Referat af møde 31. maj 2016

Referat af mødet i Tårnborg Lokalråd
den 3. maj 2016 kl. 18.30 i mødelokalet i Tårnborg-Hallen

Til stede var Karen, Anne-Marie, Mia, Thomas og Jørgen

 1. Godkendelse af referat og dagsorden
  Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt uden kommentarer, Aftenens dagsorden blev tilføjet to punkter: Foreløbig evaluering af TårnborgMagasinet samt Opsamling fra sidst.
 1. Sommerfest

  a. Har vi styr på aktiviteterne?
  – Jaah – i store træk, men enkelte aktiviteter er vi usikre på. ”Kagedyst” har nu også regelsæt på hjemmesiden ligesom de øvrige aktiviteter. ”Gadekamp” har endnu ingen tilmeldinger via aktiviteter@gmail.com, men måske har TIF modtaget ad anden vej? Jørgen kontakter Peter og spørger.
  – Karen og Troels har afholdt pressemøde i forbindelse med udgivelsen af TårnborgMagasinet samt sommerfesten. De lokale medier var mødt frem: Sjællandske, KorsørPosten og Korsør Nærradio. Nu håber vi så, at omtale giver stort fremmøde den 11.juni.
  – I et forsøg på at få flere til at tilmelde sig aktiviteter og fællesspisningen laver Jørgen en reminder-plakat og –tekst, som forhåbentlig kan lægges på skolens Facebookside samt deres intranet – og på vores egen Facebookside samt ophænges diverse steder (fx der, hvor den tidligere plakat er revet ned!). Plakat og tekst sendes til Karen, der holder møde med skolelederen, Anne.
  – Mandag den 6. juni klokken 18.30 har sommerfestarbejdsgruppen det sidste planlægningsmøde. Der skal de sidste ting gerne afklares. Jørgen udsender reminder om mødet.

  b. Budget
  – Nyt budget blev omdelt og drøftet. Budgettet udviser p.t. et mindre overskud, men tallene er lidt usikre. Dags dato er der ikke solgt mange billetter i Brugsen, medens vi ikke ved, om der solgt nogen online, da indehaverne desværre ikke har kontaktet Karen, som lovet!(?)
  – Kontrakten ifm. med leje af hallen er underskrevet. Forventet pris: 8000 kr. Næsten alle serviceydelser koster, fx også transporten af borde og stole, som afregnes efter dagsprisen for vognmandskørsel! Der er bestilt pladser til ca. 250 gæster. Der udsendes ”arbejdsopgaver” fra fritidsafdelingen til ejendomsafdelingen allerede sidst i denne uge, så ændringer er lidt ”bøvlet”.

  c. Hvad mangler vi, og hvem gør hvad?
  – Vi bør kunne sælge is, men der er ingen fryser i hallen. Karen forsøger at efterlyse en fryser til låns på Facebook.
  – Forsamlingshusets bestyrere sælger drikkelse om eftermiddagen – fadøl og vand. Om aftenen er de også velkomne til at sælge kaffe, te og kage (Jørgen kontakter dem).
  – Vi bør flage på dagen! Hvem og hvor er der flagstænger? Måske ved James eller Lisa noget? Jørgen spørger dem! Thomas tilbød at sætte nogle flag op ved indkørslen vha. fx nogle stolper eller hegnet langs Tjærebyvej. (Små festflag kan alternativt anvendes samt lidt større festflagstænger, som mange har stående).

  d. Hvilke opgaver har vi til den 10. juni?
  – Halsebyvænget har åbent hus mellem 16 og 18. Her er vi mange, der gerne deltager.
  – Vandværkets telt skal nedtages og opsættes. Gerne tidligt på eftermiddagen. Vi har brug for at være mindst otte voksne hjælpere. Jørgen, Thomas, Karen og sandsynligvis James kan p.t., og måske er der også nogle fra vandværket, som er behjælpelige (Niels, Erik og Irma fx). Forhåbentlig kan vi finde et par stykker til.
  – Affaldsstativer (5 stk.) og P-skilte (5 stk.) er lejet på Materielgården. James og Jørgen afhenter og opstiller fredag formiddag, 10. juni. Husk kæden skal låses op til grusbane-parkeringen, Jørgen.
  – Hyggebelysning i hallen: Karen foreslog et par parasoller med (jule-)lysnet over sættes op i hallen for at hygge. Jørgen mente, skolen har et par parasoller på biblioteket. Karen undersøger sagen.
  – Husk armbånd til billetombytning, Karen.

 2. Projekt om sundhed. Se tidligere fremsendte mail fra Finn Vedel Pedersen.
  – Enighed om, at projektet er en god ide, som vi tilslutter os, hvilket Karen meddeler Finn.
  – Anne-Marie, Karen, Thomas og Mia har masser af ideer: fx mountainbikebanen ved Højbjerg (Thomas Lundemann kan evt. kontaktes), DGI-involvering, åben vand-undervisning, undervandsjagt, brug af stranden med grill- og volleyballfaciliteter og meget andet. Konceptslagord: Få fat på børnene – og du får fat på forældrene!
  – Finn er primus motor i projektet.
 3. Projekt vandreture (Anne-Marie)
  – Anne-Marie og Mia arbejder p.t. med tanken om at starte Tårnborg Vandreklub.
  – Der er aftalt møde med Kurt Rehder og Villy Jensen om projektet den 20. juni. Villy har indvilget i at gå ture den første onsdag i måneden, og Kurt i at gå den tredje onsdag. Det forsøges at overtale Ib Larsen og Henning Nielsen til at være suppleanter som vandringsguider.
  – Der stiles efter en opstart efter sommerferien.
  – Det foreslås, at deltagergebyret bliver på 20 kr. pr. vandringsgang.
  – Sundheds- og seniorudvalgets ”ensomhed blandt ældre-pulje” er ansøgt om at bidrage til indkøb af vandrestave samt veste med påtryk, da det er intentionen at inddrage ældre i vandringsprojektet, der vil give gode muligheder for sund motion og socialt samvær med andre i alle aldre.
  – Mia står for pressedækning, plakatfremstilling og information om projektet.
 4. Evaluering af TårnborgMagasinet
  – Evalueringen blev kortfattet og skal gentages sammen med TIF snarest efter sommerfesten. Eventuelt på næste lokalrådsmøde.
  – Magasinet blev flot, men for fejlfyldt (fx Knud Rehder og Nordet). Ærgerlige fejl, som burde være undgået. Kontakten til Seiferts var langsommelig via mailen. Vi følte ganske enkelt ikke, vi var nok ”med” i processen. – Og så blev det dyrere end forventet, men er vi lovet et nr. 2 uden yderligere udgifter?
  – Er magasinet også uddelt i sommerhusområdet og på Feddet, hvilket vi troede, var aftalt? (Spørg James og Troels).
  – De store plusser: Sommerfesten og lokalrådet blev nydeligt eksponeret gennem magasinet, som rigtig mange borgere har rost og ingen (?) talt negativt om.
 5. Opsamling fra sidst
  De udsatte punkter fra sidst, ”mødet med Slagelse Kommunale Ejendomme” og ” kulturtopmødet”, blev kort gennemgået.
  Karen og Jørgen havde deltaget i et møde med Kommunale Ejendomme, hvor kommunens ejendomme skulle prioriteres, så eventuelle ejendomme i vores område, som ikke er en del af kommunens nødvendige bygninger – som skoler, børnehaver o.lign. – kan afhændes. Mødet var interessant, men Tårnborg har kun få kommunale ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål.
  Jørgen havde været til ”kulturtopmøde” i Kulturhuset på Halsskov. Baggrunden for mødet var, at der skal laves en kommunal kulturstrategi i nær fremtid. Mødet havde mange temaer, som deltagerne gav bud på gennem tankemylder, plancheskrivning og sammenfatning. Et af temaerne var, ”hvordan kulturen kunne fremmes i bylivet”, hvilket vi fra landdistrikterne ønskede udvidet med ”… og landlivet”. Efter topmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu arbejder videre med ideerne, og som på et tidspunkt barsler med et forslag til kulturstrategi for kommunen. En ide, som ser lovende ud, er en tanke om, at der udarbejdes en ”arrangements-guide” til brug for fx lokalråd, så man trin for trin kan se, hvad, hvor, hvem og hvordan man skal få stablet arrangementer på benene, så arbejdet forhåbentligt kan lettes for arrangører i fremtiden.
 1. Eventuelt
  – Affaldsindsamlingens flaske- og dåseindsamling gav en pantindtægt på 38,50 kr.
  – Der er indkøbt vingaver for 199 kr. i forbindelse med naturvandringen.

————————————————–

Thomas havde medbragt dejlig kaffe, brunsviger samt øl og sodavand til aftenens møde.

Til næste møde medbringer Jørgen kage og kaffe.

Mødet sluttede klokken 21.00 efter en god ledelse af ordstyreren, Anne-Marie.

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 21. juni 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen

 

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet