Nostalgisammenkomst

Nostalgisammenkomst den 23. november 2016

Er du førtidspensionist eller 60+’er, så inviterer Tårnborg Lokalråd dig til at deltage i
”Husker du 1980’ernes Tårnborg” i Tårnborg Forsamlingshus
den 23. november klokken 10.00-13.00.

Det er gratis at deltage i arrangementet, som ud over en masse minder byder på formiddagskaffe og frokost a la et 1980’er-traktement. Tilmelding skal ske til
Tårnborg Forsamlingshus senest den 20. november klokken 14.00.

80er-personer

Det er lokalrådets håb, at mange møder frem til sammenkomsten medbringende gode minder, som meget gerne må være understøttet af billeder eller genstande fra 1980’erne.

Alt fra perioden er velkomment, men minderne er det vigtigste! Sandsynligvis kan mange huske oplevelser fra familie- og arbejdslivet, forretningslivet, skolelivet, kirke-, forenings- og kulturlivet i 1980’ernes Tårnborg, og forhåbentlig vil mange også dele minderne
med sammenkomstens øvrige deltagere.

Til arrangementet er arkitekten Jens Thorlaksson inviteret som særlig gæst. Han var i 1980’erne en af de ledende personer i restaureringen af Tårnborg Kirke, hvorunder tre gamle indgange til kirken atter kom til syne efter århundreders glemsel. Dette og andre oplevelser fra datidens Tårnborg vil Jens Thorlaksson fortælle om under nostalgisammenkomsten.

Hele arrangementet vil først og fremmest have fokus på de lokale forhold, men den nationale og internationale udvikling påvirkede naturligvis også Tårnborg, så verden i 1980’erne vil ikke blive glemt, medens der vandres ned ad Mindernes Allé.