Referat af møde den 3. november 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 3. november 2015
kl. 18.30 i mødelokalet i Tårnborg-Hallen

Til stede var Karen, Anne-Marie og Jørgen

Anne-Marie blev atter valgt som ordstyrer

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt sammen med aftenens dagsorden uden kommentarer.

  1. Nyt fra formanden

– Lokalrådet har modtaget et kursustilbud fra kommunen: ”Sådan får du foreningen i medierne – på den gode måde – og sådan får du succes med de sociale medier”. Kurserne handler om markedsføring, pressearbejde og brugen af sociale medier særligt i foreningsregi. Karen rundsender tilbuddet, som afvikles over to dage, og interesserede medlemmer af lokalrådet, der trods den sene udmeldelse kan deltage, melder snarest tilbage til Karen.

– Det planlagte chokoladekursus er desværre aflyst pga. for få tilmeldte deltagere.

 3. Nyt fra kasseren

Intet nyt under dette punkt.

 4. Opfølgning fra sidst

– Det fælles Lokalblad: Forslag til mødedato kommer forhåbentlig inden længe.

– Postkassen i Dagli’Brugsen: Inden længe sætter Karen en nyskreven tekst på postkassen

– Trafikale forhold: Skrivelsen til kommunen udsættes en måneds tid.

– ”Støttecenter for unge”: Vi har læst om tankerne i avisen og på nettet. Mærkværdigvis er en personlig kontakt til idemanden blevet afvist meget vredladent og kontant. Ideer gødes jo ellers bedst gennem positiv kommunikation!

 5. Julebazar 22. november

Lokalrådet deltager i julebazaren i Tårnborg Forsamlingshus under følgende tidsplan:

Klokken 10-12: Karen, Kjeld og Jørgen

Klokken 12-14: Anne-Marie og Kristian

Klokken 14-16: Karina og Thomas

– På vores bazarstand vil vi informere om lokalrådets aktiviteter og ideer. Særligt fokus sættes på den planlagte sommerfest, hvor vi meget gerne skal finde interesserede ildsjæle, idemagere og –afviklere. Hvem byder ind med kræfter og ideer?

– Kan der findes sponsorinteresserede til indkøb af bænke-borde til opsætning i lokalområdet?

– Karen sørger for en stak flyers om Lokalrådet til uddeling blandt interesserede.

– Jørgen fremstiller en resursebank-tilmeldingsblanket, som forhåbentlig bliver overfyldt i løbet af dagen (Karina ligger vist inde med tidligere tilmeldte resursepersoner?)

– Christian K producerer en power-point el.lign. om Lokalrådets virke med billeder fra afholdte aktiviteter og udklip fra medierne. Karen sørger for computer til fremvisning af power-pointen.

  1. Sommerarrangementet den 11. – 12. juni 2015

– Karina og Karen havde lavet et flot oplæg til sommerarrangementets struktur og indhold. Dette blev drøftet.

– Vi har på nuværende tidspunkt tilsagn fra børnehaven om, at de gerne stiller med en repræsentant til planlægningen (Mette). Skolen vil sandsynligvis også gerne deltage. Forhåbentlig får vi også respons fra de øvrige foreninger og institutioner inden længe.

– Punktet tages atter op på Lokalrådets decembermøde.

 7. Plantning af forårsløg og bænk

– Anne-Marie har haft en god og meget positiv kommunikation med Anne-Marie Lind fra kommunen, som har meddelt os, at der sandsynligvis inden jul opsættes mål og bænk i Violvejsparken. Vores spørgsmål om presenning til skøjtebanen i Violvejsparken ville blive undersøgt, men hvor skulle vandet  komme fra?

– Køb af ekstra borde og bænke kan først foretages efter nytår, da kommunen ikke har flere p.t.

– Forårsløggene vil vi modtage i nærmeste fremtid, hvorefter vi skal have lavet en plan for nedlæggelsen. Måske kan vi inddrage nogle af vores resursepersoner i denne opgave?

 8. Eventuelt

– Hvad sker på ”Solgården” – det gamle plejehjem i Halseby? Er renoveringen gået helt i stå?

– Næste lokalrådsmøde rykkes til den 8. december, da der den 1. december er det traditionelle julefakkeloptog fra Dagli’Brugsen til Tårnborg Skole med afsluttende juletræstænding i skolegården.

——————————————

Mødet sluttede klokken 20.00

Kaffe, te og franske vafler havde Jørgen medbragt.

Til næste møde medbringer Anne-Marie varmt og tørt.

Næste møde afholdes tirsdag den 8. december 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen (bemærk ny dato!)

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet