Referat af møde den 7. april 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 7. april 2015 klokken 18.30

Mødet foregik i TIF’s klublokale i Tårnborghallen

Der var afbud fra Thomas Hansen og Lars Winther

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt uden kommentarer. Dagsordenens punkt 7 blev fremrykket til punkt 5.

 1. Besøg af Anne Larsen Justiniano, borgerkonsulent i Slagelse Kommune

Anne L. Justiniano fortalte, at hun er kontaktpersonen mellem kommunens lokalråd og kommunen. Vi var altid velkomne til at ringe eller maile (aljus@slagelse.dk). Årligt bliver der afholdt fire dialogmøde mellem kommunen og lokalrådene: To med politikerne – det næste afholdes i maj måned, og to med administrationen. Desuden afholdes én konference årligt med cirka 50 deltagere. I år den 3. december. Stedet er endnu ikke besluttet, men vi foreslog Tårnborg Forsamlingshus!

Yderligere bliver der afholdt temakonferencer løbende: fx om motion, frivillighed o.a.

Vi blev opfordret til at følge med på kommunens hjemmeside, hvor en liste over kommunens lokalråd bl.a. kan ses. P.t. er en bosætningskonkurrence i gang – hvor man gerne hører historier fra lokalrådene.

Lokalråd kan søge driftstilskud på op til 11.000 kr., som rådet selv bestemmer anvendelsen af. Der skrives på ansøgningsskema og vedlægges vedtægter, formål og aktivitetsplan med ideer til, hvad rådet agter at igangsætte. Budget skal ikke vedlægges. Vi opfylder sandsynligvis alle krav, for at kunne anerkendes som lokalråd. (Principielt kan der være mere end ét lokalråd i ét område, da vi har foreningsfrihed i Danmark, og kommunen har ingen beføjelser til at forbyde nogen i at danne et råd eller en forening).

Kommunen har en projektpulje, som kan søges til lidt større projekter. Minimumsgrænsen er 15.000 kr. Der er intet maksimum, men 50.000 kr. er indtil nu det største bevilgede beløb. Der kræves medfinansiering, og projekterne kan fx være en sti, en festival eller bænke. Frivillig arbejdskraft er et godt eksempel på medfinansiering. Sponsorer kan ligeledes anvendes. Ansøgninger under 25.000 kan søges administrativt. Ansøgninger over dette beløb skal behandles politisk i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor Henrik Brodersen er formand. (Husk, at der skal søges om tilladelse, hvis fx bænke skal opsættes på kommunal jord).

Projekter blev drøftet: Fx make-over af de grønne områder. Hjælp og støtte kan eventuelt hentes hos Entreprenørservice, Teglværksvej 4, der dog står over for sparekrav p.t. (Entreprenørservice har udarbejdet designguide til fx bænkes udseende i kommunen). Når vi søger om støtte, kan følgende spørgsmål forventes: ”Hvem skal drifte det?” (Vores ide om anlæggelse af en frugtplantage blev nævnt i denne forbindelse).

Det blev foreslået, at Lokalrådet fik sig præsenteret gennem et ”Her er vi-arrangement”.

 1. Nyt fra formanden

Formand og næstformand har i forbindelse med deres deltagelse i udviklingsagentuddannelsen udviklet et diasshow om oprettelse af et lokalråd. Showet varer seks minutter, og resultatet vil senere blive forevist rådet.

Ansøgningsskemaet til driftstilskud blev drøftet. Vi vil nævne, at vi ønsker at fremme kulturelle og sociale arrangementer og aktiviteter i lokalområdet. Fx tøjbasar, ølbrygningskursus, foredrag og Nytårsløb. Desuden blev nævnt: De grønne områder – borde og bænke; Naturfitness (TIF); Naturlegeplads; Vandreture eller cykelture i lokalområdet med tilhørende lokalhistorie/-r (måske af Kurt Rehder?); Velkomstpjece til tilflyttere færdiggøres (udviklet af Tårnborggruppen); Aktivitetskalenderen – info evt. via sms eller mail; Ballet i det grønne (Kristian har kontakt til Det Kongelige Teater!); Arrangement med Brugsen: øl-, vin-, whisky- og/eller fødevaresmagning; Bagagerumsloppemarked; Orienteringsløb i lokalområdet osv.

Vi har brug for et årshjul i lokalrådet. Det drøftes på næste lokalrådsmøde – i maj måned!

Vi har søgt om en donation til rådets arbejde hos SEAS-NVE. Den er afslået pga. for mange gode ansøgninger, men vi er velkomne til at søge igen!

Nyhedsbrevets udsendelse er rykket til maj måned. Der er ca. 1930 husstande i lokalområdet, så udsendelsen vil koste ganske mange resurser – både økonomisk og tidsmæssigt.

Vi skal ikke administrere os ihjel. Brug opslag og digitale midler, hvor det er muligt – men husk de ældre borgere!

Lokalrådet er blevet tilbudt at det stå bag en gruppe (Bjarne Nielsen m.fl.), som vil starte en foredragsrække samt undersøge mulighederne for tilskudssøgning hos fonde. Tilbuddet blev modtaget med tak for initiativet!

 1. Nyt fra kassereren

Lokalrådet har fået oprettet en konto. Der mangler stadig NemID, men sagen undersøges. Betalingskort er udstedt. Skema over den økonomiske situation lægges løbende i Dropbox.

 1. Indkomne forslag. Forslag fra postkassen i Brugsen 

Der var indkommet rigtig mange forslag i postkassen: fx løbeklub, stavgang, hundelorts-indsats, bål, legeplads, vejbump, pilates, yoga, hobbyudstilling og minidyrskuedag. Forslagene blev drøftet.

 1. Hvordan kommer vi videre 

Beslutning: Lørdag den 23. maj klokken 10 – 12 afvikler vi et Stå sammen-arrangement ”Rent Lokalt” (eller under anden titel!). Vi mødes ved Brugsen medbringende havehandsker, skovl/spade/rive/havesaks m.v. samt en gennemsigtig affaldssæk. Holdvis indsamles skrald og hundelorte i lokalområdet. Resultatet afleveres senest klokken 12.00 ved Brugsen, og præmier til bedste resultat uddeles. Arrangementet afsluttes med sodavand og sandwich til alle.

(Plakat m.v.: Karen forhører sig hos Ole. – Støtte fra Brugsen: Keld forhører sig hos brugsuddeleren).

 Frivillig fredag den 25. september 2015

 Drøftet – og fravalgt deltagelse.

 1. Eventuelt

 Mødet med Tårnborggruppen den 22. april blev drøftet: Forhåbentlig kan vi alle deltage. Formålet er overlevering til rådet: Hvem, hvor, hvad og hvornår? I fokus er velkomstpjecen og aktivitetskalenderen.

Praktiske opgaver til mødet med Tårnborggruppen:

 • Keld sørger for kager fra Brugsen
 • Keld, Anne-Marie og Jørgen medbringer hver en termokande kaffe
 • Karina og Karen medbringer te
 • Anne-Marie medbringer viskestykke og opvaskemiddel
 • Klubhuset leverer kopper
 • Karen står for dagsordenen

 Mødet sluttede klokken 21.30

 ——————————————

Karen havde medbragt velsmagende kaffe og dejlig ølkage til aftenens møde, da Thomas havde meldt forfald.

Til næste møde håber vi, Thomas medbringer kage og kaffe.

Næste ordinære møde afholdes den 5. maj 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen

(Anne-Marie har på forhånd sendt afbud af 60 gode grunde)

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet