Pinsevandring

Tag på pinsevandring
med Tårnborg Kirke og Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Kirke og Tårnborg Vandreklub
inviterer til Pinsevandring 2. pinsedag

Vi mødes i Tårnborg kirke, hvor sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard holder en kort andagt,
inden vi bevæger os ud på Pinsevandringen.

Vi går med Kurt Rehder som guide ad ”Kirkestien” gennem Halseby Mose langs Halseby Sø til Gammel Halseby, hvor der fortsættes ad Halsebyvej til Søvej.
Vi slutter Pinsevandringen i konfirmandstuen ved præstegården, hvor menighedsrådet
er vært ved en let frokost og en øl eller vand.