Referat af møde den 18. august 2016

Referat af lokalrådsmødet
torsdag den 18.august 2016 kl.18.30 i TIF’s mødelokale

Til stede var Karen, Mette, Anne-Marie, Mia og Jørgen

  1. Godkendelse af dagsorden og referat
    Begge dele godkendt uden kommentarer

2. Hvad vil vi arbejde med det kommende år??
Ideer: Projekt Strand, fx eftermiddagsfriluftssvømning v. Thomas? – Ældreprojekt, evt. i samarbejde med Hyggeklubben. – Affaldsindsamlingen gentages på DNF’s dato for landsindsamlingen. – Sommerfest? Årlig eller hvert andet år? Børn som deltagerkatalysatorer! – Børnearrangement: Pokemonevent, LAN-nat, Åben Hal, Diskotek. – Tæt på enighed om, at næste års sommerfest skal bestå af et sankthans-arrangement fredag den 23. juni med bål, boder, fællesspisning, lege og konkurrencer samt sang og musik. – Har ”kulturgruppen” planer for fremtiden? (Jørgen spørger Bjarne om planer og gruppens sammensætning). Forslag til gruppen: Portvin- og chokoladesmagning i Dagli’Brugsen. – Andre arrangementer og tiltag: Ølsmagning, fx i klublokalerne (Kristian); Bebyggelse af Hesselbjerggrunden (Karen kontakter kommunen); Liv i spejderhuset; Legepladsen i Violvejsparken (måske kan midler til forbedring søges af en forældregruppe i området?).
Til næste møde noterer vi hver især, hvad vi ønsker at arbejde med indtil beboermødet i marts måned! (Se også idebanken, som Mette tidligere har sammenskrevet).

3. Strandstenskursus med Per Smed – lørdag den 1. oktober
Villy Jensen har i forbindelse med ”De Fire Sten” ved Frølunde Gadekær taget initiativ til et kursus med geologen Per Smed, som er en af landets førende eksperter inden for sit felt. Kurset finder sted ved stranden den 1. oktober klokken 13-17. Der vil være nogle få udgifter forbundet med kurset – fx togbillet og vingave. Villy og Jørgen står for den videre planlægning af arrangementet, og Mia kontakter pressen, når Jørgen har tilsendt hende nogle flere oplysninger.

4. Møde med foreningerne
Mødet afholdes den 6. september klokken 18.30 i hallens klublokaler. Karen inviterer, laver dagsorden og sørger for indkøb af øl, vand og chips. Dagsordenspunkter: Rundt om bordet; Evaluering af sommerfest og TårnborgMagasinet samt Hvad bringer fremtiden?

5. Budget 2017-2020. – Skal vi give høringssvar?
Første høringsrunde forpassede vi (frist i dag kl. 12.00!), men vi bør være opmærksomme til næste høringsrunde. – (Der er fx risiko for færre busafgange til vores område!)

6. TårnborgMagasinet
Magasin nr. 2 var lidt tyndt, både i indhold og omfang (hvilket dog var planlagt for omfangets vedkommende!). Vi har accepteret, at der også bliver udarbejdet et magasin
3 i november måned, men aftalen om pris og indhold skal først foreligge skriftligt.
– TårnborgMagasinets første numre evalueres på mødet med foreningerne den 6. september.

7. Eventuelt
– Tårnborg Vandreklub har modtaget 10000 kroner i tilskud fra kommunen. Beløbet tænkes anvendt på blandt andet vandrestave og trafikveste. Brugsen har gennem OK sponseret 30 veste, som skal have påtrykt navn og logo. Måske er der behov for yderligere 20 veste. Pris for tryk på vestene undersøges af Anne-Marie og Mia i fx Kirkerup og Lundforlund.
– Før vandring vandreklubben var en stor succes med 54 deltagere og god pressedækning.
– Husk inden godkendelse at tjekke personer, der ønsker adgang til vores facebook-gruppe. Det har flere gange vist sig, at personer ikke er interesseret i vores formål, men kun i at få et sted at annoncere for diverse salgsprodukter!

——————————————

Under mødet blev fortæret hekse-chokoladekiks fra Mette, drukket kaffe fra Karen samt øl og Somersby fra Jørgen.

Til mødet med foreningerne den 6. september medbringer Karen øl, vand og chips.

Til mødet i oktober – dato ikke fastlagt – medbringer Anne-Marie kage og kaffe.

Mødet sluttede klokken 20.40 efter en god ledelse af ordstyreren, Anne-Marie.

Næste møde er det årlige møde med foreningerne og institutionerne i lokalområdet og afholdes tirsdag den 6. september 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet