Referat af møde den 21. juni 2016

Referat af mødet i Tårnborg Lokalråd
den 21. juni 2016 kl. 18.30 i mødelokalet i Tårnborg-Hallen

Til stede var Karen, Anne-Marie, Mia, Keld, Thomas og Jørgen

 1. Godkendelse af referat og dagsorden
  Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev sammen med dagsordenen godkendt uden kommentarer,
 1. Sommerfest

  Evaluering
  Bemærkninger i ikke-prioriteret stikordform: Blev festen afholdt det forkerte sted? Markedspladsen manglede. God aftenfest. God musik – men (for) højt? Aktiviteterne lå for spredt. Hyggeligt. For få hjælpere. Dyr vin. Fest uden børn? Medbragte drikkevarer? Motorcykel- og biludstilling næste år. Selv stå for udskænkning? Misforståelse blandt nogle: Mad med i prisen? Konceptet omkring aktiviteterne bør ændres – turneringsform dur ikke! Godt salg i kiosken. Mangel på brød. Optræden af børn næste år? SFO-boden – hvad blev der af den? Børnehaven og skolen involveres mere næste år. Produktionshøjskolens aktiviteter gode, men desværre var informationsniveauet rigtig dårligt mellem dem og os, hvilket gav ringe mulighed for at forberede deres deltagelse på festpladsen. Salg af OK-kort næste år? Regnskab ikke opgjort, men underskud er forventeligt. Bonner afleveres – påskrevet hvad indkøbet er brugt til samt underskrift – i konvolut til Mette på Halsebyvej 15 med information om, hvilken konto beløbet skal overføres til.

  Aftale møde med dem, der havde aktiviteter
  Deltagerne i afviklingen af sommerfestens aktiviteter – tovholdere og hjælpere – inviteres til en samlet evaluering af ”Sommer i Tårnborg” sammen med sognets foreninger og institutioner, når det årlige fællesmøde afholdes den 6. september klokken 19.00.

 2. Tårnborg Vandreklub
  Anne-Marie og Mia har afholdt møde med Kurt Rehder og Villy Jensen for at drøfte konceptet for dannelsen af Tårnborg Vandreklub. Turene får forskellige temaer og afvikles klokken 18.30-20.30 første og tredje onsdag i måneden, henholdsvis fra Tårnborghallen og fra Brugsen. I første omgang er deltagelse gratis, men der kan købes øl og vand midt på ruten. Projektet evalueres af alle involverede primo december i forsamlingshuset. Opstart finder sted den 17. august klokken 18.30 fra Brugsen, hvor Kurt Rehder står for den første vandring. Kommunens pulje for ensomme ældre er søgt til indkøb af grønne trafikveste med vandre- og lokalrådslogo – pris ca. 80 kr. – samt eventuelt også til indkøb af vandrestave. (På mødet fremkom Villy med en ide om en lokalråds-julevin, som han gerne vil tegne etiketten til, og som måske kan sælges gennem Brugsen? Desuden fortalte han om en tidligere ide, der var drøftet med Susanne Jensen, den tidlige sognepræst, om en gudstjeneste anno 1400! Begge ideer drøftes senere.)
 3. Møde om TIF, hvem deltager?
  Mange er forhindrede af diverse årsager, men Karen, Mette og Keld møder frem den 23. august klokken 19 i klublokalerne.
 4. Hvad ligger og venter på os efter sommerferien?
  Vandreklubsprojektet – samt en prioritering af opgaverne/ideerne som Mette tidligere har oplistet ud fra diverse brainstorme i lokalrådets levetid. Det skal tilstræbes, at så meget som muligt bliver selvkørende, så lokalrådet nok er igangsættere, men ikke bliver ledere og bestyrere for alle klubber og aktiviteter i området, da det hurtigt vil dræne rådet for kræfter.
 1. TårnborgMagasinet
  Karen har modtaget mail fra Seiferts med forslag til en kontrakt mellem dem og TIF samt os. De foreslår fire årlige numre af omfang som det første. I stort set alle forhold har de afgørelsesretten, fx i forhold til annoncering i magasinet, hvilket efter deres mening er afgørende, ”hvis kvaliteten skal holdes, hvilket annoncørerne forlanger, den skal”. En fremtidig overskudsdeling kan dog overvejes på et senere tidspunkt, tilbyder Seiferts. Vi synes, at vores forskellige interesser modarbejder samarbejdet, og vi finder ikke de opstillede vilkår acceptable, jf. også tidlige evalueringer i referater af 3. maj og 31. maj.
  Mulighederne for opstart af et fællesblad i andet regi undersøges atter og drøftes med TIF og andre interessenter. Hvad kan det produceres/trykkes for, og hvem vil gå ind i arbejdet med layout, skrivning, annoncering o.m.a.? Thomas kontakter Boeslundebladet og høre til deres modelkoncept, og måske skal vi også kontakte ”2sogne” i Hejninge-Stillinge Lokalråd for at høre mere til Lars’ beretning den 3. maj.
 2. Næste møde?
  – Ordinært møde tirsdag den 16. august klokken 18.30 i Tårnborghallen
  – Kort ordinært møde den 6. september klokken 18.30 i Tårnborghallen, efterfulgt af møde klokken 19.00 med foreninger og institutioner samt tovholdere og hjælpere til sommerfesten for blandt andet at evaluere sommerfesten, TårnborgMagsinet og evt. drøfte idé om andet fællesblad.
 3. Eventuelt
  – Indkøb af printer m.v. drøftes, når sommerfestens økonomiske resultat er opgjort.
  – Billeder fra sommerfesten er lagt på hjemmesiden, men opsætningen arbejdes der stadig med.
  – Vi bør kunne anvende MobilePay i Lokalrådet. Mette opfordres til at undersøge mulighederne.

————————-

Under mødet blev rester fra sommerfesten fortæret (chokoladekiks og dåsesodavand).

Til næste møde medbringer Jørgen kage og kaffe.

Mødet sluttede klokken 20.30 efter en god ledelse af ordstyreren, Anne-Marie.

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 16. august 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

 

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet