Pinsevandringen den 5. juni 2017

Tårnborg Vandreklub

Pinsevandringen den 5. juni 2017

Forårssæsonens sidste vandring fandt sted i tæt samarbejde med Tårnborg Kirke, som traditionen tro havde arrangeret en pinsevandring 2. pinsedag.
Omkring 25 deltagere var mødt frem i Tårnborg Kirke klokken 11.00 til en lille tankevækkende andagt, som sognepræsten afviklede med inspiration i Antoine de Saint-Exupérys “Den lille Prins”, hvor prinsen på et tidspunkt fortæller, at: “Hvis det var mig, der havde 53 minutter til min rådighed, så ville jeg bruge dem til i fred og ro at vandre til en kilde”.

Så er vi klar til vandringen

Så er vi klar til vandringen

Den efterfølgende vandring gennem den forsvundne middelalderby – over Møllebakken ad Kongevejen til jættestuen på Brandsbjerg – og videre gennem Tjæreby og Gl. Halseby til præstegården, hvor menighedsrådet bød på mad og drikke – tog en del mere end 53 minutter, men under vandringen mødte deltagerne  mange kilder til fremtidige kultur- og naturoplevelser i Tårnborgområdet. Man vælger blot selv, hvornår man atter vil besøge og nærmere undersøge stederne, som pinsevandringen passerede.

Tårnborg Vandreklub vil gerne sige tak til menighedsrådet for et godt arrangement med afsluttende lækre sandwich og rigeligt at drikke til. Der skal også lyde en tak til Kurt Rehder, der uopfordret mødte frem til arrangementet, og som straks indvilligede i at støtte lokalrådets repræsentant i at guide pinsevandringens deltagere sikkert og velinformeret gennem de 6,5 kilometers vandring.

(Se billeder fra vandringen her!)

Nu er vandreklubbens trafikveste blevet vasket og hængt til tørre, og så skal de forhåbentlig i brug igen i efterårssæsonen 2017!

Nu er vandreklubbens trafikveste blevet vasket og hængt til tørre, og så skal de forhåbentlig i brug igen i efterårssæsonen 2017!

Det forventes at Tårnborg Vandreklub også vil tilbyde ture i efterårssæsonen 2017.
Heldigvis har både Kurt Rehder og Villy Jensen lovet at stille sig til rådighed
for nogle vandringer efter sommerferien!
Så følg med her på siden, hvor du på et tidspunkt kan læse programmet
for efterårets vandringer.
Har du ideer til mål for vandringerne, er du meget velkommen til at kontakte vandreklubben gennem Tårnborg Lokalråd!