Halseby-turen

Tårnborg Vandreklub
“Halseby-turen”

Sæsonens sidste vandring i Tårnborg Vandreklub blev gået i onsdags, den 20. juni, hvor cirka 25 glade og forventningsfulde vandrere fra nært og fjernt mødte frem ved Tårnborghallen klokken 19 en dejlig, solbeskinnet sommeraften. Der var såmænd deltagere, som kom helt fra Roskilde og Slagelse af; nok i særdeleshed fordi de for år tilbage boede i Halseby, og derfor har masser af minder fra landsbyen!
Til brug for vandringen havde guiden, Kurt Rehder, på forhånd udfærdiget en folder,
som kan læses og udskrives her:
Tur nr. 39. Halseby i gamle dage.

Kurt var som altid en god, engageret og alvidende fortæller under vandringen, men turens højdepunkt blev vel alligevel for de fleste deltagere – og guiden selv – et besøg i resterne af den gamle Halseby Mølle på Tjærebyvej, som i vore dage bebos af Christina Hermund og Henrik Fog. Christina var øjeblikkelig meget gæstfri, da hun så vandregruppen passere forbi møllen under megen pegen og forsøg på at øjne møllen bag Christina og Henriks hus. Straks bød Christina indenfor på grunden, hvor først mølleresterne og siden den fantastiske udsigt blev studeret og nydt i fulde drag af vandrerne. Halseby Mølle, hvor vingerne sidste gang drejede i 1933 pga. en brand, har en spændende historie, som blandt andet trækker spor til sognets meget omtalte mord på sognefogeden i Frølunde i 1824.
Der skal lyde en stor tak til Christina fra hele Tårnborg Vandreklub, for hendes venlige gæstfrihed og åbningen af både møllen og hele møllebakkegrunden med dens utallige spændende og interessante kroge, pladser og udsigter.

Efter møllen gik turen mod Gl. Halseby, som jo tidligere var det egentlige Halseby. Undervejs blev gjort stop ved nogle af husene og gårdene, som stadig eksistere i dagens Halseby. Ligeledes blev udflyttergårdes tidligere placeringer forsøgt udpeget, og tidligere tiders vejforløb gennem landsbyen blev diskuteret. Gadekær og frysehus blev besøgt; den flotte, unikke vejsten ved gadekærret beundret; tidligere beboere blev omtalt og en af vandrerne, med en barndom og ungdom i Halseby, havde medbragt billedere fra ”de gode gamle dage” i Halseby. Disse billeder blev ivrigt nærstuderet og kommenteret af mange i gruppen.

Efter godt halvanden time var vandrerne retur ved Tårnborghallen, hvor Kurt Rehder fik overrakt et par flasker vin som en fattig tak for den store indsats han gennem forårssæsonen har ydet Tårnborg Vandreklub. Afslutningsvis blev han ligeledes belønnet med de sædvanlige klapsalver, som traditionen tro er betalingen til turguiderne!

Tak til alle sæsonens guider og deltagere i Tårnborg Vandreklubs forårsprogram. Efterårssæsonen 2018 er under planlægning, og så snart vandrekalenderen er klar, vil den blive offentliggjort her på siden og ved opslag forskellige steder i Tårnborgområdet. På gensyn i løbet af september 2018!