“Tilbage i tiden”

Tårnborg Vandreklub

“Tilbage i tiden”

Onsdag den 22. marts blev 21 vandrere guidet rundt i Højbjergområdet, hvor Tårnborg Vandreklubs guide Villy Jensen gavmildt øste af sin store viden af såvel ornitologisk som historisk karakter.
P1160740P1160742
Turens udgangspunkt var Korsør Station og første mål var Bregnemose, hvor en stor skarvkoloni holder til. Medens vandrerne beskuede fuglelivet i søen, berettede Villy om skarven, som er en meget gammel fugleart uden vandafprellende fjer, så fuglen ses ofte med vingerne ”hængende til tørre”: slået ud, så de lufttørres. Skarven har gennem tiderne været lagt meget for had, især af fiskerne, da den er kendt for at være en dygtig fisker, og dermed altså en konkurrent for fiskende mennesker! Siden stenalderen har antallet af skarver i Danmark vekslet meget, blandt andet grundet klimaændringer, men også på grund af menneskets indsats. I flere perioder har skarven været  udryddet i Danmark, men efter en fredning af fuglen i 1980 er bestanden steget til over 50000 ynglende par. I de seneste år et set en reduktion i bestanden; sandsynligvis på grund af en samtidig vækst i havørnebestanden, da havørnen sammen med mennesket er skarvens største fjende.
P1160745Turen gik videre ad stierne i Højbjergområdet (gå selv nogle ture i området. Du kan finde en folder om stierne via dette link her!
P1160757Jernbanen blev passeret over broen ved Højbjerg, som er en uudgravet bronzealderhøj, og vandrerne tog retning tilbage mod stationen.  Undervejs blev gjort nogle stop, hvor levn fra de tidligste mennesker i området blev studeret, samtidig med at Villy berettede om sten-, bronze- og jernalderfolkets mulige aggressive og krigeriske tilbøjeligheder, men også disse folks enorme arbejdsindsats for at bygge gravhøjene og jættestuerne, som vi heldigvis stadig kan se en del af i vores lokalområde.
P1160763Sidste stop, inden turen gik tilbage til udgangspunktet, var ved bebyggelsen Højbjergparken, som ved klargørelsen af byggegrundene og beplantningen af Højbjergskoven i starten af dette årtusinde viste sig langt fra at være den første bebyggelse på stedet. Blandt andet blev der gjort mange spændende fund fra jernalderfolket på stedet, og meget ligger sandsynligvis tilbage under mulden til senere undersøgelser, når mulighederne og økonomien tillader det (særligt interesserede kan læse meget mere om de arkæologiske undersøgelser på Lysehøj her ) .
P1160769Efter små to timers vandring vendte de 21 vandrere tilbage til stationen; fyldt op med ny energi og ny viden om både fuglelivet og de tidligste mennesker i Tårnborgområdet. – og så var vejret, som det næsten plejer på disse vandreture, helt fantastisk! Ja, alle vandrere fik sig et godt tilskud af D-vitaminer, hvilket vi håber gentages søndag den 9. april, hvor Kurt Rehder guider Tårnborg Vandreklub ”Over alle bjerge” med start fra Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 14.00. Efter vandringen er Dagli’Brugsen vært for et gratis kaffebord med kage for alle deltagerne i vandringen.