen har vist stor velvilje til lokalrådets ønsker ved blandt andet at imødekomme et længe stort ønske om et par borde og bænke på Norstien – også kaldet Junglestien. Så nu kan man vandre på stien og holde hvil med medbragt mad og drikke undervejs. Og det er jo dejligt!

Kommunen har desuden sørget for indkøb af en del forårsblomsterløg, som lokalrådet siden har lagt i jorden ved især byskiltene til supplering af de tidligere lagte blomsterløg. Løgene burde snart være i blomst, men desværre er foråret jo ret forsinket i år – men forhåbentlig byder sognet snart gæster og beboere velkommen med et frodigt blomsterhav ved byskiltene!

I 2017 søgte vi penge hos Slagelse Kommune til at lave nogle ”Tårnborg spiser sammen”-arrangementer. Vi holdt tre arrangementer, og jeg synes godt, at vi kan sige, at sammenspisningerne blev en succes. Den første gang var der omkring 70 deltagere, medens der den sidste gang deltog over 100 mennesker i forsamlingshuset. Vi vil igen år søge penge til lignende arrangementer – hvis ellers kommunen udmønter penge til det.

Nogle af jer var sikkert også til årets nostalgisammenkomst, som blev afviklet i november måned. Temaet var denne gang ”Sådan var det jo 1968 eller cirka deromkring”.  Der var 60 deltagere, som havde nogle hyggelige og minderige timer her i forsamlingshuset.

Ligeledes i november forsøgte vi i samarbejde med Thomas Brugsuddeler at lave et lille Juleølssmagnings-arrangement. Vi havde fået Poul Erik Jensen, som er hobbyølbrygger og ølentusiast, til at komme og fortælle om 10 forskellige juleøl, der undervejs skulle prøvesmages. Det blev en rigtig hyggelig aften med deltagere i alle aldre.

Lokalrådet har længe ønsket, at vi i samarbejde med Menighedsrådet og Idrætsforeningen kunne stå for et fælles TårnborgBlad, så informationer om og for sognet kan formidles så enkelt, billigt og lokalt som muligt. Det er nu lykkes at få alle til at indgå i projektet – også store dele af lokalområdets erhvervsliv – hvilket betyder, at der omkring 1. maj vil ligge et blad i jeres postkasser. Forhåbentligt vil sognets beboere tage godt imod bladet.

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe under Lokalrådet, som arbejder med etablering af boliger på Hesselbjerg. I den forbindelse holdt vi den 20. februar 2018 møde her i forsamlingshuset, hvor vi havde inviteret nogle forskellige mennesker, der kunne fortælle noget om mulighederne i området. Vi er nu i gang med at finde ud af, hvordan vi kommer videre med dette projekt. Det vil I helt sikkert komme til at hører nærmere om i fremtiden.

Denne beretning var lidt om, hvad Tårnborg Lokalråd har været i gang med siden sidste års beboermøde. Lige om lidt skal vi have valgt to lokalrådsmedlemmer og to suppleanter ind i Lokalrådet. Jeg håber selvfølgelig, at vi skal have kampvalg til disse poster, så vi kan blive ved med at holde ”LIV” i Tårnborg.

 

———————————-