Referat fra den 22. april 2015

Referat af møde mellem Tårnborggruppen og Tårnborg  Lokalråd,
onsdag den 22. april 2015 klokken 19.00

Mødet foregik i TIF’s klublokale i Tårnborghallen

Fra Tårnborggruppen deltog: Dennis T. Hansen, Hanna Bohn-Jespersen, Troels Christensen, Bjarne Nielsen, James Hansen og Henrik Kjærside

Fra Lokalrådet deltog: Karen Holst Carlsen, Karina Ralsted, Keld Mikkelsen, Anne-Marie Larsen og Jørgen F. Rasmussen

 1. Velkomst

Formanden for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen, bød os alle velkommen og fortalte, at kommunen nu havde anerkendt Tårnborg Lokalråd, og samtidig er rådet tildelt et driftstilskud på 11.000 kroner.

Oplysninger om Lokalrådet kan nu også findes på kommunens hjemmeside.

Karen og Karina har modtaget diplom på at være udviklingsagenter, og ”Agenthåndbogen” blev rundsendt til gennemsyn.

 1. Hvordan går det med aktiviteter, som tidligere er aftalt i Tårnborggruppen, og hvordan kommer vi videre

Under punktet fremkom mange oplysninger og ideer. Blandt disse var følgende mest til debat:

 • Kildebakken afholder ”åbent hus” den 9. maj
 • Bjarne Nielsen med flere har en ”foredragsgruppe” i støbeskeen. Første arrangement forventes at blive ”Foredrag og Vinsmagning” i forsamlingshuset den 27. september eller 2. oktober, alt efter hvornår den påtænkte foredragsholder kan. Entreen tænkes at blive 200 kr. med et minimumsdeltagerantal på 48 og maksimum 100. Dagli’Brugsen vil forhåbentlig være sponsor for arrangementet. – Andet arrangement er tænkt at ligge efter nytår, hvor gruppen vil forsøge at få aftenskolerne/oplysningsforbundene til at lægge nogle af deres foredrag i Tårnborgområdet, fx forsamlingshuset. – Desuden overvejes et modeshowsarrangement samt foredrag af Kurt Rehder og Henning Nielsen om Tårnborgområdets historie.
 • Lokalrådet har planlagt et Stå sammen-arrangement ”Rent Lokalt” lørdag den 23. maj klokken 10 – 12. ( I stil med Danmarks Naturfredningsforenings årlige ”Affaldsindsamling”, som vi måske skal tilslutte os næste år. Se evt. også foreningens hjemmeside om emnet ”Ren by”). Vi mødes ved Brugsen medbringende havehandsker, skovl/spade/rive/havesaks m.v. samt en gennemsigtig affaldssæk. Holdvis indsamles skrald og hundelorte i lokalområdet. Resultatet afleveres senest klokken 12.00 ved Brugsen, og præmier til bedste resultat uddeles. Arrangementet afsluttes med sodavand og sandwich til alle. – Det blev foreslået, at der bliver nedsat et forskønnelsesudvalg. – Blandt andre arrangementer blev nævnt, at der var planlagt et ølbrygningsforløb efter august, muligvis på skolen.
 • Troels foreslog, at vores dejlige strand, hvor mange unge holder til i sommermånederne, bliver udstyret med net og mål, så der kan arrangeres fx nogle strandvolley, -fodbold og –håndboldkampe.
 • Mulighederne i den tomme spejderhytte på Spejderbjerget blev drøftet. Måske bør ejerne – KFUM? – kontaktes, så hytten igen kan komme i brug.
 • Cykel- og vandreture med lokalhistorikeren Kurt Rehder blev nævnt som en god gentagelse for områdets borgere.
 • Thomas Hansen arbejder på at få startet et Kogræsserlaug.
 • Mulighederne i Rødhøjlund blev drøftet. Måske kunne der anlægges en naturlegeplads, men en del mente, at en sådan legeplads var bedre placeret i de grønne områder omkring Violvej.
 • Karen havde modtaget en cd med oversigt over de mange fonde, som kan søges i forbindelse med påtænkte projekter i lokalområdet. (I samme forbindelse blev nævnt en fond, som kunne søges til fremme af 60+-idræt. Muligvis stod Sydbank bag fonden).
 • Troels foreslog, at Lokalrådet så nærmere på muligheden for at bygge ældreboliger i området bag Brugsen (ved Mælkevejens forlængelse i 90 graders-svinget til Frølundevej). Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse. Rådet kan fx kontakte HJ Huse, der kunne give forslag til udseende og priser på ældreboligerne. Derpå kunne afholdes et borgermøde for at undersøge, hvor stor interessen for boligerne er, samt hvilke muligheder der er for at realisere ideen. Troels er villig til at hjælpe til i arbejdet.
 • Naboovervågningens fortræffeligheder blev nævnt som en ide, der kunne fremmes i området.
 • Spørgsmål: Hvordan tiltrækker vi borgere til skolen, idrætslivet osv?
  • Kan vi få et selvstændigt postnummer? (Vemmelev har!)
  • Skal interessefællesskaber varetages af en forening eller ej? (Karen fortalte et ildsjæls-eksempel fra en by, hvor få familier fik et sammenhold i et lokalområde til at vokse voldsomt gennem opstart af fx kanosejlads og løbe-fællesskaber – uden for klubregi!) Ildsjæle og engagement er nødvendigt, hvis nye borgere skal trækkes til.
 • Hvad sker lokalt? Der skal laves en liste over arrangementer, der allerede er planlagte, så sammenfald af arrangementsdatoer med samme målgruppe undgås. Husk derfor at meddele aktiviteter og arrangementer så tidligt som muligt på taarnborg.aktiviteter@gmail.com
 • Opfordring fra menighedsrådet, Dennis T. Hansen: Aflevér venligst træ neden for Marsk Stigs Høj til menighedsrådets Sankt Hans-bål den 23. juni. (Der vil som sædvanligt være båltale og fællesspisning i det grønne ved borghøjen, men som noget nyt vil der blive forsøgt bålafbrænding på en tømmerflåde på Noret!).
 • Det blev foreslået, at Tårnborgrevyen søger tilskud fra kommunens pulje til kulturelle formål (hvilket andre revyer har gjort med succes!).
 1. Folder om Tårnborgområdet

Der arbejdes videre i Lokalrådet med Tårnborggruppens tidligere udarbejdede forslag til en velkomstfolder. Lokalrådet skriver en indledning til folderen, og folderens nævnte foreninger, institutioner m.v. opfordres til at komme med ønske om ordlyden til deres omtale. Folderen vedlægges en udgave af TIF-avisen samt uddeles til tilflyttere og andre interesserede fx via områdets ejendomsmæglere.

Lokalrådets hjemmeside er under opbygning af Henrik Kjærside og Ole Jensen. Adressen er www.taarnborg.dk

 1. Eventuelt

Lokalrådet medbragte i fællesskab velduftende te og kaffe, og Keld havde sørget for velsmagende brunsviger-kage fra Dagli’Brugsen til aftenens møde.

Mødet sluttede klokken 21.00 med efterfølgende fælles opvask og oprydning.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet