Naturvandringen 25. maj 2016

“Vi bor godt nok skønt her i Tårnborg!”

P1130734

Naturen viste sig fra sin allerbedste side onsdag den 25. maj, da Villy Jensen og Ib Larsen guidede 50 deltagere i en naturvandring gennem Halseby Mose, rundt om Tårnborg Kirke og over Marsk Stigs Høj i Tårnborg. Turen var arrangeret af Tårnborg Lokalråd, og de to guider viste sig yderst kompetente inden for deres interesseområder. Villy fortalte engageret om fuglene, oldtiden og landskabet i Tårnborg, medens Ib tog sig af planterne og fredningsbestemmelserne i Tårnborgområdet, hvilke han også i dagligdagen beskæftiger sig meget med som formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Slagelse.

P1130705   P1130710

Blandt naturvandrerne var også en del udensogns, og blandt disse lød udbrud som: ”Nej, hvor er her flot og smukt!”, og: ” I bor vel nok skønt her i Tårnborg!”.  Denne forsommeraften var det svært at være uenig i udsagnene. Medens solen fra en skyfri himmel sank dybere og dybere mod horisonten fortalte og berettede Villy om blandt andet de første mennesker i Tårnborgområdet; om gøgen, som gennem det sidste århundrede har ændret udseende og adfærd for at overleve; om mosens nattergal, som er ung og døgnet rundt forhåbningsfuldt forsøger at synge lige så smukt som de ældre nattergale, så en mage føler sig kaldet til området og nogle nye nattergale kan komme til verden. Ind imellem blandede sig mange fuglestemmer og hurtige glimt af fx gråstrubet lappedykker og rørhøg.

P1130715   P1130733

Kongeborgen Tårnborgs historie blev levende gennemgået. Storhedstiden for Tårnborg var 1200-tallet, og borgen har i perioder var beboet af mange konger, fx Valdemar den Store, Kristoffer I og II og Erik Klipping, hvilket vi ved, da de har udstedt kongebreve fra Tårnborg Slot. Sidst i 1200-tallet blev Tårnborg overfaldet og nedbrændt af den mulige kongemorder, Marsk Stig, og først i 1300-tallet blev borgen belejret i 16 dage af oprørere og siden ødelagt, hvorefter Tårnborgs kongelige funktioner blev flyttet til Korsør.

P1130745   P1130750

Undervejs på naturvandringen blev der forgæves spejdet efter Norets lokale havørn, medens der var større succes med områdets interessante planter, som Ib Larsen udpegede og spændende fortalte om. I fantasien blev vandrerne ført mange millioner år tilbage i tiden, hvor dinosaurerne gik rundt i Tårnborgområdet i vegetation domineret af padderokker. Nu er der kun padderokkerne tilbage, og nu i en udgave der er væsentligt mindre end i dinosaurernes tidsalder. Den nydelige plante, kulsukker, med de ru blade og flotte blomster og med mange helbredende egenskaber blev ligeledes indgående omtalt som planten haveejere måske skal undgå, da den nok kan fjerne skvalderkålsproblemet i haven, men samtidig hurtigt vil overgå skvalderkålens udbredelse i haven. På Marsk Stigs Høj tog Ib vandrerne på en indgående jagt på sjældne plantearter med udsigt til Storebæltsbroen og de sidste solstråler, der tog afsked med en lærerig aften i Tårnborgs smukke natur.

P1130784   P1130787

P1130772   P1130774

P1130779   P1130794

P1130737