Historisk vandring ved ”Frejas Sal”

Historisk vandring ved ”Frejas Sal”

Grundlovsdag, den 5. juni 2016, klokken 14.00 har du chancen for at komme på et par timers historisk vandring i Rødhøjlund sammen med Henning Nielsen og Kurt Rehder, Tårnborgs lokale kulturpersonligheder og historiefortællere.

Vandringen er en opfølgning på det meget succesfulde foredrag om ”Frølundes ukendte fortid” i Tårnborg Forsamlingshus i februar måned.

Under foredraget i forsamlingshuset berettede Henning Nielsen om sin skolegang, der foregik hver anden dag i Frølundes daværende nye skole, hvor der desværre ikke var meget historieundervisning, men Henning var alligevel meget optaget af alt, hvad der havde med historie at gøre. Dette fik betydning, da faderen, som var chauffør på teglværket, en dag kom hjem fra arbejde med nogle krukkeskår og benstumper i sin taske. Sagerne var fremkommet ved Rødhøj under afhentningen af grus, hvilket teglværket brugte som blandingsprodukt i det finkornede let til teglfremstillingen. Datidens ejer af Rødhøj syntes ikke at fundet gav anledning til at stoppe udvindingen og salget af grus, men Henning mente dog, at fundet var uhyre interessant, og at specialister på området burde orienteres, så en arkæologisk undersøgelse kunne sættes i værk.

Nu var det så heldigt, at Nationalmuseet på dette tidspunkt i 1948, havde nogle udgravninger i gang ved bronzealderhøjene i Slots Bjergby under ledelse af de senere navnkundige arkæologer P. V. Glob og Harald Andersen. Derfor besteg den 12-årige Henning Nielsen sin cykel og tog turen til Slots Bjergby, hvor han lidt genert fik kontakt med arkæologerne og siden fik fremvist faderens fund fra Rødhøj. De to arkæologer var straks meget interesserede og kort efter fik de stoppet teglværkets afhentning af grus fra Rødhøj, hvilket ikke gjorde Henning populær hos højens ejer! Til gengæld fik det stor betydning for Henning Nielsen, som blev en del af udgravningsholdet og derved kom til at være blandt dem, som sandsynligvis fandt det egentlige Frølunde.

Navnet ”Frølunde” kan oversættes til ”Frejas Skov” (Frø = Frej/Freja – den nordiske mytologis frugtbarhedsgud/-inde og Lund = lille skov, der i oldtiden blev anvendt til fx ofringer). Udgravningerne i 1948 giver god anledning til at forestille sig Rødhøj som det tidligste Frølunde, da der både blev fundet stensætninger i højen, stolpehuller fra en større bygning – et muligt kultsted for Freja, og dermed muligvis ”Frejas Sal”, samt ved fjernelse af en stor dæksten blev der afsløret en lille pose af silkelignende materiale, der desværre ved kontakten med dagslyset i løbet af 30-40 sekunder forsvandt som dug for solen! Posens indhold – en lille dolk på ca. 15 cm. – kunne dog siden tælles blandt fundene sammen med nogle urner med skeletrester.

Efter udgravningerne blev højen fjernet. Til glæde for ejerens tegnebog, men til ærgrelse for sognets efterkommere, som nu ikke længere har mulighed for at gøre nye fund, som kan besvare spørgsmålet: Var det her i Rødhøjlund, at Frejas Sal lå?

Siden blev anlagt en ny høj på stedet, og stenene fra den gamle høj kan stadig ses i på den nye høj. I området, som nu hedder Rødhøjlund, er anlagt et nydeligt rekreativt område med sø, broer, trædesten og stier, hvor beboerne kan gå tur og nyde naturens mangfoldighed med fugle, dyr og et frodigt planteliv.

Nu har du så muligheden for at vandre en tur gennem det spændende og smukke område i Rødhøjlund

og mærke historiens vingesus, samtidighed med at to af sognets bedste historiefortællere giver deres viden om området videre til vandringsdeltagerne.

Det er kulturgruppen under Tårnborg Lokalråd, der har arrangeret vandringen, som har udgangspunkt ved parkeringspladsen på Halsebyvej ved Ørnumbakken, hvorefter der vandres ad Marskens Sti til Bålhuset og videre til ”Frejas sal”.

Alle er velkomne til vandringen, som er gratis at deltage i.