Møde den 13. december 2016

Referat af lokalrådsmødet
tirsdag den 13. december 2016 kl. 17.00 hos Mette på Halsebyvej

Til stede var Mette, Karen, Anne-Marie og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Godkendt uden yderligere kommentarer
 2. Nytårsløbet
  Styregruppen består af Anne-Marie, Mia, Nina og Bo Bagge. Hjælpere: Bo Bagge stiller med 5, og James, Karen, Mette, Else Kristensen og Erik Gundersen har meldt sig til at stå ved poster (husk at kontakte dem før løbet, så de ved, hvad deres opgave er). Jørgen fotograferer. Plakater og flyers er produceret og opsættes samt omdeles steder, hvor mange færdes. Jørgen sætter plakaten på Facebook og hjemmesiden. Billetter kan købes i Dagli’Brugsen i Frølunde eller før løbet den 31. december. Billet ombyttes med stempling på hånden. Karen holder velkomsttalen, og Anne-Marie starter løbet sammen med Mia og Nina ved anvendelse af en ”konfettikanon”. Efter løbet serveres kransekage og Asti. Troels spiller til fællessangen ”Vær velkommen …..”.
  Hjælpere mødes til orientering om opgaverne i gymnastiksalen klokken 9.00 den 31. december. Karen sørger for nøgleafhentning på skolen.
 3. Fastsættelse af dato og sted for beboermødet i marts 2017 samt opstartsmødet i januar for ”Sommer i Tårnborg 2017”
  – Beboermødet afholdes – som tidligere bestemt – onsdag den 15. marts klokken 19.00. Afholdelsesstedet blev ændret til Tårnborg Forsamlingshus, såfremt det er ledigt, hvilket Karen undersøger.
  – Formøde til ”Sommer i Tårnborg 2017” afholdes den 10. januar klokken 17.00 i Tårnborghallen (før lokalrådsmødet). Deltagere: Karen, Mette og Jørgen.
  Formål: Udarbejdelse af basisplan for sommerarrangementet. – Første planlægningsmøde med deltagelse af repræsentanter fra sognets foreninger og institutioner er planlagt til onsdag den 1. februar klokken 19.00 i Tårnborghallen (Karen booker?). Husk også at inddrage personer fra resurselisten, fx Karina R, Rasmus og mange flere. Tidligere fremsatte ideer skal også huskes, fx skolens markedsdag.
 4. Kort snak om Dialogmødet på Tårnborg skole den 16. november 2016
  Et godt møde med mange ”nye” personer, der er interesseret i fastholdelse og udvikling af mulighederne i vores nærområde. Spændende om interessen også bevares til den kommende aktive indsats? Lokalrådets medlemmer synes, at de i forvejen har sat sig på rigeligt af opgaver! – Kommunen har indbudt til workshop den 25. januar eller 8. februar fra kl. 17.00-21.00, hvor man vil få konkrete redskaber til, hvordan man kan få flere frivillige med, og hvor der veksles mellem teori og praksis. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage – alle kan være med! Bliver man helt bidt af arbejdet på workshoppen, vil der være mulighed for at lære endnu mere på et udvidet 2-dages kursus i marts 2017.
 5. Halsebyprojektet
  Terrænreguleringen i ”Halsebyparken” og restaureringen af gadekæret i Gl. Halseby er nu færdigt, og Karen Vestergaard, miljøbiolog i ”Center for Teknik og Miljø” i kommunen, har skrevet til os: ”Vi er nu færdige med grave- og anlægsarbejdet i Halseby og der er en lille fin artikel om projektet i Sjællandske side 10 den 8. december. Til foråret, når jorden er egnet, vil Entreprenørservice efterbehandle terrænet og så en græsurteblanding på området, så det vil komme til at se flot grønt ud. I foråret 2017 vil vi drøfte mulighederne for en mere officiel åbning af området – måske samtidig med byfesten d. 17. juni 2017”.
 1. Beachflag
  Karen har indhentet tilbud på et flag, og Ole Jensen har tegnet et forlæg til flagets udseende. Alt ser fint ud, og vi venter i spænding på at se resultatet.
 2. Eventuelt
  – Mia ønsker af familie- og jobmæssige årsager at udtræde af rådet med det samme. Nyt medlem i rådet kan først tilgå i forbindelse med beboermødet i marts måned.
  – Forslag om, at TIF ser på mulighederne i aktiviteten ”fitness-jumping”
  – Forslag om at undersøge mulighederne for at lave en film om Tårnborg Sogn

 —————————————————————-
Under mødet blev der drukket kaffe, te og fortæret slik, som værtinden, Mette, havde anrettet på et smukt dækket bord.

Det officielle lokalrådsmøde sluttede klokken 18.00, og blev efterfulgt af en uformel, velsmagende og selvfinansieret julefrokost, hvori mænd og hustruer til rådsmedlemmerne også deltog.

Næste møde afholdes tirsdag den 10. januar 2017 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

Til mødet i januar 2017 medbringer Anne-Marie kaffe, te og kage efter eget valg.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet