Fra Frølunde Fed til udløbet af Tude Å

 Tårnborg Vandreklub
Fra Frølunde Fed til udløbet af Tude Å – og tilbage igen

FF1

En veloplagt turguide, Kurt Rehder, førte søndag den 22. oktober godt tyve deltagere i Tårnborg Vandreklubs solbeskinnede eftermiddagstur sikkert og informationsmættet fra Frølunde Fed til
udløbet af Tude Å.
FF4Undervejs blev der berettet om nogle af strandens invasive planter, som bør bekæmpes, og om nogle af strandens spiselige planter, der kan give den daglige kost lidt variation og gode vitaminer.
FF6  FF8

Tude Ås udløb til Storebælt, hvor grænsen mellem Korsør Kommune og Slagelse Kommune tidligere lå

Tude Ås udløb til Storebælt, hvor grænsen mellem Korsør Kommune og Slagelse Kommune tidligere lå

Storebæltsbroen set fra udløbet af Tude Å (Foto: Christa Marie Vedel)

Storebæltsbroen set fra udløbet af Tude Å (Foto: Christa Marie Vedel)

FF11

FF14

Udsigt over Tiokholm

Ved udløbet af Tude Å gik vandringen ad stier til dæmningen mellem sommerhusene og engarealerne. Her var vandrerne så heldige at møde Hans Müller, som ejer området, hvor holmen ”Tiokholm” lå i udløbet (eller indløbet) af det tidligere eksisterende Tjæreby Nor. Hans Müller var så venlig at lede flokken af vandrere ind på sit private område, hvor der blev et kig til en naturperle, hvor råvildt og fugleliv kan færdes i fred og ro.
FF12  FF13

Efterfølgende gik turen gennem sommerhuskvarteret til den anden side af dæmningen, hvor engarealerne mod Bildsøvej kunne iagttages. Her fortalte Kurt Rehder om ”Tude Å-projektet”, som kort fortalt går ud på at vådlægge en del af arealerne syd for Tude Å ved Bækkerenden, Store Vejlen og Lille Vejlen samt at genskabe Tude Ås tidligere slyngede forløb i landskabet (læs eventuelt  mere om projektet via linket her).
FF15
FF16

Udsigt mod Bilsøvej over engarealerne, hvor Tude Å måske igen vil slynge sig

Udsigt mod Bilsøvej over engarealerne, hvor Tude Å måske igen vil slynge sig

Herefter gik turen retur til udgangspunktet, hvor vandrerne blev takket for fremmødet, og Kurt Rehder blev rost for sine mange dejlige guidninger i Tårnborg Vandreklub, hvoraf søndagens tur absolut ikke viste sig at være en undtagelse.

Kurt Rehder (Foto: Christa Marie Vedel)

Kurt Rehder (Foto: Christa Marie Vedel)

Mange fluer med et smæk på næste vandring: Motion, natur, historie og kirkekoncert!

Den næste vandring finder sted søndag den 12. november klokken 13.30 fra P-pladsen ved Tårnborg Kirke (bemærk mødetidspunktet, som er ændret i forhold til første annoncering!). Vandringen har fået titlen ”Nyt om gammelt + et drys natur” og har Villy Jensen som guide. Efter vandringen er der mulighed for at overvære en kirkekoncert i kirken med Ars Nova-koret fra Slagelse, som synger a cappella fra klokken 16-18. Begge arrangementer har gratis deltagelse, og alle er velkomne.

1. Klar til "oldtidsturen"

+

Ars Nova-koret Slagelse