Tårnborgbladet – maj 2018

Tårnborgbladet – det nye, helt lokale informationsblad!

Det første nummer af “Tårnborgbladet” skulle nu gerne være landet i postkasserne i Tårnborgområdet! Hvis du ikke har modtaget bladet endnu eller måske har brug for et ekstra,
kan du hente et eksemplar i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke eller i Tårnborghallen så længe oplaget rækker.

Du kan selvfølgelig også bare læse det via dette link: Taarnborgbladet maj 2018

Tårnborgbladet er det nye lokale informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Foreløbig er der planlagt fire udgivelser af Tårnborgbladet: maj, august, november og februar måned. Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2018.