Referat af møde den 8. december 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd
8. december 2015 kl. 18.30 i mødelokalet i Tårnborg Hallen

Til stede var

Karen, Karina, Anne-Marie og Jørgen

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt sammen med aftenens dagsorden uden kommentarer.

  1. Anna Fjordside, miljøplanlægger i Slagelse Kommune, kommer til en snak om rekreativt område i Gl. Halseby

Anna Fjordside orienterede os om, at der havde været afholdt borgermøde samt været høring i forbindelse med planlægningen af en kloakeringsrenovering i området omkring Halseby (Gl. Halseby). I den forbindelse har kommunen ønsket at give beboerne mulighed for at beslutte, at regnvand forbliver på egen grund, da rensning af (næsten) rent vand på det kommunale rensningsanlæg er en dyr løsning. Den offentlige høringsperiode sluttede den 25. november, og beboerne takkede nej til selv at behandle regnvandet på egen grund. Derfor er spørgsmålet nu, om regnvandet så ”blot” skal afledes til mosen syd for Gl. Halseby, eller om der er andre muligheder?

(Læs eventuelt mere på www.slagelse.dk/politik/planer-og-regulativer/spildevand/spildevandsplan

og på www.slagelse.dk/media/7277902/Forslag_til_tillaeg_nr_1_Halseby.pdf).

En mulighed er at se på arealerne med branddammen/gadekæret i Gl. Halseby samt arealet nord for Halsebyvænget, som p.t. ligger hen som en fugtig brakmark med græs og få små træer. Måske kan der på disse arealer udtænkes et rekreativt område med fx stier, bakker til kælkning og mountainbikekørsel, borde og bænke, træer og buske samt et vådområde til afledningen af regnvandet, hvor der forhåbentlig efterfølgende kan udvikles en spændende og varieret flora og fauna med vådbundsplanter og et rigt insekt- og fugleliv.

Tillægget til spildevandsplanen skal behandles på byrådsmødet den 29. februar 2016, og plan for arbejdet skal afleveres den 15. januar, så hvis vi har forslag til planen, skal vi handle hurtigt. Derfor besluttede vi i Lokalrådet at afholde møde med kommunen onsdag den 6. januar 2016 klokken 15.00. Mødested ved Tårnborghallen, hvorfra vi starter med en vandring til arealerne i Gl. Halseby og nord for Halsebyvænget.

Anna Fjordside sørger for at invitere repræsentanter fra kommunen: fx Entreprenørafdelingen, SK-Forsyning og Natur og Miljø.

Lokalrådet inviterer interessenter fra området: Karen og Karina kontakter nogle beboere i Gl. Halseby, Karen kontakter skolen, Anne-Marie kontakter Specialcenter Vest på Halsebyvænget og Jørgen kontakter Naturskolen.

Før mødet må alle gerne udtænke ideer til områdets anvendelse. Hvis større anlæggelser er nødvendige skal der bidrages til økonomien, så måske skal der søges fonde og puljer som fx Friluftrådet, Stiprojekter (kommunal pulje) samt Landudviklingspuljen (Kvik-puljen frist 15. december!)

  1. 3. Orientering om møde med Borgmester Sten Knuth

Fredag den 20. november havde Lokalrådet, repræsenteret ved Karen og Jørgen, besøg af borgmesteren, Sten Knuth. Vi mødtes ved Dagli’Brugsen og gik en tur over Violvejsparken til Hesselbjerggrunden, hvor vi undervejs fik gjort borgmesteren opmærksom på vores ideer til udvikling af lokalområdet. Efter lidt lokalindkøb i Brugsen fortsatte vi til Tårnborg Skole, hvor Randi tog mod os med kaffe og informationer om skolens situation p.t., hvor der fortløbende forsøges tilpasning og udvikling. Denne dag havde skolen fx besøg af en gruppe elever fra den polske venskabsby Police. Der blev vandret en tur på skolen, hvor borgmesteren også blev præsenteret for den nye afdeling for løfteteknikuddannelse af sosuassistenter.

Efter en time og fyrre minutters borgmesterbesøg tog vi afsked med Sten Knuth, som var meget lyttende og spørgende, og som nu forhåbentlig er ekstra opmærksom på netop Tårnborgs udfordringer!

  1. Blomsterløg ved byskiltene: Hvordan går det med dem?

1900 blomsterløg (påskeliljer, krokus og hyacinter) er sat af Anne-Marie, Karina og Jørgen samt hjælpere ved 22 byskilte i lokalområdet. Nu er det spændende, hvor mange der blomstrer i foråret, for jordens beskaffenhed vekslede meget mellem stengrund, lerjord og sump. Vi krydser fingre for en blomstrende fremtid! 

  1. Facebook: Skal vi lave en mere åben side?

Karen undersøger mulighederne og kontakter Henrik Kjærside om vores hjemmeside, hvor det vil være meget formålstjenligt, hvis lokalrådets medlemmer får mulighed for at være aktivt skrivende. 

  1. Skal vi tilmelde os ”OplevKorsør”?

”OplevKorsørs formål er at samle alle arrangementer og informationer på en fælles informationsplatform, for derved at give borgere og turister et overblik over, hvad der sker i byen, og hvilke tilbud byens erhvervsliv har. OplevKorsør viser arrangementer i hele Korsør og bringer info i lokalradioen”.

Der er opsat nogle informationsmonitorer forskellige steder i Korsør, hvor arrangører kan få fortalt om deres arrangementer i Korsørområdet. Deltagelse koster 250 kr. årligt, hvilket vi besluttede, at vi godt vil bruge i forsøget på at promovere tiltag i vores område. Karen kontakter Kristian, som tilmelder os og betaler kontingentet. 

  1. Nyt fra Kasseren

Til næste møde medbringer Kristian et excelark over den økonomiske situation i Lokalrådet. 

  1. Nyt fra Formanden

– En informationsfolder fra Børnehaven Kildebakken blev forevist.

– Bud på en folder fra Lokalrådet udformes af Jørgen til næste møde.

– Karen undersøger til næste møde pris og muligheder for netadgang til Lokalrådsmøderne.

  1. Eventuelt

– Husk planlægning af næste beboermøde i marts 2016

– Husk tilmelding til mødet med Sanne Salomonsen onsdag den 16. december 2015 kl. 18.30 omkring borgerdrevne budgetter 

—————————————-

Mødet sluttede klokken 20.00.

Kaffe, te og glutenfrie(!) pebernødder havde Anne-Marie medbragt.

Til næste møde medbringer Karina varmt og tørt.

Næste møde afholdes tirsdag den 5. januar 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet