Kommunalvalg 2021

Nedenfor kan du læse indlæggene fra de politiske partier, som de blev tilsendt Tårnborgbladet i anledning af kommunalvalget den 16. november 2021.

Partierne var blevet bedt om at skrive et valgoplæg
ud fra følgende oplysninger fra Tårnborgbladet:
“I Tårnborgområdet er man meget interesseret i at bevare et levedygtigt samfund, hvor man kan bo hele livet fra barndom til alderdom. Derfor ønsker vi naturligvis adgang til fx børnehavehave, skole, dagligvarebutik, velholdte rekreative områder med aktivitetstilbud for børn og voksne – fx legepladser og fitnessudstyr, sports- og forsamlingsfaciliteter, regelmæssig kollektiv trafik, sikker og veludbygget infrastruktur – herunder lav kørselshastighed gennem tæt bebyggelse, fortove, cykelstier og afstribning på vejene
samt gode kommunikationsforbindelser (net, telefon m.m.).

Jævnligt udtrykker områdets beboere ængstelse for lokalsamfundets fremtid, da det opleves, at mange aktiviteter, institutioner og handelsmuligheder centraliseres i kommunens købstæder – og især i Slagelse, hvilket sandsynligvis fremmer en bosætning nær disse steder, og efterlader landområderne til borgere med flere biler, arbejde og uddannelse langt fra hjemmet samt ensomme ældre uden gode muligheder for aktivitet og socialt samvær med andre ældre – og naturligvis også med de øvrige aldersgrupper, såvel børn, de unge og de lidt ældre.

Vi vil derfor opfordre jeres partirepræsentant – gerne den mest ”lokale” blandt jeres opstillede til kommunalvalget – om at sende Tårnborgbladet vedkommendes tanker og idéer om, hvordan en god udvikling for landområderne – og dermed for Tårnborgområdet – fremmes. Hvad vil netop jeres parti forsøge gennemført, og hvordan skal det realiseres? – Forenklet skrevet er spørgsmålet: Hvorfor skal borgerne i Tårnborg stemme på netop dig til Kommunalvalget 2021?”

Partierne blev bedt om at holde indlæggene på højst 1500 anslag, hvilket ikke alle overholdt, hvorfor nogle af indlæggene i Tårnborgbladet blev redigeret og forkortet. Men her kan du læse dem i de fuldstændige og (næsten) uredigerede versioner! Så nu er valget helt dit!

—————–


A – Stærke resultater – og et stærkt hold

Slagelse Kommune har udviklet sig meget, og andre kommuner begynder at interesserer sig for, hvad det er vi gør så godt og anderledes i Slagelse Kommune: Kan det virkelig lade sig gøre at have færre regler og mindre kontrol, og alligevel have fremgang? Ja, det kan det; og det kan måles!

Det går nemlig godt i Slagelse Kommune, og der har de sidste 4 år har været fremgang på stort set alle områder:

 • Flere arbejdspladser
 • Mere velfærd
 • Flere uddannelsespladser
 • Flere boliger (og flere på vej)
 • Flere indbyggere
 • Flere erhvervsarealer (og flere på vej)
 • Flere penge i kassen (mange flere)

Og står det til de lokale socialdemokrater skal den udvikling fortsætte i næste periode med borgmester John Dyrby Paulsen for bordenden.

– Vi har allerede leveret stærke resultater de sidste 4 år, og det er et stærkt hold vi stiller med til det kommende valg den 16. november, siger John Dyrby Paulsen.

Partiets valgprogram er inddelt i 8 hovedpunkter, og til hvert er knyttet en række konkrete tiltag, fx 1.000 ny boliger, 1.000 nye arbejdspladser, flere indsatser mod ensomhed, vi skal være Danmarks vildeste kommune, flere uddannelser, en ny stor ungdomsuddannelse i Korsør, hurtig adgang til plejehjemsplads for plejekrævende ældre, flere plejehjemspladser og mere hjælp til pårørende – og meget mere.  De 8 hovedpunkter er:

1.      FORTSAT STYR PÅ ØKONOMIEN

2.      VI SKAL BLIVE KLOGERE

 1. LIVSKVALITET I SENIORLIVET
 2. ARBEJDSGLÆDE OG BEVÆGELSESFRIHED
 3. VILD OG GRØN MED VILJE
 4. BÆREDYGTIG OG SOLIDARISK VÆKST
 5. KULTUR OG FRITID – VI GÅR FORAN
 6. SLAGELSE KOMMUNE – ET GODT STED AT LEVE

Der er nok at tage fat på. Socialdemokratiet sætter handling bag ordene: facebook.com/ASlagelseKommune

——–


B – Nej til centralisering

Tårnborg Lokalråd har spurgt til, hvordan en god udvikling i landområder fremmes.

Overordnet siger Radikale Venstre nej til centralisering og sætter mennesket før systemet. Vi vil prioritere landdistrikterne og styrke det lokale demokrati. Der skal være gode muligheder for udvikling, for at bo og leve i hele landet.

Lokalt og konkret har de Radikale i Slagelse kommune tidligere  introduceret ” Den Lokale Udviklingsplan” (et udviklingsredskab) for Slagelse kommune. Troels Brandt, vores spidskandidat, var formand for udvalget ”Borgerdrevet Innovation” fra 2013-17. Den sidst aktuelle udviklingsplan blev lavet i Boeslunde i 2019 og det er spændende inspirerende læsning. Her var der gang i ildsjæle og nytænkning.

Det er første gang, jeg stiller op til kommunalvalget, og jeg har endnu ikke så meget erfaring indenfor det politiske. Men det JEG brænder for, netop indenfor dette område, er REEL borgerinddragelse. Vores demokrati skal helt ud i krogene, så de, der vil, kan være med til at bestemme, hvordan deres liv skal leves, hvordan deres by, bydel eller landområde kan udvikles til gavn for alle i hele Slagelse kommune. Det tror jeg på, fremmer en god udvikling i landområderne.

Så det er bare om at gå gang i lokalrådet i Tårnborg. Meld ud. Hvordan vil I ha’ det?

Annette Stærke, byrådskandidat fra Korsør. Liste B.

——-

 

C – Få jeres lokale stemme i byrådet.

Hvis de konservative kommer i byrådet den 16. november, så vil vi kæmpe for at få realiseret 4 projekter i lokalområdet inden for den næste valgperiode ( 4 år).

Pkt. 1. Færdigetablering af Seniorbofællesskab – 20-25 boliger + fælleshus (Mælkevejen/Hesselbjerggård – bag Brugsen) samt en videreudvikling af området med udbygning af nye parcelhuse.

Pkt. 2. Kunststofbane ved hallen

Vi skal kunne dyrke udendørssport hele året rundt i Svenstrup. Tilgodeser skole og flere sportsgrene i idrætsforeningen.

Pkt. 3. Vinterbadebro og omklædningsfaciliteter ved Svenstrup Strand.

Vi skal udnytte og udvikle stranden så den bliver endnu mere attraktiv for borgere og turister.

Pkt. 4. Udendørs atletik-faciliter ved Tårnborg Skole.

Så de største klasser kan træne og gå op til eksamen i idræt.

Stem konservativt ved kommunevalget den 16. november

Troels Christensen nr. 2 på liste C

——

D – Nye Borgerlige vil i byrådet, der i den grad trænger til friske nye kræfter.

Vi vil have lavere skat, hvilket skal ske ved en bedre prioritering af midlerne, særlig fjernelse af frås og bureaukrati. Flere penge i borgernes lommer er ren og ægte velfærd.

Vi vil prioritere de ældre og svageste, da dette er afgørende kernevelfærd. Til gengæld er integration, tilskud til festivitas mv. ikke kommunale opgaver men private forhold.

Vi vil have mindre kommune og mere borger, det vil i praksis betyde mere lokal bestemmelse, eksempelvis igennem Tårnborg lokalråd. Den lokale forankring og engagement har altid været bærende elementer for gode løsninger. Kommunesammenlægningen har gjort skade på disse lokale kræfter, denne fejl vil Nye Borgerlige have rettet.

Vi vil have stoppet islamiseringen, der er i direkte konflikt med danske værdier som frihed og demokrati. vi vil ikke have moskeer, muslimske gravpladser, kønsopdeling, sharia, halalmad eller lignende, der fremmer islamiseringen. Med 2 ghettoområder i vores kommune har vi konsekvenserne af en forkert udlændingepolitik tæt på livet.

Vi vil have en god kommune, hvor demokrati og frihed er kodeord. Den kommunale forvaltning skal være så åben som mulig, så borgeren kan føle sig tryg ved kommunen.

Personligt er jeg født i Korsør, opvokset i Korsør og Vemmelev, så jeg er meget lokal.

Nye Borgerlige ser frem til din stemme.

Thomas Vesth
Spidskandidat Nye Borgerlige, kommunalvalget
Nummer 2 på listen til regionsrådsvalg, Region Sjælland

——-


G – Vi skal sikre en bæredygtig fremtid for os alle

Vegansk politik handler om at værne om liv – mennesker og de andre dyr som vi deler planeten og vores nærmiljø med. Vi skal sikre en bæredygtig fremtid for os alle.

Intet er ‘bæredygtigt’ hvis ikke det er bæredygtigt på alle parametre: Klima, miljø, økonomisk og trivsel. Et godt miljø medvirker til trivsel. Trivsel giver færre sygedage og mere motivation. Det er fundamentet for sund økonomi. Samlet er det cirkulær økonomi og etik som Veganerpartiets politik bygger på.

Jeg vil støtte nye bæredygtige virksomheder og sociale initiativer bl.a ved at tilbyde tomme lokaler billigt, indtil de er kommet godt i gang. Det skal medvirke til grøn omstilling og social trivsel fx: Genbrugsdesign, butik med lokale fødevarer, skomager, skrædder, cykelsmed og elektronikreparation, genbrugsbutikker, nyttehaver og workshops.
Ved at yde opstartshjælp kan det skabe flere arbejdspladser og nyt liv i byen og sikre kommunen nye skatteindtægter.

Tårnborg og omegn byder på gode grønne områder. Dette bør vi værne om og promovere for beboere og tilflyttere.

Det er vigtigt, at vi oplever og lærer at værdsætte natur og de skabninger vi deler planeten med. Jeg ønsker (flere skovbørnehaver og) at få udviklet en naturskole i kommunen. Det er oplagt at den placeres et sted hvor der er let adgang til forskellige naturtyper. En naturskole vil adskille sig fra kommunens andre skoler og kan blive et nyt trækplaster for området og kommunen.

Katrine Ida Olsson, Veganerpartiet kio@vgpt.dk
Opstiller både til kommunal- og regionsrådsvalget!

——–

F – Lokalområdernes facilitering skal styrkes af byrådet

Tårnborg er et dejligt lokalområde at bo i. Det kender jeg, for jeg bor her. Der er ikke langt til stranden, mulighed for at handle dagligvarer, masser af natur og frisk luft. Hvis man vil have lidt større udvalg af varer er der ikke langt til Korsør/Slagelse.

Bedre trafiksikkerhed burde være naturligt. Cykelforbindelse mellem by og de grønne områder. F.eks. Svenstrup Strandvej kunne med held omdannes til cykelsti, i dag køres der stærkt trods 50 km grænsen. Vejen går direkte til vandet. Ligeledes yderligere nedsat hastighed på Stigbjergvej.

Lokalrådene skal have flere penge, mulighed for styrke aktiviteter i områderne. Der til kunne ansættes en facilitator til organisering af aktiviteterne.

Vi lever alle længere i dag og er aktive i flere år. Mange ønsker at flytte til senior- eller bofællesskaber. Selvom der p.t. er ved at blive bygget et i Tårnborgområdet, er det ikke nok. Ved flytningen kommer der cirkulation i boligmassen, hvor parcelhuse frigives til nye familier med social-/ videnskapacitet til at udbygge nærmiljøet.

Bedre offentlig transport til de større byer vil gavne bl.a. ældre, give dem mulighed for at komme nemmere på lægebesøg.

Fra gas til el hvor gassen bliver udfaset, skal organiseres på en ordentlig måde og økonomisk forsvarligt for den enkelte borger og varmeleverancen bliver mere bæredygtigt for samfundet.

Internet skal udbygges/forbedres så alle har et ordentligt internet. Det er i dag også noget alle tilflyttere vil spørge efter.

Slagelse Byråd er præget at vanetænkning, som samfundet var for flere år siden. Vi må håbe på at der kommer en ny generation til, som kan håndtere det aktuelle og fremtidige samfund, så lokalområdernes facilitering styrkes af byrådet. Således som det allerede er i flere af vores nabobyer.

Mette Jensen
Formand for SF Slagelse
Tlf. 26460004

—–

I – Politikerne skal give frirum til, at borgerne kan indrette sig

Som spidskandidat for Liberal Alliance vil jeg kæmpe for, at vi i høj grad sikrer at landdistrikterne som Tårnborg ikke går tabt i vores gode udvikling af Slagelse Kommune. For at sikre en udvikling af landdistrikterne er der mange områder, som man kan tage fat på. F.eks. skal vi kæmpe for, at vi sikrer at der er stabile telefon- samt internetforbindelser som f.eks. med fiber. Det er konkret velvære at kunne FaceTime med sine nære, at unge som gamle kan have stabilt- og fremtidssikret internet. Det gør det også eftertragtet for folk, der f.eks. flytter fra Hovedstaden, som vil ud i områder med ro og natur, men samtidig have mulighed for f.eks. at arbejde hjemme. Det øger sandsynligheden for at familier skabes i landdistrikter, hvilket er vigtigt for landdistrikternes udvikling.

Liberal Alliance har fået skabt fribusser i vores kommune, der er en stor succes med mange passagerer og som ikke er en udgift. Det kan være en model, der kan udbredes for at sikre en stabil kollektiv trafik ude i landdistrikterne. Borgere i landdistrikter finder ligeledes smarte løsninger på, hvordan man kan skabe de bedste rammer for børn, ældre og andre borgere i området. Der skal politikere være gode til at give frirum og ikke detailstyre. Politikere skal give frirum til at borgerne kan indrette sig.

Det nye byråd skal samtidig evne at lytte på gode ideer fra borgere i landdistrikterne, hvilket jeg har fuld tiltro vil ske. Det vil jeg hvert fald være klar til.

Marcus Danielsson – Liberal Alliance. Liste I.

——

K – Giv lokalrådene midler og kompetencer til lokalt at skabe bedre livsvilkår

Hej jeg hedder Emil Lavsen og er spidskandidat for kristendemokraterne til kommunalvalget den 16. november.

Jeg kommer fra en meget lille by i Midtjylland, og har haft det tæt på mit liv hvor vigtigt det er at man føler sig hørt og at ens holdning er vigtig kommunalpolitisk. Min kilde fra det er jeg skriver i dag er fra www.kd.dk hvor man kan læse mere om netop det jeg beskriver her i artiklen.

For mig som lokalpolitiker og som repræsentant for Kristendemokraterne i Slagelse Kommune går jeg rigtig meget op i det nære og landområderne.  Vores politik er bygget op omkring vigtigheden i at man får opbygget et stærkt og sundt miljø i hele kommunen og ikke kun fokusere på de store byer. Derfor vil

KD vil gøre op med de problemstillinger som der er tid når man bor i en stor by eller på landet. Der er ofte et skel i mellem mennesker og derfor skal vi gøre alt for at styrke fællesskabet i Slagelse kommune. Det gode liv for vores parti handler ikke om rig mod fattig, om offentligt mod privat ansatte eller anden form for konkurrence. Om københavnere mod jyder, om udlændinge mod danskere. Om dem og os. Det handler om os alle sammen og vores evne til at se muligheder i hinandens forskelle og derfor at man sammen kan arbejde sig hen i mod det som man kalder et godt liv.

KD ønsker på landsplan og i Slagelse kommune en decentral bosættelse. Derfor er det vigtigt, at vi styrker mulighederne for bosætning i landdistrikterne og specielt i de mindre byer og ø-samfund. Det skal gøre attraktivt at flytte ud og bo i hele kommunen. Når flere mennesker flytter ud vil butikker og fabrikker også åbne. Selvfølgelig er det noget der tager tid, men KD ønsker at forpligte kommunerne til at udvikle nærdemokrati og forvaltning ressourcer til de mindre byer, så det ikke noget man bare taler om men får bragt ud i praksis. Blandt andet er det så vigtigt at man giver lokalråd høringsret i lokale spørgsmål, og at give dem midler og kompetencer til lokalt at skabe bedre livsvilkår og rammer for fællesskab. Kommunerne skal sættes fri til at udvikle en kommune der er bedst for dem og finde lige netop frem til det det skal gøres for borger i Tårnborg. Helt konkret skal man ud fra de lokale møder man har hvor borgere har mulighed for at kommunikere med kommunen forpligtige at de konkrete forslag der bliver bragt på banen at de skal tages op på kommunalt niveau. Ellers bliver det en David imod Goliat kamp som umuligt kan vindes.

Derudover er det KD’s ønske at man holde lokale skoler og institutioner åbne så man ikke tvinge de lokale til at køre langt hver dag. Offentlig transport skal fungere, så der er muligt at komme fra a til b. Ved at være opmærksom på områder som disse, skaber man muligheder og vækst vil automatisk følge.

Vi mener, at det er et problem, at der ikke kan ydes realkreditlån til huse alle steder i landet. Regeringen skal derfor nedsætte en ekspertgruppe, der i samarbejde med realkreditinstitutterne skal finde en løsning, som gør det muligt at kunne bo på landet.

Jeg har ikke den ultimative Løsning til alle problemerne som den lokale repræsentant for Kristendemokraterne i Slagelse Kommune. Men jeg ved at hvis man vælger at stemme på mig får man en ny og yngre person i byrådet som med sine 16 år i udlandet og erfaring som uddannet sosu hjælper og præst kan være med til at bringe Slagelse kommune i en ny og sund retning.

Vh Emil Lavsen
Teglgården 14
4220 Korsør

O – Korsør og Skælskør SKAL prioriteres meget mere!

Mange spørgsmål lyder jo for tiden! – Hvad vil I gøre? – Hvad har I gennemført? – Hvad er fremtiden for partiet? – o.s.v. –

Ja jeg som formand for lokalforeningen følger selvfølgelig med i alt hvad der rører sig, og jo, der er da virkelig meget at se til for vores medlemmer af byrådet, og sandelig også for nye der skulle blive valgt ind ved valget den 16. november. Det er da også netop yderområderne som gl. Korsør kommune samt gl. Skælskør kommune som vi synes er blevet kørt ud på et sidespor. Alt skal jo ikke nødvendigvis foregå i Slagelse, så decentralisering er da en meget vigtig del af planerne vi vil sætte ind på. Man skal jo tænke på at man kun kan tiltrække nye borgere på i kommunen hvis man også kan tilbyde jobs og boliger, skoler, lægebehandling m.m. i nævnte områder. -Man må og skal tænke fremadrettet i kommunen! Der jo for tiden en væsentlig efterspørgsel fra folk der gerne vil forlade hovedstadsområdet grundet tårnhøje priser på boliger, mangel på parkeringspladser og enormt tryk på trafikken til og fra hovedstadsområdet også. – Af daglige sager der også er utrolig vigtige, er jo at fastholde serviceniveauet på ældreområdet, og handicappede borgere, der mangler også flere restitutionspladser i Korsør og Skælskør, – sætte ind mod de verserende overvejelser om at tillade flere Moskeer, – der er også et meget højt tal af unge mennesker af anden etnisk herkomst som er på offentlig forsørgelse, -der SKAL i højere grad stilles krav til dem om at de får uddannelse og job, – det gælder også kvinderne! Vores sager gælder selvfølgelig også børn og unge! -bedre skoleveje, stop for halal i skoler og børnehaver, giv dog de unge fornuftig godt tilberedt dansk mad! – Giv dem bedre klubfaciliteter til deres sport, -og også billigere, så kan det jo være at der kommer flere medlemmer i sportsklubber da forældre der ikke har råd til at sende poderne til sport kan få bedre råd i dagligdagen til dette! –

Vigtigst af alt dette er jo også at gøre byerne mere attraktive og ikke bare pynte dem op med intetsigende og enormt pengekrævende ting, som også senere belaster kommunekassen! – Dette lille opråb er dog også rettet til forretningslivet og industrien i området! – Her må I også tilskynde og være med til udvikling og samarbejde med politikkerne i byrådet!

Hvad har man så fået gennemført? Ja i grund og bund er utrolig meget gennemført som DF har stillet som forslag, for nyligt er økonomien i kommunen jo diskuteret meget, men da der er kommet nogle nye tal på bordet, kunne vi godkende budgettet for kommende år. – Vi skal hellere ikke glemme her at fortælle om en lille men seriøs sag som undertegnede selv var med i, -Martin Henriksen og jeg var ude3 at besøge Antvorskov kasserne i foråret, og her kom vi forbi mindetavlen for faldne i 1,-2. verdenskrig, samt faldne udsendte soldater ide senere år! – Det var godt nok et chok at se dette! Forvitret beton, beskidt, med rust fra påmonterede fakkelbeslag løbende ned, mindetavler overgroet af mos og skidt, jeg bad Martin om at kontakte vores forsvarsminister, men nej ingen hjælp derfra! Det var der ingen penge til! -Jeg mindes da lige damen fløj rundt for at promovere sig! Forsvarets bygningstjeneste frasagde sig da også renoveringen, ja hvad gør man så? Jo, jeg henvendte mig til vores byrådsmedlemmer og forklarede hvad det drejede sig om, dette kom så op i byrådet og VUPTI!!! – der blev der enstemmigt vedtaget at bevilge 500.000, -kr. til renovation af mindesmærket! -Se det var da noget man kan være glad for! – Det er da det mindste men kan gøre for vores faldne, og tro mig det glædede da også mig, som har været soldat på Antvorskov kasserne i 9 år, og var der da dronning Magrethe indviede den. – Til sidst men ikke mindst er det DF med Henrik Brodersen for bordenden der fik gennemført at Landsby og lokalrådene kom på dagsorden i byrådet, og det gælder selvfølgelig for alle råd, også Tårnborg! Hvad fremtiden for vores parti gælder er det ganske bestemt fremgang at spore nu, det kan jeg bestemt se på medlemstallet, og jeg tror bestemt på et godt valg, vi har et virkelig godt hold af kandidater, som alle er opsat på at arbejde hårdt på de sager vi stiller forslag om på en seriøs og faglig grund!

Peter Kiralyfalvy
Fm. DF Slagelse Lokalforening

—-

V – Der skal ikke forskelsbehandles nogen steder

Mit navn er Peter Bech, 50 år, og har været bosat i Svenstrup siden 2004.

Slagelse Kommune skal ud af sit politiske dødvande; skabe reel udvikling og være en for borgerne stolt kommune. Der er udfordringer med økonomien, men det kan forandres ved at tage mere ansvar og udvise påpasselighed. Politikere elsker anlægsinvesteringer, men ofte afsættes ikke penge til fuld klargøring og vedligeholdelse. Det skal laves om, så investeringen giver mening i mange år.

Jeg er glad for, at I forespørger generelt til mit syn på Tårnborgområdet og landområderne, for der skal ikke forskelsbehandles nogle steder. Det er vigtigt, at disse steder fortsat vil være attraktive at bebo ved at offentlig transport, internet, skoler og arbejdspladser optimeres bedst muligt. Følelsen af ensomhed kan rammer alle; foreningslivet skal genskabes efter corona-nedlukningen til glæde for alle aldersgrupper. Det, at føle sig en del af samfundet er essentiel livs-givende.

Som politiker kan vi skabe rammerne for aktiviteter og brugen af kommunens lokaler, men forsamlingshuse kan måske også indtænkes, så borgerne kan mødes her.

Jeg vil gerne takke Lokalrådene og foreningslivet for jeres utrættelige virke, der holder Slagelse sammen. Jeg forventer, at kommunen vokser sig større. Hvor det er muligt, skal lokalplaner give plads til virksomheder, der vil etablere sig og skabe arbejdspladser.

Sammen skaber vi bedst udvikling i fremtiden.

Brug din stemme til byrådsvalget d. 16.11.2021. Sæt kryds ved Venstre.

—-

Ø – Hold tæt kontakt til alle partier i byrådet

Skole og børnehave er et par forudsætninger for børnefamilier. Almene boliger er en forudsætning for, at ældre kan blive boende i lokalområdet, når de ikke længere kan eller vil blive boende i eget hus. Forsamlingshus med videre er en forudsætning for fælles kulturelle aktiviteter og det deraf følgende sammenhold i lokalområdet.

Trafiksikkerhed i et tæt bebygget område, adgang til kollektiv trafik og til omverdenen via internettet og mobiltelefon er rimelige krav/ønsker til hverdagslivet.

Kommunen lider stadigvæk under kommunesammenlægningen, og det har i særlig grad ramt landsbyerne og områderne i det åbne land, jævnfør kommunens dårlige behandling af beboerne i Omegnens Fritidshaveforening på Frølunde Fed som står til at blive påtvunget ekstra udgifter i forbindelse med kloakering.

Hermed en opfordring til områdets foreninger: Sørg i den kommende byrådsperiode for tæt kontakt til alle partier i byrådet, så lokalområdet i størst muligt omfang kan beskyttes mod pludselige overgreb, og så man kan få indflydelse på den fremtidige udvikling i kommunen og i lokalområdet.

Enhedslistens vigtigste resultater i byrådsperioden: Småjobs til unge arbejdsløse, flere borgere, som har behov, får tildelt førtidspension efter at have ventet i 5, 10 eller 15 år på at få deres sag afklaret, og bedre normering i daginstitutionerne for børn og voksne samt klimatiltag. Det er også til gavn for folk i Tårnborgområdet.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

—-

 

Ja, så er valget altså dit!