Møde den 8. november 2016

Referat af lokalrådsmødet
tirsdag den 8. november 2016 kl. 18.30 hos Mia på Violvej

Til stede var Karen, Anne-Marie, Mia og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Begge dele godkendt uden kommentarer
 2. TårnborgMagasinet – og nedsættelse af bladudvalg
  Mulighederne for at realisere den tidligere ide om egenproduceret fællesblad undersøges igen. Nødvendigt at der er stor opbakning og repræsentanter i udarbejdelsen og fremstillingen af bladet fra de fleste foreninger og institutioner i Tårnborg. Anne-Marie og Mia vil gerne indgå i arbejdet med at skaffe annoncer og sponsorer. Jørgen vil gerne indgå i arbejdet med at skaffe tekst og billeder til bladet. – Hvem vil ellers være med? Emner og muligheder overvejes. – Forslaget drøftes og bekræftes på beboermødet i marts (som foreslået af Thomas).
 3. Dialogmøde på Tårnborg skole den 16. november 2016 – Hvem deltager?
  Mia, Nina, Karen og Jørgen deltager i mødet med kommunen
 1. JuleBazar den 20. november 2016 – Hvordan? Og hvem kan?
  Jørgen har talt med Kaj Sørensen, formanden for TIF’s aktivitetsudvalg. Lokalrådet får en stand i den lille sal (pris?). Her vil vi forsøge at promovere rådets ideer og aktiviteter: fx skaffe resursepersoner til aktiviteter som nytårsløbet, ”Sommer i Tårnborg 2017” samt en eventuel kommende hobbyudstilling. Ideer og forslag fra de besøgende nedskrives – gerne med navn og adresse. Undervejs sælges skrabelodder fra Børnehjælpsdagens julelotteri (forhåbentlig er aktivitetsudvalget indforstået) samt gøres reklame for Nostalgi-sammenkomsten blandt publikum over 60 år samt førtidspensionister (tilmelding hos Conni kan stadig nås). – Jørgen får trykt diverse opslag om ideer, sommerfest og resursebank. – Karen undersøger pris og mulighed for fremstilling af et beachflag/bannerflag på fod med lokalrådets navn og logo. Hvis prisen er rimelig, bestilles flaget, og det kan måske endda modtages til opstilling under basaren. Ellers kan det anvendes i en mængde andre situationer.

Julebazarvagtplan: Klokken ca. 9.30: Opstilling/klargøring af stand: Jørgen, Anne-Marie og Mia. Klokken 10-12: Anne-Marie og Mia. Klokken 12-14: Karen og Jørgen. Klokken 14-16: Mette, Thomas og Keld, som også pakker standen sammen igen og tager materialerne med til næste lokalrådsmøde.

 1. Nostalgisammenkomsten den 23. november 2016. Hvem kan deltage?
  Jørgen er tovholder. Anne-Marie deltager også. P.t. er der kun fem tilmeldte, fortæller Conny fra samlingshuset, men der er selvfølgelig også en uge til udløbet af tilmeldingsfristen. En del mener ikke at kunne deltage, da de ingen billeder eller genstande har fra 80’erne(?). Jørgen forsøger at gøre ekstra reklame for arrangementet ved fx at sende et artikelforslag til Sjællandske. Mia trykker nogle flyers om arrangementet. Disse uddeles diverse steder blandt seniorer.
 2. Landdistriktskonference på Borreby den 29. november 2016. Hvem deltager?
  Anne-Marie, Mia, Mette, Karen, Jørgen og eventuelt Karin Hansen fra TIF (spørges af Karen) deltager. Anne-Marie og Karen har tilbudt at køre.
 3. Vandreklubbens fremtidsplaner
  Møde om fremtiden afholdt den 20. oktober 2016 med følgende deltagere:

Kurt Rehder, Henning Nielsen, Anne-Marie Larsen, Mia Stenbjerg og Nina Louise Larsen. Villy Jensen var forhindret, men har tilbudt også at være guide i forårets vandringer. Program for turene er lagt og offentliggøres snart. Stor plakat til ophængning i Dagli’Brugsen er bestilt.

Onsdag den 7. december 2016, kl. 19.00 evalueres efterårets vandringer i forsamlingshuset, og Henning og Kurt holder et oplæg om de fremtidige ture. Billetter til arrangementet kan købes i Dagli’Brugsen og er inklusiv kaffe og kage. – Økonomien i vandreklubben er et af emnerne, der skal drøftes på mødet. – Fx deltagerbetaling, sponsorer og/eller kombi-reklamer på trafikvest og annonce på infoblad om turene.

 1. Nytårsløbet. Planer, afvikling og hjælp til arrangementet
  Planlægningsmøde afholdes hos Anne-Marie mandag den 14. november klokken 20.00 med deltagelse af Bo Bagge, Anne-Marie, Mia, Nina og Jørgen. – Foreløbige hjælpere til poster mm.: Mette og Karen. – Karen finder rutekort fra sidste år og kontakter Bjarne om rest-armbånd fra sidste løb. – Måske er James som tidligere år villig til at hjælpe? Alle overvejer mulig emner og forsøger at finde hjælpere til arrangementet. Troels forsøger at flytte et giftefogedjob nogle timer, så han kan yde arrangementet musisk støtte. Opvarmer søges, da Karin har meldt sig forhindret.
 2. Salg af Børnehjælpsdagens julelotteri
  Salget blev vedtaget på mødet i oktober måned og støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark – samt lokalrådets arbejde! Det er ikke de store gevinster, man kan vinde, men formålet er jo først og fremmest at støtte nogle gode formål!
  De fire mødedeltagere modtog hver 100 lodder, som man forsøger at sælge blandt venner, familie, arbejdskammerater og ”tilfældige” personer. Få eventuelt andre til at sælge for dig, men husk, at du hæfter for beløbet: 100 x 20 kroner! (Afregn gerne løbende til Jørgen, som er tovholder for salget. Sidste salgsdag er den 24. december. Eventulle resterende lodder afleveres til Jørgen i første uge efter nytår. Jørgen sørger for returforsendelse til Børnehjælpsdagen). – Salgsseancer blev drøftet. Forslag til steder: Dagli’Brugsen i Frølunde, Føtex, Fitness World og Korsør Station. Spørg/få tilladelse i forretningen inden salg. Vi aftaler løbende eventuelle fællessalgstider. Anne-Marie og Jørgen lægger ud på fredag den 11. november klokken 17.00 ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Husk, under salget skal der jo også reklameres for lokalrådets arbejde!

Jørgen kontakter Mette, Thomas og Keld, så de også får mulighed for at sælge lodder.

 1. Fastsættelse af dato for beboermøde i marts 2017
  Det blev besluttet at afholde mødet i klublokalerne i Tårnborghallen den 15. marts 2017 klokken 19.00.  Karen reserverer lokaler. – Dagsorden bliver efter vedtægterne, men allerede nu ved vi, at et af lokalrådets forslag omhandler et nyt fællesblad i sognet. – Nogle er på valg. Mia er interesseret i at udskifte suppleanttitlen til rådsmedlem-titlen. – Hvem ønsker genvalg? Har vi forslag til nye rådsmedlemmer? Alle går i tænkeboks til næste møde.
 2. Siden sidst
  Opgavefordelingen blandt lokalrådets medlemmer blev drøftet, men intet nyt fremkom. Der arbejdes stadig på de forskellige opgaver. – Nogle medlemmer mangler at fortælle, hvad de specielt ønsker at arbejde med i denne periode.
 3. Halsebyprojektet
  Træer og buske er fjernet omkring gadekærret, men eller ligger projektet helt stille p.t. Jørgen er blevet kontaktet af Karen Vestergaard fra kommunen, og meldingen er, at der sandsynligvis i uge 46 vil finde en terrænudjævning sted på arealerne, men alt er afhængigt af vejret, som jo i disse dage er temmelig sne- og frostdomineret.
  Vi ser tiden an!
 4. Eventuelt
  – Tidligere forslag om salg af en lokal-vin med en etikette tegnet af Villy Jensen bliver støttet af brugsuddeleren, Thomas, så forhåbentlig kan det sættes i gang efter nytår.

– Vi skal have gang i fondsøgningen til bl.a. sommerfesten, vandreklubben og Halsebyparken.
– Tidligere forslag om, at lokalrådet sælger OK-kort droppes. Salget overlades helt til TIF-fodbold, som er meget interesseret i det økonomiske tilskud.

——————————

Under mødet blev der drukket kaffe, te, øl og sodavand samt fortæret lækre træstammer, som værtinden, Mia, havde anrettet på et smukt dækket bord.

Til mødet i december medbringer Anne-Marie kaffe, te og kage efter eget valg.

Mødet sluttede klokken 21.30 med hjemkørsel i kraftigt snefald.
Næste møde afholdes tirsdag den 13. december 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet