Naturen ved Lejodde

Tårnborg Vandreklub

Næste vandring finder sted søndag den 16. september klokken 14.00 fra P-pladsen ved Musholmvej ved indkørslen fra Storebæltsvej.
Turen har titlen “Naturen ved Lejodde” og bliver guidet af Villy Jensen.
Som sædvanlig er alle interesserede velkomne, og deltagelse er gratis!
Læs eventuelt om tidligere vandringer til Lejodde her og her!