Lokalrådets sammensætning

Tårnborg Lokalråd er stiftet den 4. marts 2015

Lokalrådet 2018-2019 – har følgende sammensætning:

Formand: Karen Holst Carlsen
Næstformand: Jørgen F. Rasmussen
Kasserer: Thomas Hansen
Sekretær: Gertrud Bendorff
Medlem: Martin Borup Jørgensen
1. suppleant: Henrik Boalth
2. suppleant: Lars Winter

Lokalrådet kontaktes på følgende e-mailadresse:
taarnborg.formand@gmail.com

—————————————————-

Lokalrådet 2017-2018 – havde følgende sammensætning:

Formand: Karen Holst Carlsen
Næstformand og sekretær: Jørgen F. Rasmussen
Kasserer: Mette Jørgensen
Medlem: Thomas Hansen
Medlem: Martin Borup Jørgensen
1. suppleant: Henrik Boalth
2. suppleant: Ingen valgt

————————————————–

Lokalrådet 2016-2017 – havde følgende sammensætning:

Formand: Karen Holst Carlsen
Næstformand og sekretær: Jørgen F. Rasmussen
Kasserer: Mette Jørgensen
Mødeordstyrer: Anne-Marie Larsen
Medlem: Thomas Hansen
1. suppleant: Keld Mikkelsen
2. suppleant: Mia Stenbjerg (tidligere Larsen)

lokalraadet-2016-2017

Lokalrådet kontaktes på følgende e-mailadresse:
taarnborg.formand@gmail.com

———————————————————

Det første råd – 2015-2016 – havde følgende sammensætning:

Formand: Karen Holst Carlsen
Næstformand: Karina Ralsted
Kasserer: Kristian Thanning
Sekretær: Jørgen F. Rasmussen
Medlem: Thomas Hansen
1. suppleant: Keld Mikkelsen
2. suppleant: Anne-Marie Larsen
3. suppleant: Lars Winther

Lokalrådet 2015-2016 (Anne-Marie mangler) redigeret