Naturen ved Lejodde

Tårnborg Vandreklub

Næste vandring finder sted søndag den 16. september klokken 14.00 fra P-pladsen ved Musholmvej ved indkørslen fra Storebæltsvej.
Turen har titlen “Naturen ved Lejodde” og bliver guidet af Villy Jensen.
Som sædvanlig er alle interesserede velkomne, og deltagelse er gratis!
Læs eventuelt om tidligere vandringer til Lejodde her og her!
– samt her:

Vandreturen den 16. september 2018 til Lejodde

Af turguiden, Villy Jensen
Søndag den 16. september kl.14 gik starten til vel nok efterårets længste vandretur. I omegnen af 20 deltagere var mødt op på p-pladsen ved Musholmvej.
Turen gik fra P-pladsen mod stranden for at dreje ind gennem det nyetablerede overdrev. Vejret var frisk. I starten nogen sol og nogen blæst. Tæt på os demonstrerede to unge tårnfalke deres jagtteknik over de nyanlagte overdrev.

Siden blev der pause og tid til en snak om en af årets sydlige besøgende – duehalen – ikke en fugl, men et flyvende insekt, der kan minde om en kolibri i bevægelse og størrelse. Denne sjældne sydlandske gæst har fundet vej hertil i den varme sommer og har især haft appetit på havernes sommerfugleblomster. En gæst der er værd at holde øje med i det kommende år.
Turen førte os videre ad markveje mod Lejodde og Lejsøen. Vi fik set i hundredvis af grågæs og havde nogle ret enestående kig ud over den skønne natur, der undervejs skiftede fra sol til overskyet, men stadig lunt.

Når ikke lige fuglene er der på pletten, hvor vi er, så må vi klare det ved at snakke om dem. Den store ravn fik nogle bemærkninger med på turen. Denne, vel nok verdens mest intelligente fugl, har atter besluttet sig for at opholde sig i vores nærområde.

Det havde været håbet, at de første trækkende hvepsevåger og musvåger havde vist sig. Det blev kun til et par spots af de mere lokale rovfugle. Det kan virke, som om også den lune eftersommer forhaler starten på de store rovfugleoplevelser.

Fra Lejsøen gik det ad markveje over bakkerne på Halskov Odde tilbage mod udgangspunktet. Snakken gik ivrigt mellem deltagerne. Mange ting blev vendt. Bøger, film, rejser til spændende lande og opskrifter.

Efter mere end 8,5 kilometer og efter næsten tre timer var vi tilbage på p-pladsen. Jørgen kunne konstatere, at det havde været en frisk lang tur – det var sådan set også annonceret – men der var ingen der var trætte eller for alvor havde ømme fødder. Selv deltageren på godt 86 år var stadigvæk frisk og havde mod på mere!