Tur i naturen den 25. maj klokken 19-21

Tur i naturen 25.05.16Klik på plakaten for læsbar version!

”Fuglene, planterne og landskabet i Tårnborg”
Hvis du gerne vil være klogere på artiklens overskrift, så bør du tage på tur i Tårnborgnaturen sammen med Villy Jensen og Ib Larsen gennem Halseby Mose og ad trampestien langs Noret ved Marsk Stigs Høj. Villy er blandt vores lokalsamfunds ypperste fuglekendere, medens Ib er ditto inden for det botaniske. Begge har et stort kendskab til områdets natur, geologi og historie, og alt dette vil de dele med  deltagerne i naturvandringen den 25. maj 2016 – med afgang klokken 19.00 fra Tårnborghallens parkeringsplads.

Under vores tur får vi sandsynligvis chancen for at se den typiske storebæltsflora; måske endda de sjældne arter hjorterod, strandnellike og soløje – medens vi forhåbentlig både hører og ser et rigt fugleliv ved områdets vandhuller med rørskov og tjørn helt ned til norets vandkant, hvor der er yngleplads for flere arter af lappedykker, knopsvane, gravand, gøg, rørspurv, sivsanger og mange flere. Med lidt held ser vi fx grønbenet rørhøne, gråstrubet lappedykker, rørhøg, tårnfalk, toppet skallesluger – og ja, nattergalen kan vel også høres?
Samtidig vil vi blive klogere på Naturstyrelsens planer med området, hvor der på det seneste er sket en øget indhegning af arealerne hele vejen rundt om kirken og Marsk Stigs Høj.

Arrangementet er et samarbejde mellem Tårnborg Lokalråd og lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening, som Ib Larsen er formand for.  Alle aldre kan deltage, da terrænet ikke er vanskeligt, og hastigheden vil være lav. Det forventes, at vi vender tilbage til Tårnborghallens parkeringsplads cirka klokken 21.00. Husk gode travesko samt fornuftig påklædning afpasset vejrliget.
Alle interesserede er velkomne.