Møde den 6. marts 2017

Referat af lokalrådsmødet mandag den 6. marts 2017 klokken 18.30
hos Karen Holst Carlsen på Svalevej

Til stede var Karen, Mette, Thomas og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Begge dele godkendt uden kommentarer

 2. Regnskab 2016
Regnskabet er under udarbejdelse af Mette og Karen og revideres snarest af lokalrådets revisor, Erik Lundemann.

 3. Beboermødet 15. marts 2017
– Formandens beretning blev drøftet
– Bjarne Nielsen har venligt accepteret at blive foreslået til hvervet som dirigent under Beboermødet
– Karen og Jørgen er på valg – og ønsker genvalg. (Anne-Marie udtrådte af rådet i januar).
– Mette og Thomas er ikke på valg
– Nyvælges skal et lokalrådsmedlem samt to suppleanter (enkelte i sognet har udvist interesse i at blive valgt!)
– Erik Lundemann opfordres til at fortsætte på revisor-posten
– Se i øvrigt referatet fra februarmødet

 1. Sommerfest
  Se referatet fra lokalrådsmødet 2. februar 2017
 2. Siden sidst
  – På et af de første lokalrådsmøder efter beboermødet udformes regulativer for fx ”regnskabsførelse” og ”gaver til personer, som yder tjenester for Lokalrådet”.
  – Husk at søge diverse fonde:

  1. SEAS-NVE – senest 10. marts (Jørgen søger)
  2. Matas Miljøfond – senest 15. maj (tvivlsomt, da den henvender sig til skoler og børnehaver, der kan søge miljøfonden om penge til planter på legepladser)
  3. Friluftsrådet – tidsfrist? (Kan søges til fx anlæg af Halsebyparken)
 3. Eventuelt
  – Husk årsmøde i Dagli’Brugsen i Frølunde den 30. marts klokken 20.00 (Vi deltager).
  – Det er aftalt med brugsuddeleren, at Lokalrådet snart får sig en konto i Brugsen.

  ——————————————–

Mødet sluttede klokken 20.45.

Under mødet blev der spist slik og drukket kaffe, te, øl og sodavand samt fortæret lækker, lun ølkage med smør, som Karen alt sammen venligt trakterede med.

 

Næste møde afholdes som et konstitueringsmøde onsdag den 22. marts 2017 klokken 18.30 i Tårnborghallen. Dette efterfølges af et foreningsmøde klokken 19.30 – 21.00 (Karen inviterer).

 

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet