Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling i
“Ørnumbakkens rekreative nor-laug”

I juni måned afholdt Tårnborg Lokalråd et velbesøgt møde på det grønne areal på Ørnumbakken ved noret. (Læs nærmere side 36 i augustnummeret af Tårnborgbladet ).
Slagelse kommune har overdraget arealet til lokalrådet. Og nu er tiden så
kommet til, at der stiftes en selvstændig forening, som skal varetage udviklingen af
dette område fremover.
Navnet bliver sikkert et andet end i overskriften, hvilket du kan få indflydelse på
den 15. september klokken 13 i Tårnborghallens klublokaler.

Dagsordenen ser du her:
(Tryk på dagsordenen for større og læsbar version!)