“Næsten til Lejodde”

“Næsten til Lejodde” med Tårnborg Vandreklub

Onsdag aften mødte cirka 25 friske vandrere op for at deltage i Tårnborg Vandreklubs tur ad stierne fra Musholmvejs P-plads mod Lejodde under guidning af Villy Jensen.

Sikkerheden bør være i orden, så først ifører vandrerne sig vandreklubbens trafikvest

Sikkerheden bør være i orden, så først ifører vandrerne sig vandreklubbens trafikvest

Det blev vanen tro en dejlig tur i vandrevenlig temperatur med sol og behagelig vind. Undervejs fortalte en veloplagt guide om områdets natur, geografi og historie. Både dyr, fugle og planter blev studeret og (næsten) alle begivenheder og udviklingstræk fra istiden til vore dage blev levendegjort for de interesserede vandrere.

I den lille rende til højre kan du være heldig at se en ål på vej fra Korsør til Sargassohavet!

I den lille rende til højre kan du være heldig at se en ål på vej fra Korsør til Sargassohavet!

Villy fortæller om Lejodde, som er fredet i fuglenes yngletid fra marts til juni, så besøg må vente til en anden gang

Villy fortæller om Lejodde, som er fredet i fuglenes yngletid fra marts til juni, så besøg må vente til en anden gang

På Oldenbjerg er opsat kikkerter, så den smukke udsigt kan nærstuderes

På Oldenbjerg er opsat kikkerter, så den smukke udsigt kan nærstuderes

Man kan se langt - også uden kikkert - fra Oldenbjerg!

Man kan se langt – også uden kikkert – fra Oldenbjerg!

De små to timers vandring blev afsluttet med en lille afstikker til Højbjergskoven, som stadig er en ung skov med blandet beplantning, hvilket gør den til et paradis for mange fuglearter. i skoven findes både gang- og cykelstier, men det kan anbefales, at man, hvis man vil føle sig rigtig tæt på naturen, vælger cykelstierne, som er smalle og tiltænkt mountainbikeryttere (så vær opmærksom under vandringen!).

P1170181

Ved indgangen til Højbjergskoven passeres en kvægrist, som dyr og mennesker dog kan vælge at gå udenom!

Ved indgangen til Højbjergskoven passeres en kvægrist, som dyr og mennesker dog kan vælge at gå udenom!

Atter blev vandrerne bekræftet i, at Tårnborgområdet er et smukt sted!

Atter blev vandrerne bekræftet i, at Tårnborgområdet er et smukt sted!

Turen blev afsluttet med klapsalver til turens guide, Villy Jensen, der lovede, at han også i vandreklubbens efterårssæson 2017 vil stille sig til rådighed som guide for nogle vandringer. Det samme gjorde Kurt Rehder, som også deltog i aftenvandringen. Dette blev modtaget med stor  glæde af alle Tårnborg Vandreklubs deltagere. Rehder gjorde samtidig opmærksom på nogle vandreture, som han vil guide i forbindelse med Skovens Dag på søndag, den 8. maj med udgangspunkt fra campingpladsen ved Lystskoven.

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub bliver søndag den 21. maj klokken 14.00 fra Tårnborghallen. Denne vandring har titlen “Teglværkernes udskibningshavn”, og turens guide er Henning Nielsen, der nok er emnets største specialist, da han det meste af sit liv har været tæt bosiddende havnen, der sikkert er ganske ukendt for de fleste i Tårnborg Sogn. Opslag om denne tur kommer inden længe!

Her ses opslaget om turen den 3. maj!
Tårnborg Vandreklub - Næsten til Lejodde 030517

Mødestedet for turen er P-pladsen ved indkørslen til Musholmvej, som ses her:

Mødested 030517