På sporet af jernbanen

Med Tårnborg Vandreklub “På sporet af jernbanen – og oldtiden”

Tekst: Jørgen F. Rasmussen
Foto: Erik Gundersen

Søndag den 16. oktober var 56 forventningsfulde vandrere i alle aldre og fra alle hjørner af Slagelse Kommune mødt frem til Tårnborg Vandreklubs fjerde vandring i år. Som de tidligere vandringer blev også denne vandring en stor succes med flot efterårsvejr, en dejlig vandrerute samt sociale vandrefæller og under guidning af Kurt Rehder, der atter viste sig som en engageret, energisk og lokalhistorisk kapacitet.

SONY DSC

Vandringen gik fra Dagli’Brugsen i Frølunde via Vinkelvej, hvor stedet for den nu forsvundne station i Svenstrup blev udpeget og omtalt.  Turen fortsatte ad stisystemet, som starter på Vinkelvej, og gik ind over smukke efterårsfarvede arealer langs jernbanen. Undervejs blev de mange gravhøje og jættestuer besøgt, og Kurt Rehder fortalte om højenes anvendelsesformål, da de blev bygget.

Her lå Svenstrup Station indtil for få år siden

Her lå Svenstrup Station indtil for få år siden

En vandring i skønne efterårsfarver

En vandring i skønne efterårsfarver

Undervejs fik kommunen megen ros af Kurt, da det viste sig, at krat, buske og høj bevoksning var fjernet fra en del af højene, så de stod flotte og let tilgængelige for de besøgende. Han fik sammen med rosen udtrykt et ønske om, at Marsk Stigs Høj får del i en lignende naturpleje, så borgbanken også kan fremstå mere synlig og lettere tilgængelig.

Trængsel om Rehder for bedre at kunne høre beretningerne

Trængsel om Rehder for bedre at kunne høre beretningerne

Da vandrerne havde forladt oldtidshøjene og fårene på marken tæt på Korsør Station blev jernbanesporet krydset, og sidste del vandringsruten gik ad den asfalterede Højbjergsti langs Hundeskoven mod Stibjergvej.

Der fortælles om de rigtig gamle dage i Tårnborg

Der fortælles om de rigtig gamle dage i Tårnborg

Efter to timers vandring over cirka syv kilometer vendte nogle velmotionerede – og enkelte vel også trætte – vandrere tilbage til udgangspunktet ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Her inviterede brugsuddeleren,  Thomas Helkiær, utroligt venligt vandrerne på gratis kaffe- og kagebord, hvilket blev modtaget med taknemmelighed og iver af de mange glade gæster i Tårnborg Vandreklubs arrangement.

Dagli'Brugsen bød på kaffe og kage. Det smagte vist alle!

Dagli’Brugsen bød på kaffe og kage. Det smagte vist alle!

Næste vandring i Tårnborg Vandreklub finder sted onsdag den 2. november klokken 16.30 fra Tårnborghallen. Villy Jensen er guide for denne vandring, som har fået titlen: ”Fuglene og efteråret”. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.